21 mei 2010

In het Nyfer-rapport van Wilders moet je voor "partieel": PARTIJDIG invullen


Als ik zou vragen om uit te rekenen wat 6 tot 16-jarigen aan de staat kosten in vergelijking tot een andere leeftijdsgroep, dan zou toch iedereen gaan roepen, dat dat onzinnig is, want voor die kinderbijslag en onderwijsvoorzieningen komt toch economisch gezien, een enorme bate terug?
Toch is dat precies, wat de lieden van het Nyfer-bureau hebben nagelaten om te doen bij hun onderzoek naar wat “ons” de immigranten (en hun nageslacht) “uit moslimlanden” wel niet zouden “kosten”.
Ja, ze dekken zich in: Hun berekeningen zijn slechts “partieel”.
Wel, hun berekeningen zijn wel heel erg “partieel”:
  • alleen effecten op het staatsbudget zijn meegenomen (en dat dan nog “partieel”), elke econoom weet, dat daardoor een scheef beeld ontstaat. Bij de doorrekening van de partijprogrammas door het CBS wordt ook getracht de economische effecten op langere termijn in te schatten van budgettaire uitgaven door de staat. Nyfer heeft dat niet gedaan.
  • de immigranten uit “niet-westerse landen” zijn onderzocht, niet die uit moslim-landen (ongeveer 1/3 van dat aantal),
  • tegenover de lagere afdrachten aan belastingen, premies e.d. van mensen die weinig verdienen, staat uiteraard een groot voordeel voor de werkgever, namelijk: lagere loonkosten.
  • Als er dus al sprake zou zijn van een groter beroep op collectieve middelen door niet-westerse allochtonen en hun nakomelingen, dan is dat dus eigenlijk een subsidie van de overheid aan de werkgevers!
Bij GeenCommentaar op 20 mei een prima “eerste indruk” van het rapport door een echte onderzoeker. Hij meldt:” In 2007 was het migratiesaldo*) uit niet-westerse landen zelfs negatief.”
Om zich dan af te vragen: “Leveren niet-westerse allochtonen dan geld op?”

Mijn antwoord op die retorische vraag is: JA.
Al was het maar in de vorm van Amerikaans geld van Wilders voor  de zieltogende “denktank” Nyfer te Utrecht.
Maar, waarde vrienden, dat is slechts een “partieel” antwoord op deze interessante vraag.

*) negatief migratiesaldo: er gingen meer niet-westerse allochtonen weg, dan er binnenkwamen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails