08 april 2011

Wilders' 10 Walgelijkste [9]: De PVV Maffia. Wilders is onschendbaar. Links is verantwoordelijk.

Martin Bosma beschrijft de maffiose organisatie van de PVV perfect in zijn boekje 'De schijn-elite van de valse-munters' (2010).
Wat zijn de kenmerken van een maffia? 
Er is een padre-padrone die over alles beslist. Dat is in ons geval Geert Wilders, enig bestuurslid van de stichting die de pvv beheert. 
Bosma vindt dat prachtig. Zodoende kan niemand de PVV overnemen. Als het gerecht zou besluiten, om de PVV in de ban te doen (want ondemocratisch), dan "richten we gewoon een nieuwe stichting op". We zijn er klaar voor! Berlusconi had het niet beter kunnen verwoorden. En Mussolini ook niet.

Even een kleine correctie: Onderling geweld of geweld binnen- of van de PVV zelf tegen buitenstaanders is nog maar zelden vastgesteld. Goed, een groot deel van de PVV-fractie in de Tweede Kamer heeft wel eens iets met slaande ruzie, huiselijk geweld, bedreiging van buurtgenoten, gedwongen seks en de exploitatie daarvan, oplichting van de fiscus, ontwerpen van martel-gevangenissen (Agema), openbare geweldpleging, enzovoort te maken gehad, maar dat moet je meer als een culturele eigenaardigheid van deze dappere strijders en strijdsters voor een joods-christelijke moraal beschouwen.

Tot nu toe, maakt de PVV-maffia in hoofdzaak van andere middelen gebruik. Daar is in de eerste plaats het GELD, in de tweede plaats de INTIMIDATIE en in de derde plaats de LASTER.

Als die manier van werken ertoe bijdraagt dat domme alleenlopende lieden als "Stop_Links" ook ècht bedreigingen tegen de kinderen van linkse politici gaan uiten, dan is dat natuurlijk betreurenswaardig, maar de schuld van Links, enz.
Immers, deze nieuwe waarheid geldt: "Wilders is onschendbaar. Links is verantwoordelijk!"

Zelfs de uiterst Wilders-gezinde Bart-Jan Spruit (Spruyt voor de liefhebbers) kon na maanden van onderhandelingen met de Padre-Padrone in 2006 niet akkoord gaan met het Wilders-Bosma concept van een politieke maffia. Spruit had, (in overeenstemming met het gedachtegoed van Joshua Livestro en de Leidse neo-con denktank), conservatieve en orthodox-christelijke programpunten en kandidaten voor de PVV opgezocht. Maar dat beviel de Lijder niet. Hij wilde (en Martin Bosma ook) onderworpen en controleerbare uitvoerders en -sters van zijn megalomane ideeën.

Daarom bestaat de binnenste kring rond de Lijder heden uit een opmerkelijke mix van oude schoolvrienden uit Venlo, door de Mossad aangedragen agenten, racistische kruidenvrouwtjes en sadistische architectes, en, ja dat vooral!, gefrustreerde beroepsmilitairen en politiefunctionarissen. Nog afgezien van vroegere Gladio-agenten en gefrustreerde officieren van justitie. Een baksteen-fabriek ondernemersdochter genaamd Laurence en een adviseur voor bedrijfs-belastingontduiking moeten in Limburg de Wilders-greep op het Gouverneurschap waarmaken.

Wat is een Maffia? Voorbeelden. 
De Zuid-Italiaanse maffia kun je op een zeker moment in haar bestaan beschouwen als een christelijk-getinte reactie op de onderdrukking door Islamitische veroveraars in de achtste en negende eeuw, maar ook tegen de Rooms-Katholieke Anjous en de Normandische bezetters. Waarschijnlijk gaat de traditie van dit koppige volksverzet nog verder terug. Ook de Romeinse veroveraars van de derde en de tweede eeuw voor Christus zaten er maar mee. Maar goed, als Wilders hecht aan Joods-christelijke wortels, dan kan hij zich min of meer op de maffia-traditie beroepen.
Het is een typisch voorbeeld van een bevrijdingsguerilla die zichzelf met de jaren heeft omgezet in een criminele organisatie. We kunnen daar voorbeelden van zien bij de FARC, de oorspronkelijk Guevaristische  Colombiaanse guerrilla, en, dichter bij huis, de Duitse "linkse" terroristen van de zeventiger jaren, of de Brigate Rosse in het toenmalige Italië. Ze verenigen zich met wie dan ook (Khadaffi bij voorbeeld) om te kunnen voortbestaan. Een makkelijke prooi, even ertussendoor gezegd, voor CIA- en andere infiltranten, die aanwijsbaar een actieve rol hebben gespeeld bij de Roten Brigaden en de Brigate Rosse. Of, zoals is gebleken, bij de CCC in België.

Innemen van sleutelposities
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren diverse maffiose organisaties al vertakt naar de VS. Ze toonden zich bereid om de geallieerde invasie via Sicilië tegen Mussolini te ondersteunen, in ruil voor een aantal concessies. Dat maakte, dat zij vrijwel onaantastbaar werden in het Italië van na 1945. Ze waren nodig, om de Democrazia Christiana te ondersteunen tegenover een dreigende soft-communistische overname via de democratische stembus.
De Wilders-maffia doet in het Nederland van 2010 hetzelfde. Ze neemt het afbrokkelende CDA in gijzeling en maakt Rutte's VVD afhankelijk van haar steun, zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen. Intussen probeert ze machtsposities in te nemen bij gemeenten en provincies. En daar ze vrij mag blijven provoceren en liegen, wordt de democratie en de grondwet verder afgebroken.

Hoe werkt de maffia?
Wilders' maffia bestaat uit door de padre-padrone geselecteeerde Haagse parlementsleden. Als ze het goed doen, mogen ze ook in gemeenteraden of provinciale staten optreden. Of in het Europese parlement.
Daarmee verwerft de voorzitter van de PVV-stichtingen een controle over het familieleven van de geselecteerden. Ze worden afhankelijk van het oordeel van de leider. Niet van een democratisch gekozen orgaan. Ongehoorzaamheid betekent automatisch verlies van inkomen. Types als Lucassen, die met hoge schulden en werkloos leefden van een uitkering, kunnen niet anders dan zich onderwerpen aan Geert. Doorgaan met geld vangen, onder voorwaarde dat je je mond houdt. Praktijken die ik nog ken uit de tijd van Paul de Groot bij de CPN. Deze laatste werkte liever met lieden die hij kon chanteren, net zoals Stalin dat deed, dan met mensen die een onberispelijk cv hadden, zoals Gerben Wagenaar. Het politiek bureau van Wilders (Sado-Agema, Bosma) manipuleert en dwingt de ondergeschikten met vele- zo niet alle- middelen. Zelfs een Hero Brinkman, die af en toe buiten de pot mag pissen. Hero blijft kwetsbaar genoeg, om hem te kunnen blijven inzetten.

GELD
Niemand die kan of mag controleren, wie dat allemaal betaalt. Dat blijft het Geheim van Wilders. Het valt te hopen dat Wilders' stichtingen tot openbaarheid worden gedwongen. Maar ik vrees het ergste. We hebben een neiuwe Wikileaks nodig, waarschijnlijk, om te kunnen zien waar Wilders' geld vandaan komt en waaraan het wordt uitgegeven. Qua geld, dus, wie ziet enig verschil met een maffia?

INTIMIDATIE
Ondanks besluiten van Europese instellingen, die aandringen op controle over vreemd geld waarvan de PVV en andere anti-europese instellingen profiteren, blijft Nederland passief. Aantasting van Wilders' belangrijkste middel zou immers het einde van het kabinet-Rutte betekenen!

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft al  lang een wetsontwerp klaar, om fake-partijen à la Wilders onmogelijk te maken. Maar Wilders' gegijzelden aarzelen. Ze worden geïntimideerd. Door Wilders' haatprediking, maar ook door buitenlandse effecten daarvan.

LASTER
Je hoeft geen medelijden te krijgen met Wilders' gegijzelden. Het is hun eigen schuld. Het zou, enkele jaren geleden, zo eenvoudig geweest zijn, om terecht, organisaties als die van Wilders buiten de wet te stellen en althans niet toe te laten to de verkiezingen. Rechts èn Links hebben dat nagelaten.
Er kan nu niet alleen worden afgegaan op de rechter in het haatzaai-proces tegen Wilders. Ook de wetGEVER, de Tweede Kamer, moet wakker worden.
Onze democratie, onze grootste waarden, zijn in gevaar. Ik overdrijf niet.

Waar blijft de Thorbecke, de Drees, die orde schept?

06 april 2011

Abu Pessoptimist: Thomas von der Dunk en de dubbele standaarden

Krachtige ondersteuning voor columnist Thomas Von der Dunk, die het waagde om het Itamar-incident in zijn helas ware en juiste proporties te zetten.

Abu Pessoptimist: Thomas von der Dunk en de dubbele standaarden: "This blogname is derived from the novel The Secret Life Of Saeed The Pessoptimist by the Palestinian Israeli Emile Habiby: absurdism as weapon against the (ir)realities of daily life in Palestine/Israel. (The subtitle is from a book by Dutch author Renate Rubinstein. It could as well be my motto). My real name is Martin (Maarten Jan) Hijmans."

Op Krapuul reageerde ik als volgt:

Het is goed dat Maarten-Jan Hijmans Von der Dunk bijvalt. De vooringenomen en hysterische reacties bij De Volkskrant vind ik heel verontrustend, al zijn we op dat gebied wel wat gewend.
Ik heb ook de neiging, om net zoals Abu Pessoptimist, me in te houden als ik weer eens in gezelschap dreig te komen van bedenkelijke types die even vooringenomen en hysterisch zijn, maar dan op het gebied van anti-zionisme.
Maar nu steeds meer blijkt, dat je zelfs niet ongestraft gematigd en feitelijk over Israël mag schrijven, zouden verstandige mensen de handen maar eens ter verdediging van zichzelf en de waarheid, de handen ineen moeten slaan. Oproepen tot “afstraffing” zoals die van Ronny Naftaniël, zouden we gerechtelijk moeten vervolgen. En dat geldt zeker voor de Likud-Nederland man Struick van Bemmelen, ex-VVD EK-lid, die beweert dat wij de moord op het kolonistengezin zouden hebben "vergoelijkt".

05 april 2011

Volendam 2011...

Nieuws uit Absurdistan:
#cartoon @KrewinkelKrijst: Volendam 2011...
Weet je wat meteen zou helpen?
Toeristenboykot van Volendam!

03 april 2011

Wilders wil Ruby-dag voor Islam afvalligen

De PVV-leider wil een Internationale Dag tot Uittreding uit Islam.
Wat een verrassing” meent Spitsnieuws van donderdag. En meldt verder:
Wilders zal vrijdagavond tijdens een bezoek aan Rome het startsein geven van een nieuw werkjaar van de Fondazione Magna Carta (FMC) een Italiaanse think tank die aanleunt bij de partij van premier Berlusconi. Hij opent het jaar met een toespraak.
De toespraak gaat over, hoe kan het ook anders, het falen van de multiculturalisering. Wilders zal daarbij met [...] een nieuwe feestdag komen. Naast het kerstfeest, Sinterklaas en Bevreidingsdag kent de wereld, als het aan de PVV ligt, straks ook de ‘International Leave Islam Day’.
(Opmerking: Zelfs als het om de PVV gaat, wordt Bevrijdingsdag nog altijd met een lange ij geschreven. Net zoals Lijder.)

Ruby: "Berlusconi en ik? Gewoon vriendjes!" (Giacomo Cardelli fecit)
Berlusconi kan in Rome wel wat afleiding gebruiken, nu hij terecht moet staan voor het organiseren van bunga-bunga feestjes en relaties met een minderjarige prostituée. Deze laatste, de Marokkaanse Karima El Mahrouh, draagt in Italië de naam Ruby Rubacuore, oftewel: Ruby de Hartendief. Een commentator bij Spitsnieuws, vindt het daarom wel een goed idee, om Wilders’ feestdag “Ruby-dag” te noemen, naar deze beroemde afvallige uit de Islam. :grin:
Ik dacht even, dat we misschien met een vroege 1-april-grap te maken hebben. Maar nee. De websitevan de Berlusconi-gezinde “think-tank” in Rome meldt heel serieus dat Geert Wilders daar aanstaande zaterdag zal komen spreken. Er worden een aantal citaten van en over de Blonde Kruisvaarder gepubliceerd.
Het is de eerste keer sinds maanden, dat we weer eens van Wilders’ internationale activiteiten mogen vernemen, afgezien van de gebruikelijke reisjes naar Israël. De vorig jaar met bazuingeschal aangekondigde “Geert Wilders International Freedom Alliance” (GWIFA) sukkelt een beetje rond met de droeftoeter Stadtkewitz uit Berlijn, maar verder wil het blijkbaar nog niet zo erg lukken. De website van de GWIFA is al dagen onbereikbaar. Voor een Wilders-filiaal in Italië lijkt er weinig plaats. De regeringspartij Lega Nord is al racistisch genoeg, zij het dat haar hoofdvijand niet de Islam, maar de zuidelijke Italiaan uit de Mezzogiorno, is. Ongeveer zoals het Vlaams Belang dat doet, heeft men separatisme en suprematisme geactualiseerd, door als nevenactiviteit ook maar “flink” (moslim-)immigranten aan te pakken.
Wat gaat Geert dan zoeken, bij dat gezelschap rechtse academici van de Fondazione? Het antwoord daarop is wellicht de persoonlijkheid van de internationale pers-secretaris van de Fondazione, Anita Friedman:
Esperta in public relations e questioni americane, fa parte del board delle Relazioni Internazionali della Fondazione Magna Carta e dirige l’Associazione Appuntamento a Gerusalemme.
Anita Friedman, Amerika-experte van de Italiaanse FMC
Mw. Friedman komt uit een bekende Amerikaanse zionistische familie en heeft als hobby de Vereniging “We zien elkaar in Jeruzalem”. Alle kans dus, dat Geert, zoals wel vaker, een klusje opknapt voor zijn vrienden in Israël en in de VS.
Dat begint de PVV-aanhangers nu toch wel een beetje te vervelen. “Aandachtshoer” is nog een van de vriendelijkste reacties van Sjonnie en Anita bij Spits. Eerst die kopvoddentaks en nu weer zoiets onbenulligs. In plaats van “Ruby-dag” stelt iemand voor om een internationale dag “AOW met 65 Jaar” in te stellen.
AOW – een pijnpunt (“AUW!”) voor Geert …
Werd eerder gepubliceerd op krapuul.nl.

02 april 2011

Maria-Meriem: De superieure islamitsche interpretatie van de geboorte van Jezus

Tegenwoordig moet je vanwege Geert Wilders alles weten over de zogenaamde ziekelijke slechtheid van de profeet Mohammed.
Wilders' argumenten slaan nergens op en zijn maar al te vaak ontleend aan bronnen, die geen enkele waarde hebben. De arabarbarist Hans Jansen is daarvan een voorbeeld. 
Maar zelfs, als je de genoemde bronnen raadpleegt, dan kom je voor verrassingen te staan, die Geert nooit zal willen en kunnen verklaren. Hieronder mijn interventie op Krapuul.nl over de rol van Mohammed.
Mohammed was geen betere of slechtere profeet dan Jozua, Esaja of Paulus. Als ik de Koran en Hadith lees, zie ik vooruitgang ten opzichte van de Farizeeën (eeuw 0), de Christenen (eeuw 1) en de manicheïsten (eeuw 2). Net zo een soort vooruitgang (realisme) als het Protestantisme van Luther en Calvijn (eeuw 15 en 16) was, ten opzichte van de Katholieke Kerk van de Middeleeuwen.
Een voorbeeld van wat de religie van Mohammed bijdroeg aan een menselijker samenleving, is de interpretatie van Maria als moeder van Jezus (Jeshua). Het ongehuwde meisje Maria (Mariam, Meriem) werd zwanger. De vroeg-christelijke en paulinische interpretatie is, dat het meisje maagd bleef en bezwangerd werd door een door God gezonden engel. Jezus is dus ook een deel van God (Drievuldigheid, samen met de Vader en de Heilige Geest).
Het kan geen toeval zijn, dat deze interpretatie van de evangeliën hielp, om polytheïsten, aanbidders van een Moedergodin, en misogyne en autoritaire paternalisten over te halen om zich te bekeren in de tijd van het vervallende Romeinse Rijk.
Mohammed verkiest een veel actuelere interpretatie: Jezus is niet per definitie een Zoon van God, maar een profeet die belangrijke dingen heeft gezegd. Zijn Leer wordt gerespecteerd.
Wat Maria betreft, zij werd uitgestoten en beschimpt door haar dorpsgenoten, toen zij ‘s-morgens terugkwam van haar nachtelijke tocht tot onder de Boom van de Wijsheid. Daar had zij een aantrekkelijke afgezant van God ontmoet en zich aan hem gegeven. Aan een Mens, niet aan een engel die zaaddragend zou zijn geweest van God.
De ontnuchtering en de bekering van haar dorpsgenoten kwam pas, nadat haar baby Jeshua geboren was en Opstand predikte tegen de onderdrukkers. Nazareners en Galileërs verenigden zich tegen de Romeinse kolonisator en diens lokale discipelen. Mohammed zag dus hoezeer de oude vooroordelen tegen de vrouw die naast de pot plaste en zich buiten het huwelijk geeft aan de aantrekkelijke vreemdeling, ons opsluiten in een beperkt wereldbeeld van stam-solidariteit en eerwraak.
Dat was voor Mohammed’s tijd (we spreken van de zevende eeuw AD) een revolutionaire interpretatie. In Venlo, waar ze nog Wodan en Freya vereerden in die tijd, zou een Meriem (inclusief foetus) in die tijd zijn verdronken in de Maas. En een Mohammed zou zijn geworpen voor de wolven.
Wat je dus ook verder tegen Mohammed mag hebben, hij respecteerde de waardigheid van vrouwen, die moedige keuzes maakten.

Dat kun je, anno 2011, niet zeggen van Wilders en zijn 40 rovers, die samen met de SGP de abortus-termijn van Ingrid willen beperken. Dat kun je niet zeggen van een PVV, die een door criminelen in Afghanistan verkrachte vrouw, net als de door de door Mohammed veroordeelde dorpsgenoten van Meriem, wil uitstoten als slachtoffer van linkse dhimmies die zich ‘overgeven’.
Beschaving is een mooi, maar ingewikkeld ding. Er is vooruitgang, maar ook angst. Die laatste wordt uitgebuit door de heer Wilders en consorten.

Daar heeft onze beschaving weinig baat bij. 
Related Posts with Thumbnails