26 januari 2009

Vertaalfoutje? Geen billenkoek voor Wilders? Dan maar geen tweede-kamer debat!

God, wat jammer nou. Het had zo leuk kunnen worden. Sietze Fritsma van Wilders' PVV in debat over de woorden, die een Amerikaanse "sjeik" zou hebben uitgesproken op een lezing in Rotterdam. In deTweede Kamer nog wel.

We stonden al klaar, om paus Bendedictus' eerherstel voor vier bisschoppen, die de holocaust ontkennen, mee in het debat te brengen. Religieuze leiders die gekke dingen doen, zijn altijd voorradig.
Voor de PVV was het lastig geworden. De Limburgse achterban (Roermond) had het zeker niet gewaardeerd, als Wilders (of zijn afgezant Fritsma) het Israelische standpunt terzake zou hebben verwoord.
"Vrijheid van meningsuiting" houdt geen stand, als ze wordt misbruikt voor diabolisering van hele bevolkingsgroepen. Zo konden de Nazis het Duitse volk opzetten tegen de joden. Een levende democratie verzet zich daartegen.
Het was beter geweest, als dat klusje in het parlement was afgemaakt. Nu moet helaas de rechter ingrijpen. Jammer, dat het gezonde mensenverstand, de PvdA voorop, Wilders niet op zijn nummer heeft gezet in het parlement.
Gelukkig voor Wilders, was de Amerikaanse sjeik het slachtoffer van een vertaalfoutje. Wilders werd niet bedreigd met islamitische billenkoek, (geselen), maar alleen met verachting, onder verwijzing naar de Nederlandse rechter, die hem vervolgt wegens haatzaaien. Een debat in de Kamer over een moslim die terecht verwijst naar de Nederlandse rechter (wat is meer geïntegreerd?), kwam wel bijzonder slecht uit.
Maar wat kun je anders verwachten, als je een filmpje maakt waarin alles door elkaar gehaald wordt en waarin alle Moslims worden beschuldigd van terrorisme?

In een sereen debat was het volgende duidelijk geworden:
Yassin maakt deel uit van de zwarte Amerikaanse Islam-beweging, die zich met handen en voeten verzet tegen het salafisme van Bin laden c.s. Yassin is dan ook in Amerika bepaald geen voorwerp van achterdocht of bewaking door veiligheidsdiensten. De PVV-actie dreigde uit te komen in anti-amerikanisme. Als de paus erbij zou zijn gehaald, was er ook nog eens sprake geweest van anti-israelisme of van anti-katholicisme.

Het is dan ook niet zozeer een kwestie van verkeerd vertalen. Het was meer een kwestie van de automatische piloot: "Sjeik"? - Billenkoek voor Wilders. Wilders slachtoffer: Zeuren in het parlement!
Helaas deed de PvdA ook mee met vragenstellen. Resultaat van de nieuwe oriëntatie van de nederlandse sociaaldemocraten (zie "Integratienota", hier besproken).
Daarmee is de kans verkeken, om eindelijk in het parlement de racistische agitatie van Wilders c.s. aan de kaak te stellen.
Immers, er had al lang door het kamerpresidium een eind gemaakt moeten worden aan het stompzinnige vragenstellen door de PVV. Dat kan. Het presidium is bevoegd, om onzinnige vragen terug te sturen naar de afzender. Ook kan veel strenger worden opgetreden tegen de racistische uitlatingen van Wilders in de kamerdebatten. Helaas schijnt de PvdA ervoor te hebben gekozen, om met Wilders de concurrentie aan te gaan over de vraag, wie moslims het ergst durft te beledigen en te associeren met geweld.

Ik krijg er zo langzamerhand echt genoeg van. Wilders stelt zich beschikbaar aan ultrarechtse Israelische en Amerikaanse krachten, voor hun agitatie tegen Europa. (Zie mijn stuk over de beschuldiging in het Wall Street Journal, als zou de Nederlandse rechter "saoedi-arabische normen" hebben overgenomen.) In Nederland zelf, begint men zich juist van hem af te keren. Geen toevallige samenloop van omstandigheden.

Vooruit, parlementariërs! Even doorbijten, en je bent van die pruik af!

Technorati Tags: , , , , ,

21 januari 2009

Smartegeld Oulematou geen probleem: Verleen ambtshalve verblijfsvergunning!

Onderstaand een gratis advies aan de veelgeplaagde Belgische federale regering.

Verleen ambtshalve, aan de door racistenhand in Antwerpen vermoorde mevrouw Oulematou Niangadou, met terugwerkende kracht een verlengde verblijfsvergunning!

Of ontbreekt het ergens aan de WIL om te zeggen: "Yes, We Can"?

De voorlopige schadevergoeding die in 2008 door de Antwerpse rechter werd toegekend aan de nabestaanden van één van de slachtoffers van de racistische moordenaar Hans van Temsche, bleek plotseling niet uitgekeerd te kunnen worden, omdat de verblijfsvergunning van de vrouw verlopen was op het moment van de moord.

Oulematou Niangadou, 24 jaar, was de uit Mali afkomstige oppas (nounou) van een klein Antwerps meisje, dat door Hans trouwens ook werd doodgeschoten.

"Regels zijn regels" (of woorden van gelijke strekking), zei de (nieuwe) minister van justitie van België aanvankelijk. Maar toen de protesten uit de samenleving aanzwollen, werd gauwgauw een wetswijziging beloofd. Maar wel tegen het jaar 2011...

Dat zal voor de nabestaanden van Oulematou niets meer uitmaken, vrees ik. Ik denk vooral aan het in Mali achtergebleven kleine dochtertje van Oulematou.

Maar er is iets wat ik niet begrijp. Als men in België echt iets wil, wat formeel niet door de beugel lijkt te kunnen, als men het ècht wil, - nou dan vinden we altijd wel een meer of minder fraaie oplossing. Denk aan koning Boudewijn, die voor één dag aftrad, om iemand anders de abortuswetgeving te laten ondertekenen, en toch koning te blijven.

Als we werkelijk iets willen, nou, dan zijn we "débrouillards", dan vinden we er wel wat op.

Daarom begrijp ik niet, waarom niemand in Brussel op het idee gekomen is, om aan Oulematou posthuum "ambtshalve" een verlenging van haar verblijfsvergunning met terugwerkende kracht te verlenen. Is misschien nieuw, maar zeker niet verboden. Zo gepiept, desnoods via Koninklijk Besluit. Nergens de wet overtreden. Iedereen blij, behalve natuurlijk het Vlaams Belang. Maar ik betwijfel, of die het aandurven, om hiertegen bezwaar te maken bij de Raad van State.

Mooier nog zou het zijn, als haar het staatsburgerschap posthuum werd toegekend, of, nog beter: een ere-staatsburgerschap, zoals aan generaal Patton werd gegeven in 1944.

Maar ik wil niet te hebberig overkomen.

Belgische regering: Waar een Wil is is een Weg! Op deze 20ste januari geldt: Yes, we can!

Of, -bang vermoeden-, ontbrak misschien toch ergens de wil een beetje?

--------

Crossposted in HUIBSLOG

Opgedragen aan collega-blogger Ben Willems uit Leuven, die me elke dag ten goede en ten kwade inspireert...

Related Posts with Thumbnails