16 juni 2009

Wilders wil "miljoenen" Moslims deporteren uit Europa: Een ethnisch zuiveraar komt uit de kast.

Het werd dus nog gekker met Geert Wilders.

De Volkskrant bericht vanmorgen over een interview van Wilders voor de Deense televisie. Ik heb twee keer gekeken, maar hij zegt het echt: "...als je begint te denken over jihad en sharia, dan is er maar één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg".

De kampioen van de meningsvrijheid, van de vrijheid om te beledigen, van hem mag je zelfs niet dènken over jihad en sharia. Wilders, die zelf samen met Ajaan Hirsi Ali in 2004 nog in het serieuze NRC-Handelsblad een "Liberale Jihad" aankondigde tegen de Islam, deze parlementaire (Ji)Hadjememaar, mag straffeloos een ethnische zuivering van Europa aankondigen?

Bekijk de video en het bericht van de Volkskrant:

Wilders: miljoenen moslims moeten weg

Van onze verslaggever
Gepubliceerd op 14 juni 2009 22:00, bijgewerkt op 15 juni 2009 15:32

AMSTERDAM - Alle moslims in Europa die problemen veroorzaken, moeten worden uitgezet en van hun nationaliteit beroofd. Het gaat daarbij om ‘miljoenen, tientallen miljoenen’ mensen. PVV-leider Wilders heeft dit zaterdag gezegd in een interview voor de Deense televisie. [...]

Wilders heeft ‘een heel duidelijke boodschap’ voor de moslims in Europa. ‘Als je je aan de wet houdt, aan onze waarden, dan ben je erg welkom om te blijven en zullen we je zelfs helpen.’ Maar zo niet, als je een misdaad begaat, als je begint te denken over jihad en sharia, dan is er maar één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg, dan kun je je koffers pakken en we zullen je je nationaliteit ontnemen. Het is een rode lijn: als je die overschrijdt, sturen we je dezelfde dag terug.’

Waarden
Op de herhaalde vraag van de interviewer hoeveel van de moslims in Europa de door Wilders geschetste problemen vertegenwoordigen, zegt hij: ‘Miljoenen. Tientallen miljoenen.’ Later heeft hij het over ‘miljoenen nu’ die misdrijven plegen en ‘de sharia en het kalifaat’ willen. ‘en helaas zal dat toenemen als we de immigratie niet stoppen en niet optreden tegen mensen die tegen onze vrije samenleving zijn en zich niet aan onze waarden en de wet houden’.

Etnische zuivering in voorbereiding

Ik vind dat er geen twijfel meer aan kan zijn, dat we hier te maken hebben met de voorbereiding van een etnische zuivering. De slachtoffers worden aangewezen, verdacht gemaakt. Het begint met "terugsturen van wetsovertreders". Maar de volgende fase kondigt zich al aan: De Islam zelf ("criminele ideologie") is taboe. Je mag er zelfs niet meer over DENKEN. Geheel in de lijn van Wilders' verlangen om de Koran te verbieden.

Overdrijf ik? Laten we eens kijken hoe Radio Mille Colonnes in Rwanda de etnische zuivering van Tutsis voorbereidde. Of hoe de schijnbaar onschuldige servisch-bosnische dichter Karadzic rond 1990 de niet-servische bosniërs behandelde. Karadzic staat nu terecht voor het VN-Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Zijn opzet om over te gaan tot etnische zuivering, desnoods via massamoord, wordt bewezen aan de hand van zijn uitingen voordat de burgeroorlog losbrak.

Als we konsekwent willen zijn, moet Wilders binnenkort ook voor het internationale Strafhof verschijnen. Wie durft die klacht in te dienen?

(Oorspronkelijk: HUIBSLOG. Overgenomen door Medium4You, Agoravox [EN], At Home in Europe [Euractiv, EN] en In Europa Thuis - 16/6/09).

06 juni 2009

Wilders pleit voor: EERWRAAK!

(Joanie De Rijke in het tv-programma "De Wereld draait door". Foto: VARA, NL)

Voordat we ons verdiepen in het joodse denken over verkrachting en de rol van de vrouw in oorlog, bezetting en gevangenschap, zetten we eerst een paar feiten over de gijzeling van Joanie de Rijke in Afghanistan op een rij.

Vrouwen vertellen hoe ze zich redden uit verkrachtingssituaties

Joanie komt over als een moedige, competente en moderne vrouw. Moeder van jongvolwassen kinderen. Kennelijk seksueel nogal geëmancipeerd, want werkend voor het Vlaamse mannenblad "P".

Ze werd in een val gelokt door een clanhoofd even buiten Kaboel, die haar een interview aanbood. In plaats van het interview, werd ze gevangengenomen en werd voor haar een losprijs gevraagd. Het ging dus duidelijk niet om een religieus geïnspireerde ontvoering, maar om een, helaas banale-, afpersing. Of het clanhoofd ook relaties met de Taliban onderhield, blijft onduidelijk.

In eerste instantie beloofde de om zijn pro-Bush activisme beruchte Belgische (Vlaams, CD&V) minister De Crem van defensie, om "alles te doen" om Joanie vrij te krijgen. Toen echter bleek, dat Mw de Rijke de Nederlandse nationaliteit heeft, gaf hij plotseling "niet thuis". Het waren collega's van Joanie op de redaktie van het blad, die de benodigde 120.000 euros bijeenbrachten. Dat kostte tijd. Het is dus heel goed mogelijk, dat het gedraai van minister De Crem mede heeft geleid tot de verkrachting, waarvan Joanie verslag doet in haar onlangs verschenen boek.

De Vlaams-Belgische connectie

Als er dus iemand uit de door Wilders zo verketterde "politieke elite" van slapheid jegens de vijand heeft getuigd, is het deze De Crem wel. Misschien nog eens twee keer nadenken over uw plannetjes om Vlaanderen in te lijven bij Nederland, meneer Wilders? De Crem heeft trouwens een slechte record met Nederlandse vrouwen die in Vlaanderen wonen.

Nog niet zo lang geleden deed de Antwerpse Natalie Lubbe Bakker in haar blog verslag van een dronken uitje van De Crem en zijn medewerkers in een New Yorkse pub, waar ze als werkstudente achter de bar stond. De Crem had in het Washington van het fin-de-règne van Bush jr. een blauwtje gelopen: Er was niemand om mee te praten en op de foto te gaan. Frustratie werd luidkeels en dronken uitgeleefd. Na publikatie van het verhaal van Natalie, liet De Crem een assistent naar de baas van de blogster bellen, waarop ze werd ontslagen. De Crem ontsnapte ternauwernood aan een motie van wantrouwen in het Belgische parlement.

Wilders en zijn zogenaamde respect voor de zelfstandige vrouw

Terug naar Joanie in Afghanistan. Die zat dus ruim twee weken met een stel maffiosi opgescheept. Toen heeft ze gedaan, wat slimme vrouwen in dergelijke posities altijd al hebben gedaan, maar zelden verteld: In de zekerheid, dat ze vroeger of later verkracht zou worden, heeft ze er voor gezorgd, dat dat gebeurde door de top-man in het gezelschap. Waarom? Dat geeft bescherming tegen de avances van de ondergeschikte mannetjes. Niet altijd, maar het is de moeite waard om te proberen. In haar geval heeft het gewerkt: ze zegt zelf dat het haar voor de dood heeft gespaard. Ze was immers nu de "eigendom" van de leider. Een of ander instinct dat we van de apen hebben geërfd, maakt, dat aantasting van haar eer tegelijk aantasting van de eer van de hoofdman zou hebben betekend.

Opnieuw: Een en ander heeft niets met de Islam te maken. Nee, uitsluitend met een primitief masculien eergevoel, waarvan Wilders (uiteraard zonder het te beseffen) zich de boodschapper maakt. Het is dat mannelijk eergevoel dat aan de basis ligt van de door dezelfde Wilders en consorten zo verketterde EERWRAAK. Een vrouwtje dat tot de clan behoort is verkracht - DUS: de mannetjes MOETEN wraak nemen, het slachtoffer is "besmet" en wordt weggestopt, moet zwijgen. Ze mag niets over haar gevoelens laten blijken en de heren der schepping gaan over tot het uitwisselen van wraakakties tussen de clans. Zoals bij voorbeeld in Zuid Italië blijkt, kan dat generaties lang duren. De betrokken vrouwen en meisjes worden uitgeschakeld, en weggestopt vanwege de "schande". Het eerste slachtoffer is dus ... het slachtoffer!

Laten we een niet-islamitisch voorbeeld nemen van systematische verkrachtingen. Berlijn, april/mei 1945. De Russissche overwinnaars hebben een "licence to violate" in het overwonnen Berlijn. Stalin had weliswaar een halfhartige waarschuwing gegeven. Maar de Iwans zijn niet te stuiten. Een stad vol onbestorven weduwen. De verse herinnering aan de misdaden van het Duitse leger aan hun vrouwen, moeders en kinderen bij de opmars van de Duitse legers in 1941-1943. Jaren later durfde een Berlijnse vrouw op te schrijven, wat ze had gedaan, om het vege lijf te redden in een dergelijke situatie. U raadt het: Na een serie ervaringen met afgedwongen al dan niet collectieve verkrachtingen, kiest ze ervoor, om zich te laten beschermen door een min of meer acceptabele Russische officier, in ruil voor intimiteit. Zodoende komt ze die tijd door. Niet leuk voor haar man, die intussen lijdt in Russische krijgsgevangenschap. En bij terugkomst van haar partner, wordt ze door hem verstoten. Maar wat ze anders of beter kunnen doen?

Dit is precies, wat Wilders doet met Joanie. Een moedige vrouw, die zich weet te redden in een levensgevaarlijke situatie, wordt door hem bevuild, en de mannen die haar respecteren, die respecteren dat ze de moed heeft, om zich erover uit te spreken, worden door Wilders weggezet als "zwakkelingen", als degenen die "bij voorbaat capituleren". Even afgezien van de vraag wat Wilders ZELF heeft gedaan of gezegd om de "schande" uit te wissen (NIETS, namelijk), wat is dit anders dan een oproep tot ... EERWRAAK?

Wilders verwijt de regering (meneer Balkenende, zijn assistent van Financiën Wouter Bos van de PvdA) dus dat ze "net als het slachtoffer van de 'Taliban'", toegeven aan de pretenties van de "Islam". Daarmee gedraagt Wilders zich als de ex-partner van het Berlijnse verkrachtingsslachtoffer, en als n'importe quel chef de clan, die haar immers zou hebben veroordeeld tot eeuwig zwijgen, of erger. Ze moet koest blijven en netjes wachten op de ... eerwraak.

Plaatst Wilders zich hiermee in het Joodse deel van de "joods-christelijke traditie"?

(Sarah, onvruchtbaar, presenteert bijvrouw Hagar aan Abraham. Bijbels tafereel van Adriaen van der Werff, 17e eeuw.)

We hebben al gezien, dat Wilders' reactie niets te maken heeft met het Christendom. Hoe zit het met het Oude Testament? We kennen het Boek Esther. Esther wordt geëerd omdat ze via het bed de Babylonische vorst heeft bespioneerd en voorkomen dat diens grootvizier een pogrom tegen de Joden uitvoert.

En wat te zeggen van Abraham? Abraham zendt zijn eigen vrouw Sarah, zogenaamd als zijn zuster, naar een machtige vijandelijke vorst, om hem als echtgenote te dienen. Het plannetje lukt: Als het bedrog uitkomt, wordt Sarah naar haar echtgenoot teruggestuurd en er komt vrede tussen de Joodse stam en haar vijanden. Wilders' standpunt inzake Joanie komt erop neer, dat hij Abraham beschuldigt van "capitulatie" en "zwakheid", terwijl de Torah duidelijk suggereert, dat het hier gaat om een slimme vredesstrategie, met een Joodse vrouw als heldin.

Kortom, waar belangrijke teksten uit de Joodse traditie aansporen tot relativering van clan-eer en waar (via de Verlichting) geëmancipeerde vrouwen durven te verhalen van hun omgang met seksualiteit in noodsituaties, roept Wilders op, om terug te keren naar de primitieve "eerwraak" en verwerpt hij de eigen rol van de vrouw. De Abrahams van deze tijd beschuldigt hij van zwakte en capitulatie.

Waar blijven de protesten van de vrouwenbeweging tegen Wilders' eerwraak-standpunt?

Waar vind ik het Joodse antwoord op Wilders' verkrachting van het Bijbels eerbetoon aan de zich opofferende vrouw?

(Dit is het tweede artikel in de Wilders-trilogie. Eerder gepubliceerd 30/5-6/6 in HUIBSLOG)

Wilders verkracht joods-christelijke cultuur

Moet het nog gekker worden?

Beroepsprovokateur Wilders misbruikte deze week opnieuw z'n immuniteit als kamerlid, - om volstrekt buiten de orde van het jaarlijkse financiële verantwoordingsdebat -, een door haar afghaanse gijzelaars verkrachte vrouw, nogmaals publiek te schenden. En tegelijk de regering Balkenende daarvoor verantwoordelijk te stellen. Nu.nl (met video):

Wilders uitte zijn onbegrip over de Nederlandse journaliste Joanie de Rijke die door de Taliban is verkracht, maar daar volgens hem vergoelijkende woorden over sprak. In de ogen van Wilders is dat ''tekenend voor het morele verval van onze elite''.

Wilders poseert voortdurend als de laatste verdediger van het "joods-christelijke erfgoed" van Europa tegenover de "sluipende islamisering". Volgens Wilders en zijn Amerikaanse en Europese kornuiten, hebben de (linkse) elites daarvoor al gecapituleerd. Bewijs: Een Vlaamse journaliste die al jaren voor het mannenblad "P" werkt (maar toevallig de Nederlandse nationaliteit nog heeft), vergeeft het aan haar Afghaanse gijzelnemer (inmiddels gesneuveld) dat hij haar heeft verkracht.

Voorzover ik weet, heeft nog niemand gewezen op het feit, dat VERGEVEN, vergiffenis schenken, nu juist een Christelijke kernwaarde is. Niet meer "oog om oog, tand om tand", maar de andere wang toekeren als men geslagen wordt. Je zou kunnen zeggen, dat het Christendom is begonnen met een (vergeven) verkrachting, althans een schending van de eerbaarheid. Namelijk die van de maagd Maria, toen een zendbode Gods haar het zaad van het kindeke Jezus inplantte, hoewel zij reeds met Jozef verloofd was.

Maar, alle gekheid op een stokje (Freud!): Als iets het Christendom onderscheidt van andere godsdiensten en filosofieën, dan is het wel de morele grootsheid van de vergeving. De hele kruisdood ontleent er zijn betekenis aan. Wie zijn vijand vergeeft, toont een mooie menselijke kant, nadert het goddelijke. Menig heilige wordt geëerd om niets anders dan zijn of haar vergevingsgezindheid. En zegt het Onze Vader niet: "En vergeef ons onze zonden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren"?

Wie tot vergevn in staat is, is niet "zwak", zoals Wilders betoogt, maar juist sterk. Of is het vergeven soms uit de religie en de cultuur verwijderd door de "Verlichting", die geregeld door Wilders en consorten wordt aangeroepen om de "superioriteit" van de Europese joods-christelijke cultuur te onderbouwen? Heb ik iets gemist? De denkers van de Verlichting, van Pascal, via Voltaire, Rousseau, de markies De Sade tot de makers van de Amerikaanse en Franse Revoluties hebben veel beweerd, en daarvan vaak ook weer het tegendeel, maar bij mijn weten, hebben ze voornamelijk gepleit voor het vervangen van willekeur en dogmatische vooroordelen door een transparante justitie, voor iedereen dezelfde, of hij nu jood, muzelman, katholiek of protestant is. En of het een man, dan wel een vrouw betreft.

Hoewel - dat laatste principe wordt nu juist door Wilders verkracht met zijn opmerkingen. Daarover straks.

Tot zover over het onchristelijke van onze kruisridder.

Ik ben geen theoloog, noch aangesloten bij enig christelijk lichaam. Wat ik hier betoog, had eigenlijk door christelijke autoriteiten gezegd moeten zijn. Waar blijven die? Om Wilders eens te parafraseren: Hebben ze al gecapituleerd voor het racistisch populisme, dat hun geloof aan het gijzelen is? In de christelijke POLITIEK heb ik geen vertrouwen meer: Oorverdovende stilte van die kant. Denkelijk in de hoop, dat de Wildersen genoeg stemmen weghalen bij links en bij de liberalen, zodat ze de grootste partij kunnen blijven. Dat was althans de zin van het één-tweetje Balkenende-Fortuyn (achterkamer-politiek!) in 2002.

Dus: Waar blijven de christenen die Wilders veroordelen wegens onchristelijk?

In de volgende delen gaan we in op de anti-joodse en anti-vrouw aspecten van Wilders' meest recente uitval.

(Deze post werd eerder gepubliceerd in HUIBSLOG op 30 mei 2009)

Related Posts with Thumbnails