30 april 2010

Wat de Amsterdamse rechtbank nu mist: Wilders' getuige-deskundige Robert Spencer, een absolute Nar!

(Foto: Wilders met Spencer, Florida, juli 2009)

Robert Spencer, directeur van 'Jihad Watch' werd door Wilders voorgesteld als één van zijn 11 getuige-deskundigen in het smaad-proces dat tegen hem is aangespannen bij de Amsterdamse rechtbank. Het was een wijs besluit van de rechters, om deze doorgeflipte christelijke suprematist, niet te horen.
Hoewel... het was misschien wel een goede zaak geweest, als we te horen hadden gekregen uit welke vergiftigde bronnen Wilders zijn opvattingen haalt. Nu moeten we ons tevredenstellen met echo's uit de Amerikaanse media.

Loonwatch  haalt Spencer in een artikel van vandaag helemaal onderuit. Trouwens, ook vroegere aanhangers van Spencer en officiële instituten die zich met de Islam bezighouden, hebben zich al lang van hem gedistantiëerd. Loonwatch in vertaling:
"We hebben een merkwaardige ommekeer gezien bij Spencer. Jarenlang zei hij dingen die op het randje van Islamofobie waren, maar lette hij goed op om niet door te gaan voor een complete anti-moslim; een soort versluierde islamofobie, zou je kunnen zeggen. Hij nam de gedaante aan van een redelijke-, objectieve, geleerde, terwijl hij kennelijk al de hele tijd een rechtse Christelijke suprematist was, die een appeltje te schillen had met de Islam en met Moslims. Stukje bij beetje kwam in de laatste twee jaar de waarheid aan het licht over wie hij is en wat hij denkt. Een maskerade kan niet eeuwig worden volgehouden.

Misschien is Spencer te veel omgegaan met Pamela Geller, met tea baggers en met andere idioten, of het kan ook zijn dat hij al die tijd al hetzelfde dacht en dat het Spencer is geweest die Geller heeft beïnvloed. Hoe het ook zij, Spencer is aan boord gegaan van een nieuw narrenschip: dat van de "Obama-Is-Een-Moslim" samenzwering."
Je zou bijna voor Spencer onze eigen "arabarbarist" Hans Jansen kunnen invullen, een andere getuige à décharge voor Geert Wilders die dezer dagen door de Amsterdamse Justitie achter gesloten deuren wordt gehoord...
Maar over Hans Jansen een volgende keer.
Pamela Geller is de dame, die op 1 mei in Hollywood samen met Spencer de Wilders-film ten doop had moeten houden, waarin onze Geert wordt voorgesteld als een in-christelijke strijder tegen abortus en homofilie. We weten wat daarvan terecht is gekomen.

(Foto: Pamela doet mee aan de "boob-earthquake experience")

Vervolgens somt Loonwatch de samenzweringen op, waaraan Wilders getuige-deskundige Spencer, ofwel geloof hecht, ofwel steun verleent:
  1. Eurabië: De moslims nemen Europa over door middel van veel kinderen krijgen.
  2. Stiekeme Jihad: Schijnbaar vredelievende en de wet eerbiedigende moslims zijn in werkelijkheid juist bezig om de Westerse beschaving te ondermijnen en de Sharia in te voeren.
  3. Bosnië: De genocide in Bosnië en de massamoord in Srebrenica vonden nooit plaats of zijn op z'n minst overdreven.
  4. Spionage in het Amerikaanse Congres: CAIR (De Amerikaanse Islam-Raad) zou spionnen gestuurd hebben naar regeringsinstanties in de vorm van fractie-assistenten.
  5. En Nu, hou je vast: Obama is een moslim, althans de mogelijkheid dat Obama ooit moslim was en het nog steeds is.
Nou, je kunt je voorstellen, hoezeer de mensen van de Nederlandse justitie onder de indruk zouden zijn gekomen, van wat Wilders-kompaan Spencer in het volgende filmpje zoal uitkraamt:
Dus jullie hebben het allemaal begrepen? Obama is in Djakarta op school geweest (net zoals de vader en moeder van Wilders, trouwens) en dat betekent, dat Obama, zelfs als hij in Jezus gelooft, toch best stiekum nog steeds een moslim kan zijn. Zeker als je met de paranoïede ogen van Spencer naar zijn Midden-Oosten politiek kijkt!
(Dit filmpje maakt deel uit van een serie van meer dan 35 korte videos die Spencer heeft laten opnemen op 26 april jongstleden in New York. Je kunt de gekkigheid allemaal zien bij: LivingScoop. )

En omdat we toch bezig zijn, hier nog als toegift de hele vrolijke bende in Florida bij elkaar: Bostom-Wilders-Spencer-Geller:
Ali Baba en drie van zijn veertig rovers... Geert AKBAR!

29 april 2010

Buitenland-program van de PVV is geschreven door Jisrael Beteinu

Afschaffen van de internationale rechtsorde. Christelijke Palestijnen naar Jordanië verdrijven. De politie militariseren. Geen ontwikkelingshulp meer. De VN negeren. 
Hier is het programma van Wilders' PVV voor de buitenlandse politiek van Nederland:

Dat zijn de ultra-radicale kernpunten uit het PVV-verkiezingsprogram, afdeling buitenland, pagina 41 tot 43.
Je kunt er natuurlijk om lachen. Maar je zou je, vind ik, eigenlijk moeten schamen, als Nederlander, dat een -naar verwachting- grote kamerfractie dergelijke onnederlandse onzin verstopt in zijn program.
Ja, "verstopt"! Want het verhaal wordt omgeven door "redelijke" eisen, die overeenkomen met, hou je vast!, de standpunten van "ruggengraatloos links", de PvdA!
Met de redelijke standpunten zijn we gauw klaar. Er zijn er maar twee.

Het eerste is, dat Nederland zijn dure geld niet moet steken in het Amerikaanse JSF programma voor een opvolger van de F16 straaljager. Dat komt overeen met wat PvdA-buitenlandspecialisten als Frans Timmermans  ook vinden. Op Facebook zegt hij vandaag, dat hij "...wonders if the JSF huggers in NL have read SG Rasmussen's speech. NATO has too many fighter aircraft, he said. We urgently need other capabilities, he said. But Jack has made up his mind and will not be confused by the facts." Waarbij "Jack" vermoedelijk de huidige vervangende defensieminister is.
Pikant is natuurlijk, dat Geert Wilders, toen nog VVD-kamerlid, altijd met volle overtuiging VOOR die ongelukkige Nederlandse deelname aan het JSF-project heeft gestemd.

Het tweede redelijke standpunt is Wilders' ondersteuning van de PvdA-positie, dat we militair uit Afghanistan weg moeten. De PvdA heeft daarom zelfs met het CDA gebroken. Alleen verzint Wilders een heel particuliere reden daarvoor. Niet de militaire missie is fout, maar de opbouw-missie. Die houdt immers in, dat Nederlandse militairen OOK helpen om de door de oorlog verwoeste kerkgebouwen, in dit geval, o griezel!, moskeeën, te herstellen. In het vroegere Nederlandsch-Indië verdeelden de officieren bijbels en korans aan de Molukse huursoldaten die op Java en Sumatra het vuile werk opknapten voor de koloniale heersers. Tradities zijn taai, bij het Leger. Dus werden er korans uitgedeeld in Afghanistan aan trouwe soldeniers. Wilders, hoewel grootgebracht in de goede oude indo-traditie, viel bijna van zijn stokje toen hij hoorde, dat er korans werden verdeeld onder onze trouwe Afghaanse bondgenoten in Uruzgan. Kamervragen, wilde beschuldigingen, - niets was te gek. Wilders wil dus niet uit Afghanistan, omdat het een verloren zaak is, maar omdat je daar moet samenwerken met ... MOSLIMS!
De PVV zegt het zonder omwegen:
Nu komen de onredelijke en uiterst gevaarlijke buitenland-standpunten van Wilders.
De Israel-paragraaf van de PVV is natuurlijk het gekste wat je maar kan bedenken:
Tien zinnen. Tien leugens. Vooraf: Dit wordt geschreven door iemand die van jongs af aan solidair is geweest met het fantastische avontuur van de jonge mensen die in Palestina een solidaire, progressieve en werkbare gemeenschap hebben opgebouwd. Ook op momenten, dat vrijwel iedereen zich neerlegde bij een verdwijnen van de Joodse staat (1973, de Jom-Kippoer-Oorlog), ben ik solidair gebleven met mijn vrienden in Israël. Niet met de atoombom-dreiging, maar met het voortbestaan van Israël als legitieme staat in het Midden-Oosten.
Kom me dus niet aan met beschuldigingen van "antisemitisme". Mijn familie, mijn kinderen, en ikzelf zijn Joods genoeg. Wat beweren deze valse vrienden van Israël?:

"...Israël is het centrale front in de verdediging van het Westen". - Israël is helemaal niet opgericht om het Westen te verdedigen. Het heeft zijn bevrijding moeten bevechten TEGEN het "Westen", in de vorm van de Britse mandaats-bezettingsmacht. Israël heeft belang bij vrede met zijn buren. Het is een land van het Midden-Oosten. Of het Christendom overleeft, zal Israël een zorg zijn.

"...daarom moeten we alles op alles zetten om het offensief van de linksen en de mohammedanen om Israël te vernietigen, te stoppen." - Ik ben links, ik wil dat Israël leeft. Ik ken heel veel Moslims, die Israël het leven gunnen. De PVV demoniseert mij. Wat zijn mijn rechten? Mag iemand in Nederland mijn innerlijke overtuiging zo criminaliseren?

"...territoriale concessies ... onverdedigbare grenzen" - Vooralsnog bezet Israël territoria die NIET tot Israël behoren. Overdracht van die gebieden aan hun bewoners, is een dure internationale plicht. En wat zijn "onverdedigbare grenzen"? In een tijd van ballistische projectielen, is geen enkele grens "verdedigbaar". Veiligheid voor Israël kan alleen worden verzekerd door verdragen en overeenkomsten met zijn buren. Plus garanties van de VS en van de Europese Unie. Het "grens"-argument wordt alleen gebruikt, om de Palestijnse inwoners uit Israël en uit de bezette gebieden te verjagen.

"Het is geen territoriaal maar een ideologisch conflict. Een conflict tussen de Rede van het vrije Westen en het barbarisme van de islamitische ideologie." Israël heeft helemaal geen ideologisch conflict met de Islam. Het accepteert de Islam en doet geen moeite om moslims tot het jodendom te bekeren. Het kan de Israelis ook niets schelen, of Arabieren christelijk dan wel moslim zijn. De huidige meerderheid wil gewoon niets weten van Arabieren. De christelijke arabieren van Bethlehem en van Nazareth worden even hard gediscrimineerd als de Arabische moslims van Hebron, Gaza en Galilea. Wie, van binnen of buiten de PVV, vraagt nu eindelijk eens aan Wilders, of hij de joods-christelijke traditie van Palestijnen en Libanezen ook verdedigt tegen Israëlische willekeur?

Kortom, het Israël-verhaal in het PVV-program hangt van leugens en onnederlandse discriminatie aan elkaar.
Als het daarbij nu maar was gebleven, zou je het als een hobby kunnen afschrijven. Maar nee. Het hele conclusie-gedeelte (hierboven, in zwart) is afgestemd op de wilde fantasieën van Israelisch en Amerikaans uiterst Rechts.

Gaan we de punten even na.
De huidige Israëlische regering heeft grote bezwaren tegen de VN. Immers, de "internationale rechtsorde" verzet zich tegen de bezettingspolitiek, bij voorbeeld, van Israël. Nederland daarentegen, heeft groot belang bij het handhaven van de internationale rechtsorde. Zodoende kan ons land zich beschermen tegen overheersing in de EU, tegen manipulaties van niet-democratische staten, en, meer in de lijn van ons geld-bewustzijn: de Haagse internationale gerechtshoven zijn, voor een partij die in de Haagse gemeenteraad zit, toch echt wel van belang voor de werkgelegenheid en de economie van de stad.
Trouwens, hoe kan je aan de ene kant de internationale rechtsorde (in de zin van de laatste Bush) afschaffen, maar aan de andere kant een internationaal proces organiseren tegen de Iraanse president Amadjinedad?
Frontlijnstaten tegen de Islam: Turkije, bij voorbeeld? Een laïcistische staat, geleid door een soort CDA. Of China? De PVV voor een vrij Tibet, of juist ertegen? Hoe kom je er bij, dat Denemarken of Zwitserland "bedreigd" zouden zijn door "de" Islam? Is de PVV tegen de Kosovaarse immigratie in Zwitserland? Is de PVV misschien tegen een onafhankelijk Kosovo? Steunt de PVV misschien stiekem de Servische revanchisten?
En dan komen de aanvallen en verdachtmakingen tegen de kerkelijke (ICCO) en neutrale (NOVIB) ontwikkelingshulp. Die worden omschreven als: "anti-Israël-industrie". Op zich al een grond voor een aanklacht wegens smaad. De moedige jonge mensen die voedselhulp verzorgen aan hongerige (christelijke!!!) Ethiopiërs, aan (meestal ook christelijke) Afrikanen, die bronnen aanboren en havens aanleggen, ze worden door de vlaggedragers van de PVV in de steek gelaten.
De verdrijving van christelijke en moslim-Palestijnen naar Jordanië. Behalve Israel Beteinu, durft geen enkele grote Israëlische partij een ethnic cleansing van Palestijnen zo expliciet aan de orde te stellen. De PVV wel. Dat wil zeggen: Wilders. Want ik maak me sterk, dat de meeste PVV-kandidaten helemaal niet begrijpen wat hier wordt bedoeld. Gidi Markuszower wist het misschien wel, maar deze nummer 5 op de lijst heeft de pijp aan maarten gegeven.
Jeruzalem als site voor de Nederlandse ambassade? Zelfs de VS handhaven hun ambassade in Tel Aviv, net als alle andere normale staten. Jeruzalem-West kan heel goed de hoofdstad van Israël worden, zodra Israël de afspraken van Oslo nakomt en Jeruzalem-Oost weer overdraagt aan de Palestijnen.

Conclusie: Wilders' buitenland programma heeft niets, maar dan ook niets te maken met Nederlands belang. Het is een neerslag van wilde dromen van Amerikaans en Israëlisch uiterst rechts.
Volgens mij, gelooft Geert Wilders er zelf ook niet in.
Maar het is misschien goed voor een paar duizend extra euros voor de kassa...

In het buitenland begrijpen ze Zembla best

Wilders: Job Cohen is 100% pro-Islam

Eerst even reacties vanuit Duitsland.

De blog All About Geert Wilders die sinds 2008 regelmatig kort nieuws over Wilders en de PVV in het Duits brengt, zegt over de Zembla-film "Wilders, profeet van de angst":
"Jedenfalls wurde Wilders in dem Film arg in die Nazi-Ecke gestellt. Aussagen von ihm mit Aussagen aus “Ewiger Jude” verglichen – und das kam nicht so gut an. Femke Halsema (GrünLinks) nannte den Film “tendentiös” – und natürlich war es das auch.

Kurzum, meiner Meinung nach gab es ein paar Übertreibungen und auch ein paar missglückte Witze. Aber: Übertreibungen – das ist so ungefähr das Core Business von Geert Wilders. Also, was solls?"
Vertaling:

"Inderdaad werd Wilders in de film nogal heftig in de Nazi-hoek gezet. Er werden uitspraken van hem vergeleken met die in de Nazi-film "Eeuwige Jood" - en dat viel niet goed. Femke Halsema van Groen Links noemde de film "tendentieus" - en, ja, natuurlijk was hij dat ook.

Kortom, naar mijn mening waren er een paar overdrijvingen en ook een paar mislukte grappen. Maar: Overdrijvingen - dat is zo'n beetje de core-business van Wilders zelf. Dus, wat is het probleem?"
Iets dergelijks zegt de TAZ, de Berlijnse niet-rechtse krant ook.

Kortom, in Duitsland vinden ze, dat het niet verkeerd is, dat Wilders eens een koekje van eigen deeg krijgt.


(Ook gepubliceerd bij Krapuul.nl)

27 april 2010

Het geval Benno Barnard. Manipulatie, provocatie, infiltratie. Vaak werkt het niet. Soms wel.

Ik wilde eens iets vertellen over hoe geheime diensten en rechtse netwerken, die soms met succes, soms zonder succes, ons op het verkeerde been zetten. Ik heb daar zelf nog al bittere ervaring mee.
Nu blijkt dat in de VS een twijfelachtige groep zogenaamde islamitische fanatici, maar geleid door een ex-westbank-kolonist, en bestaande uit "bekeerden", het gedoe over Southpark heeft veroorzaakt, herinnerde ik me Max Lewin in 1975, Amsterdam.
(foto:*)
Maar kijken we eerst naar iets meer recents:

Het geval Benno Barnard. Manipulatie, provocatie, infiltratie. Vaak werkt het niet. Soms wel. [NL] - Journal - HUIBSLOG

Sommige mensen werkt het op de zenuwen, dat de Islamisten nog maar steeds geen spectaculaire aanslagen plegen, om het gelijk van Wilders en consorten te bewijzen.

Deze laatsten moeten zich daarom knarsetandend tevredenstellen met niet meer dan vermoedens: Uit hun verband gerukte citaten uit de Koran, bij voorbeeld, of een relletje rond een absoluut loony groepje provocateurs.

Dat laatste deed zich onlangs weer voor bij de zogenaamd 'door Islamisten onmogelijk gemaakte' lezing in de marge van de Antwerpse Universiteit door de Belgisch-Nederlandse literator Benno Barnard. Zoals gebruikelijk, interesseerde zich geen hond voor het verwarde gebabbel van Benno. Zelfs de aantrekkelijke titel van Barnard's tussenkomst, zoiets als: 'Weg met Allah, leve God!', vermocht de Antwerpse studenten niet massaal te trekken. Die zijn namelijk al minstens twee generaties van god los. In Leuven is dat misschien anders, aan de Katholieke Universiteit. Maar daar hebben ze Rik Torfs, een echte professor, die er veel harder tegenaan gaat, zowel tegen de Kerk als tegen de Sharia, dan Benno.

Goede raad was duur. Ofwel: Duur? Nee: Goedkoop!

Recept:

Men neme (Ingrediënten):

* een videocamera
* een verbinding naar Youtube
* een zaaltje aan de universiteit (gehuurd)
* twee kale beveiligers uit het Vlaams-Belang circuit
* een obscuur groepje import-islamisten
* onder voorwaarde dat ze jurken en baarden dragen,

en hop!, de lezing hoeft maar 5 minuten te duren en de

* academische vrijheid is bedreigd,
* de stad Antwerpen is in last,
* het Vlaams Belang kan zijn persbericht meteen versturen,
* gematigde- (dus: gewone-) moslims moeten zich op hoog bevel distantiëren,
* een intellectuele steungroep (met Van Istendael, enz.) is geboren en plaatst een advertentie
* en, eindelijk, kan ook voor Benno Barnard een plekje worden ingeruimd onder de nieuwe elite van (Nederlandse) intellectuelen die dodelijk bedreigd worden door de Moslims die oprukken naar Eurabia.

Een echte confrontatie durft Benno niet aan. Een uitnodiging van de Antwerpse Universiteit om de lezing beveiligd te komen geven, slaat hij af. Je zou denken: Hij doet dat, omdat zijn doel immers is bereikt? Maar ja, dat mag je niet denken.

* Je moet geloven, dat Barnard niet wist, dat de door hem bij de heer Veys van het Vlaams Belang ingehuurde kaalkoppen ook de bewakers zijn van Filip De Winter.
* Je moet geloven, dat Barnard niet wist, dat het VB vantevoren van het gebeuren op de hoogte was en dat hij niet kon vermoeden, dat het hele incident door het VB is geregisseerd als een documentaire.
* Je moet geloven, dat Barnard per vergissing VB-leider De Winter heeft aangeduid als een 'profeet', die nu gelijk krijgt wat betreft de moslim-overheersing.

'Ende ghy gheleuft da'?

Nu de AEL ter ziele is, heeft De Winter hevig behoefte aan een relletje met domme Moslims. Ik weet natuurlijk niet, of, en zo ja, hoe, hij het zielige clubje 'sharia4belgium' voor z'n karretje heeft weten te spannen. Wel is het zo, dat de leider ervan chantabel is, wegens zijn criminele verleden.In elk geval zijn de leden van sharia4belgium geen regelmatige bezoekers van lezingen aan de Antwerpse universiteit. Waarom zijn ze dan wel naar deze lezing gekomen? Waarvan ze vrijwel de enige bezoekers waren (zie VB-filmpje op Youtube)?

Ik weet ook niet, of Benno Barnard bewust of onbewust in de kaart van Dewinter heeft gespeeld. Ik weet wel bijna zeker, dat BB graag net zo beroemd wil zijn als bij voorbeeld Geert Wilders. Dat is hem deze keer niet gelukt, want, afgezien van opgemelde solidariteitsverklaringen, zijn en worden er in binnen- en buitenland grote vraagtekens bij het gebeuren geplaatst.

Uitslag:

BB: 50%, De Rede: 50% Het Publiek: 0%

Er zit systeem in de provocaties

Dit werpt de vraag op, of we bedacht moeten zijn op meer van dergelijke provocaties. Zoals ik al vaker zei, ik ben niet zo erg van het samenzweerderige. De dingen gebeuren echt hoofdzakelijk doordat ze moeten gebeuren, vanwege de economie of zoiets.

Maar het kan absoluut geen kwaad, om alert te zijn. In 1975 was ik zelf het slachtoffer van een fake-aanslag op de metro van Amsterdam, bedoeld om de tegenstanders van de metro in een kwaad daglicht te stellen. Al gauw kwam uit, dat de bom op de rails het werk was van een ultra-rechts netwerk rond Max Lewin van -zoals later bleek- het gladio-netwerk. Het wordt algemeen aangenomen, dat de Belgische CCC en de Italiaanse Brigate Rosse in de zeventiger jaren werden gemanipuleerd door ultra-rechtse groepen. Vandaag bleek, dat de bedreigingen tegen een Amerikaans televisieprogramma die zogenaamd van islamisten afkomstig waren, in werkelijkheid de wereld in werden gestuurd door een twijfelachtige secte rond een joodse ex-westbank-kolonist. Staatsgreep-pogingen in Italië (1973) met hulp van het Griekse kolonels-regime, in Nederland (1974) via prins Bernhard, in België (1977) met de Bende van Nijvel, enfin - er zijn, geslaagde- en minder geslaagde-, voorbeelden te over.

In Nederland schijnt het klimaat nu gunstig voor provocaties door zogenaamde moslim-fanatici. Echte doorgedraaide gekken, van het formaat-Van der Lubbe (die in 1933 als anarchist de Berlijnse Rijksdag in brand stak, tot genoegen van de nazi's), of naïeve godsdienstwaanzinnigen kunnen ingezet worden.

Voor Wilders, die steeds verder wegzakt in de peilingen, is het nu erop of eronder. Zelfs zonder dat Wilders het zelf weet, kan een buitenlandse dienst, een geheim NATO-netwerk, een club doorgedraaide suprematici een provocatie maken, door al dan niet echte moslim-fanatici tot een aanslag te bewegen.

Het is opletten geblazen, vrienden!

(*foto ontleend aan Udo Ulfkotte: plastic zaag, toegeschreven aan Turkse criminelen, bij gebrek aan echte fotos, gevonden door Ulfkotte op een amerikaanse site...)

24 april 2010

Abu P. over Wilders en Israël (3): 'Laat de joden de kastanjes uit het vuur halen...'

We besluiten onze rondwandeling door Wilders' verkiezingsprogramma aan de hand van Abu Pessoptimist: Wat Wilders wil: een 'etnische registratie van iedereen':

"En dan is er natuurlijk ook nog een hoofdstukje Buitenlandse Zaken, Behalve de opmerking dat onze buitenlands politiek in dienst moet worden gesteld van de bestrijding van de islam en dat we 'het dienen van de internationale rechtsorde' uit de grondwet moeten halen, bevat dat ook dit stijlbloempje:
Eerst even over het idee om voortaan niet meer "de internationale rechtsorde" te "dienen". Eén van de gelukkiger uitkomsten van de Tweede Wereldoorlog is het Charter van de Verenigde Naties. Een waar product van de Verlichting, zoals eerder neergeslagen in de Franse en Amerikaanse Grondwetten.
Als je uit opportunistische overwegingen (want een internationale rechtsorde komt op het ogenblik Israël, althans de regering daarvan, niet goed uit) daaraan gaat sleutelen, wat is dan de grondslag voor het vervolgen van oorlogsmisdadigers? Waar moeten al die internationale Haagse gerechtshoven naar toe? Is de PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad het er wel mee eens, dat de stad zo een belangrijk stuk werkgelegenheid opgeeft?
Nou ja, het vervolgen van de racist Karadzic (ik plaats straks een filmpje van hem on line, schietend op de moslims van Serajevo) is wellicht geen prioriteit voor Wilders. Karadzic zou trouwens zeker op Wilders hebben gestemd, als hij naast zijn (o, vreselijk!) dubbele bosnisch-servische paspoort ook een Nederlands paspoort zou hebben. Misschien zijn de Serviers die moordend, verkrachtend en brandschattend door Kroatië en Bosnië trokken ook wel te beschouwen als onze "eerste verdedigingslinie tegen 'het barbarisme van de islamitische ideologie'". Wilders' medestrijder "Fjordman", volgens sommigen een CIA-agent, vindt van wel. Daar komen we nog eens uitgebreid op terug!

Nu eerst het lyrische stuk tekst dat zo maar tussen het droge PVV-proza opduikt. Het gaat over Israël. Een betere zoeker dan ik, zal de letterlijke tekst ervan wel ergens kunnen opduiken in het propaganda-apparaat van de Israëlische regering.
Ik zeg jullie bij voorbaat, dat ik over mijn nek ga van dit stukje hypocrisie. Ik ben van jongs af aan een supporter van Israël. Dat wil zeggen, het authentieke Israël van de pioniers in korte broeken. De jonge linkse zionisten, die zich bevrijdden uit de Shtetls en het avontuur aangingen van het stichten van een democratische gemeenschap, samen met de Palestijnse bewoners van het Beloofde Land.
Ik herhaal het nog maar een keer: Ik ben voor een joodse staat in het Midden-Oosten, die in harmonie leeft met zijn buren. Voor wederzijds respect. Tegen racisme en ethnic cleaning.
Dit proza is wat Wilders heeft opgenomen in zijn "partijprogramma":
Israël is een weergaloos succes. Geboren in de donkerste momenten van de 20ste eeuw en uitgegroeid tot een centrum van technologische vooruitgang. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten, de thuisbasis van het Joodse volk na tweeduizend jaar jaar ballingschap en het land dat als geen ander de klappen van de Jihad opvangt. Israël vecht voor ons. Als Jeruzalem valt dan zijn Athene en Rome aan de beurt. Daarom is Israël het centrale front in de verdediging van het Westen.
Daarom moeten wij alles op alles zetten om het offensief van de linksen en de mohammedanen om Israël te vernietigen te stoppen. Nederland en de EU dienen onmiddellijk op te houden met eisen dat Israël zichzelf door territoriale concessies te doen veroordeelt tot onverdedigbare grenzen. Land voor vrede heeft geen zin. Het is geen territoriaal maar een ideologisch conflict, een conflict tussen de rede van het Westen en het barbarisme van de islamitische ideologie'.
Moet ik, als "linkse" nu een aanklacht tegen Wilders indienen, omdat ik altijd, soms tegen mijn partijgenoten in, in 1956, in 1967, in 1973 ben opgekomen voor Israëls bestaansrecht? Moet ik aan Hero Brinkman met de losse handjes, aan Dion Graus die de dieren zo liefheeft, dat hij verschil maakt tussen halal en kosher slachten, en aan de stadscommandoführer in Almere, lieden, die nooit één vinger hebben uitgestoken voor Israël, moet ik me verantwoorden voor mijn visie op Israël die ik deel met de mensen uit mijn familie, die mij het liefst zijn? Ook als zij joods zijn? Ook als zij overlevenden van Auschwitz zijn?
Wilders is erger dan Osama bin Laden
De verachtelijke insinuatie, dat "linksen en mohammedanen" erop uit zouden zijn "om Israël te vernietigen", is erger dan het gebral van Osama bin Laden. Ik zou er misschien goed aan doen, om Wilders' voorbeeld te volgen en de rechter in te schakelen, zoals hij, meermaals, heeft gedaan tegen onschuldige rappers, bij voorbeeld. Heb ik nog "vrijheid van meningsuiting"? Het woord is aan mijn advocaat.

Abu Pessoptimist zegt over deze passage:
Het is een credo dat zo uit de pen gevloeid zou kunnen zijn van de kern van het ultranationalistische, of gewoonweg fascistische Israëlische kolonistendom, Kach, de Nationale Unie, Jisrael Beiteinu, de inwoners van nederzettingen als Efrat, Kiryat Arba, of Yitzhar of de kolonisten in de Arabische wijken Silwan en Sheikh Jarrah van Jeruzalem. Dit soort racistisch nationalisme is wat Wilders' steun voor Israël bepaalt. Wat hij voorstaat is een soort eeuwige oorlog met de islam, waarbij de Joden de kastanjes uit het vuur mogen halen. Nou, bedankt. Wilders' Israël-vriendelijkheid en filosemitisme is domweg een functie van zijn haat van de islam en hij doet denken aan de definitie van Jeffrey Goldberg van een filosmiet: 'A filosemite is an antisemite who happens to like Jews.'"
Ik kan het niet beter zeggen.

23 april 2010

Abu Pessoptimist (2): PVV-programma vol discriminatie!

Van kwaad tot erger: PVV stelt een Ethnic cleaning programma voor, alsof we de nazis nooit hebben meegemaakt en alsof we Joegoslavië al vergeten zijn.

Karadzic zou zeker op Wilders hebben gestemd als hij niet een "dubbel paspoort" had (ook in de ban gedaan door Wilders.)

Abu Pessoptimist: Wat Wilders wil: een 'etnische registratie van iedereen': Deel 2.

Wilders' discriminatie is niet religieus, maar nationaal, c.q. naar afkomst
Een voorbeeld. Moeten koptische christenen uit Egypte, oosters-orthodoxe Palestijnen, syrisch-orthodoxe Turken en Irakezen ook worden gediscrimineerd, omdat ze uit "islamitische landen" komen?
Je zou het wel denken, als je naar Wilders hebt geluisterd, toen hij, juni 2009, in Kopenhagen zei, dat hij "ook" voor een twee-staten-oplossing voor de Palestijnen is, namelijk verdrijving van alle Palestijnen naar Jordanië (en inname van Palestina door Israël).

Abu Pessoptimist:
"dat vreemdelingen die geen baan hebben het land uit moeten, dat er assimilatiecontracten moeten komen die - u raadt het al - bij niet naleving leiden tot uitzetting, en dat immigratie vanuit islamitische landen volledig moet worden gestopt (ook als het christenen betreft, of animisten, Joden of wat voor andere geloven dan ook??)."
Niet dat discriminatie naar geboorteplaats minder erg is dan discriminatie naar de godsdienst van je ouders, dat niet. Maar, ach, wat is Wilders' redenering toch hypocriet! En hij heeft dit omweggetje om de nederlandse Grondwet (Art. 1) niet eens zelf bedacht. Pim Fortuyn al, definieerde de Islam tot een "cultuur" in 1998. Een "cultuur" wordt niet genoemd in de Grondwet. Het wordt hoog tijd, dat de rechter iets uitvindt, om de bedoeling van de wetgever, namelijk een verbod op discriminatie, ook tot "cultuur" en andere opportunistische omschrijvingen uit te breiden.

Trouwens, op "cultuur" als scheppende kunst op zich, hebben de PVVers ook heel wat aan te merken:
Bij Cultuur merken we op dat Wilders wil bezuinigen op de publieke omroep. Daar zitten namelijk allemaal voorstanders van multicultureel Nederland (één zender is dus wel genoeg) en linkse hobbies wil afschaffen zoals subsidies op kunst (al wil hij bibliotheken en musea wel handhaven).
Dat worden mooie bibliotheken en musea in Wilders' Plopsaland, als niemand meer iets kan schrijven of schilderen, laat staan gepubliceerd of tentoongesteld krijgen.

Abu Pessoptimist: Wat Wilders wil: een 'etnische registratie van iedereen'

Abu Pessoptimist: Wat Wilders wil: een 'etnische registratie van iedereen'
Een inspirerende samenvatting van de zieke PVV-ideeën door Abu Pessoptimist aan de hand van de commentaren van Wilders-broer Paul!

10 punten uit het vandaag gepubliceerde PVV-verkiezingsprogramma. Van "kopvoddentaks" tot "strijd tegen de islam als kernpunt van buitenlands beleid" !!

En Israël mag voor ons de kastanjes uit het vuur halen, als het aan de PVV ligt.

Niet Hollands Glorie, maar Hollands Schande.
Over Wilders en Israël, straks...

Sinds vandaag is een stem op Wilders een stem op... Balkenende!

Wilders zet de tering naar de nering, denkt hij.
Maar:
Het effect is, dat wie nu nog voor Wilders gaat stemmen, eigenlijk voor Balkenende stemt.
Is dat wat de mensen willen, die op Wilders vertrouwden dat hij de slappe elite van dit land "gek zou maken"??

De kassa bij het CDA en de VVD rinkelt vrolijk. "Goed", denken ze, "dat we Wilders niet uitgesloten hebben, zoals Links en de CU dat wel hebben gedaan."  En: "Balkenende gaat z'n achterkamertjes-overwinning van 2002 via Pim Fortuyn, in 2010 herhalen!"
Te vroeg gejuicht. Hoop ik. En ik vertel verderop, waarom.

Waarom heeft Geert Wilders, na twee weken betrekkelijke mediastilte, deze nieuwe draai gemaakt?
De gestage val van de PVV in de kiezersgunst, maakt een premierschap voor Geert tot een illusie.
Daarom, bij de bekendmaking van het verkiezingsprogramma van zijn "partij", verklaart de zopas nog beoogde "premier" plotseling:
Den Haag, 23 april. De PVV wil gedoogsteun geven aan een centrumrechts minderheidskabinet als zij zelf na de verkiezingen niet kan regeren.
via nrc.nl - Binnenland - PVV wil rechts kabinet gedogen.
Onze eerste keuze is natuurlijk regeren”, benadrukte hij herhaaldelijk. „Maar als dat onverhoopt niet lukt, om welke reden dan ook, dan zijn we een betrouwbare partner om gedoogsteun te geven. Mits wij daar een hoop voor terugkrijgen.”
Gedogen. Wat een akelig dhimmi-achtig woord, beste Geert!
Ik dacht dat het gedogen
  • van imams die geen handen geven,
  • van vrouwen die een hoofddoek dragen,
  • van politie die niet meteen in de knieschijven schiet,
-  ik dacht dat zo een "gedogen" nu juist typerend was voor de slappe knieën van de landverraders en stiekeme voorstanders van het kalifaat. Is gedogen niet een typisch "linkse hobby"??
Wilders' nieuwe taktische wending (na het te laat loslaten van het hoofddoekenverbod in Den Haag en Almere, enz.) heeft iets pathetisch. Nederland is Denemarken niet. De Deense racistische "zusterpartij" van W. is een echte volkspartij. Met een trouw (helaas) kiezerspubliek. dat is de PVV helemaal niet. Je kan er niet eens LID van worden. De PVV is een gevoel.
Een oprisping eigenlijk. De miljoenen Nederlanders die Wilders wilden gebruiken, om de hooghartige elite eens op te schudden en het rustige Nederland van Drees of van Colijn weer terug te krijgen, worden verraden waar ze bij staan.
Immers:
Wilders geeft heel veel weg voor het kleine symbolische beetje (een beetje, niet "een hoop") dat hij van de CDA en VVD na de verkiezingen kan terugkrijgen. Hij heeft die partijen nu ongewild in pole-position gebracht voor 9 juni.
Maar er zit ook een groot stuk vilein kiezersbedrog in. Wie nu voor Wilders gaat stemmen, stemt voor Balkenende.
Dit koene stukoffer van de PVV (schaakterm)  zet echter ook CDA en VVD voor het blok. Je zou kunnen zeggen, dat het te vroeg is gebracht.
Tot 9 juni, zullen VVD en CDA zich voortdurend moeten verdedigen tegen het verwijt van dubbelspel. De oude Aantjes heeft al een schot voor de boeg van het CDA gelost. Als zijn partij de PVV niet uitsluit, gaat hij voor de CU stemmen. In de VVD zijn er ook verschillende candidaten voor een Aantjes-rol. D66 riskeert de mogelijkheid, dat, in verband met de eventuele PVV-gedoogsteun, haar verhoopte deelname aan een CDA-VVD kabinet niet doorgaat. Je zal zien, dat D66 weer een beetje naar links zwenkt. Maar niet te veel, om de verwachte anti-Wilders VVD-dissidenten niet af te schrikken.

Rechtse staatsgreep afwenden: Links stemmen!
Een effect kan zijn, dat mensen gaan beseffen, dat, als je Balkenende niet terug wil, de enige mogelijkheid is om op één van de partijen van Links te stemmen. Een motief daarvoor kan zijn, dat onder staatssecretaris Job Cohen (Kok II), de enige effectieve maatregelen zijn genomen (en wetten gemaakt), om migratie-uitwassen terug te dringen. Diens opvolgster, Rita Verdonk, heeft niets anders gedaan, dan die maatregelen (gebrekkig) uit te voeren. Met veel racistische poeha, dat wel. Pas onder Nebahat Albayrak, staatssecretaris van Justitie in het laatste kabinet, is (en de statistieken liegen niet) de in- en uitstroom van migranten en vluchtelingen in Nederland op een gemiddeld Europees niveau gekomen.

Europese Unie?
Wie meer Hollands isolement wil, moet maar eens uitrekenen, wat een Nederlandse uittreding uit de EU zou kosten. Dat is een van de dingen die Wilders plompverloren heeft laten vallen vandaag, die uittreding uit de EU. En zoiets zou nodig zijn, om een "immigratieverbod uit islamitische landen" in Nederland te kunnen doorvoeren.
Dus, wie heeft de immigratie meer leefbaar gemaakt? De schreeuwers van rechts? Of de eerdergenoemden en Ella Vogelaar en haar opvolger, die de probleemwijken in de steden (bewijsbaar) veiliger en leefbaarder hebben gemaakt?

De keus is duidelijk, voor wie een thee-shirt voor Job durft aan te trekken.
Voor wie ziet dat GL tegen de stroom in, fatsoen heeft gehouden.
Voor wie waardeert, dat de SP nooit haar mensen die problemen oplossen in de stadswijken en dorpen, in de steek laat.
En ook, voor wie zich herinnert, hoezeer D66 is opgekomen voor burgerlijk fatsoen tegenover Wilders, in de beste tradities van de Verlichting.
Vergeten we niet de Christenunie, die, vanuit de beste christelijke en reformatorische tradities, discriminatie veroordeelt en optreedt als mijn broeders' hoeder.

Kortom: Wilders heeft, zich zelf opofferend, een rechts VVD-CDA kabinet gepusht.

Tot 9 juni heeft links Nederland de tijd, om die ramp af te wenden!

[Toevoeging bij de eerste publicatie van dit stuk op krapuul.nl:]
(Natuurlijk weten jullie allemaal, dat wij hier niet rechts, maar links zijn. Toch is het misschien niet overbodig, om te vermelden, dat de hier geventileerde meningen uitsluitend die van de auteur zijn. Andere meningen zijn hartelijk welkom. We zijn tegen haat, niet tegen democratisch rechts!)

22 april 2010

Een Duits voorbeeld voor de PVV: Bind toestemming ritueel slachten aan het AANTAL joden in Nederland!

Een handreiking aan de PVV: Bind het kosjer slachten aan het aantal Joden in Nederland! (Duitsers gingen u voor…)

PVV consequent? Nee, dat kàn niet! :| (Zie Terzijde in Krapuul: PVV tegen joods ritueel slachten van dieren.)
Ik heb voor deze bijzondere gelegenheid een gratis tip voor Wilders. :lol:
Aan Udo Ulfkotte, een Duitse anti-moslim hetzer aan wie ik bij wijze van spreken een broertje dood heb, werd onlangs gevraagd, waarom hij uit overwegingen van Dierenliefde, wèl tegen het halal slachten, maar NIET tegen het kosher slachten was.
(De slachtmethode van orthodoxe joden en dito moslims is vrijwel identiek.)
Het antwoord van Ulfkotte was handig bruikbaar voor stiekeme racisten, die niet als zodanig gekend willen worden. Hij zei ongeveer:
“Ja, maar er zijn zo weinig orthodoxe Joden in Duitsland, vergeleken met de Moslim-Tsunami. Dan kun je die paar schapen en lammeren van de Joden wel tolereren. Maar die van de moslims: Nooit!”
Afgezien van de wrange overweging, hoe het komt, dat er in Duitsland zo weinig Joden over zijn, is dit een prima amendement op het PVV-beginsel-programma. (Als dat al bestaat?)
Zoiets als:
“Zolang de Joden in Nederland niet meer dan 1% van de bevolking uitmaken, mogen ze kosher slachten, als tijdelijke ontheffing van het halal slachtverbod.
Hetzelfde geldt voor de principes van de door de PVV aangehangen “joods-christelijke cultuur”:
Zolang de Joden zich stil houden en niet te talrijk worden, worden ze door de PVV geadopteerd. Ze moeten echter niet komen aanzetten met talmudische eisen, zoals het recht om pruiken en keppels te dragen.
Ik doe maar een suggestie…
Ik schreef (2007) over deze waar gebeurde gotspe in het Engels: Ulfkotte allows casher meat as long as the German Jews are not too numerous.

Ik ben benieuwd, of de PVV mijn uitzonderlijke handreiking opvolgt!

15 april 2010

PVV-kandidaat uit Raad Joodse Gemeente Amsterdam

UPDATE inzake Gidi Markuszower (zie vorige post)
Gidi Markuszower, nummer 5 op de PVV-lijst voor de Tweede Kamer, is per direct opgestapt uit de Raad van de Joodse Gemeente Amsterdam. Dat bevestigt Ronnie Eisenmann, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS)
Aldus: nrc.nl - Binnenland - PVV-kandidaat uit Raad Joodse Gemeente Amsterdam, die vervolgt:
Aanleiding zijn uitlatingen van Markuszower waarin hij zegt dat joden die publiekelijk kritiek hebben op het Israëlische optreden tijdens de Gaza-oorlog, uit de joodse gemeenschap verbannen zouden moeten worden. Dagblad De Pers meldde dit vanochtend.
Ziezo. En nu is de beurt aan de politieke partijen, om Wilders ter verantwoording te roepen.

De Lage Landen gaat over Nederland en Nederlandstalig België. In Europa Thuis brengt nieuws in het NL over Europa en HUIBSLOG is m'n persoonlijke blog.

PVV-kandidaat #5, Markuszower, bepleit fatwa tegen Goldstone en iedere jood die hem verdedigt!

De Vrijheid van Meningsuiting van Wilders' PVV in de praktijk.

thumb_DSC_7889Nummer 5 op de kandidatenlijst, de Amstelveense ondernemer Gidi Markuszowzer, lid van de kerkeraad van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge in Amsterdam, zond een lange mail aan die Raad, waarin hij ervoor pleit, om een sinds de Middeleeuwen in onbruik geraakte joodse uitstotingsmaatregel, de cherem, toe te passen op VN-rapporteur Goldstone en op iedere jood, die diens rapport over de Gaza-oorlog ondersteunt.
Dergelijke fatwa's, als ze door Iraanse ayatollahs worden uitgesproken, roepen overal, terecht, afkeuring en walging op. Hoe gaat Wilders zich hieruit redden? Of gaat Wilders voorstellen, om zulke fatwa's ook uit te spreken vanuit de "joods-christelijke gemeenschap" tegenover "linkse intellectuelen", bij voorbeeld?

Er zit één goede kant aan deze smerige zaak. Eindelijk zal in Nederland nu ook de discussie op gang komen over de ware ideeën en bedoelingen van Wilders. Tot nu toe uitte W. die ideeën alleen in het buitenland. (Ethnic cleaning van tientallen miljoenen moslim-immigranten uit Europa en verdrijving van alle Arabieren in Israël en Palestina naar Jordanië, bij voorbeeld). Nu komt ook in Nederland de aap uit de mouw.

Nummer 5 op de PVV-kandidatenlijst is een Likud-gestuurde oorlogshitser die voor Europa levensgevaarlijke plannen heeft. Een vijand van de vrijheid van meningsuiting bovendien. Iemand die gebruiken uit de Middeleeuwen wil restaureren.

Hoe kon het zo ver komen?
Er bestaat in Nederland nog steeds geen wet of maatregel die een democratische structuur voorschrijft voor politieke partijen. Daarom kan een met buitenlands geld medegefinancierde eenmansonderneming als de PVV ongestraft van de democratie een lachertje maken. In een normale vereniging zou een doorgeschoten fanaat als Gidi Markuszower nooit een kans gemaakt hebben.
Nu zal op 9 juni de kiezer moeten goedmaken, wat de wetgever heeft nagelaten.

Het onderstaande verdient dus alle aandacht:

PVV’er wil tegenstander uitstoten - DePers.nl:

"Joden die het omstreden Goldstone-rapport verdedigen moeten worden gestraft met een religieuze ban." Dat wil de nummer vijf op de kieslijst van de PVV.

Ze mogen niet meer in de synagoge komen, niet meer op joodse begraafplaatsen worden begraven en zelfs niet door geloofsgenoten worden gegroet. Als het aan Gidi Markuszower ligt, worden zijn joodse tegenstanders in het Midden-Oostendebat – ‘verachtelijke joodjes’ in zijn woorden – helemaal uit de joodse gemeenschap gestoten.

Markuszower, nummer vijf op de PVV-lijst voor de komende verkiezingen, is lid van de Kerkeraad van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS) in Amsterdam. Eind maart diende hij daarin een motie in die oproept om iedereen die het VN-rapport van Richard Goldstone over de Gaza-oorlog publiekelijk verdedigt uit de gemeenschap te verbannen.

De motie roept op om ‘de joodse gedachte en opdracht om verklikkers uit ons midden te bannen’ te omarmen. Daarom zou de NIHS ‘de Zuid-Afrikaanse laffe en gevaarlijke jood Goldstone en een ieder die hem publiekelijk verdedigt in de levenslange cherem (ban, red.)’ moeten doen.

Een cherem, waar PVV’er Markuszower voor pleit, is een straf die in joodse gemeenschappen kan worden uitgesproken tegen leden die als opstandig worden beschouwd. Tot in de late Middeleeuwen gebeurde dat geregeld, maar de cherem wordt nu alleen nog in ultra-orthodoxe kringen gebruikt. Het laatste bekende voorbeeld in Nederland is de cherem die in 1656 tegen de filosoof Baruch Spinoza werd uitgesproken vanwege zijn ‘afschuwelijke ketterijen’.

Het radicale middel is volgens Markuszower gerechtvaardigd omdat het rapport van Goldstone, waarin Israël van oorlogsmisdaden wordt beschuldigd, het voortbestaan van dat land ernstig in gevaar brengt. In een mail waarin hij de motie aankondigt, en die deze krant in bezit heeft, waarschuwt Markuszower voor ‘joodse verraders in ons midden’.

In het oude Polen (waar mijn roots liggen)’, schrijft de PVV-kandidaat, ‘wisten we wel raad met dit soort verachtelijke joodjes. Die werden gewoon de shul (synagoge, red.) uitgeplukt en uit het shtetl (dorp, red.) geschopt; in het beste geval. In het ergste geval werden deze in de koude bossen van Oost-Europa achtergelaten en nooit meer teruggevonden.

Markuszower noemt het ‘natuurlijk wel ergens jammer’ dat dit gebruik nu in West-Europa niet meer bestaat. ‘Maar ja, wat niet mag (rechtsstaat) moet je niet doen.’

Een cherem is volgens hem wel een ‘legaal en effectief middel’. ‘Mensen die in de cherem gedaan worden zijn niet meer welkom in onze sjoels, mogen niet op onze begraafplaatsen begraven worden, mogen niet gegroet worden etc (een sociale excommunicatie dus.)’ De motie is nog niet in stemming gebracht. Dat zou pas op z’n vroegst volgende maand kunnen gebeuren als de Kerkeraad voor het eerst weer bijeenkomt.

Prullenbak

De afkeer van het Goldstone-rapport wordt gedeeld door de toekomstige PVV-collega’s van Markuszower. Volgens de partij van Geert Wilders is de staat Israël een vooruitgeschoven pion in de strijd tegen de islamisering die alle steun verdient en Kamerlid Raymond de Roon zei dat ‘we dat Goldstone-rapport gewoon in de prullenbak moeten mieteren.’ Toch is de wens tot een ban opmerkelijk, omdat de PVV zich – in ieder geval waar het de islam betreft – verzet tegen parallelle rechtssystemen en zegt op te komen voor de vrijheid van meningsuiting.

Markuszower zelf was gisteren, ondanks herhaalde pogingen, niet bereikbaar voor commentaar.
[De rest gaat over M.'s overtreding van de regels op wapengebruik. HR]
Tot slot nog iets over de rol van Israël en van Joden in de diaspora in het algemeen.

De staat Israël is helemaal niet opgericht om als buffer of 'vooruitgeschoven bastion' te dienen tegen "de" islamisering. Israël bedrijft geen missie of zending ter bekering van niet-joden. De Islam zal Israël een zorg zijn. Het heeft belang bij goede relaties met zijn buurstaten. Vandaar vredesverdragen met Egypte en Jordanië en -tot voor kort- een nauwe samenwerking met Turkije. Israël heeft een probleem met Arabieren, zowel christelijke (in Palestina en in Libanon) als islamitische. Israëlisch rechts wil hen verdrijven en onderwerpen, Israëlisch links (en sommige orthodoxe groepen) willen tot een symbiose met hen komen. Er is niets verkeerd-, laat staan antisemitisch-, aan, om de gedachtengang van dat laatste deel van de Israëlische bevolking te ondersteunen.

Die laatste opvatting wordt ook gedeeld door een meerderheid van de in Europa levende Joden. Dat komt hun in toenemende mate op verwijten te staan van de kant van de huidige Israëlische machthebbers. Die gaan in hun openlijke uitspraken niet zo ver als Gidi, maar ze ondersteunen wel op allerlei manieren fanatiekelingen als Markuszower, die tweedracht zaaien in de succesvol geïntegreerde joodse milieus in bij voorbeeld Frankrijk, België, Engeland en, nu ook, Nederland.
Net zo min als het naar mijn diepe overtuiging goed zou zijn voor Israël, om het land voor te stellen als een vijand van de Islam als religie, zo weinig bevorderlijk voor de strijd tegen het antisemitisme is het, om joodse gemeenschappen in Europa in te zetten als agenten voor het propagandistische Likud-verhaal.

Ook hier geldt, vind ik, dat je niet met je kritiek aan de kant moet blijven staan, maar steun en aanmoediging geven aan bij voorbeeld "Een Ander Joods Geluid" in Nederland en aan "J-Street" in de VS.De Lage Landen gaat over Nederland en Nederlandstalig België. In Europa Thuis brengt nieuws in het NL over Europa en HUIBSLOG is m'n persoonlijke blog.

14 april 2010

PVV-kandidate Mellony van Hemert (9) ledigt uw geheugen via klankschalen (Krapuul)

De website-administrateur van de PVV heeft dagwerk aan het corrigeren van de biografieën van de nieuwe Wilders-kandidaten. Mellony van Hemert uit Venlo (toevallig, die stad?) staat op plaats 9 en heeft als enige geen pasfotootje omdat ze ernstig ziek zou zijn.

Maandagmorgen was ze nog “gepromoveerd” (dus “Dr.” Mellony), maar dat moest snel worden gecorrigeerd. Mellony is nu “gezinstherapeute”, een niet beschermde titel, anders dan die van “psychotherapeut”. Daarvoor moet je gestudeerd hebben en erkend zijn via het register van het IBG (een wettelijk register “Individuele Beroepen in de Gezondheidszorg”).

Gezinstherapeut is overigens een alleszins eerbaar beroep. Er zouden er, juist in Venlo, meer van moeten zijn, gezien het vreselijke gezinsdrama dat zich daar een jaar of drie geleden heeft voltrokken: Echtgenoot doodde meerdere kinderen, hoewel de hulpinstanties al jarenlang op de hoogte waren van de levensbedreigende situatie.
Dit stond maandagmorgen nog op de PVV-kandidatenlijst:

Dagelijkse-Standaard blogger Rob Goossens, onder gefrustreerd gehuil van DS-commentatoren, heeft nuttig werk gedaan en eens uitgezocht, wat de ideeën van de instelling zijn, waarbij de gezinstherapeute werkzaam is:
Niemand wist te vertellen of Van Hemert wel werkelijk psychologe is, maar duidelijk is dat ze er nogal dubieuze denkbeelden op nahoudt die het ergste doen vermoeden over haar geestelijke toestand. Het heet ‘empty memories‘ en sluit naadloos aan op de prachtige verhalen van mensen die in hun slaap uit hun lichaam treden en dan de wereld behoeden voor een gifgasaanval. Of, zoals iemand het in de Google-discussiegroep over Nederlandse politiek treffend verwoordt, “empty memories wil zeggen dat je onder begeleiding van klankschalen je ineens kan herinneren dat je als embryo verkracht bent door de Hertog van Alva”.
Empty Memories“: Dat is nu werkelijk precies zoals Wilders het graag ziet! Collectief geheugenverlies over de opkomst van het racisme, steeds weer opnieuw, in de geschiedenis van de mensheid. Vergeten dat we allemaal zeiden: “Dit nooit weer!”

Overigens heeft de DS-auteur naar mijn mening geen gelijk, als hij beweert, dat Mellony heeft gelogen over haar diploma’s. Het is allemaal snel gecorrigeerd. Waarschijnlijk op aandringen van de (zieke) candidate zelf.
We wensen u allemaal beterschap, Mellony. De klankschalen van Krapuul zullen uw geheugen helpen reinigen van horrible memories aan uw korte politieke loopbaan!

Dit stuk is overgenomen van de Krapuul-website, auteur: Huib

De Lage Landen gaat over Nederland en Nederlandstalig België. In Europa Thuis brengt nieuws in het NL over Europa en HUIBSLOG is m'n persoonlijke blog.

10 april 2010

Meeuw schijt Op de Vrijheid


Femke Halsema houdt (zonder dat ze het zelf weet) een strak pleidooi voor onze mooie “meeuw schijt op de vrijheid”-bumpersticker. Wie gaat dat ding nou eens afdrukken en in de verkoop gooien?

Femke zegt:
In onze huidige politieke verhoudingen is er namelijk iets geks aan de hand. Een partij als de PVV, soms – en zij het veel terughoudender – gevolgd door de VVD en de SGP, roepen, met een beroep op ‘onze vrijheid’ de staat in om anderen hun vrijheden te ontzeggen. De PVV wil het antidiscriminatiebeginsel uit de grondwet schrappen en ze beperkt de vrijheid van godsdienst door de Koran, moskeeën en hoofddoekjes te willen verbieden. (Femkehalsema.nl
(Nadruk van ons, HR)
Inderdaad: De PVV-Meeuw Schijt op de Vrijheid.
Wordt binnenkort in de hele wereld verdeeld, te beginnen in Berlijn op 17 april 2010.

07 april 2010

Daniel Pipes heeft stilletjes de link naar het Wilders-steunfonds van zijn site gehaald!

(Hiernaast: "Free Geert!" - De bij Daniel Pipes verdwenen Amerikaanse inzamelingsactie voor Geert Wilders)


Barre tijden voor Wilders. In de peilingen gaat hij met de PVV steil omlaag. Met de nu verwachte 19 zetels, blijft hij ver achter bij Pim Fortuyn's LPF in 2002 (26 zetels).
Behalve binnenlandse ontwikkelingen en incidenten, hebben ook twee buitenlandse gebeurtenissen een rol gespeeld.

In Monschau (vredig toeristenstadje in de Duitse Eifel) maakten zijn niet-aangemelde bewapende lijfwachten er in het fitness-hotel een zodanige heisa van, dat burgemeester en hotel-eigenaar Wilders in de ban deden. Wilders en zijn uitsmijters dachten misschien, dat het een fitna-hotel was, waar je, zoals bekend, alles mag zeggen en doen wat je denkt. Vooral als je vooraf niet nagedacht hebt.

Het mislukte 1-mei feestje van Geert Wilders in Hollywood helpt ook niet echt. De eerste kalmerende reacties van organisatoren Robert Spencer en Pamela Geller aan het adres van hun fans konden niet verbergen, dat beiden zich behoorlijk in het kruis getast voelen. Vanwege homo's nog wel!
Ze hebben Wilders afgeschreven en zoeken naarstig naar een nieuwe "Churchill van de 21ste eeuw". De 58-minuten lange CAN-film over Wilders' mene-tekel profetieën kan in de prullenbak.

Aangezien de financiering van de PVV en van Wilders' overige propaganda voor een groot deel loopt over Israelisch-Amerikaanse connecties, heb ik met spanning afgewacht, wat de spin in het Amerikaanse Wilders-web, Daniël Pipes van de National Review, zou doen.
Welnu, Daniel Pipes is heel erg STIL gebleven over Wilders, zijn proces en diens heldhaftige strijd tegen de veronderstelde islamisering van Europa. Net als Wilders zelf, overigens, de laatste tijd. Pipes' recentste artikelen over zijn vriend Wilders dateren van januari en (11) februari.
In dat laatste stuk, roept hij op, om in Amerika een niet-aflatende campagne te voeren tegen de Nederlandse Staat met zijn gebrekkige grondwet en voor Wilders' heroïsche strijd tegen een veroordeling wegens haatzaaien. (De verkiezingen waren toen nog niet aan de orde.)

Pipes heeft echter zijn eigen oproep genegeerd. Geen woord over Wilders, sindsdien.

En wat nog verheugender is: Stilletjes is de oproep om Wilders financieel te steunen, die al jarenlang op Pipes' website prijkt, VERDWENEN! Ga maar kijken bij http://www.danielpipes.org !

(Hiernaast: Pipes en Wilders in betere tijden - 2006, Jeruzalem)

Dit is echt het begin van het einde van de Geert Wilders-droom, om met groot-Israelisch - en Amerikaans ultra-conservatief -  en fundamentalistich-religieus geld zijn Hollandse eenmansonderneming te betalen.
Want Pipes is niet zo maar iemand. Via zijn site was, zo verklaarde hij nog trots in januari, een "zescijferig bedrag" in dollars aan Wilders overgemaakt. Dat is dus iets tussen 100.000 en 999.999 $$.
Verder zet Pipes de trend voor een hele rits US-gefinancierde websites die betogen, dat Europa failliet is, dat de islamisering niet meer te stuiten zou zijn en dat de enige redding nog van een ferme ondersteuning van Israelisch rechts tegen het moslim-gevaar kan komen.
Voorbeelden daarvan zijn de "Gates Of Vienna"-blog en de "Brussels Blog". De eerste voerde vandaag nog steeds de oproep om Geert Wilders te "bevrijden" via geld overmaken aan de door Pipes beheerde "SITA" fondsen. (Zie illustratie aan het begin van dit stuk.)

Maar, read my lips, daar zal het spoedig ook afgelopen zijn.
Wie zal Moskowitz nu betalen? En waar moet de soldij voor de stadscommando's vandaan komen?

De Lage Landen gaat over Nederland en Nederlandstalig België. In Europa Thuis brengt nieuws in het NL over Europa en HUIBSLOG is m'n persoonlijke blog.
Related Posts with Thumbnails