31 januari 2010

Hoe kun je effectief zijn op het Net? Wilders' geld en Wilders' Judeo-Christendom ...

Tja, Allochtonen-Weblog nam met plezier en dankbaarheid mijn post over de Wilders-financiering over.
Goed zo!, zou ik zeggen.
Maar ik leer er ook van.
Want m'n artikel krijgt (terecht) de titel: "De PVV wordt op dezelfde manier gefinancierd als Al-Qaeda."
Dit leert me, dat ik het nooit zal winnen van professionele journalisten.
Want dit is de essentie van de ene helft van mijn artikel.
Daarom zal ik het financiële deel, aangevuld met de Florida-connection, opnieuw publiceren onder bgn titel.
En hetzelfde geldt voor het andere deel, dat gaat over de onverenigbaarheid van de fixatie op de Islam, en Wilders' oproep in Kopenhagen, om de Palestijnen (ook de Judeo-Christenen?) te verjagen naar Jordanië.
Dat wordt een aparte post. Kijken, of het werkt...

Adam Hasner verzamelt geld voor Wilders in Florida. Antiterrorisme-maatregelen maken financiële transparantie mogelijk!

Weet Mr. David Feingold, 83 jaar, uit Boca Raton, dat z'n geld straks wordt opgesoupeerd door bij voorbeeld de heer Hero Brinkman van de PVV, ook wel genaamd Drinkman?


Wilders was in Florida, USA, in april 2009.  Hij sprak op de "Free Speech" Conference, die werd georganiseerd door de Republikeinse fractieleider in de Senaat van Florida, Adam Hasner.
Wilders werd goed betaald, zowel voor zijn optreden op de conferentie, als, later, toen hij als gast van fundamentalistische synagoges optrad.

Vanuit Florida maakte Wilders een lezingentour bij een aantal synagogen, ook in het Noordoosten van de USA.
Op onze zoektocht naar de geheime financiering van de PVV, kijken we eens nader naar de verbindingen die de PVV in staat stellen, om zijn "oorlogskas" te spekken op de persoonlijke rekeningen van de heer Wilders en zijn Stichting.

Adam Hasner is fractieleider van de Republikeinen in de Senaat van de US staat Florida. Hij trok in februari 2009 de aandacht van de hele USA, toen hij een actie begon, om een inspraak-bijeenkomst van moslim-organisaties in het Capitool (het parlementsgebouw) van Florida te verbieden.
Dergelijke, zogenaamde "Town Hall" bijeenkomsten, behoren tot het uitgebreide arsenaal van burgerrechten in de USA. Vele groepen en organisaties, van links tot rechts, maken er gebruik van. Moslim-organisaties komen al twintig jaar jaarlijks naar het Capitool van Florida, zonder dat dat ooit tot problemen heeft geleid.
Hasner begon een e-mail actie, waarin hij de organisatoren van de inspraak-bijeenkomst (het officiële landelijke inspraak-orgaan CAIR) verdacht maakte. Zijn actie droeg niet de goedkeuring van de Republikeinse Partij van Florida weg. Het was een persoonlijke actie, geïnspireerd door de nauwe banden die Hasner onderhoudt met Israël.
Ik ben er (nog) niet achter gekomen, met welke Israelische groepen in het bijzonder, Hasner in verbinding staat. Het zou me niet verbazen, als het dezelfde zijn als die Wilders in 2008 in de Knesset hebben ontvangen. Dan gaat het om groepen en personen die rechts van de Likud staan.

Nogmaals: Ik houd er niet van, om alles te verklaren uit samenzweringen. Maar Wilders' weigering om zijn financiering openbaar te maken, dwingt ons ertoe, om op zoek te gaan naar zijn mogelijke bronnen. Zuidelijk Florida, met uitzondering van het stedelijk gebied van Miami (waar de Cubaanse emigranten het hoogste woord hebben), is een groot bejaardenhuis van Canadese- en Newyorkse en andere Noordoostelijke ouderen, die daar, al dan niet in relatieve rijkdom, van hun pensioen en hun oude dag genieten. Velen onder hen zijn van Joodse origine.
Sommigen onder hen, niet de armsten, vertrouwden hun spaargeld toe aan Madoff, wiens "Ponzi" schema in 2008 ineenstortte en tientallen rijke pensionados in armoede stuurde. Geld voor Wilders zou sowieso niet van Madoff en diens vrienden gekomen zijn. Het gaat bij hen om een eerder beschouwelijke-, niet-zionistische stroming. Maar er was blijkbaar nog genoeg geld over bij oude mensen, die door Bush de stuipen op het lijf waren gejaagd in verband met de Grote Moslim Samenzwering.
Hasner speelt daar graag op in, tot verdriet van een groot deel van zijn eigen partijgenoten. En, waar hij blijkbaar geen geloofwaardige Amerikaanse bondgenoot kon vinden, wendde hij zich tot Wilders. In Hasner's kiesdistrict, Delray Beach in South Florida, ontving het Mariott Hotel van 22-27 april 2009 een keur van pro-Israel activisten en Islamhaters (toegangsprijs: $ 1.300,-) om naar Geert Wilders en andere ultra-rechtsen te komen luisteren. Wilders gaf hun rijkelijk waar ze om gevraagd hadden. Een kromme haat-speech, zoals hij die nauwelijks in Nederland zou durven afsteken (zie YouTube!). Als Nederlander, stijgt het schaamrood je naar de kaken.
Gepensioneerden, joden, in meerderheid Democratische kiezers, worden opgehitst om het geld dat hun nog rest te besteden aan de actie van Hasner en die van Wilders. Weet Mr. David Feingold, 83 jaar, uit Boca Raton, dat z'n geld straks wordt opgesoupeerd door bij voorbeeld de heer Hero Brinkman, ook wel genaamd Drinkman?
Of de opbrengst van Wilders' lezingentour in de US via Daniel Pipes gelopen is, waag ik te betwijfelen. Er heerst veel wantrouwen tegen de cowboy-achtige stellingnames van de ijdele kwebbelaar. Veeleer is het geld via rekeningen van Hasner overgeboekt naar Nederland.

Waarom geen gebruik maken van de anti-terrorisme wetgeving?
Welnu, als je werkelijk wilt weten hoe Wilders aan zijn geld komt, is er een eenvoudige weg. Immers, ALLE internationale overboekingen worden sinds 2002, eerst in het geheim, nu officieel, doorgebrieft naar "amerikaanse autoriteiten", zoals mijn bank zegt, als ik een paar honderd euros van mijn pensioen van mijn nederlandse rekening naar mijn belgische rekening overboek. Ik vind dat een schande, maar O.K., ik wil meehelpen om de financiering van Al-Qaeda te stoppen. Zodoende weten "de autoriteiten" ook, hoeveel geld, van wie en wanneer op Wilders' rekeningen is overgeboekt.
Natuurlijk is het pikant, dat antiterroristische maatregelen ook aan Wilders de das zouden kunnen omdoen. (Zie mijn vorige post: "De PVV wordt gefinancierd zoals Al-Qaeda"!). Maar vooruit, laten we niet al te kieskeurig en rechtlijnig zijn.
Nederlandse regering: Maak de bewegingen (internationaal) op Wilders' rekeningen openbaar!
.

27 januari 2010

Wilders' PVV: Privé Voorschotten op Volksverlakkerij


De PVV heeft niets met de Islam te maken. Wel met het systematisch discrimineren van immigranten. Onder het mom van religiekritiek.
Ook gaat het niet over de Vrijheid van Meningsuiting. Die is niet in gevaar. Het gaat om de vernietiging van de vrijheid van meningsuiting van mensen die het niet met Wilders eens zijn. Het omgekeerde dus.
En de PVV is zelfs geen Politieke Partij, ook al staat de "P" daarvoor.
In de PVV is Orwell's 1984 in the making: Onaantastbare "Big Brother" met almacht, "vrijheid" is onderdrukking, "waarheid" is leugen, vrijheid van het woord is kadaverdiscipline.
En het budgetrecht, dat de basis is van de parlementaire democratie, belangrijke verworvenheid van de Verlichting, is afgeschaft. De PVV wordt gefinancierd op ongeveer dezelfde manier als Al-Qaeda, de privé-onderneming onder dekmantel van een "bevrijdingsbeweging" van Osama Bin-Laden.

De "P" staat dus eerder voor "Privé", dan voor "Partij". De PVV is een privé-organisatie met twee leden: Wilders zelf en een Stichting met hemzelf als enig bestuurslid. De "volksvertegenwoordigers" in het parlement, het europarlement en straks in twee gemeenten, worden door Wilders zelf aangewezen, niet gekozen door betrokkenen, en verbinden zich op de een of andere manier tot trouw, niet aan een openbaar partijprogramma, maar aan Wilders persoonlijk. Het is dus geen partij, maar een onderneming zonder CAO. Een onderneming die verdacht veel op een maffia lijkt. Een "Godfather" controleert alles.

Een andere parallel met de maffia is het geldbeheer. Behalve heffingen op de vergoedingen van PVV-verkozenen, komt het geld uit bronnen, die Wilders niet wil onthullen. Een leemte in de Nederlandse wetgeving over verkiezingen en partijfinanciering, maakt, dat Wilders' gedrag niet strafbaar is en niet leidt tot uitsluiting van deelname aan verkiezingen.

John Tyler, op de bloggingpagina's van de Wereldomroep, vermeldt, dat die Nederlandse nalatigheid al de aandacht heeft getrokken van de andere Europese landen in 2007:
Greco, an anti-corruption body and part of The Council of Europe, reprimanded the Netherlands in 2007 for the lack of transparency regarding political donations. A new law governing political parties and how they are financed is in the making. But as it now stands, Geert Wilders and his Freedom Party have very few limits on how and where they can raise money. And he has no obligation to reveal his money sources.
Trouwens: Al in 2001/2002, toen Pim Fortuyn zich liet inpakken door vastgoed-tycoons, en in 2006, toen Rita Verdonk in handen viel van duistere financiers, had het Nederlandse parlement al reden genoeg om in te grijpen. Het was toch echt niet toevallig, bij voorbeeld, dat Fortuyn en zijn opvolgers het heilig verklaarde "gedachtengoed" nadien slechts op één punt amendeerden: Privatisering van de volkshuisvesting! (Geheel in strijd met Fortuyn's eerdere stellingnamen inzake volkshuisvesting in probleemwijken. Maar door het Rotterdamse LPF-college in 2001-2005 in praktijk gebracht.)

Het gaat hierbij om twee dingen, die goed moeten worden onderscheiden:
  • openbaarheid van partijfinanciën
  • voorkomen van ondemocratische (met name buitenlandse-) inmenging in de samenstelling van de volksvertegenwoordiging en het behartigen van privé-belangen van dergelijke sponsors
Hoe geheime financiering nu al schijnt te leiden tot volksverlakkerij en negéring van de PVV-achterban.
Openbaarheid van partijfinanciën. Over het eerste kunnen we kort zijn. Regels daarover zijn overal, zelfs in de VS, bij wet vastgelegd. Nederland moet dat snel inhalen.
Die openbaarheid is nodig, om met kennis van zaken te kunnen spreken over het tweede punt. Nu moet het bij veronderstellingen blijven. Met behulp van het gemelde artikel van Tyler en van verklaringen van één van Wilders' financiers, Daniel Pipes, uit de V.S., kunnen we echter op z'n minst één hoogst waarschijnlijke verbinding blootleggen.

Daniel Pipes en diens verzet tegen de twee staten-oplossing Israël-Palestina
Pipes, is, behalve meertalig blogger over Israël en het Midden-Oosten, ook hoogleraar aan diverse Amerikaanse universiteiten (geweest). Onder George W. Bush kreeg hij zelfs het beheer over het semi-officiële American Peace (!) Institute, dat oorlog predikt tegen Israël's echte of vermeende vijanden. Het beïnvloedt de publieke opinie in de VS, bij voorbeeld door actie op universiteiten en aanvallen op "liberals" aldaar. Maar klaarblijkelijk ook buiten de VS.
Pipes was ook een belangrijke initiatiefnemer van de beruchte "Pepperdine"-conferentie over "The Collapse of Europe" in juni 2007. Daniël Pipes was op dat moment gasthoogleraar aan de fundamentalistisch-christelijke Pepperdine universiteit in Californië. Doel van de conferentie was het oproepen van het spookbeeld "Eurabia": een islamitische "overname" van oud en vermoeid Europa. De sprekers waren het niet eens over de vraag, of de nakende collapse van Europa nog vermijdbaar was. Ajaan Hirsi Ali en de schrijver van "America Alone" hadden alvast de moed opgegeven. Hirsi Ali droeg alvast Leon de Winter op, om een laatste poging te wagen, maar bleef sceptisch. (Indertijd schreef ik een serie artikelen hierover, die nu in HUIBSLOG staan: Link).

Advocacy against Islam en Moslims: Orsprong van "The Legal Project"
Op voorstel van Pipes ging de conferentie de laatste dag in conclaaf, om te spreken over "Advocacy against Islam". Met advocacy wordt bedoeld: het uitputten van alle legale middelen en kunstjes, om Moslims te isoleren, te pesten en verdacht te maken. Daaruit kwam, vermoedelijk, onder andere het "Legal Project" van Pipes voort. Gniffelend, merkten de deelnemers aan de conferentie ook op, dat op die manier de linkse politici en intellectuelen met hun eigen middelen verslagen zouden kunnen worden. Het verbieden van minaretten, belasten van hoofddoeken, voor de rechter dagen wegens laster van linkse bloggers en journalisten - het hoort allemaal tot het arsenaal.
Ik ben geen samenzweringsadept. Dergelijke strijdmethoden zouden er ook zijn gekomen zonder Pipes. En het kost relatief weinig geld, vooral als men, zoals in Duitsland gebeurd is, armlastige bloggers voor de rechter daagt, en tot hoge boetes laat veroordelen, zelfs wegens het plaatsen van een enkele link!

Ijdeltuit Pipes zet Wilders te kijk
Maar Pipes is te veel een kwebbelaar en een ijdeltuit, om een echte Israelische agent te zijn. Daarom pakt hij op vraag van de Nederlandse pers triomfantelijk uit, over het bedrag van zes cijfers, dat hij in de VS (en elders?) heeft laten inzamelen voor de verdediging van Wilders. Wilders ontvangt dat geld op naam van zijn partij-stichting, waarvan hij opzettelijk de doelstelling heeft laten uitbreiden met "legale verdediging". Niemand kan echter controleren, waaraan dat geld wordt besteed. Waarschijnlijk komen die één of meer miljoenen dollars ook ten goede aan andere uitgaven.
Waarom kan het Pipes niet schelen, dat de intentie van de meeste geldgevers ("verdediging van een onterecht beschuldigd slachtoffer van islamitische bedreigingen") niet wordt gerespecteerd? Het heeft er alle schijn van, dat Pipes via Wilders wil aantonen, dat het voor Israëlisch uiterst rechts mogelijk is, om Europa achter een "definitieve oplossing" (ik kan niet helpen dat dat aan "Endlösung" doet denken) van de aanwezigheid van Palestijnen in Groot-Israël. Als ik het heb over Israëlisch uiterst rechts, dan bedoel ik hier de politici die openlijk bepleiten, dat de Palestijnen in Israël, inclusief Gaza, de Westbank, etc. dienen te worden uitgewezen, c.q. verdreven, naar andere Arabische landen, "waar immers nog genoeg plaats is".

Pipes vindt, dat de Palestijnen maar naar Jordanië verdreven moeten worden
Pipes verdedigt een dergelijk optreden sinds jaar en dag. Het is niet de officiële Israëlische politiek, noch de mening van de meerderheid van de Israëlische burgers, maar met de nieuwe Netanyahu-regering, zou het misschien wel officieel kunnen worden, als er een aanleiding zou kunnen worden gevonden in zoiets als 9/11 (al uitgebuit, om de tweestaten-oplossing van Oslo te torpederen). Vooralsnog schrikken de Israëlische politici ervoor terug, om dit doel officieel te proclameren. Ze weten dat het noch in de VS, noch in Europa ondersteund zou worden. Wat ze wel doen, is de mogelijkheid openhouden, door definitieve twee-staten-oplossingen te saboteren en aan de Palestijnen het leven zo moeilijk mogelijk te maken.

Er is geen serieus te nemen politicus in de VS, noch in Europa, die pleit voor massale deportatie van Palestijnen naar, bij voorbeeld, Jordanië.
Tot juni 2009.
Toen verklaarde de door velen erg serieus genomen politicus, die zichzelf als waarschijnlijk toekomstige premier van Nederland voorstelt, Geert Wilders, in Kopenhagen, als tussendoortje in een televisie-interview, dat "de Palestijnen al een land hebben. Het heet: Jordanië."

Het is niet voor niets, dat Wilders die uitspraak deed in een Engelstalig interview in het buitenland. Bij het begrotingsdebat Buitenlandse Zaken in het Nederlandse parlement, herfst 2009, bleef de PVV oorverdovend stil over dit onderwerp. Geen motie om minister Verhagen op te dragen, dit prachtige idee in te brengen in de Europese Unie, de NATO of bij de Amerikaanse regering. Zelfs geen schriftelijke Kamervragen.

Wilders' uitspraak illustreert het gevaar van een "partij"-leiding die ongecontroleerd haar gang kan gaan, in functie van wat haar sponsors willen
Wat Wilders in Kopenhagen zei, is dan ook geen PVV-politiek. De grote meerderheid van Wilders' aanhangers, zou, desgevraagd, een dergelijke "Endlösung" voor de Palestijnen beslist afwijzen, daarvan ben ik overtuigd. Trouwens, Wilders houdt niet op, te beweren, dat hij alleen iets tegen Moslims heeft, pardon, tegen de Islam. Maar dat hij pal staat voor de joods-christelijke cultuur. Hoe moet dat dan straks met de 30% christelijke Palestijnen? Het christendom is ononderbroken aanwezig geweest in Jeruzalem en in andere delen van Palestina. Er is daar meer joods-christelijke cultuur dan, bij voorbeeld, in Venlo. En dat sinds meer dan twintig eeuwen. Hoe kan Wilders het maken, om zich huilerig solidair te verklaren met christelijke minderheden in Irak, in Egypte en in Turkije, maar NIET met dezelfde christelijke minderheden in Palestina en in Libanon, als Israël het land bombardeert? Is het soms, omdat die "besmet" zouden zijn met de Islam?

Niemand heeft bij mijn weten eens aan Wilders gevraagd, om dat eens uit te leggen. Indien stevig ondervraagd, zou wel eens kunnen blijken, dat Wilders niet zozeer iets heeft tegen de Islam als "ideologie", maar eigenlijk heel gewoon tegen vreemdelingen in het algemeen. En de Koran is de stok om de hond te slaan.

Terug naar de Wilders-Pipes connection. Ik twijfel er geen moment aan, dat Wilders (helaas) zelf van mening is, dat de Palestijnen en bloc verjaagd zouden moeten worden. Christenen, ongelovigen, soennieten, shiiten, maronieten, enzovoort. In Nederland zelf kan hij dat echter moeilijk in overeenstemming brengen met z'n centrale stelling, dat het hem alleen om de Koran en de sharia gaat. Daarom de hejira naar Kopenhagen.
Resultaat: Geldgever Pipes tevreden en geen problemen in Nederland.

Tot op heden, hoop ik.

Kom, Kamerleden en leden van het Europees Parlement! Aan het werk!
Wilders kan zich buiten de volksvertegenwoordiging onttrekken aan elke serieuze discussie. Maar niet binnen de muren ervan. Hetzelfde geldt voor zijn onderknuppels aldaar.
Het is geen minachting van de Wilders-stemmers, om aan te tonen, dat diens kretologie neerkomt op Volksverlakkerij. En dat hij daarvoor Voorschotten ontvangt uit de portemonnee van buitenlanders die geen belang hebben bij oplossing van de problemen met minderheden in Nederland, maar die uitsluitend hun eigen belang op het oog hebben. En, die er naar mijn indruk, in slagen, aan Wilders gedragingen op te leggen, die niets te maken hebben met de meningen van zijn achterban.

PVV: Privé-club die leeft van Voorschotten op Volksverlakkerij.

Foto: Pipes en Wilders. Bron: Loonwatch.com.

20 januari 2010

Het OM gaat op YouTube! Wilders is beledigd...

In maart 2008, zette Wilders eindelijk zijn "Fitna" op het internet. En wat hebben we ervan geleerd? Weinig of niets. Vooroordelen, die je ook kunt hebben tegen het Oude testament en het Nieuwe, Paulinische, Testament, werden breed uitgemeten.
Nu heeft het Amsterdamse OM "gewoon" hetzelfde gedaan. Een filmpje op internet over wat het eigenlijk gaat. Een goed initiatief. Verdient navolging. Luister naar pers-officier Otto. Niets garandeert, dat er iets uitkomt. Maar allà.
Hier is de video:

We weten niet wat hieruit zal komen. We steunen uiteraard de rechter, terwijl we betreuren, dat de politiek niet in staat is gebleken om Wilders op zijn plaats te zetten met de middelen die de 2e kamer heeft.
Daarbij valt te denken aan de regels voor schriftelijke vragen van de Tweede Kamer aan de Regering. En, natuurlijk het instellen van regels voor de deelname van uitsluitend democratisch georganiseerde partijen aan de verkiezingen.
Wanneer komt dat aan de orde?

19 januari 2010

04 januari 2010

Wilders op weg naar de rechter. Het is erop of eronder. (Cartoon!)


(c) Adriaan (Soeterbroek) NL
"Wilders: achterlijkste afspiegeling van de achterlijkste Islam": Cartoon, aangeboden door Adriaan Soeterbroek. Volg Adriaan via Twitter. (Mijn titel).

Geert Wilders moet 20 januari 2010 voor het Amsterdamse Gerechtshof verschijnen, omdat hij door een groot aantal Nederlanders en Nederlandse organisaties beschuldigd is van haatzaaien.
Het had maar een haartje gescheeld, of het was helemaal niet tot dit - al te lang uitgebleven - proces gekomen. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde de klachten afwijzen, maar de Rechter heeft bepaald, dat het OM zijn werk moet doen. Nu ligt er dus een aanklacht, met burgerlijke partijstelling van de klagers.

Ook het grootste deel van de politiek (met eerbare uitzondering van D'66 en Groen-Links) wilde (en wil) eigenlijk helemaal niet dat dit proces plaatsvindt. Men is bang, dat Wilders nog meer publiciteit krijgt voor zijn idiote ideeën. Ja, Wilders zal veel aandacht krijgen. Hij zal er een show van proberen te maken, onder anderen door het als getuige oproepen van de verachtelijke Theo-Van-Gogh-moordenaar, de Amsterdamse ex-scholier met uitzinnige plannen, Mohammed Bouyeri, die terecht levenslang in het gevang zit. Wilders weet, waar zijn objectieve bondgenoten zitten.
Het CDA en de VVD (als ik goed ben geïnformeerd) sluiten op dit moment niet uit, dat ze met Wilders' US-Israeli gefinancierde lobby-firma die zich "partij" noemt, ooit zouden willen regeren. Dat is het oude, al in 2002 met de LPF opgevoerde spelletje. Handig, om het hele Nederlandse centrum-linkse spectrum van de macht uit te sluiten! Balkenende presteerde dit al eerder via een "achterkamertjes-niet-aanvals-overeenkomst" met Pim Fortuyn in 2001/02.
Maar dat helaas aan de heer Wilders een rechtbank-forum moet worden toegestaan, is nu juist de schuld van de Nederlandse politieke elite, een groot deel van de PvdA incluis. Immers, men is als grijze muizen weggevlucht in de "Linkse Schuilkerken", toen een groot deel van het volk begon te steigeren tegen de onsociale en bureaucratische ideeën die in de eindfase van de paarse Kok-regeringen hoogtij vierden. "Laat de bui maar overwaaien" en: "Pas je maar een beetje aan aan het racistische discours", en: "Straks, als blijkt dat Wilders er een puinhoop van maakt, komen we vanzelf weer terug": "Vooral geen golven maken!", zoals de drenkeling zei, toen hij tot z'n nek in de stront zat. De Weimar-republiek in 1932.

Een beetje meer "Zivilcourage" in de politiek, had al veel geholpen:
  • De kamervoorzitter kan idiote kamervragen tegenhouden, als de meerderheid van de Kamer dat ook vindt.
  • De kieswet impliceert, dat eenmansondernemingen, zoals de PVV, zich helemaal niet in de verkiezingen mogen mengen.
  • In alle beschaafde Europese landen is partijfinanciering aan controle onderworpen. Niet in Nederland: Pim Fortuyn werd al in de tang genomen door de vastgoedmaffia, en zijn LPF nadien nog meer. Verdonk is daarvan een volgend voorbeeld.
  • Het taboe op vergelijking met de opkomst van het fascisme, hoe begrijpelijk ook, houdt niet in, dat men maar stil moet blijven zitten, als Wilders gaat pleiten voor Neurenberger discriminatie-wetten en etnische cleaning van Europa. Er is een grens.
Maar men liet Wilders en zijn ondergeschikten rustig de meest idiote en hetzerige vragen stellen. Er werd niets gedaan om de kieswet te preciseren in de zin dat alleen democratisch georganiseerde instellingen aan verkiezingen mogen deelnemen. De financiering van Wilders' stichting en zijn ledenloze (!) PVV vindt grotendeels plaats vanuit semi-officiële stichtingen in de USA, erfenissen uit het Bush-tijdperk. In geen enkel beschaafd Europees land is zoiets mogelijk. Trouwens, ook in de USA zelf niet. De kunstmatig opgeroepen onveiligheids-hysterie is onvoldoende bestreden: begrip en uitleg hadden veel kunnen voorkomen.
De moderne rechtse populisten denken eenvoudige omweggetjes uit, om onder de dekmantel van principes als vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van alle mensen voor de wet en verbod op etnische-, religieuze- en geslachts-discriminatie, het omgekeerde daarvan na te streven.
Immers, als je ervan uitgaat, dat iemand die in een Islamitisch land geboren is, of een of meer moslim-voorvaderen heeft, per definitie een (potentiële) terrorist is, aangezien de Islam onveranderlijk en erfelijk belast zou zijn met een criminele instelling, dan kun je mensen met een moslim-achtergrond ontmenselijken, dus uitsluiten van de wetten en rechten van de "beschaafde" wereld. Natuurlijk zal Wilders nooit zeggen, dat Moslims een "verdoemd ras" zijn. Dat is al te gortig. Maar via de omweg van de "duivelse" Islam, lukt dat hem toch.
Door te zeggen, dat de Islam geen godsdienst, maar een "gewelddadige ideologie" zou zijn, ontkomt hij aan het verbod op religieuze discriminatie.
Door te beweren, dat sommige achterlijke gebruiken in sommige moslimkringen ten aanzien van de vrouw, inherent zouden zijn aan de Islam, kan hij zelfs voor de Bühne als verlichte emancipator optreden. Totdat hij een door een Afghaanse maffioso verkrachte niet-moslima tegenkomt en haar verwijt, dat ze zich aan de vijand zou hebben overgegeven. Ooit noemde men dat "rassenschande". En symbolisch voerde Wilders een karakter-eermoord op haar uit, in de Tweede Kamer!

In de Tweede Kamer. Daar had een meerderheid al lang geleden zelf een einde moeten maken aan Wilders' misbruik van de democratie. Nu wordt het tersluiks aan de rechter overgelaten. Maar het is de volksvertegenwoordiging zelf, die de wetten maakt en die hoort te waken over de democratie. Een meerderheid van Pontius-Pilatussen kruipt in alle hoeken weg, om maar geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen.
En ja, het valt niet mee, om aan de achterban de boodschap over te brengen:
  • dat de staat niet kan zorgen voor absolute veiligheid,
  • dat het nodig is, om aan Europa mee te doen, juist voor meer veiligheid,
  • dat het samenleven met immigranten en hun kinderen problemen geeft voor de oorspronkelijke bewoners, maar dat de oplossing NIET kan zijn, om de immigranten maar weg te sturen, of te koeioneren,
  • dat "zeggen wat je denkt", ook inhoudt, dat je eerst moet denken, voordat je wat zegt en dat het denken daarna nooit ophoudt, als je luistert naar wat anderen zeggen, na te hebben nagedacht.
Nee, daar word je niet onmiddellijk populair mee. En je vindt het ook nergens terug in de management-boeken die de bijbels van van de wereldvreemde angsthazen zijn, die voor een te groot deel de Kamerfracties bevolken. Maar op den duur zul je er toch mee winnen. Want de mensen zijn echt niet dom. Veel van de Wilders-aanhangers zullen opgelucht zijn, als ze eindelijk iemand horen, die zegt, niet wat de mensen graag zouden willen horen, maar waar het echt op staat. Zonder illusies. Ze zullen hun stem niet meer vergooien aan een provocateur.

Het is nog lang niet zo ver, helaas. Weliswaar groeit in Nederland en ook in het buitenland het besef, dat de grens overschreden is. Maar er zijn nog veel krachten, die denken te kunnen profiteren van anti-islam haatzaaierij in Europa. Korte-termijn politici in Israel hopen zo hun apartheidspolitiek jegens de Palestijnen (en alle Arabieren, ook de Christelijke-) te kunnen voortzetten. Amerikaanse suprematisten zien hun "collapse of Europe" bevestigd. De eens zo stille theocraten van de SGP denken een bondgenoot te hebben gevonden. het CDA kijkt de kat uit de boom.
Maar nu Wilders pleit voor discriminerende wetten naar het Neurenberger model (Moslims als Untermenschen, Florida) en een Endlösung voorspiegelt waarbij miljoenen Moslims uit Europa zouden moeten worden gedeporteerd (Kopenhagen, 2009), geldt voor mij, dat er geen andere oplossing meer is, dan een radicale bestrijding met alle democratische middelen, openlijk en desnoods alleen, zonder angst voor intimidatie en bedreigingen door de dolgeworden "judeo-christelijke cultuurdragers".

Om te beginnen, alles ervoor doen dat Wilders straks door de rechter op z'n plaats wordt gezet. Niet de kat uit de boom kijken! Als dat niet lukt: Jammer. Maar de strijd gaat door!

Technorati Tags: , , , ,

Overgenomen o.a. door Allochtonenweblog (8.1.10)

Related Posts with Thumbnails