10 oktober 2008

European Ulfkotte Contest: Write a real Ulfkotte & Win the Jackpot!

Willem van Oranje, Vader des Vaderlands, was niet alleen een bekeerde moslim: Zijn opvolgers hebben zich altijd gehouden aan het eenmaal overeengekomen verraad van onze judeo-christelijke wortels aan de Turkse indringers. De Leidse Universiteit vierde begin deze maand het feest van deze perfide overeenkomst.

Willem van Oranje was bekeerde moslim

Proefschrift werpt nieuw licht op vaderlandse geschiedenis

Door Steven van der Jagt | 25 september 2008


Onze Vader des Vaderlands was in de laatste twee jaar van zijn leven praktiserend moslim. Dat beweert althans de Leidse historicus Tjalling Wenselaar. De promovendus besteedde de afgelopen vier jaar aan intensief archief onderzoek en zegt dat er geen andere conclusie mogelijk is. “Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau, zo zou hij eigenlijk in de geschiedenisboeken terecht moeten komen”.

Wenselaar spreekt van ‘een strategische bekering’. Van Oranje was, kort voor zijn overgang naar de Islam, al gaan samenwerken met kalief Abdul Abu Uzrim. Hij haalde de banden aan tussen Nederland en de stad Al Hoceima in het huidige Marokko.

“De Nederlandse provinciën en de Moren hadden een gezamenlijke vijand: Spanje” zegt de promovendus. “U moet bedenken, de moslims waren zojuist verdreven van het Iberische schiereiland door de Spanjaarden. In de Noord-Afrikaanse moslimwereld was een grote roep om wraak. Kalief Abu Uzrim beloofde Willem de Zwijger daarom militaire steun. In ruil daarvoor zou hij zich dan wel moeten bekeren tot de Islam en overgaan tot islamisering van de Nederlanden.” Volgens de onderzoeker aarzelde Willem enige maanden, maar deed hij in de lente van 1582 zijn ‘belydende eede des muzelmans’.

Wenselaar onderzocht voor zijn proefschrift diverse bronnen, variërend van stukken uit de gesloten afdeling van het Nationaal Archief tot Noord-Afrikaanse perkamentvellen. Hier vond hij gedetailleerde beschrijvingen van de diverse ontmoetingen met de kalief. “Het is een verzwegen episode uit de vaderlandse geschiedenis. Na zijn dood hebben de Oranjes met alle middelen geprobeerd om de sporen van het religieuze verleden van de Vader des Vaderlands uit te wissen” aldus de onderzoeker.

Onderdeel van die campagne was de invoering van het Wilhelmus als volkslied. “Van Oranje wordt daar als vroom christen neergezet. Dat is natuurlijk postume propaganda, een mooi staaltje geschiedvervalsing.” Wenselaar pleit voor aanpassing van de geschiedenisboeken. “Willem van Oranje ging na zijn bekering als Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau door het leven. Dat zie je nergens terug.”

Wat Nederland echt merkte van Willem van Oranjes nieuwe geloofsovertuiging valt volgens de Leidse promovendus ’slechts met natte vingerwerk’ vast te stellen.”Er bestaan vage aanwijzingen dat de Oude Kerk van Delft enige tijd heeft gediend als moskee. De bekende 16e eeuwse Delftse dichter Jan van Schamelwyck spreekt in zijn dagboeken van ‘een klaeghlyck kercktorengeschrey in den morghenstonde’.”

Vanwege de korte tijd tussen zijn bekering en de moord door Balthazar Gerardts slaagde Willem van Oranje er niet in de Nederlanden te islamiseren. “Het islamitische geloof stierf met Willem een stille dood aan het Hof van Oranje. Zijn zoon en opvolger, Maurits van Oranje, voelde weinig voor het nieuwe geloof van zijn vader. Volgens geschreven bronnen uit zijn hofhouding was dat toe te schrijven aan zijn liefde voor ‘wyn ende swynevleesch’.”

Op 2 oktober zal Wenselaar zijn proefschrift verdedigen aan de universiteit van Leiden. Er wordt een grote toeloop verwacht. Arabist Hans Jansen en rechtsgeleerde Afshin Ellian hebben al aangekondigd met enkele kritische vragen te komen.

Dit hele verhaal is natuurlijk verzonnen: een heerlijke echt-hollandse satire op de anti-islam-hysterie die tegenwoordig opgeld doet. Bravo, vrienden van "De Speld": Goed gedaan, jochie!

En de PVV, de partij van de Man Met het Gouden Haar, doet die er dan niets tegen?
Jawel, hoor.

Vragen aan de ministers van Algemene Zaken, Cultuur en Defensie van het Lid der Tweede Kamer Wilders.
  1. Is het de Regering bekend, dat een website (De Speld) van de Leidse Universiteit beweert, dat de Vader des Vaderlands, Willem van Oranje tot de Islam bekeerd zou zijn geweest?
  2. Bestaat er enig verband tussen de uitlatingen van Prinses Maxima inzake de zogenoemde afwezigheid van een Nederlandse identiteit en het contract tussen de familie Van Nassau en de Turkse Sultan?
  3. Indien de genoemde website slechts een grap wilde maken, hoe denkt de regering dergelijke onaanvaardbare cartoons tegen te gaan? Immers, we mogen ons wel vrolijk maken over de profeet Mohammed, maar als het gaat over de grondwaarden van onze judeo-christelijke beschaving, dan zijn strikte regels noodzakelijk!
  4. Is het Nederlandse Leger bereid en in staat, om, indien de perfide overeenkomst tussen de Oranjes en de Turken waar blijkt, de nodige maatregelen te nemen?
Het verraad van de Europese vorstenhuizen aan het christelijke voetvolk staat op het punt om te worden onthuld. Dr. Udo Ulfkotte (DE) weet er alles van.

Nadat Wilders en de PVV hartstochtelijk de absolute vrijheid van meningsuiting, ook als die gevoeligheden van immigranten schaadt, hebben verdedigd, komt nu de proef op de som: Mag er ook gelachen worden als gevoeligheden van stijf-christelijk op de hak worden genomen? "Nee", volgens de PVV.

Maak een tekst in de stijl van Ulfkotte of van de Wilders-beweging!
Een mooie prijs wacht op de beste imitator van Wilders-vragen, ofwel een Ulfkotte-tekst!
Word een Europees integrator! Lees alles over Ulfkotte.

03 oktober 2008

Amsterdam: De rustende schutters zwelgen in nostalgie

- PSP-affiche van 1972 (zie kop van DLL) geprojecteerd achter podium van nostalgia-bijeenkomst in Amsterdamse Balie, 28/9 (foto Anja Meulenbelt)

M'n vriendin, en latere vijandin, van heel vroeger, Anja Meulenbelt, op haar blog bij de S.P., voor wie ze eerste-kamerlid is, over een reunie van aktievoerder(st)ers uit het tijdperk waarvan nu iedereen zich distantieert, zondag 28 september in het cultureel-politiek centrum De Balie in Amsterdam.

Nu Wynand Duyvendak is afgevoerd is als parlementariër voor Groen-Links wegens het feit, dat hij ooit meedeed aan een aktie, waarbij dokumenten werden ontvreemd uit een ministerie, die bewezen, dat na Chernobyl (1986) in het geheim plannen werden gesmeed, om de nucleaire electriciteitsvoorziening in het land ergens in de toekomst verder uit te breiden, is de beer los: Iedereen die zoiets op zijn/haar geweten heeft, is "Freiwild".
Zelfs Trots-Op-Nederland stichtster Rita Verdonk kreeg dat te voelen bij de heksenjacht op haar onhandig ontkende PSP-lidmaatschap van ooit. (Zie DLL: Verdonk jokte over haar PSP-lidmaatschap... van een paar dagen geleden).

Anja beschrijft een combinatie tussen protest tegen de huidige heksenjacht op dhimmis en andere ooit aktivistische en antiracistische intellectuelen, gepaard gaande aan een ietwat machteloze ons-kent-ons reünie, waarbij wederkerig zachtkens de wonden van het huidig tijdperk werden gelikt. Soft, weetjewel...

Enfin, lees het origineel, want de bloggerin schrijft beter dan ik het ooit zal kunnen.

Empowering
Wat ik erover te zeggen heb, is dit: We hebben heel veel fouten gemaakt, mezelf niet uitgezonderd. Maar we hebben toch maar even een tijdperk van zwijgen en hypocrisie beëindigd. Van de revolutie die we in gedachten hadden, zijn onomkeerbare delen overgebleven: emancipatie van vrouwen, persvrijheid, versterking van democratische controle op de staat en "empowering".

Empowering van onderdrukte- en gemarginaliseerde groepen van mensen. In de Derde Wereld en in de Vierde Wereld van de stedelijke achterstandswijken. Empowering ook van groepen van immigranten. Concreet, door taalonderwijs en zelfhulp-groepen. Politiek, door een (achteraf gebleken) te rigide beleid van ontkenning van de reële integratie-problemen aan de basis van de samenleving.

- Sylvain Ephimenco, ooit correspondent in Nederland voor Libération, is één van de heksenjagers die week in, week uit, de geïntimideerde ex-linkse intellectuelen aanklaagt in zijn columns...

Een generatie van (vaak ex-linkse) broodschrijvers heeft zich als hongerige wolven geworpen op het onderwerp, heeft ongestraft hetzjachten ontketend, waarop de "linkse kerk" zich in schuilkerken als hier in De Balie heeft teruggetrokken. Dat is niet alleen een conjunctuurkwestie. 't Is ook een ahistorische terugkeer naar de verwarring van het interbellum. Degenen die sinds het begin van deze eeuw systematisch ethnisch wantrouwen aanwakkeren, zijn (nog?) niet degenen die dergelijke haatcultuur weten om te zetten in een politiek program. Ze klagen, aanklagen, alleen maar. Door de radicalisering die de willekeurige oorlogen van nu met zich meebrengen, kan er echter gemakkelijk een nieuwe Hitler opstaan, die wèl een program heeft van "leiderschap" en volksmobilisatie.

In Nederland en in heel Europa is dus heel wat anders aan de orde, dan kalmeringssessies zoals die in de Amsterdamse Balie. Er moet een mobilisatie komen van een hele nieuwe generatie, die afrekent met de hypocrisie van een Rita, van een PVV en ook met alle opportunistische concessies die de partijen voorbereiden in hun programmas voor de Europese verkiezingen van 2009.

In de nieuwe wereld van 2008, is een aggressieve "decency" aan de orde:
  • opbouw van een realistische Europese ruimte, waarin
  • destructieve speculanten en maffiosi geen kans meer hebben,
  • empowering van gemarginaliseerde groepen systematisch wordt doorgevoerd,
  • een gezamenlijke militaire macht de veiligheid garandeert,
  • de nationale culturen worden gegarandeerd door een Europese continentale macht, militair en politioneel,
  • de vrijheid van meningsuiting, van vergadering, van organisatie voorop staat.
- Wijnand blij met Balie-prijs (Balie, Amsterdam, foto Anja Meulenbelt)

Nostalgische bijeenkomsten zijn leuk, en misschien ergens ook nuttig tegen het vergeten,

maar er is werk aan de winkel, rustende schutters!

Technorati Tags: , , , , ,
Related Posts with Thumbnails