31 mei 2010

Wilders noemt Cohen een "foute man"! Wie was er ook al weer fout in de oorlog? Demonisering!

Foute man?
Foute man?


Terecht heeft Cohen al meermalen gezegd, dat Wilders en zijn PVV een gevaar voor de rechtsstaat zijn. Gisteren ging hij een stapje verder. Cohen vindt het “onbegrijpelijk”, dat de VVD een coalitie met de PVV zou willen aangaan.

Wilders’ reactie (De Telegraaf):
„Ik vind dit een hele schandalige opmerking en een belediging van de PVV en van de kiezer. Een hele foute opmerking van een foute man."
Het gaat me om dat “fout”. Twee keer: “fout”. Want “fout”, dat betekent in Nederland “fout in de oorlog”. Natuurlijk zegt Wilders dat “in de oorlog” er niet bij. Maar het is de suggestie, die het ‘m doet. Deze manier van doen heet “demoniseren”.
En roep maar vast “godwin!”, want ik ga het straks vergelijken met de manier waarop ècht foute bewegingen dergelijke demonisering tegen joden, zigeuners, katholieken, negers en andere hinderlijke minderheden hebben toegepast.

En een belediging van de kiezers? De kiezers hebben nog helemaal niet gekozen. Ze hebben er recht op, te horen wat andere partijen van Wilders’ gedachtegoed vinden. Anders kun je net zo goed geen verkiezingsdebatten houden. Vrijheid van meningsuiting, weet u nog?

En een belediging van de PVV? De PVV is toch alleen maar Wilders zelf? Een partij die niet bestaat kun je ook niet beledigen. Behalve de rebel Hero Brinkman, moeten alle PVV-kandidaten hun mond houden. Hoe kun je het volk vertegenwoordigen, als je niets mag zeggen?
Wat is de PVV dan wel? Duistere financiële bronnen worden beheerd door de leider zelf.  Vrijheid van meningsuiting is er onbekend. Ik kan geen nettere vergelijking vinden dan die met een tribale clan, een maffia. Je kunt het zelfs geen onderneming noemen, want de financiën zijn niet openbaar en de aandeelhouders vergaderen in het geheim.

Op zich is de PVV al een onverdraaglijke aanfluiting van de democratie. Dat Rutte en Balkenende daar “strategisch” over zwijgen, kennen we al van het achterkamertjes-akkoord uit 2002 van Balkenende en Pim Fortuyn. Ze denken: “Laat Wilders Cohen maar zwartmaken, wij zijn de lachende derde en vierde. En met die PVV rekenen we na de verkiezingen wel af.”

Het LPF-scenario, kortom. Maar Wilders’ PVV-maffia is de LPF niet, en 2010 is niet 2001. Verharding, verruwing, wantrouwen en haat zijn enorm toegenomen. Evenals de illusies over een Nederlands edelgermanendom en de mogelijkheid van een Nederlandse Alleingang in Europa en in de wereld.
Toen Pim Fortuyn in 2001 artikel 1 van de grondwet wilde ariseren, werd hij nog subiet uit de Leefbarenbeweging gezet. Nu kijkt niemand meer van dergelijke barbarij op.

Je hoeft maar te kijken naar het PVV-programpunt, dat artikel 1 van de grondwet zou moeten gaan bepalen, dat alleen wie “joods-christelijke en humanistische WORTELS” heeft, behoort tot de echte Nederlanders. (Zie Krapuul: Het giftig wortelextract in Wilders’ grondwetswijziging). Hier gaat het niet om algemene beschavings- en burgerlijke beginselen, nee, het gaat om AFKOMST, om “wortels”.

Dat is een ontkenning van de Verlichting en de Franse Revolutie. Van het humanisme, dus. Trouwens, onder de christenen is het alleen nog de SGP, die vindt dat de overheid slechts naar God hoeft te luisteren.

En overdrijf ik, als ik zeg, dat het PVV-program op dit punt een terugval is, in een “tribale” ideologie? Eerste- en tweede-klas burgers. Zelfs in het Romeinse keizerrijk werd het staatsburgerschap toegekend, ongeacht ras en godsdienst! De christen van joodse afkomst die Paulus heette was (en bleef) Romeins burger. (Ik heb het alleen over het staatsburgerschap; voor de rest was het natuurlijk een rechteloze slavenmaatschappij.)

Vervolgens is er de door Krapuul al eerder aangeklaagde gelijkstelling in het PVV-program van socialisten met nationaal-socialisten. Zelfs op de anti-haat-site Krapuul werd daar wat lacherig over gedaan. Dat kunnen ze toch niet echt menen? – Nee, de gemiddelde directe ondergeschikte van Leider Wilders (kamerleden, enz.) zal er niet zo over denken. Laat staan de PVV-kiezers.

Ik ben van mening, dat de “plaagstootjes” in het program, over een Herrenvolk-clausule in de grondwet en het plaatsen van haakjes rond het woord “nationaal” voor “socialisten”, wier slachtoffers “wij” op 4 mei zouden herdenken, helemaal niet toevallig of onschuldig zijn.

Stefan Zweig, de door Hitler uit Oostenrijk verdreven joodse schrijver, zei het als volgt in zijn Braziliaanse ballingschap:
n120800581292013_1539
In Amerika en in Israël zegt Wilders wel wat hij eigenlijk wil. Voorbeelden daarvan zijn er zo langzamerhand te over. Hier in Nederland maakt hij de geesten langzaam rijp, stukje bij beetje. Steeds nèt een klein stukje over de rand. Probeerseltjes. Schijnbaar niet erg genoeg, om Wilders van demonisering en haatzaaierij te beschuldigen. Vooral, omdat een hele meute dan klaar staat om “godwin!” te roepen.

Balkenende moest na een ware volksopstand terugkomen op z’n betrekkelijk onschuldige : “Je kijkt zo lief” – En zijn we zo ver heen, dat Wilders wel zonder tegenspraak een fatsoenlijke man ongestraft “fout” mag heten? Dat hij stiekem socialisten met nationaal-socialisten mag gelijkstellen? Dat Wilders bepaalt, welke joden “goed” (Gidi Markuszower) en welke “fout” (Job Cohen) zijn?

We beleven geen “sluipende islamisering”, maar een sluipende demonisering.
“Een hele foute opmerking van een foute man.”
Een” foute man”! Is dat dan geen belediging van de kiezers die overwegen om op de PvdA te stemmen? Dat zijn er nog altijd twee keer zo veel als die denken op de PVV te zullen stemmen. En in tegenstelling tot de PVV: de PvdA bestaat wel en heeft zijn voorman zelf gekozen.

Het “foute man” van Wilders was geen foutje. En dat moet gezegd kunnen worden. Kiezers en mede-partijleiders dienen er consequenties uit te trekken. De laatsten onder zachte, maar sterke, dwang, vrees ik.

Henriëtte Roland-Holst, ook zo’n ontaarde socialistische kunstenares, van wie de “slachtoffers” op 4 mei zouden moeten worden herdacht, geeft nog hoop:
De zachte krachten, zullen winnen in het eind’
Ik vind dat dat eind’ nu echt wel aangebroken is.

Schrijver vraagt zich af, of de godwin-roepers wel beseffen dat ze eigenlijk Allahu Akbar (God Wint) roepen.

28 mei 2010

Haatdrager werd kaasdrager. Wilders als tovenaarsleerling en waarom Fleur Frau Antje niet mocht opvolgen.


Het kaasmeisje Frau Antje is in Duitsland even beeldbepalend geworden voor Nederland, als het Zeeuws Meisje dat in Nederland is voor de provincie Zeeland (”Geen cènt te veel, hoor!”)


Hoe Duitsers aankijken tegen dit plaatje
Logisch dus, dat deze karikatuur bij onze oosterburen de associatie opwekt van weer een gekke Hollander, die z’n gevaarlijke praatjes komt verkopen onder de dekmantel van zo’n onschuldige consumptie als “Käsehäppchen” – kaasblokjes.
De associatie met brandstichting is minder gek dan  ze lijkt, zodra je je herinnert, dat de doorgeflipte anarchist Marinus van der Lubbe uit Leiden begin-1933 de Rijksdag in brand is komen steken. Op een voor Hitler wel bijzonder gunstig moment: Hij kon meteen het parlement sluiten en zonder stoornis zijn nazi-program gaan uitvoeren. Veel later is gebleken, dat Van der Lubbe vermoedelijk door de Nazis is gemanipuleerd. Maar dat was lang nadat hij als het ware met de lucifers in de hand was gearresteerd, de brandstichting had bekend, met gebogen hoofd voor het Leipziger gerechtshof was verschenen en ter dood gebracht. Hollanders spelen met vuur. En zijn zo bezeten van hun eigen anarcho-terroristische illusies, dat ze een gemakkelijke prooi zijn voor lieden met tegengestelde bedoelingen en illusies.*)
(Over Van der Lubbe en de Rijksdagbrand van '33:
Martin Schouten 1999 [NL], EN, DE, FR)

In dat kader past Geert Wilders natuurlijk uitstekend. Althans, voor de vele Duitsers die een broertje dood (vaak letterlijk) hebben gekregen aan elke vorm van Herrenvolk-hysterie. Stokebranden, al zijn ze vermomd als de opvolger van Frau Antje, kunnen ze missen als kiespijn. In Monschau begon hun victorie. :lol:

Een Nederlandse kijk op het plaatje
Henk en Ingrid (Anja) uit de vinex-wijk zullen vermoedelijk anders aankijken tegen deze profeet-karikatuur. (Niet alle profeten heten Mohammed.) Daarom, speciaal voor hun tweeën (drieën), volgt hier een leerzaam verhaal.
Toen de PVV in juni 2010 maar negen zetels had gehaald in de tweede kamer, Hero Brinkman en nog twee andere fractieleden hun eigen partij waren begonnen en Wilders zichzelf had geroyeerd uit het bestuur van zijn stichting, werden er na een jaar nieuwe verkiezingen gehouden, waarbij Wilders’ PVV 0 zetels overhield. Geert Wilders, Fleur Agema en nog een paar oude getrouwen met een weinig indrukwekkend arbeidsverleden (denk aan Dion Graus!) waren dus werkloos en moeilijk plaatsbaar. De politieke pensioenen en wachtgelden waren op voorstel van de PVV grotendeels afgeschaft met ingang van 2011, om een einde te maken aan het potverteren van de linkse politieke elite op kosten van de gewone burger. Na zes maanden moesten Wilders en de zijnen, op straffe van korting op hun uitkeringen, dus wel een door het arbeidsbureau redelijk geachte arbeidsplek aanvaarden.
Aangezien de vertegenwoordigster van het Bedrijfsschap Kaas- en Melkproducten in Duitsland en Oostenrijk, Frau Antje, de 65-jarige leeftijd had bereikt (met steun van de PVV was immers de pensioenleeftijd niet naar 67 jaar opgetrokken), werd aan Fleur deze op zich honorabele en behoorlijk betaalde baan aangeboden. Ze wilde het best graag gaan doen. Maar Geert Wilders, die immers niets aan anderen kan overlaten, als het om publiek optreden gaat tenminste, stak daar resoluut een stokje voor. “Dan doe ik het nog liever zelf!”, sprak hij. Fleur was hevig teleurgesteld. Maar toen Geert Wilders haar uitlegde, waarom ze die baan niet moest aannemen, droogde ze al vlughaar tranen en hernam haar rol van dappere kleine adjudant(e).
Wilders had met zijn scherpe blik gezien, welk een doortrapte geïslamiseerde intrigue achter het bananplannetje voor Fleur Agema zat. Geert had gezien, wat niemand, ook jullie niet, Henk en Ingrid, had gezien. Frau Antje draagt een KOPVOD. Weliswaar geen islamitisch kapje, maar toch wel een symbool van vrouwenonderdrukking en bovendien, bij contract met de kaas- en melkboeren, VERPLICHT! Om van de oorijzers nog maar te zwijgen. Enfin, je kunt erover discussiëren. Maar als er iets is wat Wilders niet verdragen kan, dan is het wel het risico, dat moslims en hun vrienden eventueel hem heel erg hard zouden kunnen gaan uitlachen.
En zo is het gekomen, beste Henk en Ingrid (en Anja natuurlijk ook), dat Wilders de job van Frau Antje met gevaar voor eigen leven en op risico van hatelijke spot in het vijandige Duitsland op zich heeft genomen (met uitzondering van de gemeente Monschau). Maar Geert is niet klein te krijgen! Op zijn reizen, kris kras door het land, ageert hij onvermoeibaar tegen moskee- en minaretten-bouw. Dringt aan moslims stukjes Hollandse kaas op die niet halal zijn en pikt daarbij stiekum de doosjes lucifers uit hun broekzakken, zodat ze hun bommen niet kunnen ontsteken!
Nog steeds een held, maar een tragische held, onze Geert!
Henk en Ingrid waren na het horen van dit verhaal erg ontroerd. Tranen drupten op de beeltenis van hun gevallen profeet. Maar de volgende dag was het al weer helemaal over. Anja en Ingrid hadden het maar druk met bakken en braden op de gesubsidieerde interculturele barbecue in de Vinex-wijk, en Henk liet de houtskool, samen met buurman Ali, perfect gelijkmatig branden. Dat is echt niet gemakkelijk. Je hebt er flink wat lucifers voor nodig. En onwillekeurig dacht Henk even bij zichzelf: “Ergens toch wel een geluk, dat die lucifersdief hier niet rondloopt. Opgeruimd staat netjes!”

----
*) Bert, een reageerder bij Krapuul.nl, waar dit stuk vanochtend verscheen, wijst me  terecht op het volgende:
De lucifers lijken me vooral ook een expliciete verwijzing naar het hoorspel/toneelstuk “Herr Biedermann und die Brandstifter van Max Frisch (http://tinyurl.com/2wmcxaa). Helaas ook na bijna zestig jaar nog onverminderd actueel.
Maar dat verandert niets aan de strekking van mijn verhaal. Mensen met oogkleppen, komend uit een droomwereld, die een gemakkeijke prooi zijn voor lieden die er belang bij hebben brand en paniek te stichten. En daarvan de schuld bij anderen te leggen: Gladio, die de Brigate Rosse manipuleerde, de Stasi die iets dergelijks deed met de RAF, etc.

Huib heeft dit geschreven met het oog op een beter begrip tussen de verschillende volken van Europa. Moslims inbegrepen. Als verstokt cultureel relativist staat hij echter open voor uw wellicht sterk afwijkende gedachten en meningen naar aanleiding van deze Wilders-karikatuur.

De afbeelding "Echter Käse aus Holland" is aan Huib's blogs en Krapuul ter beschikking gesteld door de maker ervan, Frank Köpperschlager, via Duitse fans. Reproductie alleen met bronvermelding, svp!

27 mei 2010

Twee tersluiks ingevoegde haakjes (..) onthullen de #demoniserings-plannen van #Wilders.

Hoe komt het toch, dat het nog niemand opgevallen is? *)

Op blz. 35 van het PVV-program: staat:
• Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van het (nationaal) socialisme. Op 5 mei vieren
wij onze bevrijding. Dat blijft zo. ...

Denkt of hoopt men, dat die twee zo onschuldig lijkende haakjes rond "nationaal" daar toevallig terechtgekomen zijn? Nee, wat er staat, betekent, dat "we" op 4 mei ook "de slachtoffers van het socialisme" zouden moeten gaan herdenken. Dat wordt dus anders dan tot nu toe. Alleen 5 mei, "dat blijft zo".

Je zou kunnen denken, dat het hier om een kromme formulering gaat, want nergens in het program onderbouwt de PVV, dat ze de 4-mei herdenking van de Nazi-bezetting en de slachtoffers daarvan, van inhoud zou willen veranderen. Als er echter staat, wat de bedoeling is, dan is dit een bewijs, dat Wilders
al een heel eind gevorderd is met zijn intimidatie en gifspuiterij.

Hier zou een grens behoren te liggen: Dit gaat over de streep! Voor iedereen in de Lage Landen. Ik voor mij althans, laat me de 4-mei herdenking niet afnemen. Ik zal nooit toelaten, dat ze wordt omgezet in een herdenking van wat Wilders vies en voos vindt. Ik zou verraad plegen aan familie, vrienden, partijgenoten, kunstenaars en politici, die in mijn land algemeen kiesrecht, sociale woningbouw, staatspensioen literatuur en gedichten en nog veel meer andere beschavingselementen hebben gebracht, die voor mij tot de "wortels" van onze samenleving zijn gaan behoren. Bovendien, onder de slachtoffers van het Nazisme, hoeveel onder hen beriepen zich niet op het socialisme?

Immers, de 4-mei herdenking gaat over de Duitse bezetting van Nederland, de slachtoffers die zij maakte, zowel onder soldaten en burgers (de oorlogsmisdaad van het bombardement op Rotterdam, bij voorbeeld) en, niet in de laatste plaats, over de genocide op de joden die in Nederland verbleven. Het is een anti-Nazi gebeuren. We zeggen samen "neen" tegen een "misdadige ideologie", het Hitlerdom.

Diverse pogingen in het verleden, om het karakter ervan te wijzigen, zijn, -gelukkig- stukgelopen.
Men wilde bij voorbeeld de (Nederlandse) gevallenen bij de "politionele acties" in Nederlands-Indië van 1946-1949 erbij betrekken, of de Nederlandse militairen die in de Korea-oorlog (1950-1953) gevallen zijn.
Er is niets tegen, om ook deze slachtoffers te herdenken. Maar daar zijn genoeg andere gelegenheden voor.

Immers, de Nazi-bezetting van Nederland en alles wat daarmee samenhangt, is uniek, mag nooit meer worden herhaald. De 4-mei herdenking brengt alle Nederlanders samen, die het fascisme verafschuwen en die de slachtoffers ervan willen eren.
Slachtoffers: Of ze nu jood, communist, socialist, gereformeerde, katholiek, moslim (want ja, die waren er ook!), zigeuner (Roma), homosexueel, ondernemer (Van Hall, bij voorbeeld, bankier), vakbondsleider (Spoorwegstaking), westers, niet-westers (Surinamer, bij voorbeeld), liberaal, ja zelfs Trotskist (Henk Sneevliet) waren! Of die een combinatie van meerdere van de bovengenoemde "etnisch-religieuze wortels" of opvattingen in zich verenigden. Die mensen herdenken "we" allemaal samen.

4 mei is een belangrijk nationaal moment. Voor sommigen, waaronder schrijver dezes, zelfs het belangrijkste nationale moment als Nederlander. Het mag dan vooral gaan over wat we in grote meerderheid NIET willen zijn en over wat we nooit meer willen, het gaat ook over de verdraagzaamheid en openheid die tot de beste eigenschappen behoren van de mensen die samen ons land bewonen, daar we immers zonder onderscheid ALLE slachtoffers van de bezetting, of we het nu met ze eens zijn, of niet, in onze herdenking betrekken.

Dat nu, wil Wilders veranderen met zijn stiekeme, tersluikse, HAAKJES...

Ik zeg: "Wilders", want ik maak me sterk, dat zelfs onder zijn naaste onderdanen in de fractie en bij de kandidaten er maar weinig zijn, die het Nederlandse socialisme willen demoniseren, door het met nationaal-socialisme gelijk te stellen! En dat geldt in nog sterkere mate voor de Nederlanders die overwegen, om op 9 juni op dit PVV-programma te stemmen. Ze worden belazerd. En het is hoog tijd, om dat openlijk te zeggen.

De rattenvanger van Venlo pijpt zijn verleid'lijk lied in Nederland met verhalen over de zorg die hij zou hebben over de gewone mensen die worden getroffen door de gevolgen van globalisering en immigratie. Het gevaar, waaraan hij zelf blootstaat, wordt tot op het bot uitgebeend. Maar diezelfde gewone mensen toelaten als lid van zijn "partij" - dat is hem een stap te ver! Wilders stelt de democratisering van z'n "partij" nog even uit, zegt hij, omdat dat "voor- en nadelen" zou hebben. Vooralsnog zijn de nadelen voor Wilders groter dan de voordelen. Nederland is nog niet rijp voor het Führerprinzip. Het principe van de Leider, die -hij alleen- weet waarheen het moet gaan.

Ik wilde het eerst zelf niet geloven en hoopte dat het gezichtsbedrog, een koopmanslistje, van Wilders was. Ik heb tot voor kort gedacht, dat dergelijke praat van Wilders bestemd was voor een buitenlands publiek, met name in Amerika, waar het geld vandaan komt, waarmee hij met zijn eenmanspartij de Nederlandse rechtsstaat bedreigt (Job Cohen, in het "premiersdebat").

Geert Wilders' ultraconservatieve- en suprematistische**) opvattingen, z'n plannen voor "ethnic cleansing" van "tientallen miljoenen moslims" in Europa (Kopenhagen, 2009) en z'n gelijkstelling van socialisme met het ondersteunen van een misdadige ideologie (Los Angeles, 2009 - we komen er verderop nog op terug), bewaarde hij immers voor het buitenland. En zelfs, wanneer hij erop werd aangesproken, distantieerde Wilders zich, zij het dubbelzinnig en lafhartig, van die associaties, zodra ze in Nederland onderwerp van discussie werden..
Zo liet hij het debat met Van der Laan over zijn Deense uitspraken verwateren in een gekissebis over hoeveel miljoenen moslims in aanmerking voor deportatie kwamen, om vervolgens in De Telegraaf de kaart van de demonisering te trekken: Als Wilders iets zou overkomen, zou het de schuld van de PvdA-minister Van der Laan zijn!
Bij het CAN-incident van eind maart, toen bleek dat Wilders zich had ingelaten met een ultra-protestantse organisatie in Californië, die vrouwen- en homo-haat niet schuwt, trok Wilders zich schielijk terug van de feestelijke presentatie van de Wilders-film die voor 1 mei gepland stond. Nu ook weer, zonder zich werkelijk van deze ongemakkelijke bondgenoten te distantiëren.

Ik begon dus te twijfelen. Wil Wilders werkelijk de "vrijheid van meningsuiting" gaan verdedigen met een heksenjacht op mensen, die in zijn definitie, -ook al noemen zich "links" of "socialist" en zijn het geen moslims-, zijn geïnfecteerd met de "misdadige ideologie" die Islam heet?

En ja, ik begin het werkelijk te geloven. Wilders weet ook wel, dat hij, als hij nu in Nederland dergelijke bedoelingen bekend zou maken, hij faliekant de kous op de kop zou krijgen.

Daarom plant Wilders de zaadjes van zijn giftig onkruid in onopvallende hoekjes. Het PVV-voorstel tot ombouw van de Nederlandse rechtsstaat, (waarin kerk en staat immers gescheiden zijn), naar een etnisch-ideologische staat met een "wortels"-bepaalde "joods-christelijke en humanistische" "Leitkultur", staat, evenals de voorgestelde demonisering van het socialisme op 4 mei, zonder verdere toelichtingen achteraan in het "Cultuur"-hoofdstuk in het PVV-program.

Intussen, wordt de zaaigrond door Wilders ijverig geprepareerd met de mest van de demonisering van de Nederlanders die niet onder de PVV-definitie vallen. In het RTL-"premiers"-debat van vorige week, werd Job Cohen weggezet als "geïslamiseerd". Wilders' woorden sloten zelfs niet uit, dat Cohen opzettelijk uit zou zijn op het invoeren van de sharia. Maar dat zei hij (nog?) niet met zoveel woorden.

Dat deed Wilders wel, in 2009, toen hij in de Verenigde Staten optrad. Herhaaldelijk zelfs. Hieronder als voorbeeld een van zijn beruchte toespraken in fundamentalistische synagoges en christelijke centra in de VS, die waarop de film "Islam Rising" van het CAN gebaseerd is:Het Amerikaanse verhaal is in april 2009 steeds hetzelfde. Als je het helemaal wilt zien, bekijk dan de Geert Wilders Islamification Speech in LA, 11 april 2009, die 27,5 minuten duurt.

War het me bij de Wilders-retoriek om gaat, is het moment (ongeveer na 6:40 minuten), dat Wilders de "multiculturalisten" en "culturele relativisten" gelijkstelt met verraders. Met mensen die "ons" in het moeras hebben getrokken. De politieke hoofdvijanden, blijkbaar. Het zijn woorden, die Wilders reserveert voor linkse intellectuelen, voor socialisten.

Deze woorden doen denken aan de "cosmopolieten" die voor Hitler, en trouwens ook Stalin, de te elimineren boosdoeners waren. Cosmopolieten waren voor de laatstgenoemden: joden en "jodenvrienden". Culturele relativisten zijn voor Wilders: moslims en "moslim-vrienden".
In beide gevallen gaat het om mensen, die zich voor andere culturen dan de hunne openstellen. Daar is toch, zou je zeggen, niets mis mee? Als je vrijheid van spreken wilt, zou je toch ook vrijheid van denken, vrijheid van onderzoek, nieuwsgierigheid en bereidheid om je oorspronkelijke mening te relativeren (!), moeten willen?

Hier komt Wilders' inspelen op de angst voor het onbekende om de hoek kijken. Woorden als "cosmopolitisme" en "cultureel relativisme" worden gebruikt om de tegenstander te demoniseren. Mensen die zulke enge dingen doen als cosmopoliet zijn en die de superioriteit van de "westerse cultuur" betwijfelen, ook al zijn ze zelf geen moslims, die moeten wel deel uitmaken van een wereldsamenzwering om het kalifaat in te voeren.

Bij zijn demoniseringscampagne, sluit Wilders aan bij een helaas algemeen fenomeen in de Europese geschiedenis (en die van andere continenten ook). Als je maar lang en vaak genoeg van "verjoodsing" sprak, of van "Verjüdung" (of van gelijksoortige woorden in andere talen, want antisemitisme was echt niet tot Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk beperkt), wanneer je het had over sociaaldemocraten, communisten, vrijzinnige christenen, banken, het leger, de kunst, de wetenschap en de handel, dan ging het publiek stukje bij beetje geloven, dat er toch echt wel iets van waar moest zijn.

In dat demoniseringsproces, zijn de slachtoffers geneigd, om zich verdedigend op te stellen. "Er zitten helemaal niet zoveel joden in onze partij," zeiden de sociaal-democraten, "en die bij ons zijn, dat zijn geen gelovige of zionistische joden, maar mensen die net als wij zijn." "Het gaat in de politiek om andere, belangrijker, zaken." En, net als Wouter Bos c.s. het in de afgelopen jaren in de PvdA hebben geprobeerd, werd door hen getracht om een strenge houding aan te nemen tegenover immigranten, volksvreemde elementen, enzovoort. Dat alles en nog meer, bevordert juist het demoniseringsproces. Het is nu al zo ver gekomen, dat Wilders het familielid van een van de twee voorzitters van de Joodse Raad tijdens de bezetting kan beschuldigen van "islamisering", zonder dat de twee andere "premierskandidaten" van hun ontzetting en walging (if any) laten blijken!

Het is -helaas: nogmaals- een algemeen verschijnsel, die demonisering via de giftige suggestie van "Verjüdung" (nu: "islamisering"). Met als bondgenoten: de cosmopolieten (nu: "cultuurrelativisten").

En het zit er diep in, het gif van het antisemitisme, het anti-Roma-isme, en, nu, in Nederland en de rest van Europa, van het anti-islamisme. De angst voor de vreemdeling die naast u woont.

Zelfs na de holocaust, was het met het antisemitisme bepaald niet afgelopen. In 1944-45 wisten sommige zojuist van de Nazi-bezetting bevrijde Polen, niets beters te doen, dan pogroms los te laten op de weinige overgebleven joden in het land. Stalin, ook niet voor een kleintje vervaard, zoals al in de dertiger jaren was gebleken, startte in de tweede helft van de veertiger jaren in de hele Sowjet-Unie en de landen van het Warschau-Pact, een anti-joodse campagne, eerst in de communistische partijen (Slansky, enz.), later tegen allerlei soorten van specialisten en wetenschappers, met als toppunt de terreur tegen het zogenaamde "witte jassen complot" van joodse artsen in Moskou, dat pas werd beëindigd met Stalin's dood in 1953. En het was ook terecht, dat de Nederlandse regering zich onlangs bij de Westerbork-herdenking verontschuldigde voor de kille en discriminerende ontvangst, na mei 1945, van joodse overlevenden uit de onderduik en uit concentratiekampen.

En die Nederlanders die behoren tot het langzaam maar zeker door Wilders gedemoniseerde bevolkingsdeel van "linksen", "elite", "dhimmis" en theedrinkers, socialisten en kunstenaars, gewone vrijwilligers die taal- en fietslessen geven aan immigranten, en die denken gevrijwaard te zijn van discriminatie en broodroof, van marginalisering en vervolging, omdat ze zelf de Islam niet aanhangen en geen hoofddoeken dragen, die vergissen zich heel erg, als ze vinden (wensdenken?), dat het uitsluitend om een zaak tussen Wilders en de Islam gaat. Biefstuk- en kaviaar-socialisten gaan zelfs aan moslim-medeburgers verwijten, dat ze te weinig doen tegen Wilders, om zich een excuus te verschaffen, om zelf verder te overwinteren in hun "linkse schuilkerk", hopend dat het wel "overwaait".

Ik kom tot de conclusie, dat de vrijheidslievende niet-moslims, de mensen die zich dagelijks inspannen om van de economische, maatschappelijke en culturele veranderingen in plaats van een nachtmerrie, een succes te maken, dat het juist die mensen zijn, die, samen met de Nederlandse rechtsstaat, het grootste gevaar lopen. Wilders is in de eerste plaats een probleem tussen oorspronkelijke Nederlanders. En die hebben zich niet te gedragen als de beruchte "burgemeesters in oorlogstijd", noch als struisvogels, noch als jezuïtische rechtvaardigers van Wilders' ideeën, zoals onze barbarist Hans Jansen..

Wilders is uit op een ideologisch "verankerd", "verworteld", Nederlanderschap: Een vage en verwarrende definitie in artikel 1 van de grondwet over "joods-christelijke en humanistische wortels", moet het staatsburgerschap van mensen die dergelijke "wortels" niet hebben, beperken, twijfelachtig maken, althans aan voortdurende waakzaamheid en kritisch onderzoek onderwerpen. (Zie mijn artikel daarover op DLL: PVV bazelt over een "dominante wortel-cultuur": Ongelijkheid van burgers opnemen in art. 1 van de Grondwet? van vorige week). Degenen die daarbij het eerst in het vizier worden genomen, zijn de socialisten, blijkbaar.

Wantrouwend- en vooringenomen onderzoek, uitgaande van een voor-darwinistische en voor-christelijke theorie over "besmetting" door de islam van iedereen die in een "moslimland" geboren is, dat heet met een Latijns woord "inquisitio". Inderdaad, goed gezien, daar komt de Inquisitie vandaan. Kerkelijke rechtbanken onderzochten ketterij, dat wil zeggen: opvattingen die niet met die van de toenmalige RK Kerk overeenkwamen. Marteling werd daarbij niet geschuwd. De uitvoering van de wrede vonnissen werd aan de burgerlijke rechter overgelaten. Ook een vorm van scheiding van Kerk en Staat.

Het bekendst in de Spaanse inquisitie. Die richtte zich vooral op de vele Spaanse joden en moslims, die eerder, gedwongen, tot het christendom waren overgegaan. Hun gangen nauwgezet nagegaan. Als ze geen varkensvlees aten, thuis sjabbat vierden, in de richting van Mekka baden, dan waren ze erbij. Tegen 1492 was het hele Iberisch schiereiland zodoende moslim- en joden-vrij. Maar de arme katharen, een oude christelijke secte in Zuid-Frankrijk, kregen ook te maken met demonisering en vervolgens onderdrukking.

De Tachtigjarige Oorlog, de Geuzen-opstand dus, waarvan het PVV-program zoveel werk maakt, was, behalve een protestbeweging tegen 10% vermogensbelasting (de tiende penning van Alva) ook juist het verzet tegen de beoogde invoering van de inquisitie in de Nederlanden. In z'n eerste paradox is de PVV niet gestikt. Maar dit terzijde.


Het lijkt een paranoïde idee van mij, dat de islamofoben erop uit zouden zijn, om een nieuw soort inquisitie in te voeren. Ik zou er dan ook niet op zijn gekomen, als niet de vanuit Amerika opererende Duitse pro-Wilders blog "Politically Incorrect" (PI) niet onlangs een lans had gebroken voor het herwaarderen van juist diezelfde Inquisitie uit naam van de strijd tegen de islamisering. Het luidt  "Die Heilige Inquisition hatte Recht!":
Die Heilige Inquisition war jung und fortschrittlich, war frauenfreundlich, war effizient, hatte recht, war heilig. Der all dies in einem Buch behauptet, heißt Hans Conrad Zander und war Mönch im Dominikanerorden (das ist der Gründerorden der Inquisition).

De redenering bij PI is nu, dat door de Heilige Inquisitie het Westen voor een Islamisering gered is. "Zonder de Inquisitie, zouden jij en ik hier nu niet zijn." Een noodzakelijk kwaad. Weer van toepassing op het huidige tijdsgewricht. Eén van de vele bezoekers en commentationen bij PI, ene jHunyadi, legt ons eens even precies uit, waarom de inquisitie zo gelijk had, met ketters aan te pakken. Het waren namelijk de voorlopers van onze dhimmis, onze "cultuurrelativisten":

Nicht zu vergessen: Die Katharer waren die Ursozialisten und Urkommunisten, die schon Friedrich Engels als Vorgänger erkannt hatte. Sie waren keineswegs die sanften Prediger und blütenweiß-unschuldigen Freigeister, sondern Psychosektierer und Putschisten mit extrem totalitären Zügen. Sie zwangen alte Mitglieder ihrer Gruppen zum Selbstmord, etwa durch Verhungern, durch Essen von Glasscherben oder Selbstvergiftung. Sie förderten Abtreibung und Kindsmord. Und sie galten schon zu ihrer Zeit als die fünfte Kolonne des Islam – “Lieber den Türken gedient als dem Papst” war eine ihrer meistgebrauchten Losungen, z.B. bei den Bogumilen auf dem Balkan.
Kijk, dat zijn de ideeën die opgeld doen op een blog, die op z'n voorpagina wel zes verschillende keren voor Wilders werft en die eind maart een anti-Nederland en pro-Wilders demonstratie organiseerde voor de Nederlandse ambassade in Berlijn.
En Wilders zelf? Die laat het zich aanleunen.

De "sluipende islamisering" is demagogie. De sluipende ondergraving van de Nederlandse rechtsstaat en het ombouwen daarvan tot een Wilders-theocratie is maar al te reëel.

Wat twee onnozele haakjes ons niet allemaal kunnen leren...

-----------------------------------
*) Met uitzondering van de blog GeenCommentaar, die het als "Quote" publiceerde, maar ... met als enig commentaar, dat het hier weer eens een "godwin" betreft. Wat op zich juist is.)
**) suprematisme: de opvatting dat een ras, een bevolkingsgroep, een religieuze groep per definitie superieur zou zijn aan andere.

22 mei 2010

PRO BRUXSEL BLOG: Brussel moet zich bevrijden van elke communautaire inmenging van buitenaf

Brussel is België's weeskind. ProBruxsel heeft een helder en duidelijk program voor de a.s. verkiezingen:

Sticht een eigen gewestelijke "gemeenschap", die onderwijs, culturele zaken en persoonsbelastingen autonoom regelt. 

Volstrekt realiseerbaar, indien tenminste de grote Brusselse partijen zich emanciperen van hun regionalistische commandocentra in Wallonië en Vlaanderen!


Ziehier het programma:
Doordat we het failliet van een vergelijk tussen de Gemeenschappen hebben moeten constateren wordt Brussel nu gedwongen om zelf een fundamentele hervorming van de Belgische staat te eisen zodat ze over voldoende financiële middelen kan beschikken om de toekomst van haar bewoners en hun kinderen veilig te stellen. Er is voor het Brussels Gewest geen enkele reden meer om afhankelijk te blijven van zowel de Franse als Vlaamse Gemeenschap. Brussel moet nu eisen dat het zich op een onafhankelijke manier binnen het nieuwe België kan besturen.

Binnen het België van morgen zijn de enige entiteiten die moeten blijven bestaan de Gewesten. Indien die dat nodig achten kunnen ze, samen, over de bevoegdheden beslissen die toevertrouwd zouden moeten worden aan het federale niveau, dat op haar beurt de Staat op het Europese en internationale vlak zou vertegenwoordigen.

Brussel moet vrij zijn om, volledig onafhankelijk, alle culturele bevoegdheden, inclusief het onderwijs en de persoonsgebonden materies van haar bewoners, te beheren.

Brussel moet de vrijheid hebben om zelf te beslissen wat ze nodig acht om een goed beheer en administratie, gebaseerd op respect van eenieder en met gegarandeerde rechten voor alle minderheden uit te bouwen.

Brussel zou eindelijk vrij moeten zijn om een meertalig onderwijs te kunnen organiseren om zo de jongeren de beste kansen te geven binnen een internationale Stads-Gewest, een plek waar al decennia lang de Latijnse en Germaanse culturen elkaar ontmoeten en waar, meer recentelijk, ook de Europese en mondiale culturen elkaar tegenkomen.

Brussel moet de vrijheid hebben zelf personenbelasting te kunnen heffen op de plaats van tewerkstelling.

Brussel moet de vrijheid hebben haar mobiliteit op een adequate manier te beheren om zo een betere levenskwaliteit van zowel haar bewoners als haar bezoekers te garanderen, en wel door middel van het heffen van een stadstol, net zoals Londen en Stockholm reeds met succes hebben ingevoerd.

Brussel moet de mogelijkheden krijgen om, ten voordele van alle bewoners en bezoekers, een harmonieuze samenleving te organiseren. In samenwerking met haar buren moet Brussel, wederom in het belang van allen, de mobiliteit, veiligheid, ruimtelijke ordening en economische vernieuwing van haar hinterland kunnen beheren.

Pro Brussel wil, als Wallonië en Vlaanderen dat ook wensen, een gemeenschappelijke toekomst met de andere Gewesten opbouwen. Maar als deze wil er niet meer is, dan moet Brussel vrij zijn om, onafhankelijk, haar lot in eigen handen te nemen.

En om dit project voor een autonoom Brussel en dat voor de toekomst van België te verdedigen, heeft Pro Bruxsel besloten om een lijst van 22 Brusselse Nederlands- en Franstalige kandidaten voor te dragen voor de volgende verkiezingen om ook in het federale Parlement de stem van de Brusselaars te laten weerklinken.
Bron:
PRO BRUXSEL BLOG: Brussel moet zich bevrijden van elke communautaire inmenging van buitenaf.

Ik ontwikkelde een dergelijk voorstel al in januari 2008: Stel je voor, dat de Brusselaars zelf een Gemeenschap stichtten? (De Lage Landen)

21 mei 2010

In het Nyfer-rapport van Wilders moet je voor "partieel": PARTIJDIG invullen


Als ik zou vragen om uit te rekenen wat 6 tot 16-jarigen aan de staat kosten in vergelijking tot een andere leeftijdsgroep, dan zou toch iedereen gaan roepen, dat dat onzinnig is, want voor die kinderbijslag en onderwijsvoorzieningen komt toch economisch gezien, een enorme bate terug?
Toch is dat precies, wat de lieden van het Nyfer-bureau hebben nagelaten om te doen bij hun onderzoek naar wat “ons” de immigranten (en hun nageslacht) “uit moslimlanden” wel niet zouden “kosten”.
Ja, ze dekken zich in: Hun berekeningen zijn slechts “partieel”.
Wel, hun berekeningen zijn wel heel erg “partieel”:
  • alleen effecten op het staatsbudget zijn meegenomen (en dat dan nog “partieel”), elke econoom weet, dat daardoor een scheef beeld ontstaat. Bij de doorrekening van de partijprogrammas door het CBS wordt ook getracht de economische effecten op langere termijn in te schatten van budgettaire uitgaven door de staat. Nyfer heeft dat niet gedaan.
  • de immigranten uit “niet-westerse landen” zijn onderzocht, niet die uit moslim-landen (ongeveer 1/3 van dat aantal),
  • tegenover de lagere afdrachten aan belastingen, premies e.d. van mensen die weinig verdienen, staat uiteraard een groot voordeel voor de werkgever, namelijk: lagere loonkosten.
  • Als er dus al sprake zou zijn van een groter beroep op collectieve middelen door niet-westerse allochtonen en hun nakomelingen, dan is dat dus eigenlijk een subsidie van de overheid aan de werkgevers!
Bij GeenCommentaar op 20 mei een prima “eerste indruk” van het rapport door een echte onderzoeker. Hij meldt:” In 2007 was het migratiesaldo*) uit niet-westerse landen zelfs negatief.”
Om zich dan af te vragen: “Leveren niet-westerse allochtonen dan geld op?”

Mijn antwoord op die retorische vraag is: JA.
Al was het maar in de vorm van Amerikaans geld van Wilders voor  de zieltogende “denktank” Nyfer te Utrecht.
Maar, waarde vrienden, dat is slechts een “partieel” antwoord op deze interessante vraag.

*) negatief migratiesaldo: er gingen meer niet-westerse allochtonen weg, dan er binnenkwamen.

19 mei 2010

PVV bazelt over een "dominante wortel-cultuur": Ongelijkheid van burgers opnemen in art. 1 van de Grondwet?Het wortelextract van de PVV is giftig voor de Nederlandse cultuur.
Op blz. 33 van het PVV-Verkiezingsprogramma wordt uitgelegd wat "Kiezen voor Onze Cultuur" betekent.Dit ranzige stukje begint met de volgende klaroenstoot:
Wij zijn een land met Joods-christelijke en humanistische wortels. Alles wat we hebben komt
daaruit voort: onze welvaart, scheiding van kerk en staat, democratie.
"Wij zijn een land": De inwoners van Nederland "zijn" niet een land, maar een "volk", een "natie", een "taalgemeenschap" of, als je het politiek wilt omschrijven, een door staatsgrenzen omsloten gemeenschap van burgers, die met elkaar een contract zijn aangegaan, om bepaalde waarden en beginselen te handhaven. Rechten en plichten.
De grote Verlichtingsdenker Jean-Jacques Rousseau noemde dat het "contrat social".  Wezenlijk daarbij is, dat alle personen die zich legaal binnen de grenzen van de staat bevinden, deel uitmaken van deze "nation". Gelijke rechten en plichten voor iedereen zijn daarvan de grondslag. Zo staat het ook in artikel 1 van onze grondwet.
Die gelijkheid van rechten en plichten is ook de basis van de individuele veiligheid, waar Wilders zo mee schermt. Immers, zodra en zo lang een individuele inwoner van Nederland niet meer bang hoeft te zijn, dat hij/zij wegens zijn ras, religie of geslacht nadeel kan ondervinden of achtergesteld kan worden, hoeft hij/zij zich ook niet meer te bewapenen of bendes te vormen die via knieschoten andere Nederlanders terroriseren. Het geweldsmonopolie van de overheid (politie, leger, rechterlijke macht) verbiedt het vormen van milities en garandeert in de praktijk de veiligheid van iedereen tegen agressie door anderen. In beginsel, natuurlijk. Maar je moet met een zuiver principe beginnen om één en ander te regelen.
Juist dat artikel 1 van de Grondwet zegt Wilders nu te willen veranderen. Bij de "Oplossingen" van deze paragraaf staat in GROTE LETTERS, onderaan blz. 35:
En vooral: in artikel 1 van de Grondwet verankeren we de
Joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland als dominante cultuur
Verankerde Joods-christelijke en humanistische Wortels: In het jaar 754 hebben de Friezen nog Sint Bonifatius, die de Nederlandse heidenen kwam bekeren, bij Dokkum vermoord. Dat was een eeuw, nadat onder joods-christelijke inspiratie, in het verre Arabië de Islam was geboren. Sindsdien, heeft het Christendom inderdaad veel invloed gehad op de cultuur van degenen die de Lage Landen waren komen koloniseren. De eerste humanistische reactie tegen de verstikkende invloed van de corrupte RK Kerk was niet, zoals iedereen elkaar nabouwt, de achttiende-eeuwse Verlichting, maar de Renaissance in Noord-Italië, die met grote vertraging ook hier doordrong tegen het einde van de Middeleeuwen. Van Joden moest men hier niet veel hebben, net zoals in de rest van Europa.
Wel was er, met name in het Westen van wat later Nederland zou gaan heten, een eigen volksaard ontstaan, met als sterke punten: onafhankelijkheid, samenwerking en openheid naar andere culturen.
  • Die koppige onafhankelijkheid heeft veel te maken met het feit, dat de ontginners van de moerassen vrijwel geheel op zichzelf waren aangewezen. Het feodalisme met zijn lijfeigenen heeft hier nooit echt aangeslagen. 
  • Samenwerking in streek- en dorpsverband werd afgedwongen door de strijd tegen het water en de noodzaak, om door middel van zelfbestuurde waterschappen collectieve arrangementen te maken en in stand te houden. Een grondeigenaar kon niet zo maar zijn afvalwater bij de buren lozen. Daar moest je samen iets aan doen. Vandaar het eeuwige "polderen": compromissen sluiten en de uitvoering daarvan delegeren aan dijkgraven en dergelijke.
  • Openheid naar andere culturen was nodig, om de handel met de omliggende streken goed te kunnen drijven. De Nederlandse "tolerantie" is verankerd in onze cultuur, enerzijds, omdat het Christendom van Jezus en Paulus cultuur-relativistische elementen bevat, anderzijds, omdat "leven en laten leven" op den duur voor de Hollandse en Zeeuwse handelaars het voordeligst uitpakte.
De "wortels" van een cultuur bestaan dus niet uit religies en ideologieën, maar uit een eeuwenlange wisselwerking tussen allerlei factoren, waarbij de lokale interpretatie van de godsdienst of de filosofie vaker diende als rechtvaardiging voor een door materiële omstandigheden opgedrongen gedrag, dan omgekeerd.

Maar de PVV maakt het nog gekker. Ze zegt: Die ideologische "wortels" ZIJN de Nederlandse cultuur. Als we die wortels maar "verankeren" in de grondwet, dan is de bedreigde Nederlandse cultuur gered, want dan wordt ze "dominant". Hier is sprake van verwarring tussen "natuur" en "cultuur". In de natuur wordt een plant bepaald door zijn wortels. In de cultuur (van het Latijn: colere=bebouwen) worden planten uitgezaaid, behandeld, met elkaar gekruist en verzorgd met het oog op wat ze produceren. Het is een eindeloos proces van verandering.
Wilders en de zijnen zeggen daarentegen, dat ze hun interpretatie van de Nederlandse cultuur willen opleggen via een "canon" (typisch statisch kerkelijk begrip) die verplicht op school moet worden onderwezen (indoctrinatie) en dat alles onder de Nederlandse vlag, die op alle scholen moet wapperen (één van de "Oplossingen" in de cultuur-paragraaf).

Maar het ergste komt nog. Omdat de PVV cultuur met natuur verwart, suggereert de "wortel"-vergelijking ook, dat men denkt, dat iemand die andere dan de canoniek voorgeschreven wortels heeft, voor zijn leven lang getekend is, tot in zijn kinderen en kleinkinderen! Iemand die geboren is in een moslim-land, want daar gaat het Wilders natuurlijk om, heeft een "natuur" die onaanvaardbaar is, ook al kan die persoon daar zelf niets aan doen. Daarom moet het PVV-wortelextract per grondwetswijziging "dominant" worden. Om ze eronder te houden.
En dat, terwijl een cultuur nu juist is aangewezen op kruisbestuiving, vernieuwing, nadenken, intelligentie en openheid. En dat, terwijl "cultuur" inhoudt, dat datgene wat boven de aarde groeit, door mensenhand ontstijgt aan de natuurlijke predestinatie van zijn willekeurige uitzaaiing en van zijn wilde wortels.

Wat kwam er ook weer terecht van de geniale uitvindingen van Willie Wortel?

PVV wil "door de islamisering bedreigde" kunstenaars eerst brodeloos maken en hen vervolgens "beschermen"!

Wilders wil alle kunstsubsidies afschaffen (behalve die voor musea en bibliotheken), dus de eigentijdse kunstenaars (beeldende kunstenaars, musici, schrijvers, dichters, filmers en cartoonisten) en masse naar de Bijstand verwijzen. Maar diezelfde kunstenaars moeten wel "beschermd" worden als ze worden "bedreigd door de islamisering"!

Hallo! Bent u daar nog? Het staat er echt, in het PVV-verkiezingsprogram, vlak onder elkaar, onderaan bladzij 35:
• Bescherm kunstenaars die bedreigd worden door de islamisering
...
• We houden de subsidies voor musea, bibliotheken en ons erfgoed in ere, maar
kunstsubsidies schaffen we af
Het zijn nu juist die kunstsubsidies, die schrijvers en dichters van een klein taalgebied, beeldende kunstenaars, componisten en musici, filmers en videokunstenaars, ja, zelfs cartoonisten als Gregorius Nekschot, helpen, om de Nederlandse cultuur in stand te houden en te vernieuwen. Zonder die steun in de rug, zullen velen in de Bijstand terechtkomen. Mooie deal: Geen kunst meer, maar "we" moeten allemaal wel betalen. Waarschijnlijk komt het zelfs duurder uit voor de staatskas.
Enfin, als er bijna geen kunstenaars meer zijn, vallen de kosten voor hun beveiliging dan weer lager uit.

Trouwens, wat bedoelt Wilders met "bedreigd door de islamisering"?
Voor Wilders staat het optreden van "links" tegen zijn racistische praatjes en provocaties, gelijk aan "islamisering". Wilders suggereert een groot complot van de "elite", om de sharia hier in te voeren.
De demonisering van "links" is een vast onderdeel van het PVV-program.
Het wordt er bijna stiekem in verweven. Het zou best kunnen, dat de voormalige leider van een rechtse militie met staatsgreepplannen, de huidige schrik van Almere met zijn knieschoten-afvurende stadscommando's, kortom, mr. Raymond de Roon, hier een handje in heeft gehad.

Gaat Wilders bepalen, wat "völkisch" is, en wat niet?
Je mag niet met de Nazis vergelijken, ik weet het. Maar beluister ik hier niet iets als ophitsing tegen "entartete Kunst"? Gaat Wilders bepalen, wat "völkisch" is, en wat niet? Wèl Vondel en Bilderdijk? Niet Multatuli, Henriëtte Roland Holst en Hafid Bouazza? Waar was de PVV, toen enkele dagen geleden een van de allergrootste Nederlandse schrijvers en diens onvergelijkelijke Max Havelaar (1860) werd herdacht? De Max Havelaar heeft de Nederlandse taal vernieuwd, verfrist en in dominee Wawelaar onze christelijke traditie in een kritisch-, maar humanistisch licht geplaatst. Voor de dekolonisering van Wilders' vaderland Indonesië heeft het boek belangrijke grondslagen gelegd.

Trouwens, Joost van den Vondel zou onder Rita Verdonk en Wilders Nederland niet eens zijn binnengekomen, daar hij als Antwerpse vluchteling eerst naar het Duitse Kleef was gegaan. De zwermen Vlaamse gelukszoekers die begin zeventiende eeuw met tientallen tegelijk de Zeven Provinciën binnenstroomden om van onze welvaart te profiteren (Breero schreef daar een nogal racistische satire op), zouden, als het aan de PVV lag, het land niet zijn binnengekomen en volgens geldende wetgeving zijn teruggestuurd daar het eerste land waar ze hun toevlucht hadden gezocht. Vraag maar aan Hirsi Ali.


En de "gelukzoeker" Spinoza? Zoon van een joods-sefardische asielzoekersfamilie die uit Spanje moest vluchten. Werd op aandringen van de Amsterdamse gereformeerde kerkenraad door de Portugees-Joodse Gemeente verbannen. Onder de regels die Wilders voorstelt, zou Spinoza's vader het land niet eens zijn binnengekomen. Laat staan, dat de PVV zou hebben toegestaan, dat de wiskundige filosofie van deze vreemdeling, zo flagrant in strijd met de (toenmaals) "dominante" cultuur op christelijk-joodse grondslag, gepubliceerd zou zijn.
Kortom: De dominees Wawelaar van Raymond de Roon zouden één van de grootste filosofen uit de geschiedenis in een asielzoekerscentrum hebben laten verkommeren.

Een PVV-Nederland zou qua cultuur een boerenkool-Disneyland worden.
(Plaatje: Islamisering van Nederland volgens de Counter-Jihad kalender 2008. Verkocht door de Gates Of Vienna hetzblog, die ook een steunfonds voor Wilders heeft. Dergelijke kunst moet worden "beschermd", want bedreigd door de islamisering. Overige kunst kan stikken, vindt de PVV.)

17 mei 2010

Krapuul: Wilders’ nationaliteitenplan kan lelijk uitpakken voor Joden - Weer 'n schoonheidsfoutje in het PVV-program!

De stiekeme racist (ethnicist) weer eens in zijn eigen spel gevangen: De PVV wil veroordeelden met een dubbele nationaliteit, hun Nederlandse ontnemen en hen deporteren naar het land van hun tweede nationaliteit.
Hoe moet dat nu met Joden?


Die hebben qualitate qua de Israëlische nationaliteit. Is het de bedoeling, om wapenwet-overtreder Gidi Markuszower (voormalig nummer 9 op de PVV-lijst) naar Israël uit te zetten? -
Krapuul-gastredactrice Eva Szervos ziet de ironie er wel van in. Maar wat overheerst, is toch vooral schaamte.

Plaatsvervangende schaamte over hoe iemand, door even door te denken, de ongewilde gevolgen van het PVV-programmapunt kan uitdokteren. En wat zullen de Israëlische en Amerikaanse patroons van Wilders van diens antisemitische programmapunt vinden?
En gewone schaamte, over het boerenkool-racisme, dat, inspelend op terechte angsten van mensen die om zich heen de gevolgen van de globalisering zien, zo een invloed heeft kunnen krijgen

Hoe is het toch mogelijk, dat in een middelgroot, hoogontwikkeld, democratisch land als Nederland, een partij die geen partij maar een maffia is, met een padrone die intimideert, konkelt en haatzaait - hoe is het mogelijk, dat men nog niet zo lang geleden een premier in de heer Geert Wilders zag?

De Schaamte Voorbij
Pas sinds kort, komt de rechterlijke macht, komen de media en komen wetenschappers uit hun "linkse schuilkerken" tevoorschijn en maken de ene na de andere doorzichtige Wilders-mythe met de grond gelijk.
De Amsterdamse rechtbank liet zich in februari niet intimideren en stelde een degelijke procedure vast voor de berechting wegens de verdenking van haatzaaien ten aanzien van Wilders.
De media doen eindelijk ook hun werk: Vrij Nederland (Wilders' duistere financiering), De Pers (Wilders' Californische band met anti-homo en -abortus fanaten), het TV-programma Zembla (Wilders' als haatzaaier in een "Wehret den Anfängen"-stijl) en op 15 mei, drie weken voor de parlementsverkiezingen, ook het kwaliteitsdagblad NRC-Handelsblad met drie pagina's zorgvuldig onderzoek naar de manier waarop Amerikaanse Likud-lobbyisten financieel en ideologisch profiteren van Wilders - en vice-versa, althans wat het financiële betreft.

Wilders heeft de afgelopen tijd geleefd in een ongelofelijke spagaat. Je zou het ook gewoon oplichterij kunnen noemen. Tegen de één dit zeggen en tegen de ander dat. Enerzijds trad hij op in Nederland en omgeving als een liberale antiracist, alleen bezorgd om de veiligheid van "Henk en Ingrid", en, anderzijds, in Israël en in Amerika, als de meest fanatieke bestrijder van de Palestijnen en als een "joods-christelijke" heilige.

Het komt allemaal wel laat, maar misschien nog niet helemaal te laat. De opiniepeilingen laten een langzame daling zien van de aantallen kiezers die op 9 juni op de PVV willen gaan stemmen. Maar 15 tot 18 zetels in een parlement van 150 is nog altijd veel te veel.

Ik werk sinds enige tijd mee aan de "anti-haat" site Krapuul. De initiatiefnemers daarvan, hebben het aangedurfd, tegen de stroom in, om aan te tonen, dat de keizer geen kleren droeg. Of, anders gezegd, onder zijn "kopvod" anders dacht dan hij wilde laten blijken. Wilders' PVV gaat gehuld in een burka van versluierd racisme. Wat nog steeds hier en daar door onze linkse vrienden wordt veroordeeld als "tendentieus", noemen wij gewoon partij kiezen. We zeggen wat we denken. En het verschil met de erfgenamen van Pim Fortuyn is, dat we eerst hebben nagedacht, voordat we wat zeggen.

Ik moet er nog steeds wel aan wennen, dat oordelen en betogen op twitter-lengte. Maar het houdt je scherp. En het heeft resultaat. Hieronder Eva Szervos' neersabeling van Wilders' plannetje met dubbele nationaliteiten.

Wilders’ nationaliteitenplan kan lelijk uitpakken voor Joden | Krapuul.nl

(Onderstaande is weer een gastbijdrage van Eva Szervos. Gastbijdragen op deze site zijn altijd welkom, check de about pagina voor meer info.)
De PVV heeft bij monde van Geert Wilders vaker uitgesproken dat mensen met een dubbele nationaliteit na strafveroordeling de Nederlandse nationaliteit zouden moeten kwijtraken. Dit voornemen is nu ook vastgelegd in het verkiezingsprogramma van de partij.
Het voorstel heeft een aantal bezwaren, waarvan de belangrijkste al een keer langsgekomen zijn. De eerste is natuurlijk dat je rechtsongelijkheid creëert als je de ene Nederlandse staatsburger anders – zwaarder – berecht dan de andere Nederlandse staatsburger. Rechtsongelijkheid is een grove schennis van de grondgedachte van ons rechtsstelsel, en alleen om die reden zou het erg moeilijk worden om een dergelijke maatregel in te voeren.
De tweede is dat niet individuen, maar soevereine staten bepalen wie onderdaan is en wie niet (internationale rechtsregels voorbehouden, die overigens vooral statenloosheid moeten voorkomen). Een individu heeft doorgaans niets te vertellen over welke nationaliteiten hij of zij bezit. Het is niet alsof je de Marokkaanse nationaliteit kan opzeggen als een abonnement op de Donald Duck.
Een Marokkaanse familievriend heeft ooit geprobeerd zijn Marokkaanse nationaliteit kwijt te raken, nadat zijn familie onder de vorige koning zo heeft geleden onder vervolgingen dat hij niets meer met het koningshuis te maken wil hebben, en dus ook niet formeel onderdaan wil zijn. U raadt het: het is hem niet gelukt.
De twee genoemde argumenten zijn zo zwaarwegend dat ze zouden moeten voldoen, maar natuurlijk blijft Geert Wilders volharden in een waar-een-wil-is-is-een-weg-denken als een Don Quichot die tegen de solide structuren van ons Westerse rechtsstelsel vecht. Daarom zou het handig zijn dat de aankomende PVV-stemmer zich iets zou aantrekken van het lot van een groep mensen die onverwachts ook getroffen zouden worden door dergelijke wetgeving: Joden.
Lang niet alle Joden in Nederland zijn voorstander van het bestaan van Israël, laat staan van het beleid van Israël ten aanzien van de Palestijnen. Daar hebben zij verschillende redenen voor, die uiteenlopen van ultra-orthodoxe opvattingen over de terugkeer naar Israël tot en met alle humanitaire en morele bezwaren die je kunt hebben tegen het huidige beleid van Israël. Dat is natuurlijk hun goed recht, daar mogen zij zelf voor kiezen.
Echter, alle Joden hebben het onvervreemdbare recht van Aliyah (ook wel gespeld als Oleh), ongeacht opvattingen over Israël. Dit houdt in dat iedere Jood het recht heeft om zich te vestigen binnen Israël en het Israëlische burgerschap aan te vragen, onvoorwaardelijk. En dat is nationaliteit: het recht om burgerschap aan te vragen.
Dat betekent dat, als Wilders zijn zin krijgt, iedere Joodse onderdaan van het Koninkrijk der Nederlander ineens weer burger met b-status wordt. Een burger die harder gestraft wordt dan een ander als hij, zoals gewezen PVV-kandidaat Gidi Markuszower, een pistool draagt op een moment en een plaats dat hij dat niet mag. Of als een Jood betrokken raakt in een vechtpartij. (Overigens definieert Wilders “crimineel” helemaal niet. Het kan dus ook zijn dat overtredingen, zoals fietsen zonder licht of vóór negen uur met een kaartje met korting reizen, onder “crimineel” valt. Daar ga je als je je vuilniszak te vroeg buiten zet, je mag meteen met het afval mee.)
Overigens maakt het ondergetekende niets uit voor wie rechtsongelijkheid gaat gelden, of het nu een Marokkaan, een Turk, een Amerikaan of een Jood is. Maar ik ben me er wel van bewust dat dergelijke wetgeving voor veel mensen ineens héél anders gaat klinken op het moment dat ze niet die irritante scooterjongen met zijn witte petje voor zich zien, maar ook de schaarse nakomelingen van hen, wier lot wij ieder jaar herdenken.
Weer een slechte dag voor Geert Wilders.
Het zal mij benieuwen, wat ze morgen weer bedenken, om de aandacht af te leiden...

Wilders is een oplichter!


Toch wel even een prima stuk van Freke Vuijst in VN.
Kijk maar:

Dollars - en euro's - voor Wilders

De internationale fanclub van Geert Wilders heeft zich in de Nederlandse verkiezingsstrijd geworpen. De afgelopen twee dagen verspreidt de oproep Urgent Help Geert Now zich razendsnel via de blogs van de counter jihad-beweging. 'Geert Wilders en de PVV leveren een strijd op leven en dood tegen de krachten van de jihad. In de afgelopen jaren is Geert Wilders het internationale symbool van de strijd tegen Islam geworden.'
Behalve wij (en een enkele andere blog) heeft NIEMAND nog het schandaal aan de orde durven stellen, dat door angst en slabakkerigheid, het in Nederland mogelijk is, dat een club, die geen vereniging is, dus geen leden kent, met geheime subsidies vanuit het buitenland, zetels kan kopen in onze volksvertegenwoordiging.
De PVV, zo gaat de oproep verder, weigert overheidssubsidie om onafhankelijk te blijven. Andere partijen krijgen die steun wel. 'Met als gevolg dat het voor de PVV moeilijk is om deze verkiezing te overleven. De Nederlandse publieke omroep onderneemt een massale campagne om de PVV verdacht te maken.'
Lezers van deze blog weten, dat Wilders nu juist de normale overheidssubsidie voor politieke partijen weigert, omdat hij niet wil (niet kan hebben), dat wij weten waar zijn geld vandaan komt. De plotseling vervroegde verkiezingen in Nederland, de noodzaak om zich te distantiëren van homofobe christelijke bewegingen in Amerika, enz. veroorzaken een GAT in zijn begroting. Vrij Nederland signaleert nu een last-ditch effort, om Wilders uit de financiële nood te helpen.
Steunpilaren als Daniël Pipes (AIPAC, Likud-uiterst rechts) hebben hun Amerikaanse steun-bewegingen al onzichtbaar gemaakt. Bij de hysterica Pamela Geller moet je helemaal naar onderen scrollen, om iets voor Geert te kunnen doen. Blijven over, de blanke suprematisten van Fjordman, de CIA-blog van "Baron Bodissey" (Gates Of Vienna) en de hele riedel van klonen van deze laatste: Brussels Blog, bij voorbeeld.

Freke Vuijst signaleert terecht, dat de oproepen nu wel heel pathetisch worden.
Maar fans van Wilders kunnen daar iets aan doen. Ze kunnen geld storten in de partijkas van de PVV. 'Tienduizend gewone mensen die elk een paar dollars geven, kunnen compenseren wat Wilders niet van de overheid of rijke donateurs krijgt.'
Grote onzin, dus. Wilders zou gewoon dezelfde bijdrage als andere partijen kunnen krijgen. Maar hij WIL of hij KAN dat niet. Wilders en de harde kern van de mensen die blijven denken dat hij 'bruikbaar' is, worden pathetisch:
De 'Help Geert Nu' actie begon twee dagen geleden met een mailtje van een PVV-lid (wie is niet bekend) naar de anti-islam site Gates of Vienna. De eigenaar van de site, Baron Bodissey, beschrijft Wilders als de 'de facto leider van de Europese counter jihad-beweging. 'Zijn succes zal grote invloed hebben, ver buiten de grenzen van zijn eigen land.'
Je kunt er natuurlijk om lachen. De counter-jihad-beweging (Brussel, november 2008, met de 'onafhankelijke' arabarbarist Hans Jansen bij het Vlaams Belang) gaf een kalender-2009 uit, waarin per maand, de wandaden van de Islam tegen ons Christelijk erfgoed worden gedocumenteerd.
Helaas, helaas, de maand december toont een prachtige moskee, het Alhambra in Spanje, die werd gesticht en gebouwd, lang voordat de reconquista hem kwam ontheiligen met een christelijke kapel, midden in het gebouw, waarvan zelfs de christelijke vorst kwam melden, dat het hem niet behaagde. Ik signaleerde dat eind 2008, maar onder de counter-jihad fanatici was er natuurlijk niemand te vinden, die de gekkigheid van een en ander begreep.


Ik zal het maar niet hebben over de Aya Sofia. Ajaan Hirsi Ali en alle blanke suprematisten willen, dat het weer een christelijke kerk wordt en dat christenen meer babies maken, om deze heilige plek weer te bezetten. Ajaan zelf komt, wegens haar afkomst en huidskleur voor een dergelijke actie niet in aanmerking. Niemand schijnt intussen te hebben opgemerkt, dat al in 1939 het Turkse parlement de Hagia Sophia onttrokken heeft aan de uitoefening van de Islam en het gebouw heeft verklaard tot een historisch monument van Christendom en Islam beide.
In Spanje, moet je daarop in Sevilla, Malaga en in andere zuidelijke steden, nog even wachten.
Vrij Nederland schreef eerder over de fondsenwerving in Amerika voor Wilders' rechtzaak. Geld dat ook direct gaat naar de PVV. Buitenlandse donaties aan de verkiezingskas van Nederlandse partijen is, in tegenstelling tot veel andere landen waar het verboden is, in Nederland wel mogelijk.
Behalve wij (en een enkele andere blog) heeft NIEMAND nog het schandaal aan de orde durven stellen, dat door angst en slabakkerigheid, het in Nederland mogelijk is, dat een club, die geen vereniging is, dus geen leden kent, met geheime subsidies vanuit het buitenland, zetels kan kopen in onze volksvertegenwoordiging.

Is het hier het Italië van Berlusconi, of zoiets?

Nee, het is ERGER!!

Heeft de maffia nog de zaken in EIGEN hand en onderwerpt ze zich aan de ere-regels (!) (zie: ere-moorden, HR) die de padrone stelt en handhaaft – BIJ ONS IS HET ERGER: Wilders verkoopt zich en zijn aanhang aan de meestbiedendende en doet net alsof zijn (vroegere) miljoenen-aanhang zich ook zou inzetten
* voor volkerenmoord op islamitische en christelijke (!) Palestijnen (= geld van Likud en Jisrael Beteinu),
* hij doet net alsof hij aan het hoofd staat van een knieschoten-commando tegen abortus en homofilie (=geld van Amerikaans fundamentalistisch Christelijk Rechts),
* en hij aanvaardt de steun van fascistische bewegingen als het Vlaams Belang, het Duitse Politically Incorrect, de schandalige haat-blog “Gates Of Vienna” en de griezelige suprematist “Fjordman”.

Zonder, natuurlijk, openlijk zijn waardering uit te spreken.

Wilders is een OPLICHTER van zijn eigen aanhang.

(En we hebben het nog maar even niet over de manier waarop men in de VS Wilders gebruikt om geld voor zichzelf te verzamelen.)

12 mei 2010

Avigdor Lieberman schrijft weer eens aan de Amerikanen voor, wie ze moeten aanpakken

Avigdor Lieberman schrijft weer eens aan de Amerikanen voor, wie ze moeten aanpakken.


Op het ene moment zijn de VS voor een Syrische controle over het ongrijpbare Libanon. Bij voorbeeld toen vader Bush in 1990 zijn coalitie samenstelde om Saddam Hoessein aan te vallen (Eerste Golfoorlog). Israël moest knarsetandend aanvaarden, dat de Amerikanen Damascus toestonden, om een einde te maken aan de Libanese burgeroorlog en een gematigd christelijk bewind ondersteunen. En het Syrië van toen, werd een vaste bondgenoot tegen Saddam.
Maar even later, onder de kleine Bush, was Syrië plotsklaps de boosdoener in Libanon, wat leidde tot de desastreuze militaire inval van Israël in Libanon van zomer 2006.
Resultaat: Zelfs de meest rechtse christenen van het land verenigden zich met de succesvolle shiitische verdedigers van Zuid-Libanon en vormden achtereenvolgens twee coalitieregeringen samen met hen.

Het bewapende en goed georganiseerde shiitische Zuid-Libanon is nu een vast onderdeel van de Libanese verdediging tegen nieuwe, toekomstige?, verwoestende Israëlische aanvallen tegen energiecentrales, havens, industriegebieden, ministeries, toeristencentra, enz.
Een overeenkomst met de troepen van de Europese Unie die in Libanon gelegerd zijn, laat de president/opperbevelhebber in Beiroet die vrijheid.

Dat bevalt Israëlisch Rechts natuurlijk helemaal niet. Ze hadden toch niet voor niets, twee, drie dagen voor de wapenstilstand in juli 2006 tienduizenden anti-persoonsmijnen uitgestrooid over het gebied rond Tyrus en de rivier de Litani? Het waren Amerikaanse producten, aan Israël geleverd. Men is nog steeds bezig, om internationale regels op te stellen, die de verspreiding van dergelijke anti-burger-wapens zouden moeten voorkomen.
Belgische ontmijners in dienst van de Verenigde Naties, zijn, met constant gevaar voor eigen leven, bezig om die te ruimen. Ironisch genoeg, zijn Belgische mijnenruimers de beste ter wereld in verband met alles wat er na de Eerste Wereldoorlog in het Westvlaamse land is achtergebleven aan "weapons of mass destruction" (WMD).

De heer Lieberman, minister van buitenlandse zaken van Israël, en een vaste vriend van onze heer Geert Wilders (privé-onderhoud in Den Haag, vorige maand), mag van zijn baas, Likud-leider Benyamin Netanyahu, zich alleen bezighouden met de minder belangrijke delen van de wereld. Nederland bij voorbeeld. Maar soms bekruipt Avigdor het Hero-Brinkman baccil. Dan gaat hij in de contramine. Zoals nu.

Terwijl de Obama-regering alle moeite doet om de huidige Syrische regering te bewegen tot vredesonderhandelingen met Israël en daarbij goede perspectieven heeft op succes (mede dank zij Turkse steun), speelt Avigdor Lieberman, gesteund door ultra-nationalisten als Daniel Pipes en zijn vrienden in de USA zelf, de "trouble-fête". Het toneel is goed gekozen. Ver weg. In Japan. Waar ze wel wat anders aan hun hoofd hebben.

Helaas zijn de internationale media maar al te effectief in zulke zaken (Slate, US):
"Foreign Minister Avigdor Lieberman said during a visit to Japan that the three countries [Iran, Irak en Syrië, HR] are cooperating and pose the biggest threat to world security because they are building and spreading weapons of mass destruction," the Associated Press reported. During a visit to Tokyo, Lieberman said that North Korean weapons seized in Bangkok late last year were meant for distribution among militant groups Hamas and Hezbollah in the Middle East. "Lieberman, who heads an ultranationalist party that is a junior partner in Israel's coalition government, also claimed that 'missile programs' in Iran and Syria were receiving crucial assistance from the North Korean side," the Associated Press reported.
Read original story in The Associated Press | Wednesday, May 12, 2010
Begrijp me goed. Ik ben geen aanhanger van vader noch zoon in de Syrische dictatuur. De ene Aleviet is de andere niet. Maar ik zie geen enkele reden waarom Israël de Syriërs niet met rust zou laten, hun de Golan-gebieden teruggeven en de democratie in Libanon ondersteunen in plaats van haar te ondermijnen.

Israel Beteinu, Avigdor Lieberman, racistische zionisten, vormen een gevaar voor de vrede, voor Europa, en, als je het goed bekijkt, voor zichzelf.
De EU, wil ze iets betekenen, kan niet lijdzaam toekijken, terwijl een derde wereldoorlog wordt voorbereid.
Inderdaad, met hulp, onbewust, denk ik, van Geert Wilders en zijn willige of minder willige (Hero) assistenten.
Daarom: Niet-PVV partijen, alsjeblief, een beetje voorlichting.
De mensen begrijpen het best.
Je zal zien!

The most important news and commentary to read right now. - The Slatest - Slate Magazine

http://rpc.twingly.com/

06 mei 2010

Omstanders

De blog Frontaal Naakt (FN) van Peter Breedveld c.s. heeft natuurlijk een hoog grachtengordel-gehalte. Maar wat is daar fout aan? Op zich?

Mogen intellectuelen alleen maar columns en commentaren schrijven, als ze zich conformeren aan de modes en voorschriften voor het pro- en anti-populisme die op dit moment overheersen?

Dus de jongere ouderen die zich elke dag opmaken om hun Frühschoppen-conversatie te voeren als (heb ik het verkeerd, moet je het zeggen: beloofd?) ex-VU ("Vrije Universiteit", gesticht door de gereformeerde emancipatiebeweging, meer dan een eeuw geleden, in Amsterdam), kortom: als o.a. (ex)-VU studenten en -medewerkers dus, laten meestal zien, dat een beschaafde en (in de goede zin:) stichtelijke conversatie op Internet mogelijk is.

Maar laat ik mijn andere weetjes en denksels over FN verder voor me houden.
De blog doet, wat wij, ik, (ooit, als mediaverantwoordelijke in het hoofdbestuur van de PSP in 1972) al toepasten: FRONTAAL NAAKT! Geen blad voor de mond.
Kijk maar naar de banner van deze blog.

Om het met een mij bekende dominee te zeggen (Gremdaat, die indertijd vrijwillig een mannelijke tegenhanger van de PSP-affiche maakte, naakt over de schutting, verboden door toenmalige PSP-kamerleden, onder wie Fred van der Spek), "we zijn allen kinderen in god's hand".

Maar, alle gekheid op een stokje, FN weet in het onderstaande geval de juiste toon te treffen. En een verschijnsel aan te spreken, dat weer eens erg op de voorgrond trad, toen ZEMBLA een week geleden op een manier die je kunt omschrijven als: frontaal naakt, over Wilders filmde.
We willen het met z'n allen niet horen, niet zien en niet eraan denken. Het was tendentieus. En niet gezellig.
De illusie, dat, als je er maar voorbij kijkt, het niet al te dramatisch neemt, vooral geen aanstoot geeft "die Wilders alleen maar ten goede kan komen", het vanzelf wel overgaat. Nee dus. In dit geval althans.
Het mag nooit meer zover komen als dit:
Toen mijn joodse schoonvader op een razzia-nacht in 1943 een onderkomen zocht bij (niet-joodse) familie in Amsterdam-Zuid, op zich progressieve mensen, absoluut geen NSBers, werd hij aan de deur teruggestuurd. "Te gevaarlijk".
Wat we in 1940-1945 deden en -vooral- NIET deden, vind je niet bij Lou de Jong, maar wel bij Jacques Presser. En zelfs in Presser's Ondergang blijft de Hollandse lafheid onderbelicht. Of, laten we niet zeggen: lafheid, maar: desinteresse. Mijn buurman is jood (nu: moslim). Dat is zijn probleem. Vooral: niet het mijne.

Juist onder ons gereformeerde volksdeel, zijn er veel bewonderenswaardige verzetsstrijders en jodenhelpers geweest. Maar helaas ook veel stijve harken. Fundamentalisten, zou je kunnen zeggen. Maar dat waren de gereformeerde Nazi-tegenstanders ook. Dus, met "fundamentalisme" als marker schiet je niet veel op.

Nee, de proef op de som is, of je de huidige tekenen des tijds goed verstaat. En dat doet Breedveld in het onderstaande stuk, waarvan het eerste deel gelezen kan worden op zijn website. Citaten:

Omstanders

Peter Breedveld
Een paar jaar geleden was ik op een bijeenkomst waar historicus Dienke Hondius iets vertelde over een project waar ze bij betrokken is, ‘Ooggetuigen’, onderdeel van het Oral History Project van het United States Holocaust Memorial Museum. Hondius liet fragmenten zien van gefilmde interviews met ‘omstanders’, mensen die hadden gezien hoe joden in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd.

Bron: Frontaal Naakt. Ongesluierde opinies, interviews & achtergronden » Omstanders

Oral History is een prima correctief op de officiële geschiedschrijving, die zich immers op documenten baseert. Die documenten vertellen vrijwel nooit iets over hoe gewone mensen een tijdperk beleefden: Hoe hun werk was georganiseerd, hoe het thuis toeging, wat er met de buren gebeurde.
Breedveld (over Hondius):
Omstanders hielden zich kennelijk niet bezig met de vraag wat er met de weggevoerde mensen zou gebeuren. Wat die firma Puls aan de achtergebleven inboedel verdiende, daarover speculeerden ze hardop met elkaar.
En een derde getuige, die achter de Joods Invalide woonde - Nieuwe Prinsengracht, HR):
Haar buren waren allemaal joden. Ze waren bang en bleven in hun huizen. Alleen die mevrouw, toen een jong meisje, heeft in het portiek van haar huis staan kijken hoe die mensen werden afgevoerd, in stilte. ‘Ik heb ze gewoon weg zien lopen. Kennissen ook. Wij moesten ons afzijdig houden. Niet kijken. Niet naar buiten komen.”’
Wehre den Anfängen! - Verzet je van begin af aan tegen het apart zetten van hele bevolkingsgroepen!

Als het 1942 is, is het al te laat.

Kom in actie alsof het 1932 is. Dat is OK.

02 mei 2010

Wilders' wanhoopsoffensief: 'Overweeg uit Euro te stappen'!

De gulden was al meer dan twintig jaar vastgeklonken aan de Duitse Mark, voordat de euro werd ingevoerd. De euro is tegenwoordig voor Holland hetzelfde als de DM. Alleen, als Duitsland zelf zou besluiten, om de euro los te laten, kan Nederland overwegen om dat ook te doen.
Want een los zwevende "gulden" is een zekere buit voor de speculanten die ook al met meer of minder succes IJsland, België en Griekenland hebben aangevallen.
Wilders en zijn even wanhopige vriendin Rita Verdonk zien een piepklein gaatje om het tij van de weglopende kiezers te keren.
Speel op angst en nostalgie!:
PVV: overweeg uit Euro te stappen - Binnenland - Telegraaf.nl [24 uur actueel, ook mobiel] [binnenland]

Walgelijk!

01 mei 2010

Toch wel gek, dat wie het hardst roept om een sluierverbod, zelf z'n identiteit versluiert...
Nog net op de valreep, keurde het op ontbinding staande Belgische parlement donderdag  een burka-verbod goed.

Om te voorkomen, dat de maatregel zou lijken op iets wat met discriminatie te maken heeft, leunt de ontwerp-wetstekst aan bij verbodsbepalingen op het dragen van maskers en andere dingen, die de herkenbaarheid van bij voorbeeld demonstranten kunnen belemmeren.

Daarom worden uitzonderingen voorzien op momenten, dat het bij voorbeeld Carnaval is. Dan mag het wel.

Dietmar Näher, de Stuttgartse luis in de pels van de haatblog PI, had vandaag een briljant idee. Wat zouden al die anonieme (pseudonieme) blog-auteurs en -reageerders, die zich zo opwinden over de onherkenbaarheid van burka-draagsters, ervan zeggen, als ook het versluieren van je identiteit op het internet verboden zou worden?

Voor mij hoeft het niet, hoor.

Maar de redenen die de burka-vijanden opgeven voor de noodzaak om het dragen van het ding te verbieden, kunnen net zo goed worden toegepast op henzelf. Kijk maar:
  • - Anoniem blijven, is een uiting van onderdrukt-zijn door het sociale systeem. En dat hoeft toch helemaal niet meer hier, nu we de volle vrijheid van meningsuiting hebben? Het is een restant van de bekrompen ideologieën die heersten, toen de Verlichting er nog niet was. Dat hoort in onze vrije westerse maatschappij niet meer thuis.
  • - Anoniem schrijven en schelden is zich onttrekken aan het toezicht van de democratische orde- en wetshandhavers, die we immers zelf hebben gekozen en met macht hebben bekleed, om de democratie, die we met zoveel moeite bevochten hebben, te beschermen tegen anonieme onverlaten?
Dietmar voorziet een heftige actie voor behoud van het anonimiteits-recht van de kant van de burka-bevechters, mocht het ooit komen  tot een dergelijke maatregel tegen achterlijke gebruiken als schuilnamen.

Maar het zou ook een idee kunnen zijn, om te bepalen, dat het ALTIJD carnaval is. Dan ben je in één keer van het probleem af.

Dat zou niet eens origineel zijn. In de woelige tijd aan het einde van de Middeleeuwen bepaalden de carnavalsvierders in het Franse Romans en (in 1511) in de toenmalige hoofdstad van de bourgondische Lage Landen, Brussel, op Aswoensdag, dat het gewoon carnaval bleef. Prins Carnaval verving de plaatselijke autoriteit op blijvende basis. En de uitgelaten burgers stoeiden rond zoals je op schilderijen van Bruegel nog kunt zien.

En, trouwens, wat te doen met die 49 PVV-kandidaten, die dwang-versluierd en met een spreek-verbod door het leven moeten gaan? Ze dragen allen een virtuele burka!

Als ze wel wat zouden mogen zeggen, zouden ze zeggen, dat ze het vrijwillig doen. Maar dat zeggen burka-draagsters ook.

Het is een kwestie van cultuur, zou je Wilders na kunnen zeggen. Het PVV-carnaval leunt op een oude paternalistische-, tribale- zwijg-cultuur.
Zoiets als de maffia, eigenlijk.
----------
(Deze column verscheen eerder bij krapuul)

Wilders' beoogde getuige Spencer pleegt PLAGIAAT! Bostom noemt hem een VARKEN.

(Andrew Bostom en Robert Spencer samen aan de drank, in betere tijden...)

Islamcriticus Andew Bostom geeft zijn vroegere maat, Islamofoob Robert Spencer er de laatste dagen flink van langs. Spencer zou dingen van Bostom zonder bronvermelding hebben overgeschreven. Dat heet plagiaat. Spencer ontkent alles hardnekkig, maar de voorbeelden die Bostom geeft, lijken wel hout te snijden.

Spencer's mede-getuige voor Wilders, Hans Jansen, de arabarbarist, schreef onlangs een boek, waarin hij zich erover beklaagt, dat -volgens hem- moslims joden en christenen beschouwen als "apen en varkens". Welnu, Bostom ontziet zich niet, om de helft van dit veronderstelde gebod na te volgen. Spencer is voor hem nog geen "aap" (dat komt wellicht nog), maar bepaald wel een "zwijn", een varken.
Aan het eind van een lang en gedocumenteerd betoog*) over hoe Spencer zijn vertrouwen heeft beschaamd, door uit nog ongepubliceerde teksten van hem, Bostom, over te schrijven (zonder bronvermelding), teksten die Bostom uit collegiale overwegingen aan Spencer ter inzage had gegeven, stelt Bostom vast:
And I will cast no more pearls before such “royal” swine. (En ik zal geen paarlen meer werpen voor dergelijke "koninklijke" zwijnen.)
Begrijpelijkerwijs, heeft Loonwatch.com zich vandaag het genoegen van deze apen- en varkens-strijd tussen de beide gevierde voormannen van het Islam-bashen, niet laten ontgaan:
The Great Blog Wars: Andrew Bostom vs. Robert Spencer | loonwatch.com:

Hilarious. I love how nasty these Islamophobes get with one another when they turn on each other. (Ik lach me rot, als ik zie hoe gemeen deze islamofoben met elkaar omgaan, zodra ze elkaar aanvallen.)
Als de Amsterdamse rechtbank aan Wilders' verzoek tot het horen van Spencer als getuige à décharge zou hebben voldaan, hadden we hier ook een leuke week gehad. Hoe had de auteur van van "Apen en Varkens", de arabarbarist Hans Jansen, kunnen verdedigen, dat de varkens-beschuldiging zo typisch des Islams is, nu zijn Amerikaanse medestrijders elkaar om een klein verschil van mening ook al voor "varken" uitmaken?

*) Lees Loonwatch.com met citaten zoals dit uit de scheldpolemiek tussen beide professoren:
Indeed, Spencer quotes and paraphrases without attribution from, specifically, footnote 222 of a magisterial 70 pp. 1937 essay by Georges Vajda on the Antisemitic motifs in the hadith. My first time English translation of Vajda’s unique, seminal work required both French and Hebrew text translations of contents within this single, complex footnote.
And I will cast no more pearls before such “royal” swine.Related Posts with Thumbnails