28 juni 2010

Wilders wil een erkende haatzaaier als getuige opvoeren om aan te tonen dat hij geen haat zaait...

Wilders met Pipes - 2009 Florida 
Twee verdachten van haatzaaien broederlijk vereend: Pipes en Wilders schouder aan schouder. US, 2006.

Wilders verlangde in februari bij het begin van zijn proces wegens haatzaaien, dat de Amsterdamse rechtbank een narrenschip vol “getuigen-deskundigen” uit de hele wereld zou horen. Die moesten bevestigen, dat Wilders’ kolder over de Islam “de waarheid” is.Eén van die getuigen is de Amerikaanse professor Daniel Pipes. Niet zo zeer een Islam-deskundige, maar een Likud-gezinde politicoloog en specialist internationale betrekkingen in het Midden-Oosten. Pipes behoort niet tot de drie getuigen-deskundigen van Wilders die justitie inmiddels achter gesloten deuren heeft gehoord.

Nou, daar boft Wilders mee. Want intussen raakte bekend, dat dezelfde Pipes via een artikel in het Duitse Die Welt ervoor gezorgd heeft, dat dit grote dagblad door de deutsche Presserat berispt is wegens … haatzaaien!

Op 3 februari 2010 publiceerde Die Welt een inmiddels berucht opiniestuk van Daniel Pipes. Pipes roept president Obama daarin op om nu onverwijld Iran te gaan bombarderen, al was het maar om weer wat hoger in de opiniepeilingen te raken.

In Duitsland is het (sinds 1945) bij wet verboden, om tot oorlogsgeweld op te roepen, zolang het land zelf niet in gevaar is. Een wijze maatregel van de toenmalige geallieerde bezetters.
Een Duitse bloggeres, Friderike BECK pakte zaak op en liet het er niet bij zitten, ook niet toen de redactie van Die Welt het artikel en de meer dan 400 veelal haatdragende commentaren erop, na 2 dagen, zonder uitleg, van zijn site haalde. (Nalezen, in het Duits, bij: Beschwerde beim Deutschen Presserat gegen DIE WELT hat Erfolg! « Becklog.)

Ze diende een klacht in bij de Duitse “Presserat”, die vergelijkbaar met de Nederlandse Raad voor de Journalistiek. Deze Raad gaf haar op wezenlijke punten gelijk en veroordeelt het feit dat de redactie van Die Welt niet duidelijk heeft aangegeven dat ze zich van de haatdragende en cynische geweldsoproep distantieert.
De Raad heeft op 25 mei besloten tot een “Hinweis” (is een berisping) aan het adres van Die Welt en heeft die op 24 juni 2010 in een brief aan Friderike Beck openbaar gemaakt.

De conclusie luidt:
Aufgrund des Verstoßes gegen die Ziffer 6 des Pressekodex erteilt der Vorsitzende des Beschwerdeausschusses der Redaktion [der WELT, F.B.] gemäß § 7 Abs. 2 Beschwerdeordnung einen Hinweis.
Manfred Protze
Vorsitzender des Beschwerdeausschusses 1
Voor de goede orde: De Persraad veroordeelt dus Pipes zelf niet. Kan dat ook niet. Zijn mening valt onder de vrijheid van meningsuiting en Pipes is Amerikaan. Degenen echter, die dergelijke “extreme”, “polariserende” etc. meningen weergeven zonder zich daarvan te distantiëren, overtreden de Pressekodex, die zich op de Duitse grondwet baseert (zie boven).

Indirect is Pipes dus van haatzaaien en oproepen tot een aanvalsoorlog beschuldigd en degenen die zijn oproep kritiekloos verbreiden zijn daarvoor berispt.

Wilders wilde dus een erkende haatzaaier als getuige opvoeren om aan te tonen dat hij geen haat zaait.

Kan het gekker?

Oorspronkelijke publicatie:

Beoogde kroongetuige van Wilders, Daniel Pipes, ZELF weggezet wegens haatzaaien! | Krapuul.nl

27 juni 2010

Cordon sanitaire rond Wilders? Had er al lang moeten zijn! | Krapuul.nl

O little town of Bethlehem 8c24 karas 


Cordon sanitaire rond Wilders? Had er al lang moeten zijn! | Krapuul.nl

In de Telegraaf windt Wilders zich erover op, dat hij (voorlopig) niet meer mee mag doen bij de regeringsvorming met Tjeenk Willink.

“Een ‘cordon sanitaire’“, briest hij. Wilders doelt op het succesvolle cordon sanitaire dat gewone Belgische partijen al jarenlang handhaven rond het Vlaams Belang (vroeger: Blok) van zijn vriend en bewonderaar Filip Dewinter. Het VB is in Vlaanderen lange tijd procentueel groter geweest (nu niet meer) dan Wilders’ PVV bij de laatste Nederlandse verkiezingen.
Het VB is ontstaan uit het oude vlaams-nationalisme, dat in de eerste en tweede wereldoorlog collaboreerde met de Duitse bezetters. De kinderen en kleinkinderen daarvan zijn tegenwoordig meer geïnteresseerd in de bestrijding van (moslim-) immigratie.Wilders heeft zich nooit met hen willen vereenzelvigen, maar laat zich graag hun steun en bewondering aanleunen.

Wilders’ inspirator en rechtbank-getuige-deskundige Hans Jansen (de rabarberist) kent die scrupules niet. Hij hield een voordracht voor een internationaal gezelschap op uitnodiging van het VB in Brussel in het najaar van 2008.

Ik vind, dat het Nederlandse parlement van begin af aan een “cordon sanitaire” rond Wilders en zijn karikatuur van een partij had moeten instellen. Helaas is dat nog altijd niet gebeurd. Met ingewikkelde goocheltrucs, een betere zaak waardig, wordt door met name de VVD- en de CDA-leiding gezocht naar formele redeneringen, om Wilders buiten de deur te houden, zonder met zijn belachelijke gedachtengoed in discussie te gaan.

Dat leidt alleen maar tot vaagheid en openingen voor Wilders om als “slachtoffer” zijn hetzerij voort te zetten.
Zoals nu weer.

(Plaatje: Een cordon sanitaire zoals Wilders dat graag ziet...)

21 juni 2010

Wilders absurde provocaties (Jordanië is Palestina) dienen alleen om gratis te poseren als "held".

... en als we het Wilders-ideetje eens toepasten op Nederland?
--------------------

PVV-leider Geert Wilders wil het conflict in het Midden-Oosten oplossen door van Jordanië Palestina te maken, meldt Elsevier.nl in: Jordanië boos om Palestina-standpunt PVV.

Wel precies een jaar te laat. Want Wilders kondigde hetzelfde al in zijn beruchte Kopenhaagse rede van juni 2009 aan. Maar in de achterlijke Islamitische wereld lezen ze blijkbaar beter het PVV-program dan in het Nederlandse mediawereldje.

Enfin. Beter laat dan nooit. Het Wilders-standpunt riep bij mij de vraag op, of Wilders daarmee dan ook een gedwongen deportatie van Palestijnen naar (Trans-)Jordanië bedoelde. Ethnic cleansing dus. Ik bleef een vragende in de Arabische woestijn, natuurlijk.

Maar aan Elsevier wil Wilders toch wel kwijt, dat Palestijnen zodoende weliswaar hun Israelische of Palestijnse nationaliteit kwijtraken, maar niet stante pede hoeven te worden gedeporteerd:
Als het aan de PVV ligt wordt het tot Palestina omgedoopte Jordanië overigens geen verplichte thuishaven voor Palestijnen.
Bedoelt Jisrael Beteinu (want die hebben volgens mij het buitenland-program van de PVV geschreven), dat een Palestijnse nationaliteit als voorzien in de Akkoorden van Oslo, niet erkend wordt? En wat betekent het voor de Arabische inwoners van Israël? Als Israël het huidige gebied van de Palestijnse Autoriteit annexeert, verklaart het dan alle niet-joden tot Jordaniërs (=Palestijnen), dus buitenlanders?

Bovendien, de herinnering is zo kort. Niemand heeft het meer over de “zwarte september” van 1970, toen de bedoeïenen-meerderheid van het koninkrijk Jordanië op gewelddadige wijze korte metten maakte met de Palestijnse vluchtelingenkampen in het land. Een klein detail, dat niet van belang is voor de absurdistische verhalen, die Wilders hier en in Amerika loopt te verkopen.

Nu Wilders aan het onderhandelen is geslagen over deelname aan de Nederlandse regering, was het volgende wel te verwachten (Elsevier:)
De Jordaanse minister van communicatie is boos en heeft om opheldering gevraagd. Ook Saoudie-Arabië heeft volgens de Israëlische site Ynetnews boos gereageerd en om opheldering gevraagd via de ambassade.
Elsevier laat Wilders aan het woord:
Wilders is niet onder de indruk van de reacties van Arabische landen. ‘Dit is een vrij land – in tegenstelling tot die landen – en wij mogen dit standpunt hebben,’ zegt hij tegen elsevier.nl.
Ach, dat waren we even vergeten. Dit is een vrij land, dus je mag het “standpunt” van Wilders dus ook afwijzen, zonder te worden uitgemaakt voor stiekeme linkse agent die de sharia wil invoeren, of voor anti-semiet? En, wat ook niet onbelangrijk is, wat heb je aan standpunten, als ze niet of nauwelijks aan belanghebbenden (stemmers op de pvv, bij voorbeeld) worden geopenbaard?

Wilders wil natuurlijk helemaal niet in Nederland over zijn absurde en levensgevaarlijke programmapunten discussiëren. Die zijn bedoeld als provocaties aan de moslim-wereld, om, als die reageren, hier te kunnen paraderen als de “held”, die die muzelmannen eens even de waarheid zegt. OZO!

Voor wie het nog niet helemaal begrepen heeft, legt Wilders het nogmaals aan Elsevier uit:
‘Het is niet alleen een conflict over land, maar vooral over ideologie,’ zegt Wilders. Als Jeruzalem in handen valt van de moslims dan volgen Athene en Rome, staat te lezen in het verkiezingsprogramma van de PVV.
Nou, zou je zeggen, dat zijn we in de EU meteen van die corrupte landen af. Wilde de PVV-fractie in het EU-parlement niet ook zoiets? De christelijke landen Roemenië en Bulgarije zitten bij Wilders alvast op de schopstoel. Een uitnodiging aan de muzelman, om te beginnen met Sofia en Boekarest.

In z’n eerste paradox is Geert Wilders niet gestikt. Als het alleen om de ‘ideologie’ zou gaan, waarom zouden dan de moslims, die eeuwenlang aan Christenen en Joden vrijheid van godsdienst en ruime toegang tot Jeruzalem en heel Palestina hebben gegeven, er plotseling uit moeten?
Is het dan toch wèl een “conflict over land”? De huidige Israelische machthebbers over Jeruzalem maken het Christenen, zeker als het Arabieren zijn, veel moeilijker om in het gebied te leven, dan het bij voorbeeld onder de Turkse Ottomanen (15e eeuw tot 1918) het geval was. Om maar te zwijgen van de chicanes over de toegang van moslims tot de Rotsmoskee.
En, ja hoor, de kromme redenering loopt uit op een valse beschuldiging aan de “linksen”.  Ook uit het niet-gelezen PVV-program afkomstig:
Daarom vindt de partij dat ‘we alles op alles moeten zetten om het offensief van de linksen en de mohammedanen om Israël te vernietigen te stoppen.’
Als dit geen haatzaaien is, wat is het dan wel?
‘ Wilders vindt dat ‘het Westen Jeruzalem moet beschermen’.
Nog een a-historische en demagogische drogreden, die rechtsreeks uit de koker van de smerigste blanke suprematisten komt (Zie bij voorbeeld de vanuit de VS betaalde en geleide haatsites “Fjordman” en “The Gates of Vienna”).
Tot zo ver een poging tot serieuze discussie met Wilders’ standpunten.
—–
Een uitstapje in Wilders' Absurdistan

Misschien is het effectiever, daar we toch geen antwoord krijgen op redelijke argumenten, de Wilders-oplossing voor het Palestijnen-probleem eens ad absurdum te voeren.

Immers, als het ombenoemen van een land tegen de zin daarvan, zo’n perfecte oplossing is, waarom het niet eens dichter bij huis toepassen, op plekken, waar Nederland iets meer in de melk te brokkelen heeft?

Neem België. Verklaar Frankrijk tot “Wallonië” en de zaak is opgelost. 

Alle niet-Vlamingen krijgen de Walloons-Franse nationaliteit en verliezen hun rechten als Belgische (= voortaan Vlaamse-) staatsburgers. Dat Filip De Winter nog niet daarop gekomen is!
Immers, als Brussel in handen valt van een linkse kongsi van socialisten en mohammedanen, dan volgen Antwerpen en Rotterdam.
En de uitsmijter kunnen we mutatis mutandis dan zo overnemen:

‘ Wilders vindt dat ‘het Westen Jeruzalem Brussel moet beschermen’. 

Maar je kunt het evengoed andersom toepassen:


Noem Nederland “Vlaanderen” !
Zo absurd is dat niet eens, want op een onbewakt moment, in 2008 of begin-2009, heeft Wilders zelf ook al  eens een fusie van Nederland en Vlaanderen voorgesteld. Om te beginnen, riep hij op, om België niet meer te erkennen, en voortaan de Nederlandse ambassadeur uitsluitend bij de Vlaamse gewestregering te stationeren. Wilders’ ongemakkelijke vriend, de Vlaams-Belang-leider Filip De Winter, zag er wel wat in, maar, -wat kunnen die kleine volkjes toch eigenwijs zijn-, de meeste Vlamingen willen helemaal geen ‘Ollander worden. Een klein detail, dat Wilders ook over het hoofd ziet bij de Palestijnen.

Dus, als het bij de Belgen zelfs niet gaat, moeten we maar terugvallen op het eigen land.

Nederland-voorbeeldland.
Laten die Jordaniërs maar eens goed opletten!

Als Wilders aan de macht komt, wordt Nederland ombenoemd tot “Marokko”!

Dat is, ik geef het graag toe, wel een heel opmerkelijke uitkomst van onze laboratorium-excercitie met het Wilders-gedachtengoed. Maar de logica ervan, binnen de Wilders-parameters dan altijd, is moeilijk te weerleggen.

Alle Marokkanen worden dan immers Nederlanders. Geen problemen meer met dubbele paspoorten. Is het oorspronkelijke Nederland “te vol”? – Gelukkig is er in het oorspronkelijke Marokko nog ruimte genoeg! Dat vinden immers ook Wilders’ vrienden in Israël, wat de Palestijnen betreft: In de Arabische wereld is voor hen ruimte genoeg!, zeggen ze.

Het zal een flinke opoffering van Nederland vragen, maar geen grotere dan die van het koninkrijk Jordanië wordt geëist door de PVV.

———-
(Absurd-modus uitgeschakeld):

Ha, ha: Lachen met Wilders is leuk, op z’n tijd. Maar op de achtergrond hoor ik de oude Voltaire, held van onze Verlichting, pruttelen:

Ceux qui peuvent vous faire croire des absurdités, peuvent vous faire commettre des atrocités”, oftewel:
“Wie jou absurditeiten kan wijsmaken, kan je ook wreedheden doen begaan”

Daarin ligt het gif van Wilders’ dommepraat.

(Oorpronkelijk: Krapuul: Wilders’ Jordanië=Palestina oplossing eerst op Nederland toepassen!)

20 juni 2010

Een Israëlische vlag, die je bij de PVV niet gauw zult zien...

(Door extreem-rechtse Israëliers in 1995 vermoorde minister-president Rabin*), Israëlisch patriot. Wij herdenken de 15e verjaardag van die misdaad op 4 november aanstaande.)

Schrijver dezes, en velen met mij, ergeren zich blauw aan het brutale gebruik van de Israëlische vlag en joodse symbolen als de davidsster, door lieden die het land in de eerste plaats zien als "een frontlinie in de wereldwijde strijd van het Westen tegen de Islam". (Vast onderdeel van Wilders' hate-speeches)

Daarvoor is Israël helemaal niet opgericht. En het jodendom samen met Israël willen mobiliseren in een wereldoorlog tegen een culturele (godsdienstige) gemeenschap, is de slechtste dienst die je aan joden en aan het land kunt bewijzen.

Iedereen weet, zeker in Israël en in de diaspora, dat de luidruchtige "vrienden" van-de-laatste-dagen van het jodendom en van Israël, voor een groot deel dezelfden zijn, die van de ene op de andere dag hun behoefte aan vreemdenhaat kunnen gaan bevredigen met het goede oude antisemitisme.

Daar zie je trouwens dagelijks voortekenen van.
 • Toen de organisatoren van een manifestatie in Hamburg tegen de anti-Israëlische agitatie die veroorzaakt werd door het (op zich schandelijke en welbewust agressieve-**) ingrijpen van Tsahal tegen de schepen die als protest tegen de Gaza blokkade goederen naar dat gebied wilden overbrengen, openlijke deelname van de "pro-Israël" aanhangers van PI***) verboden (m.i. maar al te terecht), brak in het reaguurderswereldje van die haatblog onmiddellijk de jodenhaat los.
 • De bekende Duitse Islamofoob Udo Ulfkotte, gevraagd, waarom hij het halal slachten door Moslims wilde verbieden, maar dat van de Joden toestaan, hoewel hij z'n weerzin daartegen motiveert met zijn dierenliefde, wist niet anders te antwoorden, dan dat er zo veel moslims zijn en zo weinig joden. Voor een Duitser toch wel het kwadraat van een Gotspe: Dank zij we-weten-wel-wie, zijn er tegenwoordig nogal weinig Joden in Duitsland. Als ze talrijker zouden durven worden, worden ze dan ook gestraft met "Schächtverbot"?****)
 • In Nederland, want anders geloven jullie me niet, woedt op de haatsite "GeenStijl", (tot voor kort onverkort pro-Wilders), dagelijks een oorlog tussen Wilders-aanbidders en anderen, die de PVV wegzetten als een "jodenpartij" die zich laat vieren in "jodenvodden", dat wil zeggen: de nationale pers.
 • Meer in het algemeen: De huidige regering van Israël mikt op angst- en haat-zaaien in Europa en elders, om de VS en Europa te dwingen, zich aan hun politiek van ethnic cleansing en inzet van atoomwapens te onderwerpen. Agitatie als die van Wilders, komt goed in hun straatje te pas.
 • De huidige regering van Israël laat zonder omwegen de echte vrienden van Israël, dus de meeste joden in de westerse landen en de niet-joodse aanhangers van democratie en vooruitgang, vallen, ten behoeve van een allegaartje van opgewonden vlaggenzwaaiers, die niets liever zouden willen, dan dat de joden voor hun de kastanjes uit het vuur halen.
Een goed voorbeeld van het misbruik van joodse symbolen door extremistich Rechts in Nederland. Sebastian Kruis, groot fan van de PVV:
Indymedia: Ook Sebastian Kruis (1989) uit Zoetermeer is tegen de islam. Hij was in 2008 een van de activisten van de actiegroep Stop Islamisering van Nederland. Die groep had aantrekkingskracht op rechtsextremisten zoals Ben van der Kooi. Je zou verwachten dat Kruis zich als allochtoon verre zou houden van dit volk. [..] Sebastian Kruis heeft zich ook aangemeld voor de PvdV bijeenkomst. Hij onderhoudt nog steeds contacten met Van der Kooi, onder meer om solidariteitsacties te voeren voor Geert Wilders. 
Hier Sebastian Kruis in actie:
 Kruis staat tegen de muur met zonnebril (Indymedia)

Yitzhak Rabin: Onverdacht Israëlisch, niet vervaard voor een harde maatregel, maar, uiteindelijk, een staatsman.
Iemand van wie ik even hard gruw als van, laten we zeggen de geuzen-guerrilla leider Lumey (de Gorkumse martelaren) of de extatische reincarnatie van Jeanne d'Arc, Charles de Gaulle, - is de vroegere Palmach-leider Yitzhak Rabin. Nog als Tsahal-generaal bepleitte hij tijdens de Eerste Intifada zoiets als knieschoten voor Palestijnse jongetjes die stenen gooiden. Het heeft hem niet een ereplaats bij de PVV gegeven. Waarom?

Echt grote staatslieden, zoals De Gaulle, die Algerije de vrijheid schonk, en, mirabile dictu, Yitzhak Rabin, wisten op het juiste moment te kiezen voor wat het juiste is voor hun land. Rabin overtuigde zijn partij en haar bondgenoten om de Oslo-akkoorden (1993/4) te aanvaarden. Die akkoorden voorzien in een twee-staten oplossing, met, denk ik, voldoende garanties voor Israël om zich verder te ontwikkelen als een moderne partner in de regio.
 Rabin en Yasser Arafat met Bill Clinton bij de ondertekening van de Oslo-akkoorden - Washington DC, 1994

Het heeft niet zo mogen zijn. Extremistische en fundamentalistische elementen vroegen en kregen zijn eliminatie. Sindsdien, is het Oslo-perspectief dankbaar ongedaan gemaakt door de extremistische Israëlische vrienden van Wilders. Geholpen door even extremistische en opportunistische elementen aan Arabische en Islamitische kant, dat wel.

Daarom zult u het plaatje van Rabin met de Israëlische vlag niet snel bij Wilders en zijn kornuiten zien.

Wilders tracht ons en zijn Amerikaanse extreem-rechtse financiers te betoveren met een heel ander sprookje. Een sprookje dat de mening en de bedoelingen van de meerderheid van de burgers van Israël ontkent.
Een gruwelsprookje, dat de joden in de diaspora opnieuw maakt tot gijzelaars van twee tegenstrijdige beelden:
 1. Dat van de meedogenloze en moraalloze strijder tegen alles, behalve zijn eigen belang.
 2. Dat van het willoze slachtoffer van een zogenaamd "verraad" door "links".
Daarom zullen wij, tegen de verdachtmakingen van Likud en Jisrael Beteinu (en hun filialen, zoals het CIDI) in, op 4 november een goot Israëlisch staatsman herdenken, en zijn moord aanklagen bij degenen die er direct of indirect de schuld van dragen, of die er achteraf stiekem blij mee zijn. 
We hebben er genoeg van, om op het net en op straat te worden beschimpt en verdacht gemaakt door trollen die met Israëlische vlaggen zwaaien.

Als de vertegenwoordigers van Israël het misbruik van hun vlag niet zelf bestrijden, doen wij het, door de symbolen van Israël op te eisen voor datgene waarvoor ze behoren te staan: Recht, fatsoen, vrede en respect.

----------

NOTEN:
*) Yitzhak Rabin Yitzhak Rabin (1 maart 1922 – 4 november 1995) was een  Israëlische politicus en generaal. Hij leidde Israël als eerste minister 1974-1977 en vanaf 1992 tot aan zijn vermoording in 1995. Won de Nobelprijs voor de Vrede in 1994, samen met Peres en Yasser Arafat.
Hij werd vermoord na afloop van een manifestatie voor vrede in Tel Aviv, door de rechtsextremistische Israeli Yigal Allon, die daarmee wilde protesteren tegen de Akkoorden van Oslo.
**)  Zie mijn post van vandaag [EN] in HUIBSLOG: Atrocities Masked with Absurdities - R. Fisk about Gaza-Relief Spinning [EN]
***) PI: Politically Incorrect, een massal bezochte Duitse haat-website tegen moslims

****) Ik schreef destijds hierover in: Ulfkotte and the Jews (2): Casher Meat Allowed until German Jews Become too Numerous? 25.5 [EN]

19 juni 2010

StichtIng De Ruyter boos omdat Wilders zich als hun held verkleedde...

In het rampjaar 1672 (regering radeloos, regenten redeloos, rapalje teugelloos") verzamelde zich een grote menigte woedende Oranjeklanten voor het woonhuis van Admiraal De Ruyter aan de Amsterdamse Prins-Hendrikkade. Het waren de zogenaamde "bijltjes", scheepsbouwwerkers van de nabijgelegen probleemwijk Kattenburg.
De Ruyter was de sterke zee-arm van het anti-oranjegezinde bewind van de gebroeders De Witt, die even later voor de Gevangenpoort in Den Haag door een opgehitste "Oranje"-mob gruwelijk zouden worden vermoord. (Geslachtsdelen op joods-christelijk-humanistische wijze in de mond gestopt, enzovoort).

Michiel was niet thuis en zijn radeloze echtgenote werd gered door de Jobs Cohen van die jaren, de Amsterdamse burgemeesters, die de schout en zijn rakkers erop af stuurden.
Volkskrant:
Wilders liet zich in de week van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in het blad [Veronica Magazine, HR]  afbeelden als Michiel de Ruyter, naar zijn zeggen ,,één van de grootste helden uit de Nederlandse geschiedenis''.
Een duidelijk gevalletje hoogmoed, zo meent de stichting. 'Wilders is wel de laatste persoon die zich met De Ruyter kan en mag vergelijken', stelt een zegsman van de organisatie. 'De Ruyter was, zoals elke goede militair, volstrekt a-politiek. Hij heeft zich nooit bemoeid met alle heftige politieke tegenstellingen van zijn tijd.'
bron: Stichting De Ruyter boos op Wilders - Binnenland - de Volkskrant.

Met de politieke neutraliteit van De Ruyter viel het dus nogal mee.
Interessant is ook, dat hij het op een akkoordje gooide met de "Barbarijse zeerovers", piraten uit Noord-Afrika, moslims dus, die hij inzette als de "eerste linie" tegen het Spaans-Engelse gevaar. Ongeveer, zoals Wilders graag Israël zou willen zien als "eerste linie" tegen de Islam.
"Het kan verkeren", zei de zeventiende-eeuwse illegale immigrant Breero, die binnen de grachtengordel woonde.

Ik juich het initiatief van de Michiel-de-Ruyter Stichting van harte toe. We zouden allemaal beter moeten opletten, dat onze symbolen, vlaggen en herinneringen niet worden gekaapt door het krapuul van de vals-blonde faker.

Zo zouden de Israëlische ambassade en het CIDI het misbruik van de Israëlische vlag en de Davidsster door Wilders en zijn PVV-mob toch echt eens moeten aanpakken.

Trouwens, als Wilders zo graag held des vaderlands wil spelen, waarom verkleedt hij zich niet als
 • Hugo Grotius (theoreticus van vrij verkeer en vrije immigratie), of
 • Spinoza (uit Amsterdam verbannen Sefardisch-joodse immigrant, die grondslag legde voor een humanistisch wereldbeeld en wiskundig godsbeeld, waarin alle religies gelijk zijn), of
 • Multatuli (Hoofden van Lebak, Saïdjah en Adinda: voorvechter van koloniale bevrijding en gelijkstelling Islam), of
 • Willem Drees Sr., die het (Breekpunt :-) algemeen ouderdomspensioen met 65 jaar invoerde?
U weet wel waarom!


17 juni 2010

En Fleur had nog wel zulke mooie zetels ontworpen voor het PVV-kabinet!

(foto: Trendbeheer.com)
Posted by Picasa

14 juni 2010

Hoe Wilders' institutionele discriminatie tot genocide kan leiden - als tenminste niet ...

Waarom heb ik in verband met Geert Wilders, het woord “genocide” durven gebruiken in de titel van een artikel van twee dagen geleden, hier en op Krapuul.nl?
 
“Genocide” is een juridische term voor een bepaald nivo van “ethnic cleansing”. Het werd voor het eerst gebruikt in de Neurenberger processen van de Geallieerden tegen de Nazi-leiders na 1945. Het begrip “genocide” is verder uitgewerkt als definitie van feiten die, indien bewezen, tot veroordeling kunnen leiden, door het Joegoslavië Tribunaal in de afgelopen 20 jaar.

Een van de belangrijkste verschillen tussen “moord” en “genocide”, is, dat voor genocide bewezen moet worden, dat er een vooropgezet doel bestond, om een bepaalde bevolkingsgroep te elimineren.
In het geval van het onvoltooide proces tegen Milosevic, was men bezig, dit bewijs op te bouwen aan de hand van diens handelingen en uitlatingen sinds hij (in 1989) in Servië aan de macht was gekomen.

Daarbij is niet zozeer van belang, of in de wetsvoorstellen, maatregelen en verslagen van de generale staf, concrete (massa-)moordplannen zijn gemaakt. Het is voldoende, om aan te tonen, dat systematisch een of meer bevolkingsgroepen worden verdacht gemaakt, achtergesteld en uitgesloten.

(Een mooi voorbeeld is een video-opname van Karadzic, die, nog voordat de Servische massamoorden in Bosnië begonnen waren, vanaf de servische artilleriestellingen op de heuvels rond Serajevo, in het Engels aan de journalisten uitlegt, dat de Islam en de moslims nooit zullen kunnen integreren en dat er geen andere oplossing is, dan dat zij uit Bosnië verdwijnen. Je zou eigenlijk de Wilders- en de Karadzic-video naast elkaar moeten zetten. Want, zoals bekend, wordt K. op dit moment, mede aan de hand van dergelijke uitlatingen, op dit moment in Den Haag berecht wegens … genocide!)

Het is dan ook logisch, dat het feit van genocide op deze manier moet worden onderbouwd.

Immers: Zelfs Hitler heeft pas op de Wannsee-conferentie in 1941 concrete plannen voor de systematische uitroeiing van joden en zigeuners laten goedkeuren en uitvoeren. Voordien, had hij dat misschien wel in zijn achterhoofd, maar de discriminatie en eliminering van joden “beperkte” zich tot pesterijen, beroepsverboden, gedwongen emigratie, enz., culminerend in de Kristallnacht van 1938, toen overal synagoges en joods bezit werden aangevallen. Voordien, werd er officieel alleen gesproken van “emigratie” (gedwongen) van joden naar Madagascar en/of Palestina. In de dertiger jaren is Eichmann nog naar Palestina gestuurd, om die mogelijkheid met de verschillende groepen aldaar te bespreken.

Het punt is dus, dat de geschiedenis leert, dat een systematische-, in wet- en regelgeving verankerde-, discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen leidt tot etnische zuivering, excuus voor deportatie massamoord en tenslotte … tot genocide.

Natuurlijk HOEFT dat niet te gebeuren. Maar het wordt alleen voorkomen, als je het van de aaanvang af benoemt en bestrijdt voor wat het IS.
(En je niet laat intimideren door verhalen over anderhalf miljoen mensen die dat in Nederland zouden willen.)
Ik weet zeker, dat 99 procent van die 1,5 miljoen PVV-stemmers dit nooit zouden willen. Ze worden dus MISLEID.

De video van Wilders in Amerika toont, tot nader order, diens werkelijke gedachtengoed. De discriminerende punten in het PVV-program, haast stiekem weggestopt in paragraaf 9 over cultuur, namelijk, waar Wilders aan de hand van de etnische wortels, een hogere en een lagere “cultuur” in Nederland zou willen vastleggen in de grondwet, lijken alleen maar te bevestigen, dat Wilders in Amerika meende wat hij zei.

Wetenschapster Anne-Ruth Wertheim schreef daarover een helder betoog, op 23 mei jongstleden  in Republiek Allochtonië: Hedendaags racisme: een mengvorm die verheldering verlangt. Een artikel, dat je als een vervolg moet zien op haar eerdere publicaties (ook te vinden op Allochtonen-weblog), waarin ze m.i. aantoont, dat de bereidheid tot eliminatie met geweld, eerst op kousenvoeten komt aansluipen, steeds meer “gewoon” wordt, om tenslotte tot uitbarsting te komen.

Het vergif zit hem in de eerste kleine, onbelangrijk lijkende “spelde-prikjes” (kopvoddentaks!).
Als je doorgaat met toegeven daaraan, kom je onvermijdelijk op genocide uit.
Dat wou ik maar zeggen.
 Foto: Boekverbranding in Berlijn, 1933.

12 juni 2010

Wilders' oproep tot genocide op mensen met "wortels" in de Islam

En is het nog nodig, nog steeds, om de werkelijke opvattingen van Wilders te laten zien?
Hier is een video van een van zijn optredens in Amerika.
Willen Nederlanders haat, verachting en genocide op de manier van Wilders in Amerika?


We weten natuurlijk dat dat niet zo is.
Maar Geert Wilders, uit overtuiging en omdat hij alleen zo het nodige geld kan krijgen voor z'n zogenaamde stichting/partij in Nederland, vertelt wat z'n ultraconservatieve publiek in Amerika graag wil horen.
Wilders is een OPLICHTER. Hij runt een pyramide-concept zoals de onlangs tot levenslang veroordeelde Bernie Madoff.
Hij werft stemmen bij beangstigde AOW-gerechtigden in Brabant en Limburg, die van z'n leven niets tegen hoofddoeken en Allah hebben, door ze bang te maken en leugens te vertellen.
Wilders mag nooit en te nimmer deel uitmaken van een Nederlandse regering.
Die regering verklaar ik onwettig.
En ik zal daarnaar handelen!

Hoe om te gaan met "onderbuikgevoelens" - opinieleiders worden wakker.

Noem ik op de eerste plaats Bas Heijne, columnist bij de NRC. Bas erkent volmondig, net als ik, dat hij zich in slaap heeft laten wiegen door het TV-"format" van partijleidersdiscussies waar het Wilders-racisme nauwelijks een rol speelde. Herhaald tot in het absurde. Iedereen haakte af.
Wilders verklaarde herhaaldelijk, dat hij geen verraad zou plegen aan zijn "breekpunten", met name AOW handhaven op 65 jaar. De stembussen waren nog maar pas gesloten, of Wilders liet zijn breekpunt vallen op de TV. Dat kon hij makkelijk doen, want er is immers geen partijcongres, waaraan hij verantwoording moet afleggen. Normaal gesproken, gaat het hier om verraad, oplichting, van de vele Limburgse oudjes, die dachten, dat hun AOW bij Wilders zeker was.
Het was alleen maar wisselgeld voor deze Likud-agent. AOW en hypotheekrente-aftrek - het kon hem aan z'n r**t roesten. De onverwacht grote PVV-overwinningsnederlaag moest omgezet worden in invloed op de Nederlandse regering. Daarom hoor je Wilders dezer dagen verder niet meer. Anders dan aan z'n onderknuppels in Den Haag en in Almere, kent hij zichzelf de bevoegdheid toe, om "compromissen" te sluiten met VVD, CDA en SGP.
Bas Heijne erkent, dat hij, zoals vele anderen, waaronder ikzelf, de impact van de Wilders-demagogie onderschat heeft. De angsten bij de mensen die, anders dan in Amsterdam, waar de PVV verloor, nog geen kennis hebben gemaakt met een overheid die etnische spanningen weet te verzachten en om te zetten in kansen, hebben de overhand gekregen en de illusie, dat een Wilders-aanpak hen zou beschermen, heeft gewerkt. Heijne:
Door geen oog te hebben voor die existentiële verlangens en angsten, hebben de andere partijen Wilders opnieuw vrij spel geboden. Zoals een inwoonster van het Brabantse Sint Willebrord, een gemeente waar meer dan 50 procent op de PVV stemde, verklaarde: „Het zal misschien niet allemaal kloppen wat Geert vertelt. Maar het is wel waar.”
Het is wel waar... Ook al is het niet waar!
Ik kan er niet over uit. Meer waar, in de zin van zo voel ik het, kun je het niet uitdrukken.

Het gaat over een mengeling van onzekerheid, bangmakerij en wantrouwen in de politieke leiders.
Het gaat over verlies van zich-thuisvoelen in de kerk, in de lokale gemeenschap en in het land, de natie.

Maar het gaat ook over het gebrek aan moed van de politieke leiders, om te laten zien, dat een Vogelaar-aanpak in de stad werkt. Dat het nooit meer wordt zoals vroeger, maar ook, dat er zo veel nieuwe kansen zijn in het Nederland van 2010. De Amsterdamse en, in mindere mate, de Rotterdamse kiezers, hebben dat laten zien afgelopen woensdag, door niet voor Wilders te stemmen. In een groot deel van het land, ziet men dat nog niet. Bij gebrek aan voorlichting door de PvdA en andere partijen. Dat moet en dat kan veranderen.

Wilders mat zich een Churchill-kostuum aan in Amerika. Hij is zogenaamd de laatste dam tegen de islamitische tsunami. Maar Churchill, whatever his faults may have been, onderkende als een van de weinigen in 1940, de onaanvaardbare racistische beginselen van het Nazisme en verklaarde hen de totale oorlog.
Dat kunnen, ja moeten, de Nederlandse opinieleiders ook.
Zonder omwegen.
Totaal!

PVV-racisme doodzwijgen was dom. Hun stiekeme racisme niet aanklagen was laf.

Voor woensdagavond 9 april dachten we allemaal dat Wilders aardig op z'n retour was. Ik ook. Wilders zelf misschien ook wel. 15 zetels werden hem voorspeld in plaats van de virtuele 32 die hij bij de Euroverkiezingen van vorig jaar zou hebben behaald.
Er was de opmerkelijke terugkeer van de PvdA onder Job Cohen. Er waren de schandaaltjes rond de kandidatenlijst van de PVV: een Mossad-agent op plaats 4, een leugenachtige amateur-psychologe op plaats 9, een sjoemelaar met mandaten ergens op plaats 30 - allemaal vrij geruisloos afgevoerd. Job Cohen had de moed, om, in onuitgesproken tegenstelling tot zijn voorganger Wouter Bos, Wilders "een gevaar voor de democratische rechtsstaat" te noemen.
Mensen zoals ik, hier op mijn eigen blogs en bij mijn vrienden van Krapuul (de anti-haat-blog), werden min of meer als sfeer-bedervers, trouble-fête, weggezet. Want we gingen door, met de vreemdsoortige en alarmerende verbindingen van Geert Wilders met de groot-Israël voorstanders in de VS, te analyseren, aan te klagen en de sporen daarvan in het PVV-verkiezingsprogram aan te tonen.

Ik geef direct toe, dat het moeilijk te geloven is. In het tolerante en beschaafde Nederland loopt, sinds 2002, en zeker sinds 2004, een politicus rond, die zich, ongetwijfeld uit oprechte overtuiging, heeft verkocht aan de hasbara*) van een buitenlandse mogendheid.
Mag de overtuiging oprecht en diep in zijn jeugd geworteld zijn, - de uitwerking ervan is van een ongekende dubbelhartigheid en cynisme. Ik heb het maar al te vaak gezegd in de afgelopen maanden. Wilders weet ook zelf drommels goed, dat hij geen aanhang verwerft met oekases over deportatie van Arabieren vanuit Israël naar Jordanië. Dergelijke uitlatingen bewaart hij voor optredens bij zijn Amerikaanse broodheren en op andere plekken in het buitenland, waar hij zich onbeluisterd denkt.

Maar onze meute van politieke journalisten, analisten, fractie-assistenten en wetenschappelijke partij-bureaus, hadden toch op z'n minst het PVV-"Verkiezingsprogram" moeten .... analyseren! Amateur-analyticus, de populaire sportjournalist Humberto Tan, onverdacht van vooroordelen, maar zelf mogelijk doelwit van het PVV-racisme, zette gisteren voor een met stomheid geslagen journalistenduo (K&VdB) uiteen, dat het ècht is wat Wilders wil: Ethnische Registratie. In weerwil van ons artikel 1 in de grondwet, onderscheid aanbrengen tussen burgers van Nederland! Een "J" in je paspoort!!
Gossiemijne, dat hadden we nog niet begrepen. "Staat het er ècht in", vraagt één van Nederland's bekendste politiek journalisten. Ja, meneer Van den Brink, het staat er al maandenlang in!
En, wat de zaken nog duidelijker maakt, het PVV-program wil Artikel 1 van de grondwet zodanig wijzigen, dat alleen Nederlandse burgers met "wortels" in iets wat "joods-christelijk-humanistisch" wordt genoemd, echte Nederlandse burgers zijn. De anderen zijn op z'n best: verdachten.

Ik wees op die wortel-mythologie (die overigens volstrekt in tegenspraak is met Wilders' herhaalde bewering dat hij niets tegen moslims zou hebben) op 19 mei 2010: PVV bazelt over een "dominante wortel-cultuur": Ongelijkheid van burgers opnemen in art. 1 van de Grondwet?

Artikel uiteraard overgenomen op Krapuul. Maar niet op de "Joop" bij voorbeeld.  Toch betoogt het PVV-programmapunt, dat niet de overtuiging van een bepaald persoon, maar diens "wortels", hem of haar verdacht maken. Als je bij voorbeeld een Palestijnse arabier bent en je bent sinds eeuwen christelijk, dan wil Wilders niet je nieren proeven op grond van je religieuze overtuiging, maar op grond van je "afkomst", je "ethniciteit", je "wortels"! Komt goed overeen met het doel van Israelisch rechts: Ethnische cleansing van de Westbank - onafhankelijk van de vraag, of je moslim od christen bent.

En dan een ander stukje stiekem vuil in het PVV-program: De herdenking van de slachtoffers van het racisme van de nationaal-socialisten op 4 mei in Nederland, zou niet meer moeten gaan over de joodse- en roma-slachtoffers. Wilders heeft "nationaal" voor socialisme tussen haakjes gezet. In overeenstemming met zijn Mccarthyistische leermeesters in Amerika, moet het ook gaan over slachtoffers van het "socialisme" in het algemeen. Door ons in het zonnetje gezet op 29 mei: Twee tersluiks ingevoegde haakjes onthullen....

Maar de bewoners van de linkse schuilkerken hebben het niet willen weten. "Het gaat wel over..", zeggen ze, niet begrijpend, dat de mensen die dagelijks zich bedreigd voelen, zoeken naar een leider, een partij, die hun een duidelijke toekomst wijst.
Nu is er gebrek aan argumenten, om Wilders uit te sluiten.
Zegt men. Maar er zijn er meer dan genoeg!

Wilders is een oplichter, leider van een maffia, en compleet verkocht aan de diensten van een buitenlandse mogendheid.
Even een inhaalslag maken, alstublieft.
En nooit meer onderschatten, wat buitenlandse diensten kwaad kunnen doen aan ons land!

11 juni 2010

Wijsheid achteraf. Sportjournalist vertelt wat wij al maandenlang over Wilders onthullen.

Bij Knevel en VandenBrink grote verbazing over het feit, dat Wilders' program discriminatie wil institutionaliseren. Dat wisten ze echt nog niet. Nu is het te laat.
Hier op DLL en bij Krapuul, hebben we wekenlang het PVV-program en Wilders' uitspraken in het buitenland gefileerd. Nu met behulp van de nieuwe opportunistische VVD van Rutte, Wilders in de regering dreigt te komen, wordt men wakker.
Jeroen vd Heuvel vandaag op Krapuul:
Humberto Tan heeft het PVV programma wel gelezen. De aanwezige “journalisten” kennelijk niet; op een bepaald moment (het moment dat Umberto over de etnische registratie in het PVV programma begint) vraagt Van de Brink “weet je het zeker?”
Ik denk dat dat wel een hoogtepunt was in de journalistieke carrière van Van de Brink.
Overigens is deze Van de Brink geen uitzondering, dit geeft alleen zo duidelijk het niveau aan van de Nederlandse journalisten.
Hier is een stukje van de uitzending:


Tan heeft gewoon, net zo als wij, het verkiezingsprogramma van de PVV gelezen en daarover de vragen aan Wilders gesteld, die zijn collega-politici niet aan Wilders hebben durven stellen.
Kijk naar Knevel en Vanden Brink - ze staan met de mond vol tanden. En Jan Marijnissen, voor wie ik echt een zwak heb, wat weet hij te zeggen? Ook de SP heeft een tijd lang geprobeerd om te profiteren van de angst van dorpsbewoners voor immigranten. Nu niet meer. En zelfs de goedkope anti-Europa-agitatie is onlangs verlaten. Te laat, maar toch: gelukkig.
PvdA-coryfee Frans Timmermans, bepaald niet de slechtste en een van de weinigen in die partij, die het Wildersbeestje bij de naam hebben durven noemen, moet op facebook oproeien tegen de gekende intellectuele prostitués, als hij zich bij Tan aansluit.

Ik vind dat de Wilders-partij, al behaalt ze via list en bedrog 3 miljoen stemmen, niet in het parlement en zeker niet in de regering thuishoort. Als je goed kijkt is het helemaal geen democratische vereniging, maar een maffia. Daarom kon Wilders ook zo gemakkelijk z'n zogenaamde "breekpunt": AOW niet later dan 65 jaar, sneller laten vallen, dan de zon opkwam op 10 juni. Er is immers niemand, die hem controleert, of die medeverantwoordelijk is? Alle Limburgse oudjes, die dachten, dat hun pensioen bij Geert veilig was, worden opzij gezet. Hoe kun je je belangen toevertrouwen, aan iemand die aan niemand verantwoording schuldig is?

Wilders is een ordinaire oplichter. Een Madoff.
De PVV-maffia werft stemmen met de exploitatie van angst. Angst voor het nieuwe, terechte angst in een globaliserende wereld.  Daar zouden de traditionele partijen veel meer aan moeten doen, aan het wegnemen van die angst en aan het bieden van reële perspectieven. Toch is er niet niets gebeurd, de laatste jaren, op dat vlak. In vrijwel alle spanningsgebieden in de grotere Nederlandse steden, is de situatie enorm verbeterd, volgens objectieve- en door niemand bestreden cijfers van het CBS (publicatie december 2009, o.a. in NRC-Handelsblad). Dat komt voornamelijk door het wijkenbeleid van de verguisde minister Vogelaar en haar opvolger.
Daardoor komt het ook, dat de PVV niet wint (en zelfs verliest) in gebieden waar er werkelijk immigratieproblemen bestaan (bestonden), maar daar wint, waar er (nog) geen grote immigratie is: Brabant, Limburg, Oost-Groningen.
In de stad Amsterdam, toch een haard van spanningen, stemde meer dan 35% op de PvdA van Job Cohen, en nog eens ruim 20% op diens potentiële bondgenoten GL en D66. Het percentage voor de PVV is miniem, vergeleken bij de rest van het land.
We hebben hier en op Krapuul wekenlang aangegeven, dat Wilders is ingehuurd door een Amerikaans-Israelische combinatie, om hier een anti-Islam-programma door te voeren en de bondgenoot waar het hun op aankomt, de VS, onder druk te zetten. Wilders' actie heeft steeds minder met werkelijke probleùmen in Nederland te maken, als wel met de prioriteiten van de Likud-Jisrael beteinu regering in Tel-Aviv.
Dat weten nauwelijks zijn naaste medewerkers in het parlement in Den Haag. Laat staan Wilders' kiezers.
Zolang het runnen van een partij zonder leden en zonder democratie nog altijd niet verboden is in Nederland (hoewel al in 2008 Europa daarop heeft aangedrongen), zal de ontmaskering van Wilders als meester-oplichter moeten komen van de media en... van de rechter. Er loopt immers nog steeds een proces tegen W.
Opname van Wilders in een nieuwe regering met de VVD en het CDA, lost niets op. Sommigen lijken te hopen, dat het dan "vanzelf wel overgaat". 
Maar als de etnische registratie en de verandering van art.1 van de Grondwet in bloed-en-bodem zin doorgaan, is het al veel te laat.
Wilders hoort niet in het parlement, laat staan de regering, thuis.
Heb nu eens de moed, om de man neer te zetten om wat hij is: EEN OPLICHTER!

07 juni 2010

Nederlanders doen zichzelf vaak tekort in Europa. Hoogmoed?

Meer dan twintig jaar lang krom ik al in Brussel en op Europese bijeenkomsten elders m’n tenen, als Hollanders Engels komen spreken (een paar goeie anglofonen niet te na gesproken). Ik heb het over politici en hoge ambtenaren uit Den Haag, over stads- en gewestbestuurders en hun ambtenaren en over vertegenwoordigers van het “middenveld” en ook zakenmensen.
Voor Europese ambtenaren van NL afkomst en de meeste NL Europarlementariërs geldt het volgende niet.

De Nederlandse blog Frontaal Naakt (Jona Lendering) pakt de koe bij de horens. Eerste minister J.P. Balkenende vertoont zich met een shirt waarop staat "F*ck Drugs". De goede man begrijpt niet, dat in de Engelstalige wereld zoiets is "not done". Althans niet door een prime minister. En zeker niet, als hij daarbij ook nog een glas bier in de hand houdt.
Meer dan twintig jaar lang krom ik al in Brussel en op Europese bijeenkomsten elders m’n tenen, als Hollanders Engels komen spreken (een paar goeie anglofonen niet te na gesproken). Ik heb het over politici en hoge ambtenaren uit Den Haag, over stads- en gewestbestuurders en hun ambtenaren en over vertegenwoordigers van het “middenveld” en ook zakenmensen.
Voor Europese ambtenaren van NL afkomst en de meeste NL Europarlementariërs geldt het volgende niet.

De Nederlandse (Amsterdamse) blog Frontaal Naakt (Jona Lendering) pakt de koe bij de horens. Eerste minister J.P. Balkenende vertoont zich met een shirt waarop staat "F*ck Drugs". De goede man begrijpt niet, dat in de Engelstalige wereld zoiets is "not done". Althans niet door een prime minister. En zeker niet, als hij daarbij ook nog een glas bier in de hand houdt.

Lees verder bij In Europa Thuis. (Overgenomen in At Home in Europe at Euractiv) Deze post is gebaseerd op mijn commentaar bij Frontaal Naakt.

03 juni 2010

NL verkiezingen: Eindelijk een duidelijk debat. Cohen zet Rutte op z'n plaats.

We hebben er te lang op moeten wachten. Maar nu is het toch zo ver. In het zoveelste lijsttrekkersdebat, op 2 juni 2010 in het programma "Lagerhuis" op de NL televisie, zet Job Cohen, netjes maar precies, de corpsbal Rutte van de VVD op de plaats, waar hij hoort. Hè, hè ...

Net zo als in 2002, bij de kamerverkiezingen na de moord op Pim Fortuijn, veel mensen op het laatste moment in het stemhokje besloten, om toch maar niet op de LPF-zonder-Pim te stemmen, maar op de man met wie Hij had willen regeren, Balkenende, zo zijn er nu velen, die ervoor terugschrikken, om op die gekke Wilders en zijn on-partij te stemmen en het dan maar op de schijnbare "vaste waarde" Rutte van de VVD houden.

Cohen toont nu aan, dat de belangen van de overgrote meerderjeid van die kiezers, bepaald niet bij de VVD in zijn huidige gedaante liggen, maar bij de PvdA, GL of de SP. D66, desnoods. Of de CU, voor wie het Christendom in de politiek niet loslaten wil.
Beter laat dan nooit.

Al komt er een tripartite VVD-PvdA-CDA van - alles is beter, dan een nieuwe Balkenende/Rutte-regering, met "gedoogsteun" van Wilders. Het zal verloren tijd zijn. Want echte doortastende, Thatcher-achtige maatregelen krijgen ze er toch niet door. En het PVV anti-Europa en Pro-oorlog program, zal alleen maar de Nederlandse positie in Europa en in de wereld verzwakken.
...Related Posts with Thumbnails