14 december 2011

Draai- en Drank-orgel Daniël in de Leeuwenkuil van de Neoconservatieven

De onderstaande tekst van mijn hand verscheen twee dagen geleden op Krapuul. Intussen viel de 26ste Nederlandse zetel in het Europarlement eindelijk vrij. Die extra zetel is er gekomen, omdat het EP via het Lissabon-verdrag met een aantal zetels is uitgebreid. Helaas is die zetel bestemd voor de PVV, die bij de verkiezingen in 2009 haar tot nu toe hoogste score haalde. 
Daniël van der Stoep rook zijn kans en stelde zich kandidaat voor die zetel. Als Wilders en een andere PVV-prominent van benoeming door de kiesraad zouden afzien, dan kwam hij vanwege z'n plaats op de lijst, automatisch aan bod.
Dat wilden ze blijkbaar niet bij de PVV. Maar Daniël had best weer zin in het baantje en de emolumenten die daarbij horen. Raad gevraagd aan z'n Leidse vriendjes (de "ASC-netwerken"). En ja, opper neo-conservatief Joshua Livestro wist er wel raad op. "Je moet je profileren!" sprak hij, of een van zijn manusjes-van-alles. Wees roomser dan de paus. Dan kunnen ze je niet voorbijlopen. 
In de avond van 13 december 2011 staan intussen de zaken zo, dat de PVV-fractie in het EP zegt hem niet terug te willen wegens gebrek aan vertrouwen, en dat Daniël sterk overweegt om dan maar als eenmans-fractie in het EP te gaan zitten.
De PVV heeft welbewust een Nederlandse zetel afgestaan aan haar zuster-maffia van de Neocons.
Ik vermoed dat een en ander aan de jongeling Van der Stoep zelf geheel boven z'n petje gaat. 
O tempora, o mores!
-----
Ach, die Daniël van der Stoep toch!
Eerst verraden door zijn verloofde die met de fractie-assistent het bed indook, nota bene op de april-avond nadat zij het met Doctorandus Van der Stoep had uitgemaakt. Had ze niet één of twee dagen kunnen wachten? Een rouwprocesje is toch wel het minimum?
Of, zoals de profeet Mohammed het heeft bepaald, negen maanden wachten (de vrouw dan), voordat gij opnieuw het bed met een manspersoon deelt? Ja, Daniël, je zou er mohammedaan van worden, die wijven! En de betrokken fractie-assistent natuurlijk onmiddellijk ontslagen. Althans, na interventie van de top van de PVV-maffia, tijdelijk geschorst.
Die fractieassistent zit er dus nog steeds, bij de vleespotten van Brussel, en, als het lot niet anders heeft beschikt, begenadigd met de vleselijke lusten die Daniël's vroegere verloofde met de goede man wil delen. En jij, Daniël, zelfs voor de leeuwenkuil heb je geen paspoort meer.
Dan is het te begrijpen, dat je troost zoekt in de fles. De drankfles, niet de babyfles, wel te verstaan. Toen je in augustus 2011 voor de vijfde keer werd aangehouden met een slok te veel op, omdat je een auto had aangereden, besloot het concilie der PVV-godfathers, dat het zo wel genoeg was en dat je moest ingaan op de uitnodiging om de eer aan jezelf te houden en als onverbeterlijke dronkaard voor je postje in het Europarlement bedanken.
"Is Stoep soms de Nederlandse versie van Stupid?"
Daar sta je dan. 30 of 31 jaar oud. Als enige levenservaring na je afstuderen aan de juridische faculteit van Leiden heb je: "Fractie-assistent geweest van Hero Brinkman in de 2e Kamer..." En natuurlijk ook de ervaring met die ontrouwe verloofde. En je bent werkeloos. Met die kop van je, schat ik in, dat je niet zo snel aan een nieuwe verloofde geraakt. En zonder het charisma en de maffiapraktijken van Geert Wilders, was je uiteraard ook nooit op eigen kracht aan een zitje in enig parlement gekomen.
Dus, wat te doen (zoals Lenin al zei)? Je zwerft wat rond en bezoekt PVV-successen in Noord-Holland en Limburg. (Met de trein, neem ik aan, want je hebt een rijverbod).  Je kunt dus helaas niet gaan chaufferen voor die arme PVV-gedeputeerden (gedupeerden) in Limburg, die geen dienstauto's mogen gebruiken van Geert en Miss Cry-Steenfabriek,Laurence Stassen, je ex-fractiegenoot in het Europese Parlement en zetbaas voor Geert in het Gouvernement van Maastricht.
Kommer en Kwel. Je Leeuwenkuil is zelfs nog nooit bezocht door de Goliath. Het is je hart en je maakt er een eenzame moordkuil van. Tijdens de happy hours in de Euro-kroegen op het Leopoldsplein in Brussel, sta je alleen, met je glaasje spa-rood. Zelfs je grote vriend Nick Griffin van de Engelse anti-Euro-partij BNP vraagt kwansuis, of "Stoep" in het Nederlands misschien een afkorting is van "stup-id"?
De Nederlandse NeoCons grijpen hun kans
Maar, gode zij dank. Halleluja! De Leidse neoconservatieve denktank rond de Burke-Stichting is je nog niet vergeten! Ze kennen je. Je was daar immers student?  Joshua Livestro neemt je onder zijn vleugels en je krijgt de eervolle uitnodiging, om een kolom te schrijven op De Dagelijksche Standaard (DDS).
Nee, niet over je ontrouwe verloofde en niet over Hero Brinkman schrijven, Daniël! Je bent nu door ons uitverkoren, beste vriend, om Wilders en de PVV weer een stapje verder te dringen in de richting van de Christenfundis. Dat is is ons streven en ons heilig ideaal. Het moet in Nederland net zo worden als in de VS bij de Republikeinen: Vrije markt, armoe is je eigen schuld, en alle macht komt van god, dus elke staat is een belediging gods. Dus, des te meer een heidense creatie die niet eens een nationale staat is: De Europese Unie.
Iemand als jij, Daniël, moet daarvoor niet-religieuze argumenten gebruiken. Rationele argumenten. Je weet wel: De Verlichting. Ze hoeven geen hout te snijden. Doe maar gewoon als Martin Bosma. De logische consequentie van Wilders' standpunten is, dat we uit de EU moeten stappen. Zeg dat gewoon. Niemand in de PVV kan je wat maken en onze vrienden in de SGP en de CU bedenken er wel de nodige frasen over het duivelspact met de Vaticaanse antichrist bij. OK, Daniël? In je eigen woorden, graag!
Stoephoer of Hoepstoer?
En zo kwam het dat Daniël van der Stoep de Hoer van Babylon werd bij DDS. Hoepla, wat stoer! Ze namen z'n stukkie over, inclusief de taalfouten. Daniël schrijft in DDS:
Uittreding uit de Unie betekend (sic! - HR) geen isolement voor Nederland. We zijn eeuwenlang neutraal geweest en hebben altijd met iedereen gehandeld. Noorwegen en Zwitserland zijn landen waar de Europese Unie ook maar wat graag handel mee drijft. Het zal geld kosten, natuurlijk, maar ook in het verleden heeft Nederland nooit zijn soevereiniteit laten afkopen.
Dat schrijft iemand, die is afgestudeerd in internationaal recht aan de Universiteit van Leiden. Nu begrijp ik, waarom Hero Brinkman van wie hij vroeger fractie-assistent was, zelden iets zinnigs verkondigt. Niet Hero heeft wat van daniël geleerd. Het is andersom. Daniël heeft ijverig de drinkgewoonten van Hero nageäapt. 
Nu eerst even iets over die Nederlandse soevereiniteit. Die heeft nooit bestaan uit heldhaftig "nee" zeggen tegen den vreemdeling, maar uit slimme en berekenende participatie in het concert des nations. Kijk maar:

Nederland: Soeverein kiezen voor beperkte soevereiniteit... of gewoon: Submission
Voor het einde van de zestiende eeuw was "Nederland" nooit een soevereine staat. Dus we hebben maar een paar eeuwen door te lopen, om de onzin van die bewering te illustreren. Het begon in het begin van de 80-jarige oorlog met de aanstelling van Leicester als Landvoogd. Dat was nog voor de Akte van Verlatinge (van de Spaanse koning) en had de bedoeling, zich onder de Engelse soevereiniteit te verschuilen. Sommige van de verschillende huwelijken van Willem I de Zwijger hadden daarentegen de bedoeling, om te schuilen onder de paraplu van de soevereiniteit van de Franse koning.
Vervolgens werd in de zeventiende eeuw nauw samengewerkt met de Turkse Sultan tegen de Spanjolen en de Venetianen. Ja, Wilders-held Michiel de Ruyter ging zelfs zo ver, een bondgenootschap te sluiten met de Barbarijse Zeerovers, islamitisch tuig uit Noord-Afrika, tegen de Europese Christenheid. Na het rampjaar 1672 zocht en vond de Republiek der zeven verenigde provinciën met Willem III als stadhouder-koning een nauw verbond als junior-partner met Groot-Brittannië.
In de achttiende eeuw ging het met die Nederlandse soevereiniteit van kwaad tot erger. De Engelse ambassadeur in Den Haag liet, als dat hem zo uitkwam, met behulp van bij voorbeeld Duitse vorsten (de Hertog van Brunswijk) de regenten en de oranjevorsten alle hoeken van de kamer zien. En dat kwam de Staten-Generaal maar al te vaak goed uit. De patriotten (hè, hè, eindelijk een authentiek-noord-Nederlandse beweging) konden in de tachtiger jaren niet anders doen dan op Frankrijk terugvallen. En in 1794 kwamen ze met Pichegru de bevroren rivieren over, om de Nederlandse soevereiniteit vervolgens bij gebrek aan beter te verkwanselen aan Frankrijk.
En in de negentiende eeuw? Nederland kon geen stap verzetten zonder instemming van het Britse imperium dat ons land via Nederlands-Indië gegijzeld hield. Zelfs de Boeren in Zuid-Afrika moest Nederland in de steek laten, toen die door de jonge militair Churchill (ook zo'n Wilders-held) werden opgesloten in de eerste concentratiekampen uit de geschiedenis. (Boer War, rond 1900). De opkomst van het Wilhelminische Duitse keizerrijk creëerde een bijkomende afhankelijkheid. Een tijd lang werd openlijk gespeculeerd over een mogelijke aansluiting van Nederland bij de Duitse Bond, waarvan trouwens de provincie Limburg nog lange tijd lid was.
In de twintigste eeuw kon Nederland zich aanvankelijk handhaven door een evenwichtsspel tussen Duitsland, Engeland en Frankrijk (Eerste Wereldoorlog). Toen de rauwe Europese werkelijkheid voor het eerst na 1672 en 1794 in Nederland toesloeg via de Duitse bezetting van 1940, liet aanvankelijk, en nog heel lang, tot diep in 1944, de overgrote meerderheid zich afschepen met een schijn-soevereiniteit. Het is na 1945 hevig verdrongen, maar de laatste tijd verschijnen steeds meer rapporten en boeken over de slaafse en hypocriete houding die "Nederland" (het verzet niet te na gesproken) toen heeft aangenomen. Geen soevereiniteit, maar, om een geliefde uitdrukking in Van der Stoep's kringen te gebruiken: SUBMISSION alom. Van Colijn tot Suurhoff, van De Quay tot Einthoven.

De Nieuwe Gulden van Wilders moet aan de D-Mark worden gekoppeld. Maar de Mark heet nu Euro. Dus?
Kortom, zolang Nederland niet in een uithoek van het continent ligt en geen olieschat heeft, zoals Noorwegen en zolang het zich niet wil vergenoegen met de status van een in zichzelf gekeerde verzameling bankkluizen als Zwitserland, zo lang zal Nederland afhankelijk blijven van het Europa waarmee het handel drijft en dat een bescherming biedt tegen de gevolgen van de globalisering.

Natuurlijk kun je de gulden weer invoeren. Dat geeft drukkosten en de kosten van het slaan van munten. Maar kan de gulden zich staande houden zonder zich te binden aan een sterkere valuta? Nee. dat was al niet meer zo in de jaren-tachtig. De gulden werd gekoppeld aan de Duitse Mark door Lubbers. In 2011 of 2012 is dat nog meer nodig dan vroeger. Als NL dus in z'n eentje uit de euro stapt, aan welke valuta moet de gulden dan worden gekoppeld? Niet aan de dollar of het Britse Pond. Zelfs niet aan de Israelische Shekel. Nee, aan de valuta van de belangrijkste handelspartner(s). Aan de D-Mark dus. 
Maar, ach heden, de Mark heet nu: Euro. Dus, net als de Denen en de Zweden doen: we koppelen de gulden dus aan ... de euro! Dus we krijgen er belang bij, dat die euro het goed maakt. Maar, anders dan voor de uitstap, hebben we daar geen invloed meer op via Europa. Wat hebben we er dus mee gewonnen? Niks! We hebben alleen heel veel invloed verloren.

Hoe de NeoConservatieven omgaan met democratie en met feiten
Dat moet iemand die doctorandus in het internationaal recht is, toch kunnen bedenken. Of is het onderwijs in Leiden de laatste jaren zo erg achteruitgegaan? In het Nederlandse neocon-filiaal dat Livestro vanuit Engeland leidt, doen ze, evenmin als dat bij de Washingtonse Weekly Standard het geval is, niet aan feiten. Feiten zijn linkse hobbies. De Grote Politiek wordt gemaakt in ongekozen elitaire instituten. Zoals de Conservatieve Studiekring of hoe dat ding mag heten. De DDS is er voor de agitatie en het sturen van de "social politics", een lagere vorm van politiek, waarvoor de democratie wel gebruikt kan worden, maar alleen in "geleide" vorm. Via agitatie en (valse) voorlichting.

Daar is Daniël als ex-PVV vertegenwoordiger nu even nuttig voor. 
Hij krijgt één of twee fractie-assistenten, en misschien wel een nieuwe verloofde, uit de Livestro-stal.
En tot de nieuwe Europese verkiezingen in 2014 zal hij helpen, om Nederland te schande en irrelevant te maken in Europa.
Missie volbracht.

06 december 2011

Geert en zijn halleluja-edeltokkies zijn de antisemieten. Niet wij!

Ex-terrorist Raymond de Roon (PVV) schrijft aan Joodse
Nederlanders voor, wat ze "als Jood"
zouden moeten doen ...
Het valse filosemitisme van Wilders en van diens buitenlandse bondgenoten, (al dan niet door hem als zodanig erkend), is eigenlijkhet grootste schandaal van de PVV-operatie die Nederland momenteel in gijzeling houdt.
Ik ga u nu proberen uit te leggen, dat filosemieten als Wilders eigenlijk antisemieten zijn. Een vorige poging daartoe vind je hier op Krapuul: Wilders’ walgelijkste: W. is een antisemiet! (10). Dat was de conclusie van de “Wilders’ Walgelijkste 10″ – serie.
Eigenlijk hoef ik het helemaal niet uit te leggen. Je kunt zelf zien, hoe venijnig Geert Wilders Joodse Nederlanders als Job Cohen, Ed van Thijn (beiden PvdA) en Ernst Hirsch Ballin (CDA) aanpakt. Extra venijnig. En dan kan ik het nog niet eens over me verkrijgen, om na te gaan, welke D66ers, GLers en SPers Joods zijn en dus ook “genieten” van de speciale behandeling door Geert Wilders.
En niet alleen door Geert. Geert is slim. Hij meldt nooit in het openbaar, dat hij Job Cohen “als Jood” extra verantwoordelijk houdt voor wat hij (Wilders) in zijn schizofrene psychose houdt voor een georganiseerd verraad door de linkse intellectuelen. Het blijft bij onderhuidse verwijzingen naar Job’s veronderstelde lafheid. Het thee-drinken, de Joodse Raad tijdens de bezetting.
Een nauwe medewerker van Geert, ex-terrorist Raymond de Roon, PVV-kamerlid, is onvoorzichtiger. Hij bestond het onlangs in het parlement, aan de minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD), “als Jood”, te verwijten, dat hij, zoals alle Westerse bondgenoten trouwens, de brutale kolonisatiepolitiek van de regering-Netanyahu in Palestina had veroordeeld!
En ik heb geen woord van veroordeling door Geert Wilders gehoord. Dat kan Geert ook moeilijk, want aanvallen op de Joodse diaspora, voorzover ze zich identificeert met de landen van wie ze burgers zijn, zijn het specialisme van Geert’s grootste vriend in Israël: Avigdor Lieberman. En een hele serie andere ultra-rechtse bewegingen aldaar.
De gedachtengang is, dat Joden zich, – zelfs met behoud van eigen cultuur -, niet mogen integreren in andere landen dan Israël. Dus ongeveer dezelfde ideeën die zo heftig verweten worden aan de Koning van Marokko en aan de regering van Turkije. Grotendeels ten onrechte, trouwens.
Voor Geert Wilders en diens bondgenoten en medestrijders overal in de wereld, van christen-zionist tot lid van de Jewish Defense League, gaat het helemaal niet om de opbouw van een moderne staat Israël die Joden en anderen veiligheid en ruimte biedt voor een menswaardig leven. Hij zegt het zelf. Het gaat hem om een gewelddadig bolwerk tegen de veronderstelde Islamitische “tsunami”. Ongeveer, zoals de Hollanders eeuwenlang het volk van de Molukkers als huursoldaten inzetten tegen de vrijheidsdrang van andere volken van Nederlands Indië.
Wilders is niet verbonden met het Israël van de sociale utopisten (kibbutsim, MAPAI, MAPAM) en van de burgers die ook nu nog, tegen de stroom in, streven naar een compromis met de buurlanden, maar met de meest opportunistische en racistische suprematisten in dat land. Die keren zich tegen elke Joodse man of vrouw die het zou wagen, om de kritiek van het Goldstone-rapport op de operatie Gegoten Lood (invasie in Gaza, januari 2009) te onderschrijven. Getuige de heer Gidi Markuszower, ooit vijfde op de PVV-kamerlijst, die dreigde elk “Joodje” die zoiets zei, “de donkere bossen” in te sturen, waaruit geen terugkeer mogelijk was “in het Polen waar ik vandaan kom”.
Het zelfreinigend vermogen van de verschillende Joodse stromingen die we in Nederland hebben, is gelukkig nog behoorlijk intact. Markuszower werd geroyeerd uit de Joodse lichamen waar hij lid van was.  Maar niemand kan mij wijsmaken, dat Wilders niet op de hoogte was van Gidi’s opvattingen, voordat hij hem van de PVV-lijst schrapte.
Geert wacht gewoon af, totdat hij zich wél een radikaler “joods-christelijk” zionisme kan veroorloven. Daarbij moeten we hem niet helpen, door ons te laten provoceren tot een anti-zionisme dat aan racisme gelijk komt.
Laat Geert niet met onze Joden aan de haal gaan!
Net zo goed, als we ons verzetten tegen het over één kam scheren van alle “Arabieren”, zo dienen we dat ook te doen ten opzichte van de verschillende Joodse groepen, in Israël en daarbuiten.
Geert en zijn tuigdorpelingen zijn de antisemieten. Niet wij!
(Deze column verscheen op 5 december 2011 op Krapuul.nl)

01 december 2011

Halleluja! De edeltokkies van de PVV zijn eruit!

Locatie: De PVV-fractie vergaderzaal aan het Plein in Den Haag.
Aanwezig: PVV-ideoloog Martin Bosma, voorzitter, en PVV secretaresse Fleur Agema. Verder: PVV-fractieleden en -ondersteuners die in- en uit lopen.
Atmosfeer: Hectisch.
Aan de wand tegenover het raam: Een grote Israëlische vlag. En…
In de iepen op het Haagse Plein tegenover het raam: Wij! - 
We hebben Wilders’ herhaalde oproep “ga de boom in!” serieus genomen. We hebben een goed uitzicht op het PVV-gebeuren en gevoelige microfoons om het vast te leggen.
Bosma: Jullie zien dat Geert er niet is. Geert is namelijk boos. En jullie weet wat er gebeurt als hij mataklap wordt (Niet notuleren, Fleur). Dan is het huis te klein. Geert is boos op jullie. Jullie allemaal. Het imago dat hij zo zorgvuldig, dag en nacht, ondanks de bedreigingen, voor de PVV heeft opgebouwd wordt door jullie de laatste tijd met je stomme losse flodders weer afgebroken. Moet ik voorbeelden geven? – Graus met zijn perspolitie, Lucassen met z’n studentenkamers, Brinkman met z’n kerstbomen op Schiphol…
Geert wil vanmiddag om drie uur een communicatieplan voor de komende week op zijn tafel hebben. Daarin moet precies staan wat voor dingen jullie in de openbaarheid gaan doen en zeggen. Dat wordt dan voorgelegd aan de communicatie-deskundige Gidi Markuszower, je weet wel, die zijn verboden wapen hier in de kast verstopt had. En Gidi, na overleg met de mensen van de ambassade, bepaalt dan, wat wel en niet mag.
Is dat helder? Ook voor jou, Dion? Je mag van Geert voorlopig het woord “politie” niet meer in de mond nemen. – Dion Graus: ”Ik zeg gewoon, dat het niet mijn portefeuille is. Doe ik altijd.”
En jij Hero! - Geert zei: “Laat Hero nou eindelijk de kerstboom ingaan met z’n jongerendag!” Stond de PVV even voor gek met al die kerstbomen die er wèl stonden op Schiphol… Te lui om zelf even na te gaan?
Hero Brinkman: “Dat laat ik me door jou niet zeggen, achterbakse pennenlikker! Om niet te zeggen: Kontlikker!! Met de sex-appeal van een dode pruimenboom. Waar is m’n bijl?”
Fleur: “Jongens, jongens! Het is hier niet de recreatiezaal van een penitentiaire inrichting! Martin zegt gewoon wat Geert heeft gezegd. En wat Geert zegt is altijd waar, ook als het niet waar is.”
Lucassen: Hero, je hebt toch al lang elke dag -en zelfs elke nacht- jongerendag met dat minderjarige vriendinnetje van je? – Hero: Ze is nu achttien. Dus hou jij je bek, brievenbuspisser van Spermelo!
Raymond de Roon komt binnen: “Zeg, het lijkt hier het redaktielokaal van #Krapuul wel! Toen ik bij de jongerenafdeling van het Oud-Strijders Legioen zat en we een staatsgreep tegen het linkse verraderstuig onder Den Uyl voorbereidden, toen moesten we voor elk scheldwoord 75 cent in de pot doen. Goed idee voor onze kas, met al die edeltokkies hier in de fractie.”
Bosma: “Orde! Wie heeft er een leuke inbreng voor komende week?“ [Stilte. STILTE.....] “Nou, zeg het maar, De Mos!”
Allen in koor: “O néééé, hè! Niet weer zo’n krankjorum idee van Professor Doctor mr. Ing. Richard de Mos!! Dat vinden Geert en Gidi vast niet goed. Ga jij maar meeuwen voeren in Scheveningen, Rik…”
De Mos, verontwaardigd: Nou, kom dan maar op met jullie fantastische ideeën. Ik ga naar huis. Ik denk dat Wim Kortenoeven nog wel wat sappigs heeft over de nakende eindtijd en het verslaan van Van Gogh en Ma van Gogh door Israël.
Bosma: “Dat denk ik ook. Wim komt zo. Hij werd op de snelweg opgehouden door de Ruiters van de Apocalyps. Die halen de 130 kilometer op geen stukken na. Maar, Richard, laat je toch niet opjutten. Die prijs voor de stomste PVV-opmerking in 2011 kan je toch niet meer ontgaan. Kom op met je idee!
De Mos, mokkend: Nou, ik heb een gouden idee. Maar ik denk dat ik het eerst in de Haagse gemeenteraad uitprobeer. Doei!
(En Richard verlaat met slaande deuren het vertrek.)
De Roon: “Martin, heb je dan zelf geen idee? Het is al kwart voor twaalf. En Geert is al zo kwaad. Kunnen we niet iets met de herdenking van de slachtoffers van het socialisme doen? Linkse verraders. Knieschoten. Burgerwachten!”
Bosma: “Nou nee. Geert heeft verboden om tegen links in te gaan, als het niet tegelijk om hun verraad aan de fascistische islam gaat. Dan mag het. Vindt hij zelfs leuk. Ik denk na… Ik zie de Turkse vlag voor me:
   …. En wat valt me op? Die sikkel. De maansikkel.”
De Roon: … En wat wij als anticommunisten dan natuurlijk ook meteen denken: Hamer-En-Sikkel! 
Bosma: “Je haalt me de woorden uit de mond, Ray! De linkse intellectuelen en kunstenaars hebben het een eeuw geleden op ‘n akkoordje gegooid met de Moslimbroederschap. En dat akkoord wordt met steeds meer succes uitgevoerd met subliminale, stiekem verpakte, boodschappen. Je kan het nalezen in de codex van de Wijzen van Zion.”
Jhim van Bemmel: “Mag ik als jongere ook wat zeggen? Socialisten en communisten gebruiken toch al lang die sikkel en hamer niet meer. (Lilian Helder giechelt achter haar hand: “Jóngere! Met z’n kale kop…”) We hoeven de koude oorlog toch niet meer te winnen? Zelfs de SP zie je nooit meer met een sikkel en hamer!”, besluit hij.
(Intussen komt Wim Kortenoeven de deur in, een onwillige Richard de Mos aan de arm meeslepend.)
Kortenoeven: “Wat zie ik daar? (Wijst op de Turkse vlag die Bosma in de hand houdt) Het vaandel van de Duivel in dit van godswege gezegend Huis? Laat af, o ongelovigen! Het teken van de wassende maan, onzuiver vanwege de maandstonden der vrouwen die gestraft zijn in Eva haar ongehoorzaamheid toen zij at van de Boom der Kennis. De Verlossing hangt af van wat wij hier en nu doen en laten! De bokken zullen van de schapen gescheiden worden. Enfin, bij wijze van spreken, dan.”
“En de lammetjes?” vraagt Dion Graus.
(Maar niemand luistert naar hem. Hero neemt het woord:)
“Wat is dat toch hier voor een gekkenhuis? Edelgermanen, pardon: edeltokkies, en nu de Halleluja-brigade van Wim en Raymond. We moeten gewoon wat gebakken lucht produceren waar Gidi en CIDI niet boos om worden. Doen we toch al jaren? Vooruit, wat doen we met die snikkel? Ik bedoel: sikkel?”
Richard de Mos (emotioneel): “Hoe is het mogelijk, beste vrienden! Het is een vingerwijzing Gods, dat ik U terugvind rond het duivelssymbool, dat ik wilde aanpakken, maar dat U ongezien bespotte. Wim kwam ik op mijn vlucht tegen en hij overtuigde me, om tot U terug te keren.” (Kortenoeven: “halleluja!”)
Bosma: Maak het een beetje kort, Rik, want we moeten nog eten en Geert wacht om drie uur op ons! Als we niks hebben gaat hij weer stennis maken in Monschau. Niet notuleren, Fleur.
Hero: Is de bar van Nieuwspoort al open? Jhim en andere edeltokkies: Nee, maar we kunnen beter naar de Bistroquet gaan. Meer privacy.
De Mos slaat de ogen ten hemel: De Maan. telkens van gestalte veranderend als een wulpse vrouw.  (Kortenoeven: “halleluja!”). Het is geen toeval, dat de misdadige ideologie van Mohammed de wassende maan, het eerste kwartier, tot symbool nam. Men spreekt vaak van de ‘halve maan’ als symbool van de Islam, maar, als je naar alle beelden en vlaggen kijkt, is het slechts de helft daarvan, een kwart, een kwartier, evenals het erfdeel of de getuigenis van een vrouw onder de Islam slechts de helft van die eens mans is.  (Kortenoeven: “halleluja!”)
(Iedereen in het vertrek zwijgt stil. Verstolen kijken sommigen van de PVV-edeltokkie-brigade op hun horloges. Men voelt dat de verlossing uit de woede van Geert, onze Profeet, nabij is. Maar de halleluja-brigade twittert vrolijk met DDS, de site van de Hollandse variant van de Amerikaanse neocons in Leiden.)
Richard de M.: “Waar komt deze tale vandaan? Ik ben maar een gewone zondaar en een schoolleider die nooit schoolleider geweest is.  (Kortenoeven: “halleluja!”) Het Teken des Duivels, de wassende Maan, mag onze joods-christelijke gemeenschap in Europa niet overschijnen. Als onze kinderen met hun naïeve ogen de wassende maan aan de hemel zien staan, denken ze dat God de muzelmanse “halve maan” gezegend heeft. De moslims hebben ons Andalusië, Constantinopel en Cyprus ontnomen. Het lijkt alsof hun symbool nu ook Eurabië zegent. Verbergt dus voor de ogen van ons nageslacht die schandelijke maan!”  (Kortenoeven: “halleluja!”).
Lucassen: Hee, Rik, ben je maanziek of zo? D’r zitten altijd lekkere wijven in de Bistroquet. Afronden graag, dan gaan we wieberen!”
Richard de M.: Dus, wat ik maar zeggen wou, breng kinderen van begin af aan bij, dat de maansikkel verkeerd is (Kortenoeven: “halleluja!”). Net zo als we het programma Kinderen voor Kinderen hebben aangepakt toen het “halal” gewoon vond. Godbetert, het symbool, de Halve Maan, waaronder eeuwenlang wreedheden begaan zijn tegen Christenen en Joden. Dat kan de PVV niet toelaten in het land waarvan zij de regering gedoogt! “ (Kortenoeven: “halleluja!”) (Hero, binnensmonds: “…Juttepeer!“)
Als all-round politicus (Hero“Zo ken ik je weer!”) stel ik dus het volgende voor:
1. Gedurende de 3 of 4 dagen per maand, dat de maansikkel wassend is (dus links op de bol) worden bij het naar bed gaan van kinderen de gordijnen gesloten als er geen bewolking is;
2. Afbeeldingen van de maansikkel (met name de linkse) worden verwijderd uit boeken en vooral kinderboeken;
3. In plaats van sikkels worden kruisen getoond. Of, desnoods, een Davidsster.
4. Waar mogelijk, dient de gemeente kristallen op staken ter beschikking te stellen aan burgers, om de wassende of afnemende maan aan kinderen en andere toeschouwers te kunnen voorstellen als een zespuntige (desnoods vijfpuntige) ster.
5. De sikkel van de wassende maan wordt verklaard tot een symbool van het verraad van links aan de joods-christelijke cultuur en de overgave aan de fascistische ideologie van de Islam.
6. Het tonen van, met name de wassende, maan aan jongeren en aan het publiek in het algemeen, wordt bestraft met een boete van 400 euros per keer. Bij herhaling volgt gevangenisstraf. (Kortenoeven: “halleluja!”).
Bosma: Goed gevonden. Geert zal niet meer zo boos op je zijn. (Kortenoeven: “halleluja!”). We gaan tegen de maan aan. Allemaal samen, de edeltokkies, de halleluja-brigade en de geldgoeroes. Die laatsten hebben we ook. Zorgen voor onze geheime bankrekeningen op Cyprus en Aruba  (Kortenoeven: “halleluja!”). 
Wim, nou weten we het wel. Halleluja, prijst den Heer. Tot de volgende keer.
(Deze post werd op 30 november 2011 gepubliceerd door Krapuul)
Related Posts with Thumbnails