22 december 2007

PvdA: Uruzgan, Europa en Integratie

Een RODE Kerst?

Integratie
Frits' Abrahams vrouw in de NRC van 21/12 in de column Een RODE Kerst?:
"Ik weet alleen dat hij (Wouter Bos, HR) een afwezige partijleider is. Het integratiedebat laat hij helemaal aan Ella Vogelaar over, een prima mens, maar ze kon wel wat meer steun uit de top krijgen.”
En Lodewijk Asscher, samen met Ahmed Marchouch gaan hun eigen Amsterdamse weg in dit debat. Mijn reactie binnenkort.

Europa (Europees Verdrag)
René Cuperus in de Volkskrant en op de PvdA- website (17/12/2007):
Vier keer kraaide de haan van het Europese kiezersbedrog. De eerste maal kiezersbedrog was het überhaupt houden van een referendum over de Europese Grondwet. Het tweede kiezersbedrog betrof een illusionistenact à la Hans Klok: hoe men ‘het Franse en Nederlandse nee’ wegonderhandelde en het Grondwettelijk Verdrag alsnog verving door een juridisch volledig identiek Hervormingsverdrag.
De haan kraaide voor de derde keer toen ons een tweede referendum werd onthouden over dat zogenaamd nieuwe verdrag. En nu is er dan als climax van kiezersmanipulatie de ‘’we leggen het u nog één keer uit’’-reclamekaravaan van de altijd branieachtige Frans Timmermans.
Die toert nu met tomatensap en spiegeleieren het land door om de door hem zelf aangerichte Europakater onder de bevolking te bestrijden.
Nou nou! Ik houd wel van bloemrijke taal. Maar dit is overkill. Over de noodzaak van Europa, het opportunisme van sommige Europa- (Verdrag) tegenstanders en een pakje raadgevingen aan "branie-achtige" Frans Timmermans (een gezellige Limburger met verfrissende intellectuele uitstraling), heel binnenkort, alhier.

Afghanistan

NRC, vandaag (21/12) over vermoedelijke misleiding van de Arnhemse rechter in de zaak van de marinier Eric O. door officieren van het corps ter rechtszitting:

Het tv-programma Nova, dat ook over de opnamen beschikt, citeerde gisteren uit een heimelijk opgenomen gesprek met een commandant: „Ik heb [Eric O.] ook de hand boven het hoofd gehouden, omdat het een collega is en uit eerbied naar het korps toe. Dat-ie fout is, dat weet ik wel, want er was helemaal geen aanleiding om te schieten.

De gesprekken, negentien in totaal met een totale lengte van circa tien uur, zijn heimelijk opgenomen door sergeant-majoor der mariniers John Hoekendijk, een getuige van het OM tijdens het hoger beroep. Hoekendijk deed in maart van dit jaar aangifte van achterhouden van belastend bewijsmateriaal door de leiding van de mariniers en van bedreiging, intimidatie en machtsmisbruik.

De wilde schietactie van O. vond plaats in Irak, in 2003. Er waren ook andere ongerechtigheden, zoals de militaire politie, die "Guantanamo"-achtige verhoormethoden toepaste op verdachten. Hierover werd destijds (oktober/november 2006) hier geschreven (label: Minister (Henk) Kamp in de zijkolom). Dezelfde militairen zitten nu, zonder te zijn gecorrigeerd in Uruzgan.

In een volgende post: Waarom ik vind, dat de PvdA "nee" had moeten zeggen tegen verlenging van de Uruzgan-missie.

Daarom in debat over: De prijs van de politiek: Interview met Martijn van Dam, Uruzgan-woordvoorder van de PvdA.
Door Aukje van Roessel (De Groene Amsterdammer, Kerstnummer - [link voor abonnees])

Van Dam: ''Het dilemma was: óf Nederland óf niemand. Moet je dan op je strepen blijven staan? Dan wordt het bijltjesdag in Uruzgan. Dan werken we niet mee aan de strijd tegen de internationale terreur. Ik wil niet de consequenties van weggaan dragen. ''

Europa en integratie van immigranten(-kinderen) komen in deze kerstdagen ook aan de orde. In verband met de Partij van de Arbeid, tien maanden na toetreding tot de regering.

Bij De Lage Landen wordt het een rode kerst!

06 december 2007

Brussel: Burgemeester Thielemans geëerd door AFF


"De Morgen" vandaag:
Thielemans krijgt prijs van antifascistisch front

De Brusselse burgemeester Freddy Thielemans (PS) heeft een prijs in
ontvangst genomen van het Antifascistisch Front (AFF). Het gaat om een
rode driehoek die symbool staat voor de strijd tegen onverdraagzaamheid
en toenemende onmenselijkheid.
Thielemans krijgt de onderscheiding omdat hij de betoging tegen de islamisering van Europa op 11 september heeft verboden.
Het AFF deelt de onderscheiding al twaalf jaar uit. Ze ging voordien ook al naar een Brusselse burgemeester. François-Xavier de Donnea (MR) kreeg de prijs al eens omdat hij in Brussel een congres van het Vlaams Blok had verboden. Zijn partijgenoot Louis Michel (MR) kreeg de prijs
voor zijn oproep om niet meer te gaan skiën in Oostenrijk, nadat Jorg Haïder er de verkiezingen had gewonnen. (belga/edp)
Terecht. Thielemans liet zich in augustus/september dit jaar niet intimideren door de anti-islamistische aktivisten van SIOE uit Engeland en uit Denemarken. En nog minder door Ulfkotte en zijn bogus-beweging die met behulp van het Vlaams belang trachtten om hem via de Belgische Raad van State onder druk te zetten. Gefeliciteerd, Freddy!


Powered by ScribeFire.

05 december 2007

Doekle Terpstra in actie tegen de verWildering in Holland

In Trouw van 30 november een hartekreet uit onverwachte hoek. Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-Raad keert zich hard en emotioneel tegen het nieuwste initiatief van Wilders:
Ik weet het, boosheid is een slechte raadgever. Toch word ik tot op
het bot uitgedaagd en wordt mijn gemoed door Geert Wilders wel erg op
de proef gesteld. Vol bravoure kondigt hij aan dat hij een film gaat
maken waarin hij de islam neerzet als een fascistische religie. Dat
doet een man die zegt dat hij het beste met Nederland voorheeft.

Maar ondertussen schept hij er genoegen in mensen bewust te schofferen
door de religie waar zij (mede) hun identiteit aan ontlenen af te
schilderen als een kwaadaardige bron. Volgens Wilders kan de Koran
worden ingedikt tot het formaat van de Donald Duck.
De 262 reacties (5 december 's-avonds) op de website van Trouw zijn sterk verdeeld. De helft ondersteunt enthousiast het appèl van Terpstra, de andere helft valt uiteen in een kategorie mensen die elke boekgebaseerde godsdienst verwerpen en daarom in hun vuistje lachen bij Wilders' donquichotterie, en andere kategorieën die iets hebben tegen "cultuurrelativisme". De laatsten weigeren om te aanvaarden, dat je respect dient te hebben voor overtuigingen, ook al ben je het met hun grondslagen niet eens.

De samenleving van mensen met uiteenlopende geloofsovertuigingen kan niet functioneren, als ze zich overgeeft aan nierenproeverij. het enige wat we van elkaar te beoordelen hebben, is, of we ons aan de wet en aan het fatsoen houden. De overgrote meerderheid van Christenen en niet-christenen doet dat. Wie dat niet doet, dient te worden gecorrigeerd. Los van de motieben die hij/zij voor dat gedrag aanvoert, als die gebasserd zijn op interpretaties van boeken die niet in de grondwet zijn opgenomen.

Kortom: het debat gaat verder in de lage landen. Een goed teken is, dat nu ook meer leden van de politiek-sociale bovenbouw, zoals Terpstra (ex-CNV) zich uiten.


Powered by ScribeFire.

Related Posts with Thumbnails