28 juni 2007

Wilders samen met Udo Ulfkötte tegen 'Eurabia' in Brussel?Sinds 2002 vallen we van de ene verbazing in de andere, in de Lage Landen.

Niets is te dol. Eerst valt half Nederland in de armen van een kaal warhoofd met machtsambities. Vervolgens is hysterie troef naar aanleiding van diens vermoording (door een dierenactivist) en twee jaar later door de moord op Theo van Gogh.

Intussen is een hele serie van geheel-, half- of niet-geslaagde opportunisten langsgekomen, die de volkswoede proberen te mobiliseren via populistische middelen. Voormalige linkse- en/of antiracistische intellectuelen, met Ajaan Hirsi Ali als hun Jeanne d'Arc, maar ook tweede-rangs politici, die wraak wilden nemen op de geschiedenis (LPF), en, eigenlijk niet verwonderlijk, vanuit de VVD (Verdonk) en, niet meer VVD: Geert Wilders.

Deze laatste is voorlopig met de hoofdbuit gaan strijken (10 kamerleden bij de laatste verkiezingen - LPF en afsplitingen daarvan, weggevaagd). De man lijkt onaantastbaar, vanwege zijn "bedreigd-zijn". Immers, de moordenaar van Van Gogh heeft op diens lijk ook een bedreiging aan Wilders' adres achtergelaten. Dat is schandelijk. Daarover geen discussie.

Maar met dergelijke bedreigingen kun je op verschillende manieren omgaan.
De omgang van Wilders is die van een neurotische querulant.
Dat heeft onze vriend Bart-Jan Spruyt moeten ervaren, toen hij, op zijn beurt, trachtte garen te spinnen voor zijn neoconservatieve club, bij de xenofobische hetzerij. Een snoepreis voor Wilders naar de VS vermocht bij (verstandigere, althans: slimmere) neoconservatieven aldaar, geen enthousiasme uit te lokken voor deze monomane anti-islamiet. Een tegenbezoek aan Nederland door een delegatie van het Amerikaanse 'Enterprise Institute' (frontorganisatie van de NeoCons, waar tegenwoordig ook Hirsi Ali is ondergebracht) verliep eveneens minder succesvol dan verhoopt (2005). Vervolgens sloeg Geert ook nog eens de waardevolle-, door de pharma-industrie gesponsorde-, adviezen van Spruyt in de wind. De liefde was over. Geen Spruyt in de PVV.

Toch was het initiatief van Spruyt minder dol dan het nu lijkt: Lange tijd is Wilders gehouden voor een "libertaire" liberaal. Misschien was hij dat ook in het begin wel. Maar (en dat is, ik herhaal het, eerder een psychiatrisch dan een politiek probleem), de man kon het niet laten, om steeds verder af te glijden naar een one-issue standpunt: "De Islam is de schuld van alles!"

Nog in januari van dit jaar, kreeg Wilders in Elsevier de zegen van Leon de Winter: Samenvatting - "De man is een libertair liberaal, nogal onhandig, maar hij meent het "goed". "Als hij niet goed zou zijn, had ik dat dadelijk gezegd". - Ja, Leon, dat is een mooie cirkelredenering. Ik ben bang, dat Leon de Winter niet goed meer kan onderscheiden tussen goed en kwaad, althans niet meer tussen racist en niet-racist. Daarop gaan we in, in de serie over de 'Pepperdine'-conferentie in Malibu van 10/11 juni 2007 in Legal Alien in New York.

Nu we zo langzamerhand gewend zijn aan de ontwikkelingen in ons lage landje van de laatste jaren, wagen we ons aan een voorspelling: Zoals de genoemde Pepperdine-conferentie aantoont, zijn Hirsi Ali, De Winter en Ellian (allen deelnemers), tegenwoordig ook opgeschoven naar een rabiaat anti-islam (niet meer alleen anti-islamistisch-) standpunt. Ze hebben dat bovendien gekoppeld aan een anti-EU discours (bureaucratie, 'verraad' van linkse intellectuelen en politici, goedpraten van de sharia, weigering om blanke christelijke babies te maken(!)) dat kan worden samengevat onder de 'Eurabia'-noemer.

Het officiële 'American Peace (!) Institute' van Daniel Pipes beloofde in het besloten gedeelte van de Pepperdine-conferentie financiële en juridische ondersteuning voor Europese anti-Islam activiteiten (bij voorbeeld de verplichting om op alle moskeeën en korans een sticker te plakken met een waarschuwing, dat de Koran illegale oproepen tot Jihad bevat, naar analogie van de gezondheidswaarschuwingen op tabaksproducten).

Dat is nu precies een ideetje waarop Wilders nog niet was gekomen. M'n kop eraf, als de PVV niet binnenkort met een dergelijk "initiatief"-voorstel in de 2e Kamer komt! Dat één en ander erg lijkt op de verplichting aan joden, na 1933, om op hun winkels en hun kleding een Davidsster aan te brengen, daarover zal niet direct worden getreurd.

Wilders zal ook, - de Europese Verkiezingen naderen -, het 'Eurabia'-spook opwarmen. Daartoe biedt een initiatief van de Duitse advocaat en "veiligheidsexpert" Udo Ulfkötte hem een goede ingang. Deze laatste heeft onlangs (met een scheef oog naar het succes van Wilders) in Bonn een nieuwe, nog naamloze partij gesticht (gebaseerd op zijn vereniging "PAX Europa") die, behalve bestrijding van de Islam in al haar vormen, ook "Europese Waarden" op haar programma heeft. Die waarden zijn, driemaal raden, juist: "judeo-christelijk", maar ook "humanistisch" en gebaseerd op "de" Verlichting. En incompatibel met "de" Islam.

Sinds enkele weken "biedert" Ulfkötte (die ook bezig is om "Bürger in Wut" uit Bremen, een populistische veiligheidsbeweging, niet speciaal anti-islam, wel voor een bovengrens van 15% immigranten per wijk, in te lijven) zich bij Wilders "an". Dat doet hij met het aantrekkelijke voorstel om samen op 11 september (!) 2007 in Brussel bij het Europese Parlement tegen "Eurabia" te gaan demonstreren. PVVers worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich in te schrijven. Vooralsnog is de (hier natuurlijk NIET verlinkte) "Nederlandse" website op zijn propagandaportaal erg ledig en kaal. Maar het kàn nog komen. Naar mijn gevoel, is Wilders er klaar voor om zich aan te sluiten bij Europees ultrarechts.

Maar nemen we vast een kijkje bij de heer Udo Ulfkötte en diens agitatie, aan de hand van een onverdachte bron, de Berlijnse correspondent van Radio Nederland Wereldomroep, Laurens Bovens (op de RNW-website, 13 juni jongsleden):

(RNW - Radio Nederland Wereldomroep Logo)

'German Wilders' attacks Islam

by Laurens Bovens

13-06-2007

Just like Geert Wilders in the Netherlands, a politician has appeared in Germany who is warning against "a tsunami of Islamisation." His name is Udo Ulfkotte, a former journalist who has often made appearances on German Television programmes as an expert on Islam. But Mr Ulfkotte has turned over a new leaf. He is working on the formation of a political party. A party that is to defend Christian values in Germany and Europe against what he regards as the increasing influence of radical Islam.

Udo Ulfkotte (Photo from own website )

Cheers go up when Udo Ulfkotte declares: "I am not with the left, I am not with the right, I am with the Lord God"He casts his eyes upward. Mr Ulfkotte is a confirmed Christian, but one who belongs to a movement that believes living together with Muslims is practically impossible. "European values are those of the Judeo-Christian tradition: peace, freedom, democracy and tolerance."

"Muslims are different, they are from a different tradition. This is clearly demonstrated at many schools in the Netherlands and Germany by the extent to which children are willing to use violence. Muslims are in many ways different from Europeans."

Lecture
Fifty people have come to attend Udo Ulfkotte's lecture in an out-of-the-way hall in a poor Berlin district. This is where the fledgling politician, who travels far and wide and also lectures abroad, tells his tale for the umpteenth time. Just like Dutch Freedom Party leader Geert Wilders did before him, he talks of a tsunami of Islamisation. Mr Ulfkotte means to say that European governments are too easily swayed to give in to the demands of radical Muslims. Where will that lead? Mr Ulfkotte goes through a long list of examples:

He claims that Germany allows polygamy among Muslims. And that some swimming pools have introduced separate opening hours for Muslims and non-Muslims. He asks himself why 'we' accept that some parents do not have their children innoculated.

Mr Ulfkotte does not limit himself to Germany. The Netherlands is up next: "Amsterdam has cancelled education on rural life" he says, because pigs were part of the discussion during these classes and that was an affront to Muslim schoolchildren. Mr Ulfkotte claims the affair escalated to the point where the curriculum was changed.

It's an example of how he only tells half the story. Yes, there was one school in Amsterdam where this occurred, but Mr Ulfkotte fails to mention that the Amsterdam authorities were furious about the incident. A spokesperson for the responsible councillor says this must never happen again because you cannot solve problems that way.

[..]

His audience likes what he has to say. His words are frequently interrupted by applause, and afterwards several people say they have learned something. But not everybody is pleased. Two Muslim students from the Berlin Free University are also listening to his speech and later accuse Ulfkotte of being racist. "He tries to paint an evil picture of Islam and conducts a witch hunt against Islam."

Radical Islam
She disputes that Mr Ulfkotte is only denouncing radical Islam. According to her, he makes Muslims in general appear in a bad light. "He is peddling conspiracy theories here."She compares Mr Ulfkotte to the far-right NPD. "It would be dangerous if he formed a party." Which could happen in the coming weeks, ahead of the 2009 p[arliamentary] election.
A Dutch listener commenting on this article from Australia, however, is fully convinced of Wilders', Ali's and Pipes' 'Eurabia' myth:

Maarten Hoogesteger, 14-06-2007 - Australia

Hooray that someone with a bit of commonsense is finally raising their voice. About time. I have watch with incredulity as Europe hands over their continent to a bunch of stark raving mad desert dwellers. European politicians who allowed this to happen should be put on trial for treason and for aiding and abetting an enemy. Shame on them.

Short, but everything is in it:

 • the 'collapse' of Europe (continent 'handed over')
 • racism: 'a bunch of raving mad desert dwellers' (does he know, that the germanic tribes came once from the central Asian steppes?)
 • and the "treason" by the 'Left' - our concentration camps are under preparation...
A second commenter, however, sees it otherwise:
This [softening of Christian fundamentalism through Enlightenment, HR] is therefore no justification to claim moral high ground over Islamic Jihadists. This "Judeo-Christian tradition" is only interesting for historians but not for politicians. If Udo Ulfkotte is defending Christian values in Germany and Europe, than he is by default someone I distrust.
And so do I.
Amen!

13 juni 2007

Daniel Pipes verzamelt zijn anti-Islam- en anti-"Eurabia" stoottroepen in Malibu

Pepperdine University in Malibu bij Los Angeles is een instelling die in 1937 is gesticht door een rijk lid van de 'Churches of Christ' (Mr. George Pepperdine, handelaar in auto-onderdelen). In de vijftiger jaren gepromoveerd tot universiteit, kent ze drie faculteiten, waaronder die van Bestuurskunde (Public Policy Faculty).

Bovenstaande foto, ontleend aan pagina 2 van de ruim 200 pagina's dikke faculteitsgids voor het seizoen 2006/2007, toont dat de universitaire instelling geen geheim maakt van zijn toewijding aan een strikte Bijbel-interpretatie. (Klikken op de foto van de zuil met kruis, dan zie je de grondbeginselen van Pepperdine opgesomd).

In vertaling, luiden enkele van die grondslagen:
"Als Christelijke Universiteit, verklaart Pepperdine:
 • Dat God bestaat
 • Dat God uitsluitend in Christus is onthuld
 • Dat het leerproces niet ongestraft afgescheiden mag worden van het goddelijk proces
 • [..]
 • Dat vrijheid, of zij nu geestelijk, intellectueel of economisch is, ondeelbaar is
 • Dat kennis in laatste instantie oproept tot een dienstbaar leven"
Van ons mag dat.

Temeer, omdat klaarblijkelijk een poging wordt gedaan, om, ondanks de forse stellingen aan het begin, een zo breed mogelijk onderzoeksveld te definiëren en er verband wordt gelegd met het streven naar vrijheid, zoals dat in de Amerikaanse Grondwet is vastgelegd.

We hebben bij voorbeeld in Amsterdam de Vrije Universiteit, die ook op confessionele (calvinistische) grondslag opereert. Naast ruimte voor allerlei theologische nieuwe inzichten, wordt daar onderzoek gedaan en onderwijs gegeven van hoge kwaliteit op velerlei terreinen.

Spoedig, zullen er ook dergelijke universiteiten op islamitische grondslag zijn in Europa. Maar dat is nu juist het schrikbeeld dat centraal staat in de Pepperdine-conferentie over "Eurabia".

Niets, in de officiële teksten van Pepperdine, wijst erop, dat deze universitaire gemeenschap aan moslims het recht zou willen ontzeggen om hun godsdienst te belijden. Integendeel:
"Faculteit, administrateurs en de leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen vele religieuze stromingen, en studenten van alle rassen en geloven zijn welkom." (Blz. 8 van de geciteerde faculteitsgids).
In de inleiding wordt zelfs betreurd, dat religieuze- en familie-waarden zo massaal verloren zijn gegaan en aangedrongen op het stichten van meer gebedshuizen, waaronder ook "moskeeën".

In het eerste deel van mijn de serie over de "Collapse-Of-Europe" conferentie die 10/11 juni aan deze faculteit gehouden is (Daniel Pipes rallies his Anti-Islam and Anti-Europe Team in Malibu, 10.6.07, Legal Alien in New York), maak ik me boos (en vrolijk) over de flagrante tegenstelling tussen de opvattingen van de belangrijkste Europese sprekers op die conferentie, en de omgeving, waarin zij plaatsvindt.

Stel je voor: Onder het gigantische kruis-symbool, verkondigt Ajaan Hirsi Ali haar ongeloof en de opvatting, dat een strikte aanhouding van "tribale" Bijbel- en Koran-voorschriften van 1.400 tot meer dan 2.000 jaar geleden, leidt tot de ondergang van de Westerse beschaving en van het Liberalisme (een woord, dat ze in Amerika niet kan gebruiken, want "liberals" heten aldaar de vervloekte voorstanders van staatszorg, vrije keuze voor het moederschap en de evolutieleer van Darwin).

Ik kan me niet voorstellen dat twee andere prominente sprekers op de conferentie, Leon de Winter en Afshin Ellian, beide ook zelf-verklaarde Zonen van de Verlichting, zich werkelijk thuis hebben gevoeld in deze radikale Christelijke omgeving. Temeer, omdat de eerste twee keynote-speakers, de Canadese humorist Mark Steyn en de bevlogen zendeling Greg S. Davis van de Pepperdine-eigen Churches of Christ, tenenkrommende stellingen verkondigen.

Steyn verkondigde in januari 2006 in een opinie-stuk in het conservatieve dagblad The Wallstreet Journal (WSJ), dat de westelijke landen en de Amerikaanse Democratische partij zich ten onrechte alleen bezighouden met "tweederangs-impulsen", zoals ziekteverzekering, ouderdomspensioenen, ouderschapsverloven en andere "sociale" zaken.
(Over de betekenis van "social" als ondergeschikte categorie binnen het denken van de neoconservatieven en de noodzaak van de "noble lie" om de werkelijk belangrijke politieke zaken voor de elite te reserveren, zie mijn stuk van 4 juni in "huibslog" (Conservatisme en Neoconservatisme: Overeenkomsten en Verschillen) en, uitgebreider, in het Engels aldaar: Paul Wolfowitz and NeoCon Morals.)
Maar, zo gaat hij verder, de "eersterangs impulsen" die van de Staat behoren uit te gaan, worden verwaarloosd (behalve dan door de Amerikaanse Republikeinen onder Bush). Het zijn:
"... de nationale defensie, de familie en het gezin, het geloof en, het belangrijkst van allemaal, reproductieve activiteit - 'Gaat heen en vermenigvuldigt U', want, als u dat niet doet, dan kunt u zich al die tweederangs-impulsen, zoals welzijnszorg van de wieg tot het graf, niet meer veroorloven.
Amerikanen zien vaak niet, hoe ver de overige ontwikkelde wereld al op die weg afgezakt is!"
En al die frenetieke 'reproductieve activiteit' ("In pijn zult gij uw kinderen baren", luidt een bijbelwoord dat volgt op het hierboven geciteerde) is nodig om de oprukkende Islam in Europa te keren. En, let wel, voor Steyn is kinderen krijgen: staatstaak. Evenals geloof en familie.

Voor de aanwezige Hollandse leden van de Verlichtingskerk, voorstanders van een absolute scheiding tussen Kerk en Staat, liberale huiveraars voor een Staat die zich bemoeit met de vraag hoeveel, wanneer en hoe je kinderen krijgt, moet dit een volstrekt nieuw inzicht zijn geweest!

Steyn haalt de Aya Sofia, vroeger een Christelijke Kathedraal in Constantinopel, nu een (zij het als museum ingerichte-) Moskee in Istanbul erbij, om te illustreren, wat hij bedoelt: De verraderlijke linkse intellectuelen, die Djimmis, streven er bewust naar, om Europa tot "Eurabia" te maken.
"Italië en Nederland zullen alleen nog maar bestaan als geografische aanduidingen op een onroerend-goed kaart",
waarop blijkbaar de Sint-Pieter in Rome al tot moskee is omgebouwd en de Amsterdamse Vrije Universiteit een filiaal is van Caïro. - Gauw veel blanke, christelijke baby'tjes maken, dan bestaat er een kans dat het reeds ingestorte Europa nog "deels" opkrabbelt.

Voor dat laatste is Hirsi Ali om verschillende redenen minder geschikt. En ik vermoed ook niet, dat zij een staatsingrijpen in die materie in overeenstemming kan brengen met haar liberale opvattingen. Dat brengt ons op een volgend pikant inzicht. Lezers van deze blog herinneren zich dat we Hirsi Ali's artikel van 10 mei in Die Welt (vertaald in o.a. NRC-Handelsblad) over Turkije hebben besproken. (Ajaan Hirsi Ali pleit voor preventieve staatsgreep...).

Tegenstrijdige instructies aan de Turken
De instructie, op bevelende toon daarin gegeven aan de Europese Unie, om een "seculiere" staatsgreep van het Turkse leger tegen de heersende gematigd-islamitische AKP-partij te bevorderen, is niet door Europa opgevolgd. Integendeel: Uitbreidingscommissaris Olli Rehn heeft later die maand verklaard, dat een dergelijke staatsgreep een einde zou maken aan de toetredingsonderhandelingen met Turkije. En terecht. De gezamenlijk vastgestelde Kopenhagen-criteria (2002) voor would-be toetreders sluiten militaire dictaturen uit.

Hirsi Ali, die zich wellicht zelf ook wat ongemakkelijk voelde bij haar pleidooi voor afschaffing van de democratie, grondde haar betoog op de uitzonderlijke situatie, dat de Turkse seculiere "liberalen" tijd nodig hadden om hun "fouten" te corrigeren en weer de weg naar de massa's te vinden door middel van "sociale" programmapunten, die ze "verwaarloosd" hadden. Gut, gewoon even vergeten. Gauw een Turkse ziekteverzekering, ouderenzorg, werkloosheidsuitkeringen, kortom "zorg van de wieg tot het graf" organiseren.

Maar die Turkse liberalen (whoever they may be) hadden zich niet vergist. Ze hadden naar Steyn geluisterd, en zich geconcentreerd op "eersterangs impulsen": defensie (en de bijbehorende corruptie), hun gezinnen, het geloof en, "het belangrijkst van alles: reproductieve activiteit"! En dan komt Hirsi Ali hun nu vertellen, dat ze terug moeten naar "tweederangs"-impulsen?

Pipes en Ali maken het de Turken niet makkelijk...
Ja, het is niet eenvoudig om een Turk naar de smaak van Hirsi Ali en haar huidige inspirator, Daniel Pipes (die rond 10 mei vrijwel gelijkluidende artikelen schreef in de Amerikaanse pers) te zijn!
Ben je een gematigde moslim, dan ben je nog gevaarlijker dan de fanatiekelingen, want, al weet je het zelf niet, je gaat vroeger of later, als je de macht hebt, de sharia invoeren.
En ben je, godbetert, zelfs een seculiere Turk, dan gelden voor jou niet de voorschriften van profeet Steyn. Immers, het primaat van de eersterangs-impulsen geldt alleen voor landen die daartoe door God en de USA zijn uitverkoren.
Turken moeten zich rustig houden, ophouden met "reproductieve activiteiten" en zich beperken tot tweederangs-impulsen. Is dàt even een koude douche? Je hoeft waarlijk geen Turk te zijn, om daarvan horendol te worden!

Ik ben benieuwd, of Hirsi Ali en haar Nederlandse équipe er daar in Malibu samen met de heer Steyn uitgekomen zijn.

Een klein voorproefje van de internet-terreur van Pipes' Campus Watch
De honderden volgelingen van Mark Steyn die, blijkbaar daartoe opgeroepen via het netwerk van "Campus Watch", de afgelopen dagen mijn anders zo rustige "Legal Alien"-blog bezoeken (zie de commentaar-rubriek en de bezoek-statistieken), hebben daarop nog geen antwoord kunnen verzinnen.

"Campus Watch" is door de guru van de Pepperdine-conferentie, de visiting professor Daniel Pipes, een paar jaar geleden in het leven geroepen, om onder- en boven de gordel, elk positief geluid over de Islam, al is het afkomstig van perfect geïntegreerde Amerikaanse geleerden, te bestrijden. Dat gebeurt door middel van intimidatie en internet-terreur.

Daniel Pipes is niet de eerste de beste: Bush benoemde deze voorstander van een preventieve oorlog tegen de Islam tot president van het Amerikaanse Vredescomitee. Hij draaft voortdurend op voor Washingtonse fora, om zijn extremistische standpunten over 'de' Islam te verkondigen. Pipes gaat daarmee veel verder dan de Neoconservatieven, die, hoewel nauw verbonden met Amerikaans Christelijk Rechts, tolerantie en zelfs waardering kunnen opbrengen voor de Islam als een vreedzame godsdienst die in staat is om de massa's even rustig te houden als de christelijke kerken dat doen (behorend tot het "sociale domein"), door hen in te binden in een strikt moraal-systeem.

Wie gebruikt wie in Malibu?
Onderweg door de fascinerende sprekerslijst van de Collapse-conferentie, vraag ik me af, wie in deze setting nu eigenlijk het meest misbruik maakt van wie.
 • Het is vrij evident, dat Pipes de Pepperdine University misbruikt als forum voor godsdiensthaat.
 • Maar "christelijke" extremisten van het type Steyn domineren op hun beurt de "liberale" Verlichters van het type Ali en De Winter.
 • Of maken de godsdienstloze kruisridders Ali, Ellian en De Winter slim gebruik van de naieve Amerikanen, om steun te verkrijgen voor hun akties in Europa?
 • Maar het kan ook zijn, dat Pipes de Europese fanaten, die stilzwijgend aanvaarden dat hun continent "collapsed" zou zijn, slim gebruikt, om een impuls te geven aan zijn on-Amerikaanse haatcampagne in de States. (Denk aan McCarthy's kruistocht tegen Un-American Activities tegen geleerden, kunstenaars en anderen die ooit iets met de Communistische partij te maken hadden gehad).
 • Tenslotte een veronderstelling uit het kookboekje van Stalin: Zou het kunnen zijn, dat de NeoCons Pipes laten begaan, om te kijken, of daar bruikbare agitatie uit voortvloeit, zonder zich zelf op glad ijs te wagen?
Misschien, dat verder onderzoek naar de andere conferentie-deelnemers en nieuws over hoe het geld van het "American Peace Institute" van Pipes (en mogelijk wat middelen uit de "Desinformatie-campagne" van het Pentagon) verdeeld zijn tijdens het "besloten gedeelte" van de conferentie op maandag 11 juni, antwoorden op deze vragen gaat opleveren.

10 juni 2007

Met vrienden als Wilders heeft Israël geen vijanden nodig


Den Haag, 6 juni 2007: Algemeen Overleg tussen de commissie buitenland van de Tweede Kamer, en minister voor Buitenlandse Zaken, Verhagen.
Aan de orde is de houding die de minister zou moeten aannemen ten aanzien van het Israëlische beleid ten opzicht van de Palestijnen. Wilders is er ook bij. Z'n stadionverbod- voorstel voor Marokkanen en zijn misplaatste tandenborstels-grap, alsmede zijn schietbevel aan de politie zijn kennelijk nog niet genoeg. Wilders wil ertegenaan, zoals in zijn ogen Israël dat doet. Anja Meulenbelt meldt daarover op haar weblog:

Zo kon Wilders in zijn termijn de vorige spreker [Harry van Bommel, SP, HR] afdoen als ‘politiek correct gebrabbel, ver van de realiteit’, en vinden dat je geen vrede kunt sluiten met terroristen. Die raketten afschieten. Dat Israel daartegen keihard optreedt, wat hem betreft kon het niet hard genoeg zijn. En hij had nog een suggestie voor de minister (die binnenkort met een groep jongeren een bezoek gaat brengen aan de regio), om eens bij de Israeli’s af te kijken hoe die omgaan met ‘administratieve detentie’ want wat hem betreft is dat een goed voorbeeld hoe we dat hier ook moeten doen. En de ‘veiligheidsmuur’, die mocht twee keer zo lang en zo hoog, ‘want Israel heeft het recht zich te verdedigen tegen terroristen’.

De held op sokken!
Waar was Wilders en zijn aanhang, toen de gegoede bewoners van de Haagse torenflat waar Ajaan Hirsi Ali onderdak had gevonden in 2006, haar per deurwaarder lieten uitzetten, omdat ze zich 'bedreigd' voelden? Hebben Wilders en zijn mannen toen die rijke stinkerds eens even de waarheid gezegd en Ajaan veilig ondergebracht in Venlo, onder bewaking van skinheads en Limburgse Hells Angels? Niks daarvan! Wel hard schreeuwen, maar als het puntje bij paaltje komt, dan geldt het Srebrenica-scenario.

Niets is te dol: 'Administratieve detentie', dat is Guantanamo. Zonder tijdsbeperking, zonder beschuldiging, zonder advocaat mensen opsluiten, mishandelen, vernederen. De Nazis noemden het "Schutzhaft". Veel van die gevangenen verdwenen in "Nacht und Nebel". Meulenbelt concludeert:
Wilders heeft geen boodschap aan mensenrechten noch aan onze Nederlandse Grondwet.
Arm Israël, dat het moet doen met dergelijke "vrienden".

Leon de Winter vond op 25 januari 2007 in 'Elsevier' echter, dat er niets mis is met Wilders, behalve, dat:
Geert Wilders is een libertair-conservatieve man met een hang naar forse uitspraken, en dus iemand met een imagoprobleem in de overwegend linkse media.


De Winter & Ellian
De arme man wordt "gedemoniseerd" (net als Pim Fortuyn).
En dit is het echte opmerkelijke rond Wilders: dat we onze schouders zijn gaan ophalen over een gekozen volksvertegenwoordiger die vanwege zijn mening voor zijn leven moet vrezen.
Dat is het echte schandaal.

Heeft Wilders dat verdiend?

(Citaten uit Elsevier's Weekblad. Het gaat hier om een gedrukte kolom van De Winter. Zijn herdershonden-stuk stond (en staat nog steeds) in de weblog van Elsevier.)

De hondengeleider weet wel zeker, dat Wilders in orde is. Waarom? Nou, omdat beide heren het eigenlijk wel eens zijn:

Ik heb een keer persoonlijk uitgebreid met Wilders gesproken, en als ik ook maar het geringste vermoeden had gehad dat ik met een botte rechts-radicaal te maken had gehad, met een kloon van Hans Janmaat – die een lachwekkende fascistoïde xenofoob was -, dan had ik die indruk niet voor me gehouden en er over geschreven. Maar Wilders is geen radicaal-rechtse paljas.

Wilders en Janmaat: Hetzelfde huilerige, verongelijkte, toontje. Dezelfde one-issue mentaliteit. Dezelfde lafheid (niets doen voor Hirsi Ali). Het enige verschil dat ik zie, is, dat De Winter in de tachtiger jaren nog een radikaal anti-anti-semiet was, die van Theo van Gogh daarom stukjes prikkeldraad kreeg toegestuurd, en dat dezelfde De Winter nu een radikale anti-semiet (ten opzichte van de Islam dan) is.
(Als Theo van Gogh nog leefde, kreeg Leon vast ongevraagd hondenbrokken toegestuurd! Want je kan van Theo van Gogh zeggen wat je wil, maar een arrogantie als nu door De Winter, Ellian en andere columnisten wordt tentoongespreid, had hij niet gepikt. De man verdroeg geen andere arroganten om zich heen.)

De Winter weet het natuurlijk beter dan het provinciaaltje Wilders. Maar je hebt je bondgenoten niet voor het uitzoeken. Neerbuigend:

Handig is hij vaak niet – die opmerking over een ‘tsunami van islamisering’ was niet sjiek, niet precies, en dus contra-productief. Maar hij vertegenwoordigt wel onomwonden een breed gevoelde zorg over de diepe veranderingen die ons land momenteel ondergaat.

Welke "diepgaande veranderingen"? - Goed geraden! Leon de Winter bedoelt dat Wilders bedoelt, dat "40% van de Rotterdamse bevolking", bij voorbeeld, "diepgaande religieuze en culturele verschillen" vertoont met de overige 60%. Dat staat in een verder niet aangeduid "ambtelijk rapport".

Als dat laatste ontstaat, een groep van gedepriveerde mensen met loyaliteiten die buiten het centrum van de burgerlijke samenleving liggen, dan heb je een hardnekkig en potentieel gevaarlijk probleem.

De Winter doet Wilders voor, hoe hij het "deftig" zou kunnen zeggen. Maar wàt hij hier beweert, is deftige onzin.

 1. Wat heeft "gedepriveerd" ermee te maken. Zou het geen probleem zijn, wanneer (de meeste) Nederlandse moslims niet gedepriveerd waren? (Gedepriveerd betekent: "arm").
 2. Wat is "het centrum van de burgerlijke samenleving"? Ik zou zeggen: de grondwet. Daarin ligt vrijheid van godsdienst (en van niet-geloven) vast. Dus "religieuze verschillen" mogen geen rol spelen. "Culturele"- dan wèl, misschien? - Nee hoor: vrijheid van meningsuiting is ook een grondrecht.
 3. Zit het 'm dan misschien in de loyaliteit aan de Grondwet? Loyaliteit is niet een mening, maar een gedrag. Je mag denken wat je wilt. Je mag, binnen bepaalde wettelijke grenzen, ook zeggen wat je denkt. Maar je hebt je aan het niet-discriminatie gebod te houden. Aan de lezer, om uit te maken, of de beide W's zich in hun gedrag houden aan dat gebod... Trouwens, al gedragen gedepriveerde moslims en andere Antillianen zich keurig binnen grondwet en daarop gebaseerde wetten, dan nog weten De Winter en Hirsi Ali, dat ze dat alleen maar doen vanwege de "dawa". Vroeg of laat gaan ze toch de Sharia invoeren. Tamme moslims zijn nog gevaarlijker dan extremisten!
 4. Maar met "centrum van de burgerlijke samenleving" wordt natuurlijk niet de Grondwet bedoeld, maar de fictieve grootste gemene deler van wat W. en W. "normaal" en fatsoenlijk vinden. Niet-gedepriveerden onder elkaar. In Duitsland noemde men dat onlangs "Leitkultur". Bismarck noemde in de negentiende eeuw dan ook zijn verzet tegen moderne christenen en sociaal-democraten, zijn "Kulturkampf".
Zoals bekend, heeft Bismarck die strijd glorieus verloren. De oude staatsman, sluwer dan de huidige Kulturkämpfers, nam uiteindelijk de politieke eisen van al die lieden die niet "loyaal" waren aan de Pruisische Junker-cultuur, over (kiesrecht, sociale zekerheid, enz.).

En dat brengt ons op een aardige historische vergelijking, waarvan ik denk, dat dat die op een terrein ligt, waarvan ik er het één en ander van af weet.

Leg het bovenstaande (in rood uitgevoerde-) citaat eens in de mond van een ouderwetse conservatief, die in de tweede helft van de negentiende eeuw betoogt, dat je aan de toenmalige "gedepriveerden" (arbeiders, boeren, kleine middenstand, len al helemaal niet aan vrouwen of joden) ècht niet het kiesrecht moet toestaan. Dat is: "gevaarlijk". Waarom? Nou, om dezelfde redenen als De Winter aangeeft: ze stonden te ver af van "het centrum van de burgerlijke samenleving", ze hadden "andere loyaliteiten" (aan de verboden sociaaldemocratische partij bij voorbeeld).

Maar we hadden het over Wilders. En diens verdediging door Leon de Winter:
Wilders benoemt die problemen, en te vaak met weinig distantie.

Ja, "problemen benoemen", dat doen we allemaal. Op een omslachtige-, achterbakse manier, zoals De Winter. Of zoals Wilders, die alles aan de Islam wijt. Maar als het om oplossingen gaat, dan gaat het niet meer om in het wilde weg "benoemen" van borreltafel-oplossingen. Tenminste niet, als je een politicus bent, die zo dicht bij "het centrum van de burgerlijke samenleving" staat.

Wilders' "oplossingen" zijn voor de democratie en voor de hele samenleving mijns inziens gevaarlijker, dan de hele integratie-problematiek. Maar dàt mag volgens De Winter niet gezegd worden. Dat is "een venijnige media-aanval van de verraderlijke "linkse kerk"":

Op zijn retoriek en plannen valt veel af te dingen, maar de venijnige media-aanvallen gaan veel verder: zij willen hem delegitimeren.
Dat hoeft helemaal niet: De man delegitimeert zichzelf genoeg.

En verder blijven we venijnig aanvallen. Niet alleen Wilders. Maar zeker ook zijn beschermheren.

"Jessica, waar zijn de hondenbrokken?"


09 juni 2007

Ajaan liet Mladic tot profeet uitroepen en diens "Endlösung" onderschrijven...

Ik ben toch wel geschrokken.

Het getier en geraas van de antisemieten van deze tijd*) in Holland, gaat kennelijk een beetje voorbij aan wie 200 km verderop woont.


Om de bijeenkomst van de anti-islam-kampioenen die vandaag, op 10 juni in de Pepperdine-universiteit in Malibu begint, wat nader te kunnen plaatsen, kwam ik voor het eerst terecht op de website van Ajaan Hirsi Ali (in Nederland, maar meertalig).
Een klein troepje gelovigen, onder wie ene "joop" (die ik ken van zijn off-topic commentaren op de prettig-zelfbewuste islamitische nederlandse jongeren-website wijblijvenhier) en ene "lucida" (what's in a name?), reproduceren trouw elke tekst en elk interview van hun patroonheilige. Dat is op zich O.K. Het is enigszins geruststellend, dat de "Gekooide Maagd" niet veel nieuws te melden heeft. Herhaling troef.

Maar kijk dàn eens naar de commentaarrubriek! Tientallen schrijvers en opmerkelijk veel schrijfsters juinen elkaar op, de één nog schunniger dan de ander, om elke mededeling van of over Ajaan om te zetten in bevestiging an de meest aggressieve vooroordelen over de islam in het algemeen en moslim-immigranten in Nederland in het bijzonder.

Het gaat veel verder dan ik dacht. Op 27 mei 2005 publiceert Ajaan een persbericht over het getuigenis van VN-observator De Haan over Srebrenica-1995 bij de behandeling van de aanklacht van Bosnische moslims tegen de Nederlandse Staat wegens het in de steek laten van mensen in nood. Het getuigenis onderstreepte nog eens de incompetente en laffe houding die het Nederlandse leger toen heeft aangenomen jegens de 7000 mannen die voor hun neus werden weggevoerd naar hun dood.

Eén enkel zinnetje van De Haan, namelijk, dat Mladic tegen hem zei, dat "de Nederlanders binnen 10 to 15 jaar nog last zullen krijgen met de moslims", wordt door de meute echter meteen opgepakt, om Mladic (de nog te berechten oorlogsmisdadiger en volkerenmoordenaar) uit te roepen tot hun profeet. Letterlijk uit het persbericht:
Mladic zei tegen mij: 'Kijk goed om je heen. Dit is ons probleem met de moslims, maar jullie zullen dat over tien tot vijftien jaar ook krijgen'. Hij deed dat in antwoord op mijn vraag waarom hij de aanval op Srebrenica had geopend,'' aldus De Haan. Volgens de ex- VN'er voegde Mladic eraan toe dat de Serviërs al zó lang problemen ondervonden met moslims dat ze er genoeg van hadden. ,,Het moest worden opgelost.''
Om niet het misverstand op te roepen, dat Ajaan plotseling begaan zou zijn met de Moslims van Srebrenica, had ze de kop van het persbericht "aangepast":'
'Nederland krijgt gelazer met moslims, zei Mladic'
 • 'Zie je wel', luiden de commentaren en reacties op deze post, 'nou hoor je het eens van een ander: We hebben allemaal al jaren last van de moslims.'
 • 'Dus', zegt een volgende, 'ergens zullen die christelijke Serviërs wel gelijk hebben gehad.'
 • 'Laat het maar aan de moslims over, om je tot het uiterste te tergen', voegt een ander eraan toe.
 • 'In je gezicht zijn ze vriendelijk. Maar keer je je om, dan heb je zo een mes in je rug!', verklaart iemand die zelf soldaat in Srebrenica is geweest.
En let wel, Hirsi Ali publiceerde het persbericht zonder commentaar. Wetende, dat haar trouwe aanhangers zich wel zouden kwijten van de 'juiste' antisemitische interpretatie. Zelf buiten schot blijven. Arme bange mensen bewegen tot haat- en woede-uitbarstingen. In een vorig tijdperk heette dat "agitprop". 'Der Stürmer" wist er tot 1945 ook weg mee...

*) De antisemieten van deze tijd zijn de islam- en arabieren-haters. Zoals Hitler alle kwaad en leed op deze wereld reduceerde tot de joden, zo doen zij niets anders, dan elk onderwerp reduceren tot een islamitische samenzwering. [HR]

Ik word er heel moedeloos van. En ook kwaad. Dit is een voorbeeld van de achterbakse agitatiemethoden, die Hirsi Ali al toepaste, toen ze, in 2005, nog kamerlid was voor de VVD. Bij mijn weten heeft niemand ooit de VVD op dit gedrag aangesproken.

De constant aangevallen leden van de "Linkse Kerk", verstopten zich in hun "schuilkerken".

Terwijl toch niemand minder dan de conservatieve denker Edmund Burke heeft gezegd:
Gelukkig, het werd hoog tijd, slaat het klimaat om. Er gebeurt tenmiste iets, zij het nog niet genoeg, tegen de laffe haatzaaierij. Daarover een volgende keer.

Op de Malibu-conferentie van vandaag (zie vorige post), misschien, maar in elk geval in de "besloten bijeenkomst" van maandag, over strategieën om het moslim-gevaar tegen te gaan en de Europese meelopers van de Islam ("Eurabia") uit te schakelen, kan Hirsi Ali in elk geval wijzen op een succesvolle taktiek: verbind je met de volkenmoordenaars, de uitvoerders van de "Endlösung" jegens die "lastige" moslims - anything goes!

08 juni 2007

Ineenstorting van Europa Nabij! Malibu brengt Redding?

U bent ook hartelijk uitgenodigd voor de conferentie in Malibu (Californië) over de "Ineenstorting van Europa". De deelnemers eraan, zitten tenminste veilig ver weg, als die ineenstorting per ongeluk op 10 of 11 juni aanstaande plaats zou vinden.
Hoe komt het, dat Europa er zo slecht aan toe is?
Wel, dat schijnt uitsluitend te wijten aan de "opkomst van de Islam" en de slappe, ja verraderlijke, reactie van Europese intellectuelen daarop.
Wij zien dit opmerkelijke initiatief van neoconservatieve kringen als een probeerseltje, om te kijken of de Europese Islamofobie ook in Amerika aanslaat. Vooralsnog zijn de neocons voorzichtig geweest. Ze hebben niets op met lieden die zoals Hirsi Ali, Wilders, of Hitchens, die luidruchtig roepen, dat ze tegen àlle godsdienst, of althans tegen alle Islam zijn. Het strategische verbond tussen de (zelf uiteraard wel ongelovige) neoconservatieven en de fundamentalistische christenen in de VS zelf, mag niet in gevaar komen! Maar ze houden ze in reserve, de "verlichtings"-extremisten, want ze weten de boel aardig op te juinen. (Ze mogen in het agitatieblaadje van de Neocons, "The Weekly Standard", af en toe iets minder gevaarlijks schrijven in de boekbesprekingsrubriek.)

Uiteraard is de Turkenschrik Ajaan Hirsi Ali prominent van de partij. Maar ook verder spreekt Holland flink zijn woordje mee, in de personen van
 • Leon de Winter, die, zo weten we, zich al in de Reagan-bibliotheek (opslagplaats van de B-Films van deze notoire niet-schrijver?) op het gebeuren voorbereidt (misschien volgt hij er ook een training als herdershondengeleider?) en van
 • Afshin Ellian, de cassandra van Teheran, die als rechtsgeleerde de Universiteit van Amsterdam onveilig maakt.
Hier volgt het programma van de conferentie, die wordt gehouden in de Pepperdine University (die zoeken we op!) en wordt georganiseerd door twee Californische organisaties, de American Freedom Alliance en de Council for Democracy and Tolerance (Amerikaans voor gotspe is "gutzpah"):

The Collapse Of Europe,
The Rise Of Islam
and the Consequences for the United StatesProgram
SUNDAY, JUNE 10, 2007

Introduction: The Collapse of Europe

9:00 am - 9:15 am
Overview: Avi Davis, Senior Fellow, American Freedom Alliance

9:15 am - 10:00 am
Opening Plenary: The nature of the threat to Europe and its impact on the United States.
Keynote Speaker: Mark Steyn

10:00 am - 11:15 am
Panel Session: What has been the role of Islam and the EU bureaucracy in fostering collapse?
Moderator: Mark Steyn
Panelists: Greg Davis, Ayaan Hirsi Ali, Ibn Warraq, Philippe Karsenty

MORNING BREAK

Morning Breakout Sessions: The Rise of Islam
11:30 am - 12:45 pm
• Eurabia: Is Muslim domination of Europe inevitable?
Moderator: Andy Bostom
Panelists: Greg Davis, Ayaan Hirsi Ali, Daniel Pipes, Henryk Broder, Leon de Winter
• Demography, Immigration and the Welfare Dilemma.
Moderator: Roberta Seid
Panelists: Afshin Ellian, Mark Steyn, Claire Berlinski, Marc Cogen
• Anti-Zionism and anti-Semitism as tools of political pressure.
Moderator: Larry Greenfield
Panelists: Dennis Prager, Douglas Murray, Phyllis Chesler, Philippe Karsenty
• Is Europe doomed to continued economic stagnation?
Moderator: Richard Mc Donald
Panelists: Sally McNamara, Robert Kaufman, Arnaud Dotézac, Brian Carney

LUNCH

1:45 pm - 2:45 pm
Afternoon Plenary: Civil Rights or Global Jihad? Are Muslims exploiting the democratic process to erode and destroy European democracy?
Keynote Speaker: Ayaan Hirsi Ali

2:45 pm - 4:00 pm
Panel Session :
Collapse of Confidence; To what extent have Europeans Given Up on Their Own Civilization?

Moderator : Hugh Hewitt
Panelists: Claire Berlinski, Leon de Winter, Daniel Pipes, James Q. Wilson

AFTERNOON BREAK

Afternoon Breakout Sessions: The Consequences for the United States

4:15 pm - 5:30pm
• Multiculturalism and its impact on democratic society.
Moderator: Lores Rizkalla
Panelists: Mark Steyn, Ibn Warraq, Sally McNamara, Douglas Murray
• The end of the European Enlightenment and the growth of a closed thought society.
Moderator: Avi Davis
Panelists: Leon de Winter, Henryk Broder, Philippe Karsenty, Afshin Ellian, Marc Cogen
• Europe’s post-Christian society and its mirror in the United States.
Moderator: Rabbi David Baron
Panelists: Claire Berlinski, Greg Davis, Phyllis Chesler
• The political and moral fallout from a collapsing Europe.
Moderator: David Horowitz
Panelists: Robert Kaufman, James Q. Wilson, Brian Carney, Arnaud Dotézac, Daniel Pipes

5:30 pm - 6:00 pm:
Closing Plenary : What steps can be taken in the United States to address the problems of Europe?
Keynote Speaker: Hugh Hewitt

MONDAY, JUNE 11, 2007

9:00 am - 12 noon
Closed Door Roundtable: Advocacy and legal strategies for combating militant Islam in Europe and the United States.


American Freedom Alliance / CDT 11500 W. Olympic Blvd., Suite 400 Los Angeles, California 90064
Phone: ( 310) 444 3085 Fax: (310) 444 3086 email: isdev@ix.netcom.com www.americanfreedomalliance.org

We gaan ons de komende dagen eens duchtig voorbereiden op deze heuglijke bijeenkomst! En uiteraard zullen we een uitgebreid verslag geven van de besloten bijeenkomst van maandagmorgen 11 juni over "belangenbehartiging" (=financiële ondersteuning van-) "en wettelijke strategieën ter bestrijding van de militante Islam in Europa en in de Verenigde Staten".

04 juni 2007

In Europa Thuis: Engels leren met de NeoCons...

Het VS-gefinancierde propagandablaadje "Spotlight" wordt in Duitsland versprei, onder andere om te dienen als lesmateriaal voor Engelse lessen.
Daar liep onze co-bloggerin Bigberta door Keulen. En wat vond ze in de kiosk? "Spotlight", een US-informatieblaadje dat nog stamt uit de Koude Oorlog en de Amerikaanse bezettingstijd van Duitsland. In Nederland hadden we indertijd ook dergelijk drukwerk, zwaar, maar onzichtbaar, door de CIA en ISIS gesubsidiëerd. Dergelijk materiaal probeert men vermoedelijk op het ogenblik ook tevergeefs in Irak te slijten.

Tot zover weinig nieuws. Maar nieuw is wel, dat dergelijk propaganda- en agitatie-materiaal nu door de neconservatieven is overgenomen. Het "sovjet-rijk van het kwaad" is door hen eenvoudigweg vervangen door ... de Islam.

Om erdoor overtuigd te worden, moet je wel héél erg aan "europaïscher Selbsthass" lijden:

Het komt noooooit meer goed met Europa! We hebben de helpende-, doch ferme, hand van Amerika losgelaten, en .... alle duivels ter wereld hebben zich op ons gestort, ja ons overgenomen! Zo idioot: Je zou haast denken, dat het blad eigenlijk bestemd is voor eigen, US-consumptie.
[...]
[Eén van de auteurs die in het blad worden geprezen, heet Klara Berlinski. Zij weet, dat Europa al hopeloos verloren is aan de Islamisten:
“The September 11 attacks were plotted in Hamburg. The assasins of Afghanistan’s Northern Alliance Leader…carried Belgian Passports, Zacarias Moussaoui…was born in France and educated in Britain.”

Leerzaam voor onze kleinen! Europa heeft de terroristen opgeleid. En voor straf "stort het nu in" ('collapses', kinders). [De Florida-conferentie ging ook over de "collapse" van Europa.] Onze goedbedoelende, geduldige-, maar toch wel teleurgestelde tijdgenoot Amerika, heeft het er druk mee, om ervoor te zorgen, dat we niet opnieuw zulke fouten maken.

[De US zelf maken natuurlijk nooit dergelijke fouten. De Taliban inzetten (1988 en later) in Afghanistan tegen de Russen, met hulp van de Pakistaanse ISI, heeft niets te maken met de opkomst van Bin Laden, bij voorbeeld. En ook het Irak-avontuur is een voorbeeld van foutloos handelen.]


Met dank aan BigBerta in Watchblog Islamophobie.

Lees het hele stuk in In Europa Thuis. [>

03 juni 2007

Wiskunde geserveerd met Islamhaat

Stel je voor, je zoekt op het internet voor je kinderen of voor je leerlingen een paar wiskunde-oefeningen. Ha, gevonden! Mathematik International heeft alles wat je hartje begeert... Dat overkwam de Turkse wiskundeleraar Tozkoparan in Duitsland:

Kijk eens goed naar de rechterkolom.
"Informaties over de Koran en de ondergang van Europa door de islamisering", luidt de kop. Met daaronder een hele rij, uitsluitend neoconservatieve, websites. Verder een blogroll geheten: "Blogs over de werelwijde christenvervolging, de islamisering van Europa en Islam-terreur", met uitsluitend anti-islamitische- agitatieblogs.

De stoutste dromen van Wilders en Hirsi Ali worden werkelijkheid! Dàt is nog eens goeie "Liberale Jihad"! Associeer de strikte logica van de wiskunde met de ongefundeerde "logica" van de ideologen van de "Clash of Civilisations" en de al dan niet neoconservatieve-, fundamentalistisch christelijke-, meelopers daarvan. Een meesterzet! Verdonk zou het graag hebben gesubsidieerd vanwege de "integratie"...

FYI: "Algebra" is een Arabisch woord. Het was namelijk in de vroege tijd van de verlichte Islam, dat islamitische geleerden de klassieke wiskundige ontdekkingen van de Grieken en de Hellenisten (toentertijd helemaal vergeten in Westeuropa), combineerden met kennis en ervaring uit het Oosten (Iran en India, waar ook het schaakspel vandaan komt).
Eén van de producten daarvan is de algebra. Pregnanter kan de bovenstaande onzinnige combinatie van islamhaat en islam-werelderfgoed nauwelijks worden geïllustreerd.

We ontlenen dit bericht aan de vernieuwde Duitse Watchblog Islamophobie, waaraan deze blog sinds 1 juni ook meewerkt. Als je Duits leest, hier is de link:

Het is de onvermoeibare Bigberta die dit staaltje van sluikagitatie heeft gevonden (Mathematik und Islamhass, 3 juni 2007). Haar ultrakorte, maar dodelijke commentaar luidt: "ist das Service oder ist das Guerillamarketing?"

Powered by ScribeFire.

Related Posts with Thumbnails