27 maart 2011

Wilders eist emancipatieverbod voor moslimvrouwen

"Een Internationale Vrouwendag is nutteloos in de Arabische wereld, als er geen internationale "Verlaat-de-Islam-Dag" bestaat."
Aldus Geert Wilders zaterdag in Rome.

Eén van de axioma's van het Wildersisme, is, dat de Islam onverenigbaar zou zijn met vrouwenemancipatie. Trouwens ook met democratie en emancipatie van homosexualiteit.

Wilders heeft dus een probleem, zodra er een openlijk homofiele imam langskomt, zodra Arabische jongeren massaal demonstreren voor democratie en zodra moslima's zich bevrijden van discriminatie.
"Als de feiten niet kloppen met de theorie, jammer voor de feiten dan," moet Wilders hebben gedacht.
Zo denkt elke extremistische fanaat en ideologische controle-freak..

Toen zo rond 1970 Dolle Mina de kop opstak in Amsterdam en omstreken, had de CPN onder Paul de Groot een reactie die zich goed laat vergelijken met die van Wilders. "Echte vrouwenemancipatie is niet mogelijk onder het kapitalisme. De klassenstrijd gaat voor. Vrouwen-bevrijdingsstrijd is in werkelijkheid een afleidingsmanoeuvre om de arbeidersklasse te verdelen en de klassenstrijd te saboteren!"
De verachtelijke 'multi-culti' vrouwen die op 8 maart samen met hun moslim-zusters de Internationale Vrouwendag vieren, zijn volgens Wilders eigenlijk agentes van de internationale Islam-samenzwering. Daar moet snel een eind aan komen! Helaas kan er nog geen verbod ingevoerd worden op uiterlijk vertoon van moslima-emancipatie. Daarom deze campagne van Geert Wilders voor een "symbolische datum" voor het uitreiken van prijzen aan personen of organisaties die uit de Islam treden.  Het lijkt een beetje op de PVV-voorstellen om 4 mei, de bevrijdingsdag, te bevuilen met een anti-socialistische strekking.
Je vraagt je altijd af, of en wanneer Geert Wilders nu eens eindelijk met oplossingen komt voor de economische crisis, het casinokapitalisme, het oorlogsgevaar, de vergrijzing, de dreigende klimaatcatastrofe (o nee, die wordt ontkend) en het onderwijs. Nou, die zul je ook in deze tekst niet tegenkomen. Wel dit:
Tegen het einde van zijn toespraak, noemt Wilders drie proriteiten voor het Westen. De eerste is wetgeving tegen het invoeren van de Sharia. De derde is het stimuleren van nationaal bewustzijn. Op dat laatste komen we nog terug. De tweede prioriteit is:
...Een tweede ding dat we zouden moeten doen, is ondersteuning geven aan moslims die de Islam willen verlaten. Een Internationale Vrouwendag is nutteloos in de Arabische wereld, als er geen internationale "Verlaat-de-Islam-Dag" bestaat. Ik stel voor om een dergelijke dag in te stellen, waarmee we de moedige mannen en vrouwen kunnen eren die de Islam willen verlaten. We kunnen misschien een symbolische datum voor die dag kiezen en een jaarlijkse prijs uitloven voor een persoon die de Islam de rug heeft toegekeerd of voor een organisatie die mensen helpt om zichzelf van de Islam te bevrijden....
In een vorig artikel stelden we al voor, dat (heel toepasselijk in het Italië van Berlusconi) de eerste prijs zal gaan naar de moslim-afvallige Marokkaanse Ruby Rubacuore, die als minderjarige het bed deelde met Sua Emittenza. Ruby-dag dus.
Maar, alle gekheid op een stokje, het is niet de eerste keer, dat Geert Wilders wordt betrapt op archaïsche-, om niet te zeggen: woestijn-tribale-, ideeën over vrouwen.
Wilders' roep om eerwraak op de Islam naar aanleiding van de verkrachting van een Nederlandse journaliste in Afghanistan ging gepaard met denigrering van het slachtoffer, dat zich aan de roverhoofdman zou hebben overgegeven onder invloed van de slappe linkse "multi-culti" verraders. Een clanhoofd in het hart van Balutchistan zou het Wilders niet hebben verbeterd. De vrouw had de clan-eer verraden, ook al was ze door haar verkrachter gedwongen. "Had ze zich maar niet in dat gevaar moeten begeven", is de achterliggende redenering. "Ze heeft het uitgelokt."

Even eerder in de toespraak, komt Wilders waarachtig met hetzelfde uitlokkings-argument, als hij het heeft over 300 vrouwen die op 8 maart demonstreerden voor vrouwenbevrijding op het Tahrir-plein in Caïro. Ze werden aangevallen en beschimpt door een aantal mannen. - "Eigen schuld!" En "Zie je wel, dat Islam en vrouwenemancipatie niet samengaan!" Gelukkig, we hebben de feiten weer kunnen uitleggen volgens de theorie!
Even vergeten, dat in "onze cultuur" de vrouwen van Dolle Mina ook op veel agressie stuitten van mannen (en vrouwen). Dat is nog maar 40 jaar geleden. En sindsdien hoef je nog steeds alleen maar de borreltafels langs te gaan, om je portie vrouwijandigheid in te nemen.
Maar nu is het niet meer "politiek correct" om daar openlijk uiting aan te geven. Dat komt wellicht nog wel, als Wilders verder gaat met te pacteren met Amerikaanse abortustegenstanders, fundi-christenen (ook van de SGP) en veroordeelde staatspresident-vrouwenverkrachters.

De PVV heeft immers een fundamenteel probleem met vrouwen en homo's. Dat kun je afleiden uit het geschrift van PVV-ideoloog Martin Bosma. Immers, zelfs Bosma kan niet ontkennen, dat vrouwen- en homo-emancipatie een product zijn van de generatie van 1968. Maar tegelijkertijd schrijft hij alle kwaad, verraad en verwording toe aan deze linkse hobbyisten.
Dat wringt. In de simpele moraal die Wilders gelijkstelt aan de Nederlandse nationale cultuur, zijn kievitseieren "goed" en zijn tolerantie en openheid "fout". Het heeft er alles van weg, dat de lippendienst die de PVV bewijst aan vrouwen- en homo-emancipatie, alleen en uitsluitend zijn ingegeven door het vijandbeeld van "de" Islam. Wat je de Islam verwijt op het punt van achterlijkheid en discriminatie, dat kun je jezelf uiteraard niet veroorloven om ook te zeggen (en te doen).

Ook al jeuken je handen om aan die brutale geëmancipeerde vrouwen laten zien,, wie er de baas is...

16 maart 2011

Wilders' 10 Walgelijkste (8): Het Recht is een ijdel woord (Tunnelvisie)

Wilders Walgelijkste - 8
Wilders eist een Berufsverbot voor de rechtsgeleerde Ybo Buruma. Deze Nijmeegse hoogleraar strafrecht wordt algemeen hogelijk gewaardeerd voor zijn werk in een commissie die beschamende rechterlijke dwalingen en de "tunnelvisie-onderzoeken" waarop die gebaseerd waren, heeft helpen corrigeren.
De Gelderlander (© Gelderlander 2011, copyright) schreef op 9 maart daarover:
Buruma hoopt in de Hoge Raad vaker aandacht te vragen voor rechtszaken waarbij iets verkeerd is gegaan, zoals de Puttense moordzaak en de zaak van Lucia de Berk. In beide zaken zaten mensen die later onschuldig bleken, jarenlang in de gevangenis door een rechterlijke dwaling.
Wat kan de PVV daar tegen hebben? Nou, misschien niet de PVV als zodanig, maar wel de heer Louis Bontes, voormalig politiefunctionaris in Rotterdam-Rijnmond, en als zodanig medeverantwoordelijk of gevoelsmatig aangedaan, door wat er allemaal fout is gegaan bij het onderzoek naar de moord op de kleine Nienke in een Schiedams park. 
De zogenaamde Schiedammer Parkmoord is een toonvoorbeeld van wat er allemaal fout kan gaan, als politie en recherche koste wat het kost een bepaalde verdachte aan de schandpaal willen nagelen, hem/haar onderwerpen aan "Zaanse verhoormethoden", valse bekentenissen scoren en met feitelijk bewijsmateriaal knoeien.  
Dat heeft iets te maken met vooroordelen. En daar is de PVV goed in.
Een onschuldige heeft vier jaar in de gevangenis gezeten en zelfs toen de ware schuldige had bekend en was veroordeeld, werd de hand boven het hoofd gehouden van de politie-rechercheurs en de verantwoordelijken bij het parket, die aan alle kanten hebben gesjoemeld.


Ybo Buruma is dus één van de deskundigen, die helpen een eind te maken aan een onmenselijke justitiepraktijk, aan bureaucratie die alleen maar regeltjes ziet en aan de praktijken van autoritaire politiemensen als Hero Brinkman en Louis Bontes, die alleen maar kijken naar hoe ze de moslims of andere "usual suspects" zo goed mogelijk kunnen pakken en die liefst helemaal geen controle willen op wat ze doen.


Dus, mogen we ons afvragen, was het toevallig, dat het juist PVV-kamerlid Louis Bontes was, die de aanval op de benoeming van Buruma opende voor de PVV? De Gelderlander:

De PVV wil voorkomen dat de strafrechtgeleerde Ybo Buruma toetreedt tot de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland. (..) Dat heeft PVV-Kamerlid Louis Bontes dinsdag gezegd.Hij vindt de voordracht een "enorme schande", omdat Buruma volgens hem "veel te politiek" is en allerlei politieke uitspraken heeft gedaan.
Hoe zat het ook al weer met de vrijheid van meningsuiting, beste PVV? Geldt die nu ineens ook niet meer voor wetenschappers? Moeten die hun bevindingen altijd eerst voorleggen aan ajatolla Haatpruikje? Wat "politiek" is, beslist Khadaffi voor Libië. Maar, gelukkig, voor Nederland wordt dat nog steeds niet bepaald door de Venlosche Lijder...
De wetenschap is vrij om haar bevindingen openbaar te maken, zelfs al heeft dat politieke gevolgen. 
Laat dat nu juist één van die kostbare verworvenheden van onze cultuur zijn, tegenover de Inquisitie die Galilei veroordeelde, tegenover een christelijk fundamentalisme dat niet wil horen van Darwin en tegenover autoritaire ideologieën als die van Stalin, Hitler, McCarthy en (als we niet oppassen) van Wilders himself!
Het helpt natuurlijk niet dat Ybo Buruma zijn achternaam gemeen heeft met Ian Buruma. Ian Buruma is een indrukwekkende Nederlands-Engels-Amerikaanse analist van het opkomende nieuwe popi-fascisme. (Professor in New York!) Die andere Buruma fileerde bij voorbeeld prachtig de stemming in het Holland van na de moord op Theo van Gogh en nam in één moeite de ijdele Paul Scheffer mee. 
Maar, laten we het niet te moeilijk maken voor Henk en Ingrid: "Steeds goed opletten. Als er I of Ian voor staat, dan is het niet Ybo!" Je kan het vergelijken met Wilders & Wilders. Je hebt GEERT. Die ken je wel!:) En je hebt ook PAUL Wilders. Die zit op de Joop. Is tabu!! Komt  dus in de beste families voor.
Waar waren we ook weer? O ja, Wilders en de rechtsstaat.
Het Humanisme en de Verlichting, twee verworvenheden die aan moslims niet gegeven zouden zijn volgens de Geert-theologie, hebben de geniale inval, dat het maatschappelijk onrecht kan worden beperkt door de volksvertegenwoordiging, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht elkaar te laten controleren. dat heet: Scheiding der Machten. Rond 1750 stond dat al aardig op papier. 
Scheiding der machten. De gekozen volksvertegenwoordiging controleert de regering (de uitvoerende macht), keurt al dan niet de begroting goed en bepaalt wetten. Die wetten worden uitgevoerd door de regering en door justitie. Als die wetten niet goed werken, vervangt de volksvertegenwoordiging (meestal op voorstel van de regering) die wetten door andere. Justitie voert die wetten uit. Er is in Nederland geen voorbeeld bekend van een Justitie die democratisch aanvaarde wetten NIET uitvoerde.

Maar dat weerhoudt de heer Wilders er niet van, om te spreken van "een club" (de Hoge Raad), waar lieden die meegewerkt (zouden) hebben aan het verkiezingsprogram van de PvdA,  uit geweerd zouden moeten worden (Nieuwsuur, 15 maart 2011). Een Berufsverbot voor rechters dus. 
Daar komt bovenop dat Geert Wilders vindt, dat rechters na 4 of 6 jaar zouden moeten worden geëvalueerd aan de hand van de vraag of ze wel streng genoeg gestraft hebben. "Anders worden ze maar welzijnswerkers". 
En wat zei Benito Mussolini daarover, in 1925? Juist ja, zuivering della Justizia! Volgt veroordeling van communisten en sociaaldemocraten die nooit iets misdaan hebben.
En wat zegt Berlusconi in het Italië van 2011? Limpia della Justizia!! Rechters afzetten. Steeds nieuwe wetten voorstellen om Berlusconi boven de wet te stellen. Rechters verdacht maken. 


Maar, wat lijkt dat toch vreselijk op wat Wilders hier in 2011 doet! Bij de onderhandelingen over het gedoogaccoord met Rutte en Verhagen in 2010, verlangde Wilders dat hij "onschendbaar" zou worden verklaard voor vervolging door justitie. Mark en Maxime konden dat helaas niet garanderen. Maar Mark Rutte wilde gisteren best verklaren, dat "de PVV RECHT heeft" op haar mening over de benoeming van Buruma in de Hoge Raad. 


Ja, zo ken ik er ook nog een paar! Natuurlijk mag een maffia-coalitie van anti-Islamisten, gladio-frustraten en gemankeerde politie- en leger-agenten haar mening zeggen. Maar wat vindt de VVD er zelf van? 


Laat ik u een geheimpje verklappen: De VVD vindt nergens meer iets van, tenzij het gaat om onroerend-goed-belasting voor villabewoners, overlaten van bejaarden, zieken en invaliden aan de "zegenrijke" werking van de markt. Zolang Wilders maar zijn 23 stemmen daarvoor inzet, mag hij alles roepen. 


De VVD en het CDA nemen dus voor lief, dat Wilders en Bontes de rol van de rechterlijke macht in Nederland mogen aantasten. Zolang de PVV maar hun a-sociale plannen blijft ondersteunen.


Dat is natuurlijk soms lastig. De OV-stakingen en het massale wegblijven van pvv-kiezers bij de statenverkiezingen hebben dat aangetoond.


Dat kan ertoe hebben bijgedragen, dat Wilders nogmaals zijn Jezus-complex heeft uitgebouwd. Immers, Ybo Buruma zou hem, Geert, hebben vergeleken met Mussolini. Gelderlander:
Hij vindt de voordracht een "enorme schande", omdat Buruma volgens hem "veel te politiek" is en allerlei politieke uitspraken heeft gedaan. Ook heeft Buruma Wilders vergeleken met de Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini, aldus Bontes.
Dit wordt door Ybo Buruma ontkend. Verwarring met Ian Buruma? Je weet het maar nooit. Trouwens, als Ybo ooit Wilders vergeleken zou hebben met Benito Mussolini, dan zat Ybo volgens mij fout. 
Mussolini was een boef. Daarover geen misverstand, aub. Maar Mussolini stond in 1922 aan het hoofd van een echte volksbeweging. Maakte er steeds meer een potje van en ging na 23 jaar dictatorschap jammerlijk ten onder. Maar hij liet de treinen ooit op tijd rijden en verzette zich tegen het antisemitisme. 
Wilders heeft nog nooit een trein op tijd doen rijden en propageert een primitief anti-islamisme. Ybo Buruma gaf Wilders dus te veel krediet, toen (als) hij hem met Mussolini vergeleek. Wilders is veeleer een reïncarnatie van Heydrich, Goebbels, of een andere Nazi. Maar goed, het zij Ybo vergeven. Hij is slechts strafrechtsgeleerde, geen historicus.


Uiteraard, gaat het Wilders helemaal niet om Ybo. Het gaat Geert om zijn hoogsteigen Mythe. De Mythe van de Lijder. Immers:
Welke trouwe Wilders-fan zal niet even hebben gedacht aan het Sanhedrin? De Hoge Raad der Joden in Jeruzalem, die, rond het jaar 30 na Christus Geboorte, dezelfde Jezus Christus veroordeelden tot de kruisdood?
Wilders, de lijder, hij stáát momenteel voor zijn rechters. 
Een samenzwering van D66 getrouwen handelt, gelijk de Farizeeën. En Pontius Pilatus, de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, dus, wast zijn handen in onschuld.
Daaraan zou je moeten denken, als je Wilders gisteren bij Nieuwsuur hoort verklaren, dat iemand die (zou hebben) mee(ge)werkt aan het program van de PvdA, een dodelijk gevaar voor de mensheid is, die een beroepsverbod verdient. Moge de Voorhang in de Tempel eindelijk scheuren. En de Valse Profeten onthullen!
De verklaring van de VVD, dat Wilders "recht" zou hebben op deze leugens en deze demonisering, is een bewijs temeer, dat bij die partij (en bij het CDA) momenteel de rechtsstaat niet in veilige handen is. 
Afgezien nog van alle sociale onrechtvaardigheid die eraan komt, dit is een alarmkreet waard. 
Stop de bruine gedoogconstructie.
Stop Wilders en Verhagen!
Wij verdienen een ander Nederland.Het justitie-complex van Geert is de achtste aflevering van "Wilders' 10 Walgelijkste".
Eerder verschenen op Krapuul:
Hierbij wordt iedereen hartelijk uitgenodigd om suggesties in te zenden. Het zou me niets verbazen, als we méér dan 10 walgelijkste uitspraken vinden. Dat is geen enkel probleem, verzeker ik u.
Serietitels zijn geduldig. We passen het gewoon aan. Enjoy!

08 maart 2011

Cultuurbehoud: Redt de Christen Unie van de Neocons. Voor Nederland!

Ik reageerde vandaag op de publicatie door Krapuul van een lang en evenwichtig artikel van Jan Dirk Snel: Het dilemma voor de Christen Unie.

Door het immobilisme van de SGP, de onchristelijke verBlekering van het CDA en de dynamiek van een eigen omroep, kreeg een deel van de Nederlandse protestantse fundis de wind in de zeilen. Zonder de eigen waarden te verwaarlozen, werd de jeugd aangesproken en handhaafden mensen als Rouvoet en Slob een sociaal en realistisch geluid in de chaotische discussies van het Nederland van het begin van de 21ste eeuw.
Ziehier mijn reactie als ongelovige, maar naar het integere strevende, op de discussie die ontbrandt bij onze broeders. Niet de moslim-, maar de mannen-broeders.

Toen ik in 1970 lid werd van de Amsterdamse gemeenteraad, was de ARP er met 2 zetels van de 45 een vaste waarde. Ik arriveerde, nog nahijgend van de revolutionaire illusies van 1968. Dacht dat de mobiliserende kracht van het opstandige woord er zou heersen. 
Maar, o maar:
In een gemeenteraad zit het bestuur, als het goed is, dicht bij de burgers. Dus is er weinig plaats voor polarisatie en uitsluiting tussen de gekozenen. Je zoekt er concrete oplossingen voor concrete problemen. En iedereen die daarover wil meedenken zonder vooroordelen en maffia-bindingen, is welkom.
Zo komt het, dat de gereformeerden me aangenaam verrasten. Ze vertoonden echt dat realisme en die openheid op basis van hun onderliggende onwrikbare overtuiging, waar JD Snel het over heeft. In februari 1973 doorbrak ik in de Raad als eenmansfractie van de PSP met uitsluitend de steun van de AR-vertegenwoordiger en latere minister, Enneüs Heerma, het liberale en marktgerichte stadsvernieuwingsdenken.
Als je eens wilt zoeken naar de echte waarden die verborgen zijn in de “wortels” van de Nederlandse cultuur, luister dan niet naar de PVV die alleen carnaval en kievitseieren ziet, maar denk eens na over die Hollanders en Friezen die hun polders, waterschappen en consistories zelf bestuurden, zonder tussenkomst van adellijke heren en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Iets van die mentaliteit is overgegaan in het anarcho-syndicalisme, in de relatieve onafhankelijkheid van de NL RK kerk en in de ver doorgevoerde decentralisatie van het bestuur naar gemeenten (in vergelijking met de rest van Europa) in Nederland.
Dus, in plaats van de Wilderse autoritaire kreten over een aan zijn grillen onderworpen rechterlijke macht, over een gecentraliseerde politie, los van de nodige controle door de locale overheden, over burgemeesters en dominees “met slappe knieën” die moeten wijken voor de knieschoten van de stadscommando’s onder leiding van De Roon – in plaats van dat alles hoort het zelfvertrouwen van de directe democratie, een van de kostbaarste bouwstenen van de Nederlandse cultuur.
De Christen Unie is daar, zoals JD Snel stelt, een belangrijke uiting van. Hoe paradoxaal het ook klinkt, hij heeft gelijk, als hij schetst, dat het realisme van de linkse liberalen (D66, vroeger Treub en de zijnen) maar al te vaak samenvalt met het realisme van deze variant van de mannenbroeders.
Je kunt het honderdmaal oneens zijn met elk van  hun (onverenigbare) uitgangspunten.
Ze zijn onze bondgenoten in integriteit en authenticiteit!

Bewust of onbewust laat JD Snel onbesproken, tegen wie hij zich in zijn artikel keert. Dat is namelijk (vermoed ik) Bart-Jan Spruyt. Spruyt zoekt al jaren, vanuit het Leidse neoconservatieve filiaal dat Burke Stichting heet, naar iets wat de rol kan spelen die de Amerikaanse Republikeinse Partij vervult (of vervulde) voor de neoconservatieven van The Weekly Standard in Washington. De Neocons gebruiken de christen-fundamentalisten onder de Republikeinen om hun agenda van elitaire Staat door te voeren. Hoe ze dat doen, heb ik elders beschreven.
Het lukte Bart-Jan niet met Geert Wilders (2006). Het lukt niet met met de SGP (zijn te sektarisch). Het lukte niet om pseudo-PVV afdelingen op te richten (Urk, 2009). Nu ziet Bart-Jan een nieuwe kans bij de Christen-Unie. De leiding lijkt verzwakt door het verlies bij de verkiezingen. Spruyt bepleit een forse wending naar “rechts”. Daarvoor heeft hij, zoals ik bij de EO zag, geen religieuze of inhoudelijke-, alleen tactische-, argumenten. Dergelijk opportunisme lijkt mij voor de getrouwen van Rouvoet een gruwel. Maar misschien overschat ik ze.
Snel bepleit daarentegen een vasthouden aan de integere interpretatie, die misschien niet snel verkiezingswinst zal brengen, maar wel de mannenbroeders het gevoel zal geven, zonder zonden voor hun Heer te kunnen verschijnen. De vreze Gods is dus een factor geworden in het huidig tijdsgewricht. Het gaat niet alleen meer om de vraag of de Profeet een pedofiel was, maar ook om de vraag, of de visie van de CU zal terugvallen naar een Manicheïstische, of, dat daarentegen de Bergrede richtlijn blijft voor de gelovige.
Het heeft toch wel iets bijzonders, dat in deze tijden veel van het lot van Nederland blijkt af te hangen van de standvastigheid in het geloof van zijn zijn koppigste zonen en dochters.
:mrgreen: 
Het bovenstaande werd in licht andere vorm gepubliceerd als commentaar op het artikel van JD Snel bij Krapuul.nl.

PVV Almere vindt dat straathoekwerkers eigenlijk stadscommandos zijn

Mevr. Colette Bertram is gemeenteraadslid voor de PVV in de gemeente Almere. Op de website van de gemeente schrijft ze over zichzelf:
De burger wil een veilige, leefbare stad, meer toezicht op straat en bovenal tuig van de straat. Dat is waar ik aan ga werken.
En:
Met lef en moed zal ik misstanden aan de kaak stellen, onomwonden, direct, in heldere taal met een gezonde portie humor.
Humor! Daar houden we hier ook zo van. Want humor is meestal bedoeld om te lachen. We lusten ook best een portie ongezonde humor op z'n tijd, maar gezonde humor, daar kun je ons 's nachts voor komen wakker maken. Dat wordt dus lachen met Colette!
Colette Bertram, PVV Almere
Ze heeft sinds voorjaar 2010 al zeven vragen gesteld aan het College van B&W. Dat komt omdat ze De Telegraaf leest. Het gaat zo: Eergisteren stond iets in De Telegraaf. Dus: Gisteren een vraag van Colette. En vandaag, Internationale Vrouwendag, komt ze ook nog op Krapuul!
Bij nadere bestudering van de werken van Colette, blijkt dat zij geobsedeerd is door het bonnenquotum. Die inderdaad idiote en contraproductieve regeling heeft helemaal nooit bestaan in de politiezone van Almere, maar de stafmedewerkster/adviseuse bij de NS (betekent in dit geval: Nederlandse Spoorwegen) laat zich niet afschrikken door het antwoord op haar eerdere vragen daarover aan het College van B&W. De burgemeester van Almere (VVD) legt in dat antwoord nog eens geduldig uit, dat er in Almere geen quota zijn en dat de prioriteiten van de politie zijn vastgesteld door de minister van Veiligheid (ook VVD).
Maar nu komt Colette vol gezonde humor terug op die quota, alsof ze Oost-Indisch doof is. Je zal maar gedoogd worden door die hardhorende dame...

De strekking van haar nieuwe vragen is:
 "Geen quota, maar knieschota!"

Hoe is dat zo gekomen?
Een paar straathoekwerkers (die heten tegenwoordig streetcoaches) in Amsterdam zijn in de fout gegaan. Mopperen nu tegen de Telegraaf en Het Parool. (Zie ook de Joop). Ze hadden niks te doen. Moesten rapportjes schrijven. Sommigen zijn uit verveling gaan blowen, gestolen goed helen en "echte Nederlanders" lastig vallen. Vooral als het regende, want dan bleef het "tuig" immers binnen. VVD en SP hebben daar in Amsterdam vragen over gesteld. Er is duidelijk wat mis bij de selectie en begeleiding van de streetcoaches.

Nou weet ik toevallig, dat het vak van straathoekwerker (of coach) bij hooligans, drugsgebruikers en straatbendes, heidens moeilijk is. Als het goed wordt gedaan, en de overheid zorgt er tegelijkertijd voor, dat ontbrekende voorzieningen voor onderwijs, sport, ontspanning, veiligheidstoezicht (wijkpolitie) en/of cultuur er ook echt komen, dan kan het in korte tijd fantastische resultaten opleveren. Maar als het gaat neerkomen op mee rondhangen op openbare plekken, omdat je de jongeren niet kan helpen om alternatieven te vinden, dan komt het helaas wel voor, dat de coach van het drugsmilieu mee gaat gebruiken, dat de hooligancoach meevecht tegen de hooligans van de andere club en dat de straathoekwerker wat al te participerend aan het observeren slaat.
Dat komt, zoals gezegd, doordat zo'n coach heel sterk in zijn schoenen moet staan. Hij (want ik ken geen voorbeelden van "zij") dient wat morele en intellectuele bagage achter de hand te hebben. Die verkrijg je meestal door goed onderwijs en weten wat er in de maatschappij te koop is.
Maar de salarissen die de overheidsstichtingen bij wie ze in dienst zijn, te bieden hebben, zijn vastgesteld volgens het principe: "Het gaat om een laaggeschoolde doelgroep, dus de begeleiders mogen ook laaggeschoold zijn." Daarmee krijg je geen streetcoaches die een rolmodel voor de doelgroep kunnen zijn. En de rol van rolmodel is nu juist zo belangrijk.
En verder moet de debriefing en de begeleiding van de coaches op straat intensief zijn. Streng, ondersteunend en uitgevoerd door mensen die van wanten weten. Die kosten ook geld. Maar zonder hen gaat het zeker mis. Daarom is de roep om te bezuinigen op dergelijke "stafleden" zo ongelofelijk dom en demagogisch.  Komen we straks op terug.
Trouwens, nemen we andere beroepen, waar functionarissen in dagelijks contact komen met (mogelijke) delinkwenten, verslaafden en bende-achtige groepen. Politiemensen worden veel beter begeleid dan deze streetcoaches. Toch komt het maar al te vaak voor, dat ze in half- of heel criminele milieus verzeild raken. Dat geldt nog meer voor infiltranten en informanten. Hoe vaak vervallen die niet in een dubbelrol? Dan zijn er rechters en justitie-ambtenaren die gechanteerd worden. Gevangenbewaarders die corrupt zijn, enzovoort.

De oplossing voor deze misstanden van de griezel Raymond de Roon, Colette's fractievoorzitter, kamerlid voor de PVV, lijkt eenvoudig: "Stuur de militie erop af!" Geen discussie, geen rolmodellen - maar: stadscommando's en knieschoten!
Deze Mr. Raymond de Roon verklaarde op 25 februari 2010 bij NOVA:
'Onze stadscommando's moeten uitgerust worden met traangas, handboeien en eventueel andere geweldsmiddelen. Moskeeën moeten standaard geobserveerd worden. Moslims zijn per definitie staatsondermijnend want de islam is voor 90% een politieke ideologie die leidt tot onderdrukking. De gematigde islam bestaat niet. En beleidsambtenaren worden massaal ontslagen, want die kosten alleen maar geld.
Nu is Colette zelf ook staflid en "adviseur" (dus beleidsambtenaar) bij de NS. Ik weet niet op welk gebied. Er zullen best wel overbodige stafleden en adviseurs bij de Spoorwegen rondlopen. Maar ik durf er wel wat onder te verwedden, dat Colette zelf vindt, dat haar staffunctie niet mag worden afgeschaft. Anders had ze er toch al lang om gevraagd, om bij voorbeeld conductrice op de trein te mogen worden. Want daar zijn er niet genoeg van. En een conductrice met gezonde humor, daar smacht de burger naar.

In het hoofd van Colette loopt het aangiften-quotum en het beeld van Raymond's stadscommando's door elkaar met het typisch grote-stadsprobleem waar de Telegraaf het over heeft. Ze heeft geen ervaring en geen klacht bij de hand uit haar eigen gemeente Almere. Maar daarom niet getreurd. De Almeerse streetcoaches en de stafleden die hen begeleiden gaan linea recta naar het verdachtenbankje. De vragen:

PVV - 7 maart 2011 - C. Bertram
Toelichting:

Aanleiding van de vragen is de berichtgeving in de media waarin wordt gesproken over coke-dealende straatcoaches en in het openbaar blowende straatcoaches in Amsterdam tijdens de uitoefening van hun werk

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
 1. Bent u op de hoogte van de publicatie m.b.t. straatcoaches in de Telegraaf d.d. 5 maart 2011 met als titel “Straatcoach Frauduleus”?
 2. Wordt in Almere aan de straatcoaches een quotum opgelegd v.w.b. het aantal te rapporteren meldingen ?
  Zo ja, hoeveel meldingen zijn dat en aan wie worden die meldingen gerapporteerd ?
  Zo nee, op welke andere wijze worden meldingen dan afgerapporteerd en aan wie ?
 3. Worden de gerapporteerde meldingen gecontroleerd op betrouwbaarheid ?
  Zo ja door wie en op welke wijze vindt die controle plaats ?
 4. Bent u met de PVV van mening dat straatcoaches van onberispelijk gedrag dienen te zijn en dat zij een voorbeeldfunctie hebben in de richting van jongeren / jeugd die zij op hun gedrag aanspreken ?
 5. Kunt u aangeven of en zo ja hoeveel van de momenteel in Almere werkzame straatcoaches ooit in aanraking zijn gekomen met politie en/of justitie en op welke wijze?
 6. Indien u dit niet weet bent u bereid dit uit te zoeken ? Zo nee, waarom niet ?
 7. Dienen straatcoaches, voor zij in functie treden, een verklaring omtrent gedrag te overleggen ? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog verplicht te stellen ?
 8. Welke functie-eisen worden er aan straatcoaches gesteld?

De eerste vragen gaan over "meldingen", "rapporteren" en "afrapporteren". Colette ziet de straatcoaches dus als (in beginsel onbetrouwbare) politie-infiltranten in jongerengroepen. Het is niet duidelijk, of Colette nu ineens een "quotum" van aangiften wèl passend vindt.
Dan komt vraag 4 en volgende. Straatcoaches moeten een "onberispelijk gedrag" vertonen. En voor het verleden moet dat gedrag worden gestaafd met "een verklaring omtrent het gedrag".

Omdat ik niet weet, wat het verschil is tussen rapporteren en afrapporteren, heb ik alleen een suggestie voor een antwoord van B&W op vraag 4 en volgende:

4. Ja. Maar het hangt ervan af wat u onder "onberispelijk" verstaat.
5. en 6. Aanraking met politie-Justitie en strafblad. B&W hebben dit zorgvuldig nagegaan en komen tot de conclusie, dat geen enkele Almeerse streetcoach ooit:
 • gedreigd heeft om bij bewoners door de brievenbus te urineren,
 • geweld heeft gepleegd jegens zijn zwangere echtgenote,
 • veroordeeld is wegens bedrog met sms-contacten,
 • kopstoten heeft uitgedeeld,
 • bejaarde hondenbezitters heeft mishandeld,
 • heeft behoord tot een militante groepering die met geweld de Nederlandse democratie wilde omverwerpen,
 • als opleidingssergeant Milva's heeft gedwongen tot seks,
 • een frauduleus failliet heeft geënsceneerd,
 • boosdoeners heeft gedwongen tot het poetsen van de straat met tandenborstels,
 • kleine criminelen en hun familie heeft bedreigd met tuigdorpen
 • zijn buurman met een bijl bedreigd,
 • politiemensen heeft gecorrumpeerd, toen hij dronken achter het stuur werd aangetroffen.
8.  Functie-eisen. "Met lef en moed misstanden aan de kaak stellen, onomwonden, direct, in heldere taal met een gezonde portie humor."
Related Posts with Thumbnails