16 januari 2011

Rutte met de billen bloot: Opleiding Afghaanse politie in Apeldoorn veel goedkoper en veiliger!


Weird Gilders in his laboratory

Oppositie voeren, daar hoef je Weird Gilders niets over te leren.
Zondagmiddag 16 januari manifesteert op initiatief van de PvdA, het hele Nederlandse Goedmensendom in de Amsterdamse Brakke Grond. Alle 900 plaatsen uitverkocht. Voor een ANDER Nederland in 2011. Zoiets. De Linksche Kerk Schuilt bij het Vlaamsch Cultureel Centrum.
Weird wenst u alle Succes, waarde Vrienden. Want alles wat Anders is of wordt dan het Giechelkabinet van Mark en Maxime, is vrijwel per definitie Beter.
Maar, zo vroeg Weird Gilders (foto) zich dezer dagen af, neemt de Oppositie tegen Bruin I eigenlijk wel de juiste initiatieven? Neem nou die Afghanistan-missie. De Jezuïet Maxime Verhagen heeft, zoals steeds duidelijker blijkt uit de Wikileaks, de NAVO en de Amerikanen misleid over het standpunt van kabinet en Kamer, met als doel, het kabinet-Balkenende te laten vallen en zelf samen met Rutte en Wilders een puur Rechts kabinet-van-na-ons-de-Zondvloed te gaan vormen. Washington blij, Nederland weer in de G20 en Maxime zelf op weg om SG van de NAVO te worden. Het Maatschappelijke Middenveld van het CDA zoekt het daarna zelf maar verder uit. Eurlings (foto) salueert respectvol en mag straks weer meedoen.


Eurlings at Wilders' Service

Intussen heeft Rutte samen met de nieuwe defensieministerHans Hillen (een nog ergere spindoctor dan Jack de Vries, erotischer nagedachtenis) een poldermatig Januskopje gepunnikt. Het voorstel moet ervoor zorgen, dat D66 en Groen Links geen "nee" kunnen zeggen vanwege de motie die ze zelf in 2009 indienden, maar tegelijk de NAVO-bondgenoten (en de USA in de 1ste plaats) het idee geven, dat eigenlijk een militaire bijdrage wordt verzorgd door deze Trouwe Bondgenoot.
Meer dan 550 personen gaan op missie in Afghanistan (Kunduz), waarvan slechts 30 civiele politie-opleiders, en goed, als je wilt, nog 50 marechaussées (militaire politie) erbij. Maar die marechaussées zullen hun handen vol hebben aan het disciplineren van de 470 (!) militairen die het zaakje gaan "beschermen".  Waaruit bestaat die bescherming? Echt niet alleen uit wachtlopen bij de poort. De toelevering van voedsel, brandstof enzovoort, loopt vanuit Pakistan over de Khyber-pas via Jalalabad. Vorig jaar kaapten Taliban (of gewone maffia-) groepen een paar tankwagens die voor de aldaar gevestigde Duitse troepen bestemd waren. Een heel dorp liep uit, om de begeerde brandstof aan te tappen. Maar de Duitsers riepen Amerikaanse F-16s te hulp en het resultaat was: tientallen civiele doden.
Kortom, de "politie-opleidings-missie" vindt plaats in een gebied, waar de bevolking furieus is over de laffe moordpartijen van de NAVO via straaljagers en drones. Wie gaan zich in Kunduz aanmelden voor de Rutte-Verhagen cursus? Vermoedelijk een behoorlijk aantal Taliban-dubbelagenten. Die wachten rustig een paar maanden af, eten er goed van en plaatsen tenslotte een paar ENORME bermbommen.
Maar dat kan Bruin-I helemaal niets schelen. Soldaten zijn kanonnenvoer. Wat telt, zijn goede punten in Washington. Wilders is ook tegen een nieuwe Afghanistan-missie en zal er niet voor stemmen. Daarom zijn de stemmen van GL, D66, de SGP en de CU zo nodig. Om de twee stemmen van de Partij Voor de Dieren mee te krijgen, denkt Weird Gilders, dat Rutte bereid zal zijn, om ook enkele manschappen caviapolitie mee te sturen.
En Wat Doet De Oppositie Leiding?
Hé luitjes, we zijn er toch om een Alternatief te laten zien? En wat is gemakkelijker, dan Splijtende Vragen of een Splijtend Alternatief naar voren te brengen?
Immers, die farce van een zogenaamde politie-opleidings-missie is zo gemakkelijk door te prikken!
Ga er nu eens even van uit, dat het nuttig is, om in EUPOL-verband Afghanen op te leiden tot politie-kaders. We hebben in Nederland een uitstekende Politie-Academie, gevestigd in Apeldoorn, midden op de Veluwe. Er zijn structureel plaatsen vrij, want de nieuwe 3000 politiefunctionarissen die Rutte en Verhagen beloofden, komen er niet. In alle opzichten is het dus veel en veel goedkoper, om de politierecruten uit Kunduz voor een paar maanden naar Apeldoorn te halen. Daar kunnen ze in alle rust studeren op de manier hoe democratische en wetsgetrouwe politie hoort te functioneren. Militaire beveiliging is niet nodig.
- Maar, zullen de Buikloopliberalen mekkeren, op de Veluwe zijn toch de operationele omstandigheden van Kunduz niet aanwezig?
Nou, dat valt best mee, Vrienden!
De Zandverstuivingen bieden de gewenste woestijnachtige omgeving.
En dacht u dat er op de Veluwe geen Taliban zijn om mee te oefenen? Mis geraden! In Putten, Ede, Elburg en Harderwijk, en, als u wilt, in het nabije Urk en Staphorst, vindt U fundamentalistische Gelovigen, die inentingen des Duivels achten, die voorstanders zijn van gearrangeerde huwelijken, die de Vrouw achter het Aanrecht verbannen, die weliswaar niet het Gelaat, maar toch wel de Haardos bedekken willen als het om vrouwen gaat, die voorstanders zijn van het geheime proefhuwelijk (jongen klimt bij meisje op kamer met toestemming harer ouders, voltooit de Daad, en, indien Zwangerschap volgt, Huwelijk!) (Staphorst).
Une Mer à Boire voor onze geliefde Afghaanse rekruten!
Weird Gilders, anders zo een toonbeeld van rust en gelijkmoedigheid, toont zich opgewonden en blij met deze perspectieven. Immers: Het is een Gouden Vondst voor Job en Emile! Ze hoeven niet meer vlakweg "nee" te zeggen, maar ze komen met een waarlijk creatief en immens populair alternatief voor het Wilders-geïnspireerde kabinetsvoorstel!
Het kost veel en veel minder. Opleidingsbanen blijven behouden in Apeldoorn. En wie kan ontkennen, dat dit idee veel productiever is dan het uitzenden van honderden militairen naar een gevaarlijke uithoek van Afghanistan?
Weird weet, wie op hun neus zullen kijken: De Januskoppenbreiers die hadden gehoopt, de oppositie te splijten. Immers, het verlenen van echte ontwikkelingshulp aan de Afghanen, is helemaal het doel niet van de NAVO. Het doel is, militaire macht te tonen en -misschien- te gebruiken, om die eigenwijze lieden op hun plaats te zetten. Maar dat is iets, wat Rutte en Verhagen met geen mogelijkheid aan het Nederlandse publiek kunnen verkopen.
Intussen blijft Geert Wilders stil. Hij heeft bij de regeringsonderhandelingen z'n "opt-out" uit een verdere Afghanistan-deelname geaccepteerd gekregen. Geert wordt wat ongeduldig, want hij ziet, dat het regeringsvoorstel een "cadeau" is aan die vreselijke antisemiet Job Cohen. 70% van het Nederlandse volk is tegen. Wilders kan daarvan niet profiteren, want hij kan niet actief tegen zijn eigen regering ingaan.
Job en Emile kunnen (en moeten) dat wel! Door Apeldoorn voor te stellen (even Apeldoorn bellen!), krijgen ze GL en misschien ook wel D66 aan hun kant. Wilders zal niet weten wat te doen. Het 50 man (en vrouw?) sterke afghaanse opleidingscorps zal de beoogde jeugd-manifestatie van de PVV in Lunteren begin-mei beveiligen. Een goede oefening! Hero zal hen adviseren. De jaarlijkse verzamelplaats van wijlen Mussert zal nieuwe glorie kennen.
Maar, zullen de Eurlings- en Buikloop-elite opwerpen: "En de Drugs dan? Hè? Meedogenloze strijd tegen de aanbouw van poppys. Tegen de misdadige netwerken die ze verhandelen?"
Weird Gilders maant ze tot kalmte. Waarom zouden de Afghaanse recruten niet mee kunnen werken aan het dagelijkse politiewerk tegen de aanbouw van marihuana en haschisch in kassen, kelders, zolders, overal in de Nederlandse provincie? Waarom zouden de speurders en douaniers, die bij ons dagelijks en succesvol op jacht zijn naar de misdadige verenigingen die cocaïne en andere verboden stoffen verspreiden en verhandelen, waarom zouden die niet hun kennis en kunde delen met de Afghaanse recruten?
Kortom, Weird en ik zien niets dan voordeel voor alle partijen (een "win-win-win situatie") in het Apeldoorn-voorstel.
Aan het werk, vrienden van de linksche partijen!

(Dit artikel werd zojuist gepubliceerd op Krapuul.nl - de betere anti-haat website voor de Hardwerkende Nederlander!)

15 januari 2011

Bloedlaster en Dolkstootlegende

Sarah Palin noemde de aanvallen op haar mikpunt-affiche "Blood Libel". Bij ons in Vlaanderen (dagblad De Morgen, zusje van Het Parool) wordt dat vertaald als "Bloedlaster". Het mikpunt-affiche van Palin's Tea-Party toont een kaart van de Verenigde Staten met een twintigtal "mikpunten", zoals we die kennen uit de schietoefeningen van het Nederlandse leger. 
In elke Amerikaanse Staat, waar een gekozen volksvertegenwoordiger voor "ObamaCare" heeft gestemd, dus voor de broodnodige uitbreiding tot iedereen van de gezondheidszorg, waarvan op dit moment een op de drie Amerikanen verstoken is, zijn "crosshairs" getekend. Een mikpunt, dus. Ook op de stad Tucson, Arizona, waarvan Gabrielle Giffords de (Democratische) gekozen volksvertegenwoordiger is.
Die "crosshairs" breken mevrouw Palin lelijk op.
Hoewel de geestelijk gestoorde jongeman die 6 mensen doodde en 16 -deels levensgevaarlijk- verwondde, (nog) niets heeft gezegd over hoe hij tot zijn daad kwam, is het onloochenbaar, dat het klimaat van haat en beschuldiging van verraad, zoals door Palin en andere griezels uit de white supremacist scene onderhouden, heeft gediend tot aanmoediging van types als de moordenaar van Tucson.
Hoe staat dat in Nederland?
Nee, we hebben nog geen dodenlijst van de hand van Wilders' PVV. Maar Elsbeth Etty zag er onlangs al één in het haatboekje van Bosma. Deze pseudowetenschapper somt een hele reeks schrijvers en commentatoren op, die volgens hem deel uitmaken van de vreselijke samenzwering van Links met de Moslimbroederschap.
Het PVV-program van mei 2010 verklaart alle socialisten tot Nationaal-Socialisten, Nazis, dus. We schreven daar herhaaldelijk over.
Volgens Geert Wilders, in debat met Job Cohen, hebben de socialisten welbewust Sharia-beluste moslims naar ons land gehaald, om.... Ja, waarom eigenlijk? De ratio van de verhalen van Bosma en Wilders, is, dat we "verraders" in ons midden hebben, die ons "een dolkstoot in de rug" hebben toegediend.
Dolkstootlegende
Terug naar het Duitsland van na de nederlaag van 1918. Keizer verjaagd (naar het dorp Doorn, in Nederland). Sociaaldemocratische regering, aangevallen van links (communisten en linkse sociaaldemocraten) en van rechts (liberale en christelijke revanchisten plus nieuw-rechts, de Nazis). De legende van Rechts: Socialisten en Joden hebben Duitsland verkocht aan de Geallieerden in Versailles en de andere plekken waar vredesakkoorden werden gesloten. De Joodse minister van buitenlandse zaken werd door Nazi-jongeren vermoord (1922).
Wilders onderhoudt ook een dolkstoot-legende, op klompen-formaat. Het zouden de linksen, de socialisten, zijn geweest, die, omdat ze Henk en Ingrid zo haten, actief Sharia-beluste moslims uit Turkije en Marokko naar Nederland hebben gehaald.
Dat tart natuurlijk elke logica en elk objectief onderzoek. Eerst kwamen Italianen, Spanjaarden en Portugezen naar Nederland (en in nog grotere mate naar andere Europese landen), omdat werkgevers graag goedkopere arbeidskrachten in hun mijnen en op hun werven wilden te werk stellen, teneinde de lonen te drukken.
Ze werden opgevangen (ik weet het uit eigen ervaring), niet door socialisten, maar door priesters en lekebroeders, die, grotendeels uit solidaire overwegingen, opkwamen voor een menselijker bestaan voor deze mensen.
Vervolgens kwamen de Turken en de Marokkanen. De Nederlandse regeringen van die tijd (De Quay, De Jong, enz., allen KVP) hielpen werkgevers om ware slavenmarkten te organiseren in de immigratielanden. De progressieve Christenen (de lekebroeders) en de socialisten (Den Uyl, Drees) waren tegen, maar konden niets tegenhouden.
We maken even een grote sprong in de tijd. Een beschrijving van de pogingen in de zeventiger, tachtiger en negentiger jaren om de problemen rond de immigraties op te lossen via het aloude tolerantiebeginsel, zullen we elders maken.
Nu zijn er 1 miljoen mensen van islamitische afkomst in Nederland. Is dat erg? Je zou denken van niet. 15 miljoen mensen hebben niets met de Islam te maken. Van die 1 miljoen moslims, is maar een klein deel aktief voor de Islam. Een nog kleiner deel ziet wel iets in de ideeën van Bin Laden. Gekken zijn er overal. De moordenaar van Pim Fortuijn was milieu-activist en stoorde zich aan de bontmantels die de kale profeet wel zag zitten. Is daarom elk nadenken over de opwarming van de aarde politiek incorrect?
Je zou het haast denken, als je Wilders en consorten beluistert.
Het bloed-laster argument
Het nieuw-racistische rechts heeft geen duidelijke alternatieven of perspectieven. Het bloeit alleen op, als het zich als slachtoffer kan voorstellen van de agitatie van anderen. Ultra-Rechts in Israël heeft sinds enige jaren een patent antwoord op elke kritiek. Het zou gaan om een nieuwe vorm van antisemitisme, en wel in zijn meest extreme vorm, namelijk de beschuldiging van gebruik van kinderbloed voor het maken van Pesach-Matzes. Dit gaat terug op de zogenaamde "protocollen van de wijzen van Zion", een negentiende-eeuwse hoax van de Tsaristische geheime diensten, die heeft gediend tot hulp en rechtvaardiging van menige pogrom in het Tsarenrijk en daaromheen.
Het is natruurlijk van het allergekste, om het optreden van een Gabrielle Giffords en Job Cohen gelijk te stellen met antisemitisme. Beide zijn van joodse afkomst en hebben goed nagedacht over wat dat wel en niet betekent.
Voor beide, als ik het wel heb, is er een plaats voor Joden die kiezen voor het wonen in Israël en voor Joden die ervoor kiezen om zich te integreren in het land waar zij wonen. En het één sluit het ander niet uit. Joden hebben keuzevrijheid, precies zoals Wilders zegt dat het moet.
Moslims hebben die vrijheid ook. Waarom niet?
Als ik de vrijheid (nou ja, de dwang) heb, om me wegens onvoldoende pensioen te vestigen in een land waar alles goedkoper is, waarom zou een Marokkaan die vrijheid niet mogen hebben?
De nieuwe volksverlakkers keren alles om
Niet ik, links, intellectueeel, Europeaan, ben een verrader van mijn volk, maar de volksverleider die zegt, dat de gemiddelde moslim (of: intellectueel, of: kunstenaar, of:: socialist, of: gazomaardoor) deel uitmaakt van een wereldsamenzwering voor de invoering van het kalifaat en de sharia. Niet ik heb een samenzwering bedacht van internet-profeten, maar Wilders is lid van de "International Free Press Organization", die geld en steun verspreidt over het Vlaams Belang, de FPÖ van HC Strache en het clubje van ex-CDU afgevaardigde Stadtkewitz.
Het "bloodlaster"-argument van Sarah Palin is een nieuw hoogtepunt in de argumentatie van oorlogshitsend ultra-rechts. Het richt zich nota bene tegen een joods lid van het Amerikaanse congres. Wilders doet daarvoor niet onder. Als Cohen de toenemende isolatie van joden in de dertiger jaren vergelijkt met wat Wilders' regering Bruin I doet met de moslims, dan is Wilders plotseling SLACHTOFFER.
Socialisten kunnen immers niet antifascisten zijn. Hitler was een socialist. Bosma zegt het zelf. De holocaust is de schuld van het socialisme.
Joden die dat ontkennen zijn minder joods dan HC Strache, Stadtkewitz, Filip Dewinter en hun Deens-Zweedse aanhang.
Wilders wilde niet samen met hen op de foto, maar zich echt van hen distantiëren: ho maar!

05 januari 2011

Oplossing van het Raadsel van de Edele Wilde

We kennen een Nederlandse politicus die zich niet schaamt, om het kleed van nationale helden aan te trekken. Michiel de Ruyter ontzag zich niet, om een pact te sluiten met de mohammedaanse Barbarijse zeerovers tegen het katholieke Spanje en het Anglicaanse Engeland. Onze nationale tradities zijn even a-moraal als die van welke grootmacht dan ook. Een grootmacht, dat waren de Nederlanden eventjes, in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Dank zij de dertigjarige oorlog en onrust in Engeland en Frankrijk.
In 1599 veroverde de Nederlandse kaper Johan van der Does het Spaanse stadje Las Palmas de Gran Canaria op de Canarische Eilanden. De inwoners, voornamelijk Spaanse Joden, gevlucht voor de Inquisitie van Philips II, werden verjaagd, uitgemoord en verkracht. Dat hoor je nooit in onze geschiedenislessen. Van der Does eiste 400.000 goudstukken van de gouverneur van Gran Canaria, anders zou hij de boel in brand steken. Toen hij die niet kreeg, voerde hij zijn dreigement uit. Er stond geen huis, geen kerk, geen kapel meer overeind.
 De oorspronkelijke inwoners van Gran Canaria, de Guanches, grepen de mogelijkheid om zich te ontdoen van de Spaanse bezetters met beide handen aan. Maar dat lukte niet.
Een eerste bevolking van de eilanden voor de kust van de Sahara, had plaatsgevonden vanuit Midden-Amerika. De Indianen, zelf van Oost-Aziatische afkomst, arriveerden in de zesde of zevende eeuw voor Christus. Even later kwamen de Phoeniciërs die er handelsposten vestigden en zich vermengden met de Indianen. Enkele eeuwen later, na het verval van het Phoenicische handels-netwerk, kwamen Moren en Berbers uit Noord-Afrika. Duizend jaar lang bleef het stil. In 1402 kwamen Spaanse en Portugese kolonisatoren. In 1599 bestonden nog altijd haarden van verzet. Een hoofdman van de Guanches zette zich in om de oude hoofdstad van het oostelijke Guanches-rijk, Telde, te heroveren. Wat jammerlijk mislukte.

 Een plaquette (foto) onder het standbeeld van de laatste vrije Guanche in Telde, meldt: "Los raicanes". Een eerbewijs van de trotse stad Telde aan zijn voorgangers, de Guanches. Het was een volk met vele wortels. Hebreeuws-Kanaänitisch-Filistijns, Indiaans en Berbers. Alleen het christelijke ontbrak.
Dat betekende hun ondergang, slavernij en uitroeiing.
 Rechtsboven op het straatnaambord in Telde, waar het monument staat, zien jullie het symbool van de Guanches. Een phalliforme beeltenis van de uitgestorven Canarische beer. De veroveraars hebben dat symbool behouden en bewaard. Waarschijnlijk omdat het zo algemeen menselijk is en appelleert aan macho-gevoelens die van alle tijden zijn.

Jammer dus. Geen Geert op de Canarische Eilanden. Of, misschien, toch een beetje? Als je uitgaat van de wortels, bedoel ik?

Hoe dan ook, het antwoord "Spanje" was goed.

04 januari 2011

Is de edele Wilde misschien een verdwaalde Vandaal?


De Grote Lijder is helaas nog niet op z'n juiste plaats gezet. Om jullie wat te helpen, wordt de prijsvraag met 1 dag verlengd. Ziehier een afbeelding van de gehele sculptuur:
Blijkens de palmbomen op de achtergrond, is het nauwelijks aan te nemen, dat het hier om een gekerstende joods-christelijke Germaan gaat, tenzij het een Vandaal is, die, zoals bekend uit de geschiedenisles, vanuit Azië heel Europa door trok, om in Noord-Afrika zijn wortels met die van de Moren te vermengen, zodat de Berbers ontstonden.

Een kleine tip, nog. Noord-Afrika is niet zo gek ver weg van het hier afgebeelde monument.

En, vooruit dan maar, nog een hint:
De Phoeniciërs, de Filistijnen dus, een volk dat zijn ADN deelt met de Hebreeën, koloniseerden oorspronkelijk het gebied.

Maar waar komen dan die Oost-Aziatische wortels vandaan?
- Voor u een vraag; voor mij een weet.

Nog 24 uur om het raadsel op te lossen!Posted by Picasa

03 januari 2011

Opgejaagd, bedreigd, belasterd - monument voor een Held

Eenzaam kijkt hij uit over het land dat hij verloor. Na harde strijd verloor, aan vreemde indringers. 
Eerst kwamen ze als werkers, handelaars, priesters. Maar al spoedig voerden ze met geweld hun eigen wetten in. 
Onder de oorspronkelijke bewoners was er slechts één, één enkele held, die, wetende dat de strijd ongelijk was, toch stand hield.
Zelfs zijn vijanden moesten erkennen, dat zij te doen hadden gehad met een groot man. Ze richtten na zijn heldendood een standbeeld voor hem op. 
De versteende vrijheidsstrijder is nu gedoemd, voor altijd uit te kijken over een landschap vol onbeschaamde- en van torens voorziene tempels.
O lezer, herken toch in zijn edele trekken een mengsel van Oost-Aziatisch-, Levantijns en Germaans bloed!
Niets is mis met zijn wortels!
---------
Nu is de vraag aan u, lezer: Waar heeft men voor deze man een standbeeld opgericht?
 • Hongarije
 • Israël
 • Rusland
 • Florida
 • Venlo
 • Spanje
 • Kosovo
 • Afghanistan
 • Soerabaja
 • Monschau
 • Arhus
 • Volendam?
 Antwoorden in de commentaarrubriek. Onder degenen die de juiste plek hebben geraden wordt een speciale afdruk van het PVV-verkiezingsprogram 2010, goud op snee, verloot. Ze hebben immers bewezen, de juiste wortels te hebben en kunnen gerust de culturele tweedeling van Nederland in Über- en Untermenschen tegemoet zien!

De oplossing van deze prijsvraag wordt morgenochtend, 4 januari 2011 om 9:30 uur gepubliceerd.
Related Posts with Thumbnails