09 juni 2007

Ajaan liet Mladic tot profeet uitroepen en diens "Endlösung" onderschrijven...

Ik ben toch wel geschrokken.

Het getier en geraas van de antisemieten van deze tijd*) in Holland, gaat kennelijk een beetje voorbij aan wie 200 km verderop woont.


Om de bijeenkomst van de anti-islam-kampioenen die vandaag, op 10 juni in de Pepperdine-universiteit in Malibu begint, wat nader te kunnen plaatsen, kwam ik voor het eerst terecht op de website van Ajaan Hirsi Ali (in Nederland, maar meertalig).
Een klein troepje gelovigen, onder wie ene "joop" (die ik ken van zijn off-topic commentaren op de prettig-zelfbewuste islamitische nederlandse jongeren-website wijblijvenhier) en ene "lucida" (what's in a name?), reproduceren trouw elke tekst en elk interview van hun patroonheilige. Dat is op zich O.K. Het is enigszins geruststellend, dat de "Gekooide Maagd" niet veel nieuws te melden heeft. Herhaling troef.

Maar kijk dàn eens naar de commentaarrubriek! Tientallen schrijvers en opmerkelijk veel schrijfsters juinen elkaar op, de één nog schunniger dan de ander, om elke mededeling van of over Ajaan om te zetten in bevestiging an de meest aggressieve vooroordelen over de islam in het algemeen en moslim-immigranten in Nederland in het bijzonder.

Het gaat veel verder dan ik dacht. Op 27 mei 2005 publiceert Ajaan een persbericht over het getuigenis van VN-observator De Haan over Srebrenica-1995 bij de behandeling van de aanklacht van Bosnische moslims tegen de Nederlandse Staat wegens het in de steek laten van mensen in nood. Het getuigenis onderstreepte nog eens de incompetente en laffe houding die het Nederlandse leger toen heeft aangenomen jegens de 7000 mannen die voor hun neus werden weggevoerd naar hun dood.

Eén enkel zinnetje van De Haan, namelijk, dat Mladic tegen hem zei, dat "de Nederlanders binnen 10 to 15 jaar nog last zullen krijgen met de moslims", wordt door de meute echter meteen opgepakt, om Mladic (de nog te berechten oorlogsmisdadiger en volkerenmoordenaar) uit te roepen tot hun profeet. Letterlijk uit het persbericht:
Mladic zei tegen mij: 'Kijk goed om je heen. Dit is ons probleem met de moslims, maar jullie zullen dat over tien tot vijftien jaar ook krijgen'. Hij deed dat in antwoord op mijn vraag waarom hij de aanval op Srebrenica had geopend,'' aldus De Haan. Volgens de ex- VN'er voegde Mladic eraan toe dat de Serviërs al zó lang problemen ondervonden met moslims dat ze er genoeg van hadden. ,,Het moest worden opgelost.''
Om niet het misverstand op te roepen, dat Ajaan plotseling begaan zou zijn met de Moslims van Srebrenica, had ze de kop van het persbericht "aangepast":'
'Nederland krijgt gelazer met moslims, zei Mladic'
 • 'Zie je wel', luiden de commentaren en reacties op deze post, 'nou hoor je het eens van een ander: We hebben allemaal al jaren last van de moslims.'
 • 'Dus', zegt een volgende, 'ergens zullen die christelijke Serviërs wel gelijk hebben gehad.'
 • 'Laat het maar aan de moslims over, om je tot het uiterste te tergen', voegt een ander eraan toe.
 • 'In je gezicht zijn ze vriendelijk. Maar keer je je om, dan heb je zo een mes in je rug!', verklaart iemand die zelf soldaat in Srebrenica is geweest.
En let wel, Hirsi Ali publiceerde het persbericht zonder commentaar. Wetende, dat haar trouwe aanhangers zich wel zouden kwijten van de 'juiste' antisemitische interpretatie. Zelf buiten schot blijven. Arme bange mensen bewegen tot haat- en woede-uitbarstingen. In een vorig tijdperk heette dat "agitprop". 'Der Stürmer" wist er tot 1945 ook weg mee...

*) De antisemieten van deze tijd zijn de islam- en arabieren-haters. Zoals Hitler alle kwaad en leed op deze wereld reduceerde tot de joden, zo doen zij niets anders, dan elk onderwerp reduceren tot een islamitische samenzwering. [HR]

Ik word er heel moedeloos van. En ook kwaad. Dit is een voorbeeld van de achterbakse agitatiemethoden, die Hirsi Ali al toepaste, toen ze, in 2005, nog kamerlid was voor de VVD. Bij mijn weten heeft niemand ooit de VVD op dit gedrag aangesproken.

De constant aangevallen leden van de "Linkse Kerk", verstopten zich in hun "schuilkerken".

Terwijl toch niemand minder dan de conservatieve denker Edmund Burke heeft gezegd:
Gelukkig, het werd hoog tijd, slaat het klimaat om. Er gebeurt tenmiste iets, zij het nog niet genoeg, tegen de laffe haatzaaierij. Daarover een volgende keer.

Op de Malibu-conferentie van vandaag (zie vorige post), misschien, maar in elk geval in de "besloten bijeenkomst" van maandag, over strategieën om het moslim-gevaar tegen te gaan en de Europese meelopers van de Islam ("Eurabia") uit te schakelen, kan Hirsi Ali in elk geval wijzen op een succesvolle taktiek: verbind je met de volkenmoordenaars, de uitvoerders van de "Endlösung" jegens die "lastige" moslims - anything goes!

6 opmerkingen:

 1. Mag ik u ten eerste er op wijzen dat http://ayaanhirsiali.web-log.nl geen door Ayaan opgezet weblog is?
  Maar ongetwijfeld wist u dat al.
  Beetje minnetjes,
  dat stukje van u,
  vind u ook niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dag Jelle,
  Het gaat om een commentaar van Ajaan-zelf, geciteerd en becommentarieerd in de weblog van Hirsi-Ali-fans. Karadzic en Mladic zijn oorlogsmisdadigers, sinds 12 jaar gezocht door het Haagse tribunaal. Dat wist Ajaan heel goed. Toch sluit ze zich aan bij Mladic's vooroordelen, omdat ze in haar straatje passen van criminalisering van de Islam-als-geheel. Als ik het nog eens bekijk, een prima stuk van mij, al zeg ik het zelf. :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dag heer Riethof,
  Ayaan heeft dit commentaar niet geschreven.
  Kwam van GPD.
  Zie:
  http://www.dutchbat3.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=2
  http://www.gpd.nl/dagbladen.html

  Uw stukje qualificeer ik, met uw welnemen, als amateurwerk.
  Niet waardig voor 'n zich noemende "historian".

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Jammer dat u geen navraag heeft gedaan bij een van de webmasters van het Ayaan Hirsi Ali-weblog. U had daarvoor bij mij terecht gekunt, maar kennelijk kiest u ervoor uw verdachtmakingen te spuien zonder het toepassen van een weerwoord. Ik sta nog steeds open voor een discussie met u, met open vizier. Ik heb niets te verbergen en kan met inhoudeljke argumenten de door u geschetste 'valse tegenstellingen' moeiteloos ontkrachten. maar ja zoals gezegd dan moet u er wel voor open staan. Lucida

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Jelle en @Lucida:
  Klopt, dat het een GPD-bericht was, en het klopt ook, dat Ajaan het niet heeft geschreven. Waar het mij om ging, is het feit, dat de redaktie van het Ajaan Hirsi Ali Blog dergelijke berichten zonder commentaar publiceert, wetend, dat de vaste lezers en commentatoren van de blog feilloos het zinnetje van Mladic ("Ze zullen er nog last mee krijgen") zullen oppakken om hun vooroordelen te bevestigen.
  Dat is dan ook precies datgene wat in jullie blog is gebeurd en daaruit heb ik geciteerd.
  Toevallig was ik vorige week in Srebrenica. Binnen een paar dagen komt er een blogpost daarover.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik vind dat mensen hier in NL schandalig slecht over het ex-Joegoslavie geinformeerd zijn.Inderdaad het is tijd om het debat over Joegoslavië opnieuw te openen. Maar wie gaat het deze keer eerlijk doen? Iedereen is bang van VS. Hoe kunnen we zulke vreselijke daden tegen Serviers[Servie] ongedaan maken?En hoe kunnen zoveel mensen toegeven (politici's, journalisten...) dat ze gelogen hebben?
  In Bosnie hebben de Bosnische moslims samen met de moedjahadien en Al Qaida gestreden. Het hele 8e moslimdivisie zat daar in Srebenica,en tot de tanden gewapend . Zonder Naser Oric en jihadstrijders zou er niet zijn Srebrenica.Bosnische moslims Srebrenica aan zichzelf te danken hebben.Tussen 1992 en 1995 werden ongeveer 1300 Servische burgers geliquideerd rond Srebrenica door islamitische troepen in Srebrenica, en dit was de voorloper van de beruchte juli 1995 Servische offensief tegen die stad. Om dit te stoppen kwam Mladic met zijn leger om de verantwoordelijken voor de moordpartijen op te pakken.Zij maaken van de moslim oorlogsmisdadigers de slachtoffers??!!Actie vraagt om reactie, je oogst wat je zaait.Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters! En ja ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat? Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen, schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith.Uit rapporten van forensische onderzoekers van de Verenigde Naties ,en ook uit documenten van de Duitse overheid , blijkt dat niet achtduizend, maar tweeduizend lijken in en rond Srebrenica teruggevonden zijn.De lijken die men heeft gevonden zijn lijken van soldaten die tijdens de strijd zijn gesneuveld.Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog werd genoemd als vermoord in juli van 1995. Mackenzie stelt dat er geen 8000 moslimmannen zijn omgebracht.
  Er waren geen slechte mannen die goede mannen ombrachten. Ik weet dat ik er nu van beschuldigd zal worden de Servische kant te kiezen, maar de mensen moeten begrijpen dat de waarheid niet zo simpel is.Mackenzie wijst erop dat er tot nu toe maar iets meer dan 2000 lichamen in Srebrenica en omgeving zijn gevonden. VN commissie NIET ging om het aantal slachtoffers maar alleen het aantal VERMISTEN! Volgens de UNHCR ,van het Rode Kruis ,5000 moslimsoldaten, is doorgedrongen tot het territorium van de gemeente Tuzla,Zenica[Bosnie].Hieruit blijkt dat het aantal van 7000 tot 8000 doden een hoax is. Deze link:http://www.srebrenica-report.com/
  Waar zijn de andere vijf of zesduizend lijken na 14 jaar?Dus,blijft NOG de vraag open om hoeveel vermiste, mogelijk vermoorde, mogelijk gesneuvelde moslimmannen het eigenlijk gaat. Volgens mij is hij nog niet veroordeeld en DUS onschuldig tot tegendeel bewezen is!!!!!Mensen zijn geneigd om op voorhand zonder enige kennis van zaken al te veroordelen.

  BeantwoordenVerwijderen

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails