15 april 2010

PVV-kandidaat #5, Markuszower, bepleit fatwa tegen Goldstone en iedere jood die hem verdedigt!

De Vrijheid van Meningsuiting van Wilders' PVV in de praktijk.

thumb_DSC_7889Nummer 5 op de kandidatenlijst, de Amstelveense ondernemer Gidi Markuszowzer, lid van de kerkeraad van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge in Amsterdam, zond een lange mail aan die Raad, waarin hij ervoor pleit, om een sinds de Middeleeuwen in onbruik geraakte joodse uitstotingsmaatregel, de cherem, toe te passen op VN-rapporteur Goldstone en op iedere jood, die diens rapport over de Gaza-oorlog ondersteunt.
Dergelijke fatwa's, als ze door Iraanse ayatollahs worden uitgesproken, roepen overal, terecht, afkeuring en walging op. Hoe gaat Wilders zich hieruit redden? Of gaat Wilders voorstellen, om zulke fatwa's ook uit te spreken vanuit de "joods-christelijke gemeenschap" tegenover "linkse intellectuelen", bij voorbeeld?

Er zit één goede kant aan deze smerige zaak. Eindelijk zal in Nederland nu ook de discussie op gang komen over de ware ideeën en bedoelingen van Wilders. Tot nu toe uitte W. die ideeën alleen in het buitenland. (Ethnic cleaning van tientallen miljoenen moslim-immigranten uit Europa en verdrijving van alle Arabieren in Israël en Palestina naar Jordanië, bij voorbeeld). Nu komt ook in Nederland de aap uit de mouw.

Nummer 5 op de PVV-kandidatenlijst is een Likud-gestuurde oorlogshitser die voor Europa levensgevaarlijke plannen heeft. Een vijand van de vrijheid van meningsuiting bovendien. Iemand die gebruiken uit de Middeleeuwen wil restaureren.

Hoe kon het zo ver komen?
Er bestaat in Nederland nog steeds geen wet of maatregel die een democratische structuur voorschrijft voor politieke partijen. Daarom kan een met buitenlands geld medegefinancierde eenmansonderneming als de PVV ongestraft van de democratie een lachertje maken. In een normale vereniging zou een doorgeschoten fanaat als Gidi Markuszower nooit een kans gemaakt hebben.
Nu zal op 9 juni de kiezer moeten goedmaken, wat de wetgever heeft nagelaten.

Het onderstaande verdient dus alle aandacht:

PVV’er wil tegenstander uitstoten - DePers.nl:

"Joden die het omstreden Goldstone-rapport verdedigen moeten worden gestraft met een religieuze ban." Dat wil de nummer vijf op de kieslijst van de PVV.

Ze mogen niet meer in de synagoge komen, niet meer op joodse begraafplaatsen worden begraven en zelfs niet door geloofsgenoten worden gegroet. Als het aan Gidi Markuszower ligt, worden zijn joodse tegenstanders in het Midden-Oostendebat – ‘verachtelijke joodjes’ in zijn woorden – helemaal uit de joodse gemeenschap gestoten.

Markuszower, nummer vijf op de PVV-lijst voor de komende verkiezingen, is lid van de Kerkeraad van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS) in Amsterdam. Eind maart diende hij daarin een motie in die oproept om iedereen die het VN-rapport van Richard Goldstone over de Gaza-oorlog publiekelijk verdedigt uit de gemeenschap te verbannen.

De motie roept op om ‘de joodse gedachte en opdracht om verklikkers uit ons midden te bannen’ te omarmen. Daarom zou de NIHS ‘de Zuid-Afrikaanse laffe en gevaarlijke jood Goldstone en een ieder die hem publiekelijk verdedigt in de levenslange cherem (ban, red.)’ moeten doen.

Een cherem, waar PVV’er Markuszower voor pleit, is een straf die in joodse gemeenschappen kan worden uitgesproken tegen leden die als opstandig worden beschouwd. Tot in de late Middeleeuwen gebeurde dat geregeld, maar de cherem wordt nu alleen nog in ultra-orthodoxe kringen gebruikt. Het laatste bekende voorbeeld in Nederland is de cherem die in 1656 tegen de filosoof Baruch Spinoza werd uitgesproken vanwege zijn ‘afschuwelijke ketterijen’.

Het radicale middel is volgens Markuszower gerechtvaardigd omdat het rapport van Goldstone, waarin Israël van oorlogsmisdaden wordt beschuldigd, het voortbestaan van dat land ernstig in gevaar brengt. In een mail waarin hij de motie aankondigt, en die deze krant in bezit heeft, waarschuwt Markuszower voor ‘joodse verraders in ons midden’.

In het oude Polen (waar mijn roots liggen)’, schrijft de PVV-kandidaat, ‘wisten we wel raad met dit soort verachtelijke joodjes. Die werden gewoon de shul (synagoge, red.) uitgeplukt en uit het shtetl (dorp, red.) geschopt; in het beste geval. In het ergste geval werden deze in de koude bossen van Oost-Europa achtergelaten en nooit meer teruggevonden.

Markuszower noemt het ‘natuurlijk wel ergens jammer’ dat dit gebruik nu in West-Europa niet meer bestaat. ‘Maar ja, wat niet mag (rechtsstaat) moet je niet doen.’

Een cherem is volgens hem wel een ‘legaal en effectief middel’. ‘Mensen die in de cherem gedaan worden zijn niet meer welkom in onze sjoels, mogen niet op onze begraafplaatsen begraven worden, mogen niet gegroet worden etc (een sociale excommunicatie dus.)’ De motie is nog niet in stemming gebracht. Dat zou pas op z’n vroegst volgende maand kunnen gebeuren als de Kerkeraad voor het eerst weer bijeenkomt.

Prullenbak

De afkeer van het Goldstone-rapport wordt gedeeld door de toekomstige PVV-collega’s van Markuszower. Volgens de partij van Geert Wilders is de staat Israël een vooruitgeschoven pion in de strijd tegen de islamisering die alle steun verdient en Kamerlid Raymond de Roon zei dat ‘we dat Goldstone-rapport gewoon in de prullenbak moeten mieteren.’ Toch is de wens tot een ban opmerkelijk, omdat de PVV zich – in ieder geval waar het de islam betreft – verzet tegen parallelle rechtssystemen en zegt op te komen voor de vrijheid van meningsuiting.

Markuszower zelf was gisteren, ondanks herhaalde pogingen, niet bereikbaar voor commentaar.
[De rest gaat over M.'s overtreding van de regels op wapengebruik. HR]
Tot slot nog iets over de rol van Israël en van Joden in de diaspora in het algemeen.

De staat Israël is helemaal niet opgericht om als buffer of 'vooruitgeschoven bastion' te dienen tegen "de" islamisering. Israël bedrijft geen missie of zending ter bekering van niet-joden. De Islam zal Israël een zorg zijn. Het heeft belang bij goede relaties met zijn buurstaten. Vandaar vredesverdragen met Egypte en Jordanië en -tot voor kort- een nauwe samenwerking met Turkije. Israël heeft een probleem met Arabieren, zowel christelijke (in Palestina en in Libanon) als islamitische. Israëlisch rechts wil hen verdrijven en onderwerpen, Israëlisch links (en sommige orthodoxe groepen) willen tot een symbiose met hen komen. Er is niets verkeerd-, laat staan antisemitisch-, aan, om de gedachtengang van dat laatste deel van de Israëlische bevolking te ondersteunen.

Die laatste opvatting wordt ook gedeeld door een meerderheid van de in Europa levende Joden. Dat komt hun in toenemende mate op verwijten te staan van de kant van de huidige Israëlische machthebbers. Die gaan in hun openlijke uitspraken niet zo ver als Gidi, maar ze ondersteunen wel op allerlei manieren fanatiekelingen als Markuszower, die tweedracht zaaien in de succesvol geïntegreerde joodse milieus in bij voorbeeld Frankrijk, België, Engeland en, nu ook, Nederland.
Net zo min als het naar mijn diepe overtuiging goed zou zijn voor Israël, om het land voor te stellen als een vijand van de Islam als religie, zo weinig bevorderlijk voor de strijd tegen het antisemitisme is het, om joodse gemeenschappen in Europa in te zetten als agenten voor het propagandistische Likud-verhaal.

Ook hier geldt, vind ik, dat je niet met je kritiek aan de kant moet blijven staan, maar steun en aanmoediging geven aan bij voorbeeld "Een Ander Joods Geluid" in Nederland en aan "J-Street" in de VS.De Lage Landen gaat over Nederland en Nederlandstalig België. In Europa Thuis brengt nieuws in het NL over Europa en HUIBSLOG is m'n persoonlijke blog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails