14 juni 2010

Hoe Wilders' institutionele discriminatie tot genocide kan leiden - als tenminste niet ...

Waarom heb ik in verband met Geert Wilders, het woord “genocide” durven gebruiken in de titel van een artikel van twee dagen geleden, hier en op Krapuul.nl?
 
“Genocide” is een juridische term voor een bepaald nivo van “ethnic cleansing”. Het werd voor het eerst gebruikt in de Neurenberger processen van de Geallieerden tegen de Nazi-leiders na 1945. Het begrip “genocide” is verder uitgewerkt als definitie van feiten die, indien bewezen, tot veroordeling kunnen leiden, door het Joegoslavië Tribunaal in de afgelopen 20 jaar.

Een van de belangrijkste verschillen tussen “moord” en “genocide”, is, dat voor genocide bewezen moet worden, dat er een vooropgezet doel bestond, om een bepaalde bevolkingsgroep te elimineren.
In het geval van het onvoltooide proces tegen Milosevic, was men bezig, dit bewijs op te bouwen aan de hand van diens handelingen en uitlatingen sinds hij (in 1989) in Servië aan de macht was gekomen.

Daarbij is niet zozeer van belang, of in de wetsvoorstellen, maatregelen en verslagen van de generale staf, concrete (massa-)moordplannen zijn gemaakt. Het is voldoende, om aan te tonen, dat systematisch een of meer bevolkingsgroepen worden verdacht gemaakt, achtergesteld en uitgesloten.

(Een mooi voorbeeld is een video-opname van Karadzic, die, nog voordat de Servische massamoorden in Bosnië begonnen waren, vanaf de servische artilleriestellingen op de heuvels rond Serajevo, in het Engels aan de journalisten uitlegt, dat de Islam en de moslims nooit zullen kunnen integreren en dat er geen andere oplossing is, dan dat zij uit Bosnië verdwijnen. Je zou eigenlijk de Wilders- en de Karadzic-video naast elkaar moeten zetten. Want, zoals bekend, wordt K. op dit moment, mede aan de hand van dergelijke uitlatingen, op dit moment in Den Haag berecht wegens … genocide!)

Het is dan ook logisch, dat het feit van genocide op deze manier moet worden onderbouwd.

Immers: Zelfs Hitler heeft pas op de Wannsee-conferentie in 1941 concrete plannen voor de systematische uitroeiing van joden en zigeuners laten goedkeuren en uitvoeren. Voordien, had hij dat misschien wel in zijn achterhoofd, maar de discriminatie en eliminering van joden “beperkte” zich tot pesterijen, beroepsverboden, gedwongen emigratie, enz., culminerend in de Kristallnacht van 1938, toen overal synagoges en joods bezit werden aangevallen. Voordien, werd er officieel alleen gesproken van “emigratie” (gedwongen) van joden naar Madagascar en/of Palestina. In de dertiger jaren is Eichmann nog naar Palestina gestuurd, om die mogelijkheid met de verschillende groepen aldaar te bespreken.

Het punt is dus, dat de geschiedenis leert, dat een systematische-, in wet- en regelgeving verankerde-, discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen leidt tot etnische zuivering, excuus voor deportatie massamoord en tenslotte … tot genocide.

Natuurlijk HOEFT dat niet te gebeuren. Maar het wordt alleen voorkomen, als je het van de aaanvang af benoemt en bestrijdt voor wat het IS.
(En je niet laat intimideren door verhalen over anderhalf miljoen mensen die dat in Nederland zouden willen.)
Ik weet zeker, dat 99 procent van die 1,5 miljoen PVV-stemmers dit nooit zouden willen. Ze worden dus MISLEID.

De video van Wilders in Amerika toont, tot nader order, diens werkelijke gedachtengoed. De discriminerende punten in het PVV-program, haast stiekem weggestopt in paragraaf 9 over cultuur, namelijk, waar Wilders aan de hand van de etnische wortels, een hogere en een lagere “cultuur” in Nederland zou willen vastleggen in de grondwet, lijken alleen maar te bevestigen, dat Wilders in Amerika meende wat hij zei.

Wetenschapster Anne-Ruth Wertheim schreef daarover een helder betoog, op 23 mei jongstleden  in Republiek Allochtonië: Hedendaags racisme: een mengvorm die verheldering verlangt. Een artikel, dat je als een vervolg moet zien op haar eerdere publicaties (ook te vinden op Allochtonen-weblog), waarin ze m.i. aantoont, dat de bereidheid tot eliminatie met geweld, eerst op kousenvoeten komt aansluipen, steeds meer “gewoon” wordt, om tenslotte tot uitbarsting te komen.

Het vergif zit hem in de eerste kleine, onbelangrijk lijkende “spelde-prikjes” (kopvoddentaks!).
Als je doorgaat met toegeven daaraan, kom je onvermijdelijk op genocide uit.
Dat wou ik maar zeggen.
 Foto: Boekverbranding in Berlijn, 1933.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails