13 april 2008

Zet Wilders definitief voor leugenaar!

Dieptepunt in het 'Fitna'-debat van 1 april in de Tweede Kamer, was Wilders' uitroep: "Allemaal leugens!".

Dat zei hij, toen hem door justitieminister Hirsch Ballin het verslag werd voorgehouden van een gesprek dat Wilders in november 2007 had gevoerd met de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Onderwerp: Wilders' film-plannen.

Boekverscheuring - Boekverbranding: Kollektieve vernedering zoals toegepast door Inquisitie, Nazis en andere fanatieke scherpslijpers

Het verslag, opgesteld door een ambtenaar, citeert Wilders' uiteeenzetting over de inhoud van zijn voorgenomen film. Het klopt precies met de inhoud van het uiteindelijke product, zoals het op 28 maart verschenen is. Alleen: In november wilde Wilders nog aan het slot van de film de Koran verscheuren, terwijl in de definitieve versie dat verscheuren is vervangen door het verscheuren van een telefoonboek.

Waarom is dat van belang? Ontheiligen van de Koran is zowat de ultieme provocatie die je een Moslim kunt aandoen. Dat geldt trouwens voor alle aanhangers van godsdiensten van het Boek. Ga maar eens in een PVV-uitzending stukken uit de bijbel staan scheuren (bij voorbeeld daar waar wordt opgeroepen tot genocide en tot seksslaven maken van de maagden die behoren tot overwonnen volken), kijk eens hoe een groot deel van Nederland en van de christelijke wereld zou reageren... Kijk eens hoe in de Synagoge met gebedsrollen wordt omgegaan: er is zoveel eerbied voor de teksten en de dragers ervan, dat voor het aanwijzen van citaten houten of ivoren "handjes" (chads, "jatten") worden gebruikt in plaats van menselijke vingers.

Ergens tussen november en maart heeft Wilders er dus maar van afgezien, en de geplande passage vervangen door de laffe telefoonboek-truc. Daarmee hoopte hij zich uiteraard ook nog eens als "slachtoffer" van censuur te kunnen voorstellen. Zijn favoriete rol.

Wilders' favoriete slachtoffer-rol

Misschien hoopte hij ook wel, dat regering of rechter zijn film voor verschijning zouden verbieden. Dan zou hij helemaal de underdog zijn geweest. Nu moest hij zich vergenoegen met het aanklagen van "het bij voorbaat buigen voor de Islam" van de regering, daar de regering-Balkenende de maanden tussen november en maart gebruikte, om via buitenlandse en binnenlandse contacten zoveel mogelijk "damage-control" te verkrijgen. Een beleid dat, voorzover we het nu kunnen overzien, ook nog succesvol is geweest. Terecht werd het beeld ontwikkeld, dat Wilders en zijn aanhangers zelf verantwoordelijk zouden zijn voor eventuele schade in de vorm van handelsboykots en verlies van mensenlevens.

In het debat bleef er voor Wilders dus niets anders over, dan de grote meerderheid van het parlement uit te maken voor "dhimmis", lafaards, onderworpen, nu reeds, aan de dictatuur van de Islam. Ajaan Hirsi Ali was hem daarin vanuit de VS al voorgegaan.

Inderdaad zou je hebben kunnen volhouden, tegen de achtergrond van het klungelige filmpje dat uiteindelijk op 28 maart verscheen, dat de regering van een mug een olifant had gemaakt. Maar wie kan weten, wat er gebeurd zou zijn, als er geen maatregelen waren genomen? En vooral, wie kon vermoeden, dat Wilders niet alleen belletje had getrokken en daarna hard weggelopen voor zijn verantwoordelijkheid, maar in november ook nog "brand" had geroepen, om de aangerukte brandweer vervolgens giechelend een aangestoken kerststerretje voor te houden?

Liegen tegenover het parlement: Democratische doodzonde

Het was dus een goede zet van de regering om Wilders' pyromanische spelletje te onthullen. En Wilders reageerde als door een wesp gestoken, ik heb het op tv gezien: "Allemaal leugens!" Hij deed geen poging om het verslag te ontzenuwen, maar reageerde als de betrapte belletjestrekker die hij is: "Ik hèb 't niet gedaan!"

Wilders maakte in de Tweede Kamer ministers en ambtenaren herhaaldelijk voor leugenaars en "onbetrouwbaar" uit. Ik denk, dat op dat moment de Kamervoorzitter had moeten ingrijpen. Het parlement heeft een reglement. Ministers of kamerleden die liegen in het parlement, stellen zich bloot aan sancties: ministers dienen af te treden en hebben dat ook geregeld moeten doen, zelfs als hun onwaarheden voortkwamen uit ambtelijke vergissingen. Kamerleden kunnen ook gesanctioneerd worden: uitsluiting voor een bepaalde tijd, enz.

Er is echter niet ingegrepen. Het gevolg daarvan zag ik op internet-discussiefora: Ongeveer de helft van de discussianten geloofde Wilders en dacht dat de regering gelogen heeft! Onbegrijpelijk, dat regering en kamer niet snel via een onderzoek Wilders' leugen aan het licht hebben gebracht!

Nederland's "onderkoning" grijpt in

Gelukkig hebben we in Nederland ook nog Herman Tjeenk Willink. Ooit PvdA-Eerste-Kamerlid, kwam deze vice-president van de Raad Van State op mij over als een hyperactief denker en doener, eigenlijk te jong en te dynamisch om sinds 1997 "onderkoning van Nederland" te zijn. Hoe het ook zij, Herman T-W heeft nog net op tijd gezegd, waar het op staat (Bron: Nu.nl van vandaag) :

AMSTERDAM - De Tweede Kamer had expliciet moeten constateren dat het kabinet niet gelogen heeft in het 'Fitna'-debat. Het verwerpen van de motie van wantrouwen die Geert Wilders indiende tegen het kabinet volstaat niet.
NL%20Tjeenk%20Willink%208412.jpgDat zegt de vice-president van de Raad van State Herman Tjeenk Willink zondag in een interview met De Telegraaf. "Het 'Fitna'-debat was inhoudelijk goed", zegt hij. "Vreemd was echter dat de vraag of het kabinet liegt, is blijven hangen. Twijfel daarover tast de geloofwaardigheid van de staat aan."

En zo is het nou maar net: Er bestaat een publieke opinie in het land, die geloof is gaan hechten aan populistische en in de grond anti-democratische beschuldigingen en kreten. Het is niet genoeg dat vrijwel de hele tweede kamer en ongetwijfeld ook de intellectuele opportunisten die Wilders steunen, van zijn leugenachtigheid overtuigd zijn. De publieke opinie heeft een krachtiger signaal nodig, dat Wilders een windbuil, en/of een psychiatrisch geval is.

De Leugen-Legende gaat anders een eigen leven leiden en draagt weer iets bij tot te verwording van de Nederlandse politiek.

Uit: HUIBSLOG

04 april 2008

In 't Verdonkhoekje: Hou Zee!

Hebben we zojuist Wilders afgevoerd als pathologische leugenaar, komt Rita Verdonk zich voorstellen.
< (Nee, ik geloof niet, dat we het droog houden.)

Kijk eens, hoe mooi de gehaakte shawl kleurt bij de kleuren van "Trots Op Nederland"! Dat is de service van Kai van der Linden, de Nederlandse Noël Slangen (dit voor onze Belgische kijkers). Elk detail is doorgedacht. Jammer voor Rita: De grote lijnen niet. De handelaars in onroerend goed, die wijlen Pim Fortuyn al eens aan kapitaal geholpen hebben, wilden best een kleine roadshow in Amsterdam financieren. Rita (en Kai) verkondigen immers op de TON-website: "De hypotheekaftrek staat als een huis!"

Even uitleggen voor Nederlandse huurders en niet-kapitaalbezitters en voor onze Vlaamse vrienden: In Nederland mag je een heel groot deel van je hypotheek-aflossing van je belasting aftrekken. Dan moet je natuurlijk wel belastingplichtig zijn voor een bedrag dat groot genoeg is om iets van af te trekken. Daar zit 'm de crux: Kleine verdieners profiteren niet, terwijl grootverdieners een lange neus kunnen trekken naar de progressieve belastingschijven: Naarmate ze meer kopen, betalen ze minder.

Nergens anders in de wereld bestaat een dergelijk flagrante bevoordeling van veelverdieners. De PvdA heeft geprobeerd om de ergste onrechtvaardigheden uit het systeem te halen, maar de top van Nederland houdt er, begrijpelijkerwijs, heftig aan vast. De nieuwste Balkenende-regering, nummer 4, mèt de PvdA als tweede grootste partij, houdt aan dit systeem vast. Onroerendgoed-handelaren profiteren er ook van, want ze kunnen dure appartementen en huizen kwijt aan een publiek, dat daar in andere Europese landen niet aan zou kunnen denken. Dank zij die hypotheekaftrek.
Goed begrepen: Het gaat dus helemaal niet om het veronderstelde Nederlandse cultuureigen, dat bedreigd zou zijn door ongebreidelde immigratie. Het gaat om de centen, om de euros, en om het behoud van een veronderstelde utopie van Hollandse waarden.

Rita aan het roer: In blauwgeruite kiel stond ze daar aan 't grote wiel. Allemaal onzin.
Luister naar wat Rita donderdag op de roadshow te zeggen had:

"Volgens de politica staan de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst onder druk. Ook worden Nederlanders alsmaar van discriminatie beschuldigd. Verdonk verzet zich ertgen 'dat wij Nederlanders steeds maar moeten opschuiven en ons moeten aanpassen aan nieuwe culturen. daarvan zeg ik: Genoeg! Er zijn grenzen. Als wij onze Nederlandse cultuur laten verdwijnen, verdwijnen ook onze waarden en vrijheden.'"

Grotere onzin is nooit verkondigd, behalve misschien door kompaan en concurrent Wilders. Het Nederlandse volkskarakter wordt juist gekenmerkt door een groot vermogen tot aanpassing:
  • Aanpassing aan zinkend land en stijgende waterspiegels,
  • aanpassing aan Franse, Duitse en Engelse imperiale eisen in de koloniën,
  • compromissen ("polderen") tussen belanghebbenden,
  • en ... profiteren.
  • Profiteren van de marges die de Britten ons laten en lieten in de wereld,
  • verboden Franse boeken (verlichting) uitgeven, maar Nederlandse verlichte boeken (Spinoza, Hugo de Groot) verbieden,
  • meereizen op de rug van de Duitse keizer,
  • boeren uitsturen, om de door de nazis veroverde Oekraïne te koloniseren,
maar na afloop van het avontuur blijken we plotseling verzetshelden te zijn geweest.

<- (De achterkant van het Grote Gelijk van Rita Verdonk)

Ik ben best wel ook trots op Nederland. Dat is geen privilege van Rita en haar aanhangers. Ik ben trots op Multatuli, op Rembrandt, op de De Witten (vermoord in Den Haag, 1672) en op de Patriotten van 1787, die, vooruitlopend op de Franse Revolutie, de modernisering van de Nederlandse Staat aan de orde stelden. Ik ben trots op Leonard Huizinga, op Pieter Jelles Troelstra, op Henri Polak en op Geert Mak. Ik ben trots op Joop den Uyl en op Jan Cremer.

Trots zijn op grote Europeanen is ook trots zijn op Nederland...

Ik ben ook trots op Sicco Mansholt, zonder wie Europa er heel anders uit zou zien. En ik ben trots op De Gaulle, op Willy Brandt, op Clement Attlee, op Vaclav Havel, op Michaël Gorbatsjov en zelfs een beetje op Karel van Miert. Ik wil me door Rita niet laten opsluiten in een veronderstelde Nederlandse culturele provincie.
En niemand zou dat moeten willen of toelaten.

De populariteit van Verdonk en haar louche sponsors "schiet omhoog" (Nu.nl, 4.4.08). 22% van de Nederlanders ziet haar wel zitten als nederlandse presidente. Wilders verliest twee ztels (van 11 naar 9). Dat is natuurlijk mooi. Maar de neuroot Wilders en zijn neoconservatieve sponsors (Pfizer, the American Enterprise Institute) inruilen voor de BV "Favorita" en het witwassende geld van de onroerend-goed-maffia, is van mij teveel gevraagd.

De Balkenende-regering heeft de uitdaging van Wilders en zijn fitna-filmpje, goed behandeld. Damage-control schijnt te zijn gelukt, op een paar bijna dodelijke bermbommen in het Afghaanse Uruzgan na. Zelfs volgens de Wilders-vriendelijke websites, is Geert afgegaan als een gieter in het 1 april-debat in de nederlandse Tweede Kamer.

Nu is het zaak, niet voor de tweede of de derde keer in de val te trappen van populistische agitatie à la Fortuyn, à la Wilders, à la Verdonk. Geen crimineel geld witwassende BV's in de Tweede Kamer.

Rita zegt te zullen luisteren naar wat haar aanhangers zeggen.

Ik verheug me al op de reacties van haar Friese adepten, die zeker niet willen dat hun provincie wordt afgeschaft. Ik verkneukel me over de rechtszaak die de Trotskisten zullen aanspannen, wier merkenrecht is geschaad. En willen de Limburgers ook hun provincie afschaffen? - Het zou me verwonderen. En wat gaat Verdonk doen, als haar aanhangers uit de Europese Unie willen treden? Dat is helemaal niet zo onwaarschijnlijk als het lijkt.

Kortom: Die 22% van vandaag betekenen weinig. 't Is alleen verdrietig, dat ze er zijn. Meer onderwijs, meer realiteitszin: Het zou goed zijn.

En intussen strengere regels voor partijfinanciering en goede controle daarop.
Related Posts with Thumbnails