27 september 2012

Waarom de PVV deze keer Pamela Geller niet volgt Provocerende en discriminerende teksten hebben Pamela Geller en haar medestanders in de USA al eerder als "advertentie" weten te plaatsen op bussen en treinen. In Miami, bij voorbeeld. Gesteund door grote sommen gelds vanuit allerlei stichtingen die rijke mensen in staat stellen om minder belasting te betalen, is dat een koud kunstje.
20120926-154326.jpg De tekst die sinds maandag op de Newyorkse metrostellen verschijnt, luidt: 
"In any war between the civilized man and the savage, support the civilized man. Support Israel Defeat Jihad" 
Vertaald: 
"In welke strijd dan ook tussen beschaafde mensen en wilden, steun de beschaafde mensen. Steun Israël. Versla de Jihad!"
"Savages", hoe je het ook wendt of keert, betekent: "Wilden". De gedachtengang lijkt als twee druppels water op de PVV-ideologie. Superieure joods-christelijke beschaving tegenover "achterlijke", "gewelddadige" en "pedofiele" ideologie van Mohammed. 

De "beschaafde man" zou natuurlijk bij uitstek Geert Wilders kunnen zijn. De man die zich in een Amerikaans boek afficheert als "Marked for Death" ("Ten dode opgeschreven") door die vermaledijde volgelingen van Mohammed en hun linkse helpers. 

Dus wat zou de PVV nu moeten adverteren op de trams en metro's van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam? Het geld is beschikbaar, al dan niet in koffertjes vanuit Amerika. "In elke strijd tussen Geert Wilders en de Wilden, steun Wilders!" Maar ze hebben bij de PVV echt wel door, dat in een wedstrijdje over wie het beschaafdste is, Job Cohen of Geert Wilders, de laatste het zou moeten afleggen. Jammer, maar helaas. 
Over een paar maanden, na de Amerikaanse verkiezingen, gaat Geert op tournee in de USA met Michele Bachmann. Volksvertegenwoordigster die meent dat de Moslimbroederschap de ministeries in Washington alreeds overgenomen heeft. Wilders, als hij moet kiezen tussen beschaving en wilde speculatie, dan weet hij het wel. 
Wilders kiest steeds voor het wildste. 
UPDATE: Twittervriendin @lamiye... is gearresteerd omdat ze roze verf spoot over de Geller-provocatie op de metro in New York Ik begrijp haar helemaal. Alleen zou ik zwarte verf hebben gebruikt.

24 september 2012

Wie in het duister wandelt, heeft geen schaduw om overheen te springen


Over zijn schaduw springen” – Het was DE kreet in de media om de Kunduz-partijen te vieren en te bejubelen, nog niet zo lang geleden. Met name GroenLinks werd uitgeroepen tot kampioen vérspringen. Ze hadden Nederland “gered”, die springruiters. Hun “verantwoordelijkheid genomen”, om de “begroting op orde te brengen”.
ORDE? Wat voor orde? Een volstrekt abstracte “orde”. De orde van moeder Rutte, waarschijnlijk. “Het huishoudboekje van de Staat” in evenwicht brengen. Zoiets. De zegeltjes van Albert Heijn goed inplakken.

Waar geen licht is is geen schaduw
Iedereen die wel eens op een speelplaats gehinkeld heeft, weet, dat, hoe ver je ook springt, je schaduw altijd volgt. Niemand kan verder springen dan zijn of haar schaduw. Als de zon schijnt tenminste, of de straatverlichting goed is ingeschakeld. Volle maan wil ook wel eens helpen.
Lieden die denken dat ze hun ideologische schaduw te snel af kunnen zijn, door het licht uit te doen, veren af te schudden, verwarring te zaaien en achterkamertjes op te zoeken waar de zon nooit schijnt, – zodra ze buiten komen, haalt hun schaduw ze in.
Van de ruim 12 miljard euro’s die het Kunduz-akkoord wil bezuinigen, komt 4,5 miljard, dus meer dan eenderde, van een botte belastingverhoging, namelijk de 2% btw-verhoging. Die gaat straks binnen een paar dagen “geruisloos” in.
Zoals bekend, wordt BTW pas berekend aan de eindverbruiker, de consument dus. U en ik. Wie “hoger” in de productie- en/of handels-keten zit, betaalt geen BTW of krijgt ze terug. Het is dus een typische belasting op de zwaksten in de samenleving. En, on top of that, de detailhandelaar wordt ingeschakeld om die belasting te innen. Wat een besparing levert dat op!
In plaats van de onverantwoordelijke speculanten bij banken en bij pensioenfonds-beleggingskantoren te disciplineren, mogen wij 4,5 miljard extra ophoesten per jaar! In de duistere achterkamertjes van Kunduz was het niet moeilijk voor Sap om over haar schaduw heen te springen.
Waar geen licht is, is immers geen schaduw.


(Werd eerder gepubliceerd op krapuul.nl)

09 maart 2012

PVV-probleem: Er komen te weinig Mosims naar Nederland en te veel Christenen. Biedt Bosma's WORTEL theorie uitkomst?

Chaldeeuwse christenen uit Irak die moeten vluchten na de
Amerikaanse interventie en de sectarische strijd
die daarop is gevolgd..
Een omvangrijke studie van het gerenommeerde Amerikaanse PEW bureau, onthult, dat er aanmerkelijk MEER christelijke- dan moslim-migranten in Europa zijn gekomen in het jaar 2010 en voorafgaande jaren. De "tsunami" is duidelijk van een andere inhoud dan Wilders en diens internationale Islam-basher-vrienden ons steeds hebben willen doen geloven.

En vogelverschrikker-ideologen als de Bolkestein-inspirator Mark Steyn, die binnen enkele jaren Rome en Berlijn verislamiseerd zien vanwege het verraad der Europese linkse intellectuelen, moeten omzien naar een andere hobby.

Immers, als er meer christenen dan moslims naar Europa (en Nederland) komen, dan neemt het aandeel van die laatsten af in plaats van toe, zelfs als ze meer kinderen dan anderen krijgen. Neem Ajaan Hirsi Ali. Als moslim naar Europa gekomen, heeft ze nu een zeer christelijke baby met een Britse wetenschapper! Weliswaar niet geheel blank, maar dat mag toch geen bezwaar zijn voor de PVV, die immers helemaal niet racistisch is! (Wil zijn. Dat is beter. Of wil lijken, nog beter!)

106 miljoen van de 214 miljoen migranten in de wereld zijn christenen (49%). De christenen vertegenwoordigen 33% van de wereldbevolking, dus ze migreren meer dan moslims, boeddhisten en hindoes. Moslims zijn 23% van de wereldbevolking en vertegenwoordigen 27% van de migranten, ze migreren dus wel een beetje meer dan de anderen, maar lang niet zo veel als christenen. Daar de meeste Europese moslim-migranten naar Rusland, Duitsland en Frankrijk zijn gegaan, is Nederland vermoedelijk een belangrijk ontvangstland voor vluchtende en migrerende christenen uit Irak, Syrië, Libanon, Palestina, Egypte, Soedan en Nigeria.

Dat botst op het eerste gezicht met de Wilders-ideologie waarvan immers de kern is, dat het kwaad komt van de misdadige ideologie van de kinderverkrachter 
Lucassen
 Mohammed, waarmede immigrerende moslims tot in het twintigste geslacht besmet zouden zijn. Maar op het tweede gezicht, blijkt dat Martin Bosma in het PVV-program daarvoor al een uitweggetje heeft voorzien. Dat zijn de "wortels".

De PVV - Blut-und-Boden theorie van de WORTELS

Deze wortel-redenering lijkt een beetje op de Blut-und-Boden theorie van de Nazis, maar dat is uiteraard geheel toevallig en zonder betekenis. Het discours luidt als volgt: Aangezien landen als Turkije, Syrië Irak en Palestina (even ervan afgezien dat dat land eigenlijk volgens de PVV geen land is) "besmet" zijn door de bovengenoemde misdadige ideologie die geen godsdienst is, zijn ook de christenen en andere niet-moslims "geworteld" in aarde die verdoemd is, en dus even, zo niet meer, verdacht en ongeschikt om eerste-rangsburgers van dit hoogbeschaafde land te worden. (PVV-program 2010)

Dat geldt zelfs als het gaat om gemeenschappen die christelijk zijn sedert de Handelingen der Apostelen, dus eeuwen langer dan hun islamitische landgenoten (en dan de inwoners van Venlo en omstreken). Eén en ander geldt dan waarschijnlijk dan weer niet voor aanhangers van het Joodse geloof, die geworteld zijn in (voormalig Palestijns, Syrisch en Egyptisch land. Maar daarover weten ze waarschijnlijk meer in de achterkamertjes van de gedoogconstructie. Het volk hoeft niet alles te weten. En de linkse interlectuelen al helemaal niet.

Maar goed, hoe dan ook, met een dergelijke kromme redenering die door Krapuul zonder merkbaar resultaat al lang geleden aan de kaak is gesteld, kom je er als PVV niet uit. Je kunt gevluchte Iraakse-, Syrische-, Palestijnse- en Palestijns-Israëlische vluchtelingen ermee verdacht maken, want Henk en Ingrid zien het verschil niet tussen een gesluierde syrisch-orthodoxe uit Turkije en haar buurvrouw die gevlucht is omdat ze bij de draaiende derwishen hoort.

Maar hoe moet je in godsvredesnaam nou Angolezen, Arubanen of Polen, die komen uit landen waar de Islam never ooit bestaan heeft, laat staan "geworteld" zou zijn, of Bulgaren en Roemenen die zich nog niet zo lang geleden bloedig bevrijd hebben van het islamitisch juk, en die tot vreugde van Wilders en Fleur de architecte, niet hebben gerust, voordat (bijna) alle moskeeën in hun landen zijn omgezet in christelijke kerken en kapellen, - hoe moet je die mensen nou in verband brengen met een "nette" (dus op Wilders-sprookjes gebaseerde) vreemdelingenhaat? - Want we blijven als Nederlanders hoe dan ook, netjes, nietwaar?

Ik zie de oplossing voor het probleem dat is ontstaan voor de PVV niet anders, dan dat ze gewoon bekennen vreemdelingenhaters te zijn, met uitzondering van Joden (voorlopig) en van Indo's, die weliswaar hun "wortels" hebben in een erg islamitisch land, maar die door Wilders' martelarenbloed gezuiverd zijn van de wandaden hunner voorvaderen. Halleluja!

De Polenmisbruik-actie van de PVV zal de weg wijzen. Al die aanhangers van de Zwarte Madonna van Czectochowa, al die verdomde Slaven, die de R de verkeerde kant op schrijven als ze "ja" willen zeggen, al die mensen die de wandaden van de lokale maffia's zijn ontvlucht, die uw huis willen komen schoonmaken in plaats van zich te verkopen aan internationale mensenhandel-bendes, ze zijn op de één of andere manier besmet door Mohammed.

Hoogste fase van PVV-alarm. Sluit de deuren, zeg de jongerendag af, verander de titel van het Wilders-boek in de VS en laat de theologen van Joshua Livestro de ideologieën van de Oosterse Christenen onderzoeken op on-nederlandse ideeën! Intussen, stuur alle chaldeeuwse christenen en andere verkeerde "wortels" terug naar hun land. Pope - verrecke!

Het is niet gemakkelijk om een one-issue partij te zijn in een veranderende wereld. Dus help ons even om onze ideologie een beetje anders in te kleden. Getekend: Geert Wilders, Uw Redder, als u maar betaalt.

15 februari 2012

Kamervragen over de kamervragen die de PVV nog niet stelde (World Press Photo)

Vragen van de leden xxx en yyy (zzz) aan de ministers van Onderwijs en Kunstzaken en van Buitenlandse Zaken
1. Is het de Ministers opgevallen, dat vanuit de PVV nog geen vragen aan u zijn gesteld met betrekking tot de bekroning (in februari 2012) van een foto van de Spanjaard Samuel Aranda door de organisatie World Press Photo te Amsterdam? Zo ja, wat denkt u daarvan? Zo neen, waarom niet?
2. De bekroonde nieuwsfoto (bijgevoegd) toont een vrouw gehuld in een zwart gewaad met een gewonde man (zoon?) die voor democratie en tegen dictatuur gevochten heeft in Sanaa, Jemen. Waarom heeft, naar uw inzicht, de PVV niet de kopvoddentaks bevolen tegen elke nieuwsbron die het heeft gewaagd om de foto te publiceren? Het gaat immers om een kledij, die uw regering in Nederland wil verbieden?
3. De PVV zou moeten hebben gevraagd: “Waar gaat het heen, als de met belastinggeld betaalde staatstelevisie van de NOS schaamteloos vrouwen in Burka toont, terwijl uw regering reeds bevolen heeft, om de burka te bannen?” Wat zou daarop uw antwoord zijn geweest?
4. De PVV zou zeker ook hebben gevraagd: “Waarom ondersteunt het ministerie van buitenlandse zaken nog steeds dit hippie-initiatief van grachtengordel-fotografen met belastinggeld?” (Bron: Website WPP: The Netherlands Ministry of Foreign Affairs supports our capacity strengthening programmes in Mexico, the Philippines and Bangladesh). Moeten we van de heer Rosenthal hierop een even slap antwoord verwachten, als dat op de PVV-vragen over de Duitse inspanningen tegen herleving van het fascisme?
5. De PVV zou zeker hebben gevraagd, of zal vragen: “Waarom laat u toe, dat de islamitische terroristen die gevestigde terroristen bestrijden, als helden worden voorgesteld, terwijl uw vaste bondgenoot Israël duidelijk heeft verordonneerd, dat de Arabische Lente slechts een Taqqiya is, die de enige democratische staat in het Midden-Oosten besmeurt?” Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?
6. De PVV zou ook hebben opgemerkt, dat de vergelijking die de NOS-staatstelevisie maakt met de Pietà van Michelangelo een belediging is van de joods-christelijke cultuur. De Islam is immers volgens de PVV-ideologie geen godsdienst maar een ideologie. En een misdadige ideologie par-dessus du marché. "Met ons belastinggeld", aldus de PVV, "brengen de linkse ideologen dus een vals beeld de huiskamers in, dat bestemd is om eenvoudige tv-kijkers in verwarring te brengen." Daarom: “Regering, zet elke steun aan World Press Photo stop. Verbied uitzendingen op de staatstelevisie. Ontmoedig bedrijven als Delta Lloyd en anderen om te sponsoren.” Wat is daarop uw antwoord?
7. Een laatste te verwachten vraag van de PVV: "Waarom, dames en heren ministers, vertoont u nooit een staatsieportret van de heer Geert Wilders op de televisie, en maak een gepaste vergelijking met Churchill en Admiraal De Ruyter?" 
8. Zou dit ongebruikelijke gedrag (geen PVV-kamervragen over burka -propaganda op staatstelevisie) van de heer Wilders en diens dhimmi’s wellicht terug te voeren zijn tot de teleurstellingen die de maffia onderging bij de anti-Bea tweets? 
Het is maar een vraag, hoor.
(Werd op 14 februari gepubliceerd op Krapuul)

29 januari 2012

Kroniek van een aangekondigde dood: Die van de Wilders-maffia

Zo’n mooi boek van Gabriël Garcia Marquez. Kroniek van een aangekondigde dood. Als je even tijd hebt: Lezen!
Het zal nog wel even duren. Heroplevingen van de PVV zijn niet uitgesloten. Maar het definitieve verval lijkt te zijn ingezet. Een Wilders in het nauw klampte zich vast aan een linkse eis, deze week. De eis, dat voor het bepalen van de gezondheid van pensioenfondsen niet de willekeurige dagrente, maar een vaste historische rente wordt gebruikt. Dat scheelt een slok op een borrel. Als je een conservatieve inschatting maakt van die rente, is er maar één klein Nederlands pensioenfondsje dat de 105% dekking van toekomstige verplichtingen niet haalt. Dat maakt verhoging van de maandelijkse bijdragen en verlaging van de pensioenrechten volstrekt (en terecht) overbodig.
Dat punt was echt wel slim gekozen door de GBL*. Want de PvdA is akkoord gegaan met een pensioen-akkoord van werkgevers, (een deel van) de werknemers en minister Kamp (VVD, opvolger van Piet Hein Donner op Sociale Zaken), waarin een dergelijke correctie niet voorzien is en waarin (daar heeft Wilders het niet over) het risico van verlies op beleggingen helemaal naar de werknemers en de pensioengerechtigden wordt verschoven. De PvdA heeft wel het een en ander weten binnen te halen voor zijn steun aan Rutte, maar nu juist dit niet. En een meerderheid binnen de FNV gaat door met dit compromis af te wijzen. Daar helpt geen “Nieuwe Vakbeweging” tegen. Dat punt komt in april/mei 2012 terug.
Wilders wist dus, dat hij de PvdA “links” passeerde. Net zoals toen hij in 2010 bezwoer, dat de AOW voor iedereen met 65 jaar moest blijven ingaan.
Maar we weten allemaal, dat “linkse” programpunten voor de PVV van Wilders van de ene op de andere dag inwisselbaar zijn voor concessies van de meerderheid van de Nederlandse bevolking aan zijn hysterische haat tegen moslims. Dat deed Geert dan ook, nog geen 5 uur na de uitslag van de kamerverkiezingen van 2010.
Maar het blijft slim gevonden. En het is klaar om te worden ingewisseld tegen concessies van Rutte en Verhagen aan het racisme van de PVV. Straks bij de onderhandelingen voor een herzien regeer-akkoord. Vanaf 20 maart.
Helaas voor Wilders, gaat die vlieger niet meer op, sinds zoveel kiezers, ook ex-pvv-stemmers, zeggen te gaan stemmen op de Socialistische Partij van Emile Roemer. De PvdA wordt nu even irrelevant. Wilders’ publiek verwacht dat de Grote Blonde Lijder nu een alternatief brengt waar ze achter kunnen staan. Helaas, pindakaas (dixit Pim Fortuyn). Wilders heeft daarvoor niets in huis.
In een “interview” met een gewillige sparring-partner bij een zender van RTL ging Geert op 24 januari geweldig af. Hij beschuldigde de SP ervan, dat ze voor een federaal Europa zouden zijn en dat ze ongeremd de sluizen voor immigratie zouden willen openzetten. Tsja. Mensen geloven zulke onzin, als het over moslims in het verre Saoedi-Arabië gaat, maar niet als er om de hoek een SP-ombudsteam zit dat je verder helpt bij het invullen van bureaucratische formulieren.
En helaas is de SP NIET voor een federaal Europa. Dat weet ook iedereen. Sinds zijn nederlaag bij de euroverkiezingen van 2009 zwakt de SP zijn anti-euro-standpunt weliswaar af, maar een duidelijk program VOOR een sociaal en rechtvaardig Europa moet er nog komen.
Ik denk dat dat er wel gauw zal komen, dat SP-program voor een sociaal Europa. En Wilders zal dan alleen staan met zijn achterhaalde standpunten over herinvoering van de gulden, van de grenscontroles en van de VOC. Oost-Indië heet sinds 1945 Indonesië. Daaraan moet de familie Wilders nog even wennen.
De aangekondigde dood van uw Maffia is onverbiddelijk. Maar ik wens alle PVV’ers nog een lang leven, waarin ze kunnen genieten van de multiculturele rijkdom die door de vrijheid van gedachte wordt mogelijk gemaakt.
* GBL=Grote Blonde Lijder
Dit artikel werd op 25 januari 2012 gepubliceerd op Krapuul.
Related Posts with Thumbnails