05 december 2007

Doekle Terpstra in actie tegen de verWildering in Holland

In Trouw van 30 november een hartekreet uit onverwachte hoek. Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-Raad keert zich hard en emotioneel tegen het nieuwste initiatief van Wilders:
Ik weet het, boosheid is een slechte raadgever. Toch word ik tot op
het bot uitgedaagd en wordt mijn gemoed door Geert Wilders wel erg op
de proef gesteld. Vol bravoure kondigt hij aan dat hij een film gaat
maken waarin hij de islam neerzet als een fascistische religie. Dat
doet een man die zegt dat hij het beste met Nederland voorheeft.

Maar ondertussen schept hij er genoegen in mensen bewust te schofferen
door de religie waar zij (mede) hun identiteit aan ontlenen af te
schilderen als een kwaadaardige bron. Volgens Wilders kan de Koran
worden ingedikt tot het formaat van de Donald Duck.
De 262 reacties (5 december 's-avonds) op de website van Trouw zijn sterk verdeeld. De helft ondersteunt enthousiast het appèl van Terpstra, de andere helft valt uiteen in een kategorie mensen die elke boekgebaseerde godsdienst verwerpen en daarom in hun vuistje lachen bij Wilders' donquichotterie, en andere kategorieën die iets hebben tegen "cultuurrelativisme". De laatsten weigeren om te aanvaarden, dat je respect dient te hebben voor overtuigingen, ook al ben je het met hun grondslagen niet eens.

De samenleving van mensen met uiteenlopende geloofsovertuigingen kan niet functioneren, als ze zich overgeeft aan nierenproeverij. het enige wat we van elkaar te beoordelen hebben, is, of we ons aan de wet en aan het fatsoen houden. De overgrote meerderheid van Christenen en niet-christenen doet dat. Wie dat niet doet, dient te worden gecorrigeerd. Los van de motieben die hij/zij voor dat gedrag aanvoert, als die gebasserd zijn op interpretaties van boeken die niet in de grondwet zijn opgenomen.

Kortom: het debat gaat verder in de lage landen. Een goed teken is, dat nu ook meer leden van de politiek-sociale bovenbouw, zoals Terpstra (ex-CNV) zich uiten.


Powered by ScribeFire.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails