17 mei 2010

Krapuul: Wilders’ nationaliteitenplan kan lelijk uitpakken voor Joden - Weer 'n schoonheidsfoutje in het PVV-program!

De stiekeme racist (ethnicist) weer eens in zijn eigen spel gevangen: De PVV wil veroordeelden met een dubbele nationaliteit, hun Nederlandse ontnemen en hen deporteren naar het land van hun tweede nationaliteit.
Hoe moet dat nu met Joden?


Die hebben qualitate qua de Israëlische nationaliteit. Is het de bedoeling, om wapenwet-overtreder Gidi Markuszower (voormalig nummer 9 op de PVV-lijst) naar Israël uit te zetten? -
Krapuul-gastredactrice Eva Szervos ziet de ironie er wel van in. Maar wat overheerst, is toch vooral schaamte.

Plaatsvervangende schaamte over hoe iemand, door even door te denken, de ongewilde gevolgen van het PVV-programmapunt kan uitdokteren. En wat zullen de Israëlische en Amerikaanse patroons van Wilders van diens antisemitische programmapunt vinden?
En gewone schaamte, over het boerenkool-racisme, dat, inspelend op terechte angsten van mensen die om zich heen de gevolgen van de globalisering zien, zo een invloed heeft kunnen krijgen

Hoe is het toch mogelijk, dat in een middelgroot, hoogontwikkeld, democratisch land als Nederland, een partij die geen partij maar een maffia is, met een padrone die intimideert, konkelt en haatzaait - hoe is het mogelijk, dat men nog niet zo lang geleden een premier in de heer Geert Wilders zag?

De Schaamte Voorbij
Pas sinds kort, komt de rechterlijke macht, komen de media en komen wetenschappers uit hun "linkse schuilkerken" tevoorschijn en maken de ene na de andere doorzichtige Wilders-mythe met de grond gelijk.
De Amsterdamse rechtbank liet zich in februari niet intimideren en stelde een degelijke procedure vast voor de berechting wegens de verdenking van haatzaaien ten aanzien van Wilders.
De media doen eindelijk ook hun werk: Vrij Nederland (Wilders' duistere financiering), De Pers (Wilders' Californische band met anti-homo en -abortus fanaten), het TV-programma Zembla (Wilders' als haatzaaier in een "Wehret den Anfängen"-stijl) en op 15 mei, drie weken voor de parlementsverkiezingen, ook het kwaliteitsdagblad NRC-Handelsblad met drie pagina's zorgvuldig onderzoek naar de manier waarop Amerikaanse Likud-lobbyisten financieel en ideologisch profiteren van Wilders - en vice-versa, althans wat het financiële betreft.

Wilders heeft de afgelopen tijd geleefd in een ongelofelijke spagaat. Je zou het ook gewoon oplichterij kunnen noemen. Tegen de één dit zeggen en tegen de ander dat. Enerzijds trad hij op in Nederland en omgeving als een liberale antiracist, alleen bezorgd om de veiligheid van "Henk en Ingrid", en, anderzijds, in Israël en in Amerika, als de meest fanatieke bestrijder van de Palestijnen en als een "joods-christelijke" heilige.

Het komt allemaal wel laat, maar misschien nog niet helemaal te laat. De opiniepeilingen laten een langzame daling zien van de aantallen kiezers die op 9 juni op de PVV willen gaan stemmen. Maar 15 tot 18 zetels in een parlement van 150 is nog altijd veel te veel.

Ik werk sinds enige tijd mee aan de "anti-haat" site Krapuul. De initiatiefnemers daarvan, hebben het aangedurfd, tegen de stroom in, om aan te tonen, dat de keizer geen kleren droeg. Of, anders gezegd, onder zijn "kopvod" anders dacht dan hij wilde laten blijken. Wilders' PVV gaat gehuld in een burka van versluierd racisme. Wat nog steeds hier en daar door onze linkse vrienden wordt veroordeeld als "tendentieus", noemen wij gewoon partij kiezen. We zeggen wat we denken. En het verschil met de erfgenamen van Pim Fortuyn is, dat we eerst hebben nagedacht, voordat we wat zeggen.

Ik moet er nog steeds wel aan wennen, dat oordelen en betogen op twitter-lengte. Maar het houdt je scherp. En het heeft resultaat. Hieronder Eva Szervos' neersabeling van Wilders' plannetje met dubbele nationaliteiten.

Wilders’ nationaliteitenplan kan lelijk uitpakken voor Joden | Krapuul.nl

(Onderstaande is weer een gastbijdrage van Eva Szervos. Gastbijdragen op deze site zijn altijd welkom, check de about pagina voor meer info.)
De PVV heeft bij monde van Geert Wilders vaker uitgesproken dat mensen met een dubbele nationaliteit na strafveroordeling de Nederlandse nationaliteit zouden moeten kwijtraken. Dit voornemen is nu ook vastgelegd in het verkiezingsprogramma van de partij.
Het voorstel heeft een aantal bezwaren, waarvan de belangrijkste al een keer langsgekomen zijn. De eerste is natuurlijk dat je rechtsongelijkheid creëert als je de ene Nederlandse staatsburger anders – zwaarder – berecht dan de andere Nederlandse staatsburger. Rechtsongelijkheid is een grove schennis van de grondgedachte van ons rechtsstelsel, en alleen om die reden zou het erg moeilijk worden om een dergelijke maatregel in te voeren.
De tweede is dat niet individuen, maar soevereine staten bepalen wie onderdaan is en wie niet (internationale rechtsregels voorbehouden, die overigens vooral statenloosheid moeten voorkomen). Een individu heeft doorgaans niets te vertellen over welke nationaliteiten hij of zij bezit. Het is niet alsof je de Marokkaanse nationaliteit kan opzeggen als een abonnement op de Donald Duck.
Een Marokkaanse familievriend heeft ooit geprobeerd zijn Marokkaanse nationaliteit kwijt te raken, nadat zijn familie onder de vorige koning zo heeft geleden onder vervolgingen dat hij niets meer met het koningshuis te maken wil hebben, en dus ook niet formeel onderdaan wil zijn. U raadt het: het is hem niet gelukt.
De twee genoemde argumenten zijn zo zwaarwegend dat ze zouden moeten voldoen, maar natuurlijk blijft Geert Wilders volharden in een waar-een-wil-is-is-een-weg-denken als een Don Quichot die tegen de solide structuren van ons Westerse rechtsstelsel vecht. Daarom zou het handig zijn dat de aankomende PVV-stemmer zich iets zou aantrekken van het lot van een groep mensen die onverwachts ook getroffen zouden worden door dergelijke wetgeving: Joden.
Lang niet alle Joden in Nederland zijn voorstander van het bestaan van Israël, laat staan van het beleid van Israël ten aanzien van de Palestijnen. Daar hebben zij verschillende redenen voor, die uiteenlopen van ultra-orthodoxe opvattingen over de terugkeer naar Israël tot en met alle humanitaire en morele bezwaren die je kunt hebben tegen het huidige beleid van Israël. Dat is natuurlijk hun goed recht, daar mogen zij zelf voor kiezen.
Echter, alle Joden hebben het onvervreemdbare recht van Aliyah (ook wel gespeld als Oleh), ongeacht opvattingen over Israël. Dit houdt in dat iedere Jood het recht heeft om zich te vestigen binnen Israël en het Israëlische burgerschap aan te vragen, onvoorwaardelijk. En dat is nationaliteit: het recht om burgerschap aan te vragen.
Dat betekent dat, als Wilders zijn zin krijgt, iedere Joodse onderdaan van het Koninkrijk der Nederlander ineens weer burger met b-status wordt. Een burger die harder gestraft wordt dan een ander als hij, zoals gewezen PVV-kandidaat Gidi Markuszower, een pistool draagt op een moment en een plaats dat hij dat niet mag. Of als een Jood betrokken raakt in een vechtpartij. (Overigens definieert Wilders “crimineel” helemaal niet. Het kan dus ook zijn dat overtredingen, zoals fietsen zonder licht of vóór negen uur met een kaartje met korting reizen, onder “crimineel” valt. Daar ga je als je je vuilniszak te vroeg buiten zet, je mag meteen met het afval mee.)
Overigens maakt het ondergetekende niets uit voor wie rechtsongelijkheid gaat gelden, of het nu een Marokkaan, een Turk, een Amerikaan of een Jood is. Maar ik ben me er wel van bewust dat dergelijke wetgeving voor veel mensen ineens héél anders gaat klinken op het moment dat ze niet die irritante scooterjongen met zijn witte petje voor zich zien, maar ook de schaarse nakomelingen van hen, wier lot wij ieder jaar herdenken.
Weer een slechte dag voor Geert Wilders.
Het zal mij benieuwen, wat ze morgen weer bedenken, om de aandacht af te leiden...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails