28 maart 2010

Wilders-afgang in Los Angeles brengt ook zijn extreem-rechtse Duitse bewonderaars in verlegenheid!

In Wilders verliefde Duitse mega-site moet een nieuwe anti-Islam held gaan zoeken. 
Dat zal niet gemakkelijk zijn, want men had bij PI intussen vrijwel al zijn kaarten op de peroxide geverfde Hollander gezet. (Zie verderop). Nog op de avond van 23 maart jongstleden, toen Wilders al bezig was om z'n optreden op 1 mei in Los Angeles te annuleren en Spencer en Geller hun communiqué voorbereidden, om de hele film af te blazen, citeerde vaste PI-commentator Arent vol geestdrift Wilders in de trailer van de aangekondigde film:  “We will never surrender… to 1000 years of Darkness”! - Welnu, Wilders' "buigen voor de homo-lobby" (zoals zijn foute buitenlandse vrienden het zullen hebben ervaren) zou nog geen 24 uur op zich laten wachten...

Hoe moet het nu met die vijf Wilders-advertenties op de PI-site en met de aangekondigde PI-manifestatie voor Wilders en tegen Nederland in Berlijn op 17 april?

Wilders zal er niet aan kunnen ontkomen, om zich ook van DEZE compromitterende buitenlandse vrienden te distantiëren, wil hij in Nederland nog een beetje geloofwaardig blijven. 

PI (Politically Incorrect) is veruit de grootste haatsite van Europa.
Wil je extreem-rechts in Duitsland aan het werk zien, dan moet je naar de mega-site "Politically Incorrect" (PI) gaan. Net als veel Nederlandse aanhangers van Wilders doen, wordt bruin gedachtegoed verpakt in maar één soort pakpapier: Anti-Islam, anti-Turk, voor (de huidige politiek van) Israël en voor een hersteld christelijk Europa. Oorspronkelijk waren ze ook "pro-Amerikanisch", maar sinds Obama hebben ze op dat punt flink gedimd.
 Prominent op de PI-site (25 maart 2010): Een Wilders-bericht over hoeveel keer hij wel 'bedreigd' is in 2009, aankondiging van de 17-april manifestatie voor Wilders in Berlijn, verzoek om geld te storten voor Wilders' Amerikaanse steunfonds en (onderaan) een stukje van de publiciteit voor Fitna. Aan het begin van dit artikel een advertentie voor Wilders-T-shirts, gemengd met fundi-christelijke propaganda-items (zie verderop in dit artikel).

In de commentaren bij vrijwel elke post, leven tientallen anonieme reageerders hun frustraties uit. Wat de redactie van PI niet kan of wil zeggen, laat ze graag gebeuren in de reactie-kolommen. Sinds drie jaar, wordt PI met toenemend succes kritisch gevolgd door Politblogger (opvolger van Politisch Korrekt). Ze hebben er daar dagwerk aan, om de fouten, vervalsingen, verdraaiingen en afglijders naar Nazi-gedachtegoed bij PI aan de kaak te stellen.
Dat is taai- maar nuttig, werk. Maar soms kunnen ze er zelfs lol bij beleven. Zoals op 27 maart in:
Politblogger » Geert-Wilders-Schmonzette fällt aus.
 
 Vertaling:
"Geert Wilders-Rolprent gaat de mist in"
"Geniet hier maar eens van:
[...]
"Pathologisch Informatie-allergisch" (PI) heeft twee kapitale bokken tegelijk geschoten.
Want ten eerste is het Christian Action Network (CAN), een van de producenten van de film [...], een bende afschuwelijke homo-haters:
CAN heeft homo's als 'perversen' omschreven, die hun sexuele keuze aan schoolkinderen opdringen en het Christendom vernietigen willen. Volgens grondlegger Martin Mawyer zouden homo's ("dragers van ziektekiemen") samen met "gezinsvijandige lesbische feministen" en "VN-globaliseerders" ernaar streven om de Verenigde Staten van de landkaart te laten verdwijnen.
En ten tweede heeft Wilders zich intussen ook zelf van de film gedistantieerd (en daarom werd de geplande première op 1 mei stilletjes afgezegd). Ik geloof eigenlijk niet dat Wilders zelf zoveel moeite had, om hand in hand met Christen-Talibans op te trekken, maar hij weet natuurlijk heel goed, dat zoiets hem in de aanloop naar de Nederlandse parlementsverkiezingen op 9 juni alleen maar schade zou berokkenen."
Daarvan verneemt men bij PI natuurlijk niets, want dan zou men [..] de geblondeerde Hollander als aangeschoten wild moeten vrijgeven - en dat kan PI zich niet veroorloven. [Hun] zijn in de loop van de tijd gewoon al te veel "Verlossers" ontvallen [...].
Daarom moet Wilders' aftocht door PI doodgezwegen worden. Zoals zo vaak in vergelijkbare gevallen."

Wilders "hand in hand met Christen-Talibans"!?
Kijken we eens nader naar de PI-advertentie die als eerste bij dit artikel is afgedrukt. Ze verwijst naar een verkoopsite van fundi-christelijke parafernalia. (dadama, bij Spreadshirt Shop in Leipzig), die ook een hele pagina vol Wilders-shirts verkoopt:
Je moet er wel wat geld voor over hebben. En het valt te betwijfelen, of de makers ook freedom of speech voor aanhangers van de Islam in gedachten hadden...

Scrollen we een beetje naar beneden, op dezelfde pagina, dan vinden we dit:
 "Je kunt niet dieper vallen dan in God's Hand". Een hele mooie troostende bijbelspreuk voor zondaars. Maar in overeenstemming met de "libre arbitre", met de eigen verantwoordelijkheid?

En dan komen we via t-shirts voor de Jewish Defense League (verboden in de VS en in Israel) en nog een serie crap, bij de voorlaatste pagina:
Een mooie illustratie van hoe ze elkaar ge- en misbruiken, de christen-talibans en Geert Wilders: De grote voorvechter van "scheiding tussen kerk en staat" ingezet voor verankering van de EU aan de (Rooms-Katholieke?) Kerk!

En op de laatste pagina vinden we een bedrukt t-shirt, waarvoor de PVV in Nederland zeker veroordeeld zou worden, als ze het waagde om het in de circulatie te brengen:
 Het is weliswaar goedkoper, om het Duitse GroenLinks te belasteren, dan om uit Gods Hand te eten, maar je hebt er toch een t-shirt voor, waarop iets staat, dat je als anonieme reaguurder zelfs nauwelijks hebt durven opschrijven! - Alleen binnenshuis te gebruiken!

In het buitenland is het dus al volop aan de gang: de instrumentalisering van Wilders en zijn aanhang voor Israelisch- en Amerikaans suprematisme, voor christen-talibans, voor ranzig Duits nationalisme, voor een christelijke verankering van de Europese Unie en, natuurlijk, voor een etnische cleansing van zoveel mogelijk moslims uit Europa. Of eigenljk: van Noordafrikanen, Arabieren en Turken, of ze nu moslim zijn of niet.

Wilders heeft tot nu toe gedacht, dat hij het één en het ander uit elkaar kan houden en aan Nederlanders zowel als aan buitenlanders precies laten horen wat ze graag horen, ook al zijn dat grotendeels verschillende dingen. Dat is vorige week misgelopen in Amerika. Gelukkig. En dat gaat doorwerken in de rest van de wereld.
Over Duitsland en PI, BPE (Bürgerbewegung Pax Europa) etc., hebben we nog het een ander voor Wilders in voorraad.
Dat komt in deel 2 van dit artikel!

De Lage Landen gaat over Nederland en Nederlandstalig België. In Europa Thuis brengt nieuws in het NL over Europa en HUIBSLOG is m'n persoonlijke blog.

27 maart 2010

Methode-Vogelaar: Enorm succes bij integratie en verhoging veiligheid

Vogelaarwijken
Vogelaarwijken

Ella Vogelaar is op schandelijke manier afgeserveerd (eind 2007) als minister voor wijken en integratie. (In Nederland) Wouter Bos dacht toen nog, dat meegaan met het “strenge” discours tegen immigranten, zijn partij zou helpen om de Wilders-vote terug te winnen.

In werkelijkheid heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek eind 2009 vastgesteld, dat in ALLE (ja: ALLE) achterstandswijken van Nederlandse steden het welzijn en het gevoel van veiligheid VOORUITGEGAAN zijn.

Hoe komt dat? Wie hebben dat gedaan? Hoe hebben ze dat aangepakt? Hoe komt het, dat de opvolger van Vogelaar, Eberhard van der Laan, niets anders kon doen, dan, met succes, haar beleid voortzetten in plaats van het af te breken?

Ik ga voor Krapuul portretten maken van de ECHTE helden van de integratie en de emancipatie van achterstandsgroepen.

Een Vogelaar “in het kwadraat”? GRAAG!
Volg bij Krapuul de mensen die *oplossingen* hebben gevonden voor de problemen van uitsluiting en discriminatie. Wilders noemt ze Krapuul, Dhimmis, verraders, links tuig. Wij komen voor ze op. De meeste racistische schreeuwlelijken kennen de probleemgebieden helemaal niet.
Daarmee willen we niet zeggen, dat er geen problemen zijn. Ze zijn alleen niet allemaal van vandaag op morgen op te lossen. Strengere handhaving, meer controle, meer mensen aan het werk – dat is intussen absoluut nodig, zowel bij de armen in de vergeten stadswijken, als ook bij de rijksten die het ervan nemen bij banken en hedgefunds. Met fractieleden wier hoogste wijsheid uit managementboeken komt, zal het ook niet gaan. SP, GL en FNV geven aan, hoe het wel kan. Het ontwikkelingswerk op middellange- en langere termijn in onze steden en wijken, wordt echter nog lang niet genoeg erkend.
Ella Vogelaar herkende het opbouwende werk van de projectleiders, de wethouders en de wijkbewoners die resultaten boeken bij de ontwikkeling van achterstandssituaties naar meer hoop en erkenning van ieders bijdrage en kwaliteiten.

Job Cohen ondersteunde Ella Vogelaar op het moeilijkste moment. Dat was mooi. Wilders heeft dat ook begrepen. De beste remedie tegen hem en voor een snellere oplossing van de immigratieproblemen, is, inderdaad: een “Vogelaar in het kwadraat”.

De vergeten “helden”, die dagelijks hun handen vuil maken op de werkvloer van de stedelijke achterstandswijken. Ze hebben geen tijd om “leuke” stukjes te schrijven op de discussiefora. Om echt te kunnen kiezen, op 9 juni a.s., moet je ook hun visie kennen.

Straks: Deel 1: Een multiculturele plantsoenendienst.

(Werd eerst gepubliceerd op Krapuul.nl) 


Huib Riethof is onafhankelijk Europees expert op het gebied van de emancipatie van achterstandsgroepen en stedelijke achterstandswijken. Het begon in de Amsterdamse Weesperzijdestrook en de Dapperbuurt (1973). Vanaf 1982 leidde hij in opdracht van de regering het eerste Nederlandse emancipatie- en ontwikkelingsprogramma (PCG) in 18 steden en 32 wijken. Sinds 1990 actief in Europa. 
Van hoofddoek tot hoofdzaak. 
Van mafia tot welvarende middenklasse. 
Het kan!

24 maart 2010

Wilders op heterdaad betrapt bij gekonkel met religieus ultra-rechts in Amerika: Filmpremière in Los Angeles AFGEBLAZEN!

Zou Wilders vandaag niet verzuchten: "Die Schwulen sind unser Unglück!"?

Vanochtend kwam het blijde nieuws: Première Wildersfilm afgeblazen - DePers.nl.
De Lage Landen: "Het valt te hopen, dat Wilders' Amerikaans-Israëlische sponsors nu bemerkt zullen hebben, dat ze met een oplichter van doen hebben. Ik denk namelijk niet, dat de kongsi van fundamentalistische christenen en aggressieve religieus-zionisten nog verder geld wil spenderen aan Wilders' pro-homo clubje in een onbetekenend landje."
Het heeft maar twee dagen geduurd. Wilders' cinematografische heiligverklaring op 1 mei aanstaande in Los Angeles met de film "Islam Rising" werd o zo triomfantelijk aangekondigd door anti-Islam-blogger Robert Spencer en de nog demagogischer opererende Pamela Geller (Huibslog, 22 maart j.l, met trailer van Islam Rising).
Dank zij het onmiddellijke signalement van de Krapuul-redactie en alerte reacties in de Nederlandse pers, werd al snel duidelijk, dat het hier gaat om een gezelschap initiatiefnemers, met wie Wilders zich in Nederland en in Europa niet graag in het openbaar zou willen vertonen.

Doorslaggevend bij de eerst aarzelende-, maar nu definitieve-, aftocht van Wilders, is het feit dat de film (mede) wordt geproduceerd door een Christian Action Network (CAN). Kustaw Bessems, commentator bij de aan de Telegraaf geliëerde internet nieuwssite "De Pers", heeft zijn werk weer eens voortreffelijk gedaan. (Zie de link waarmee deze post opent!) Hij schrijft vanmorgen:
[Het CAN] is medeverantwoordelijk voor de productie [van de Wilders-film] en ook voorzitter Martin Mawyer zou op die avond aanwezig zijn. CAN strijdt vooral tegen de radicale islam, maar voert ook actie tegen abortus en met name homorechten.

Homokeurmerk
Zo spant CAN zich in tegen ‘Disney Gay Day’, een jaarlijks homo-evenement in de Amerikaanse staat Florida. Voorzitter Martin Mawyer, uit de school van de bekende tv-preker Jerry Falwell, heeft daar met een camera rondgelopen om te laten zien hoe liederlijk de homo’s zich gedragen. ‘CAN’ is tegen het homohuwelijk of geregistreerd partnerschap voor mensen van gelijk geslacht, omdat daardoor ‘de moraal van de radicale homoseksuele minderheid’ zou ‘worden opgedrongen’. CAN heeft bepleit dat tv-programma’s waarin een homo voorkomt vooraf zouden worden gegaan door het keurmerk ‘HC’, wat staat voor homosexual content (homoseksuele inhoud).
Zou Wilders vandaag niet verzuchten: "Die Schwulen sind unser Unglück!"?
Zeker nadat in Nederland algemene verontwaardiging is ontstaan door de beschuldiging van ex-generaal Sheehan in de Amerikaanse Senaat, dat de val van Srebrenica (1995) onder meer te wijten zou zijn geweest aan het homovriendelijke beleid van de Nederlandse krijgsmacht, voelde Wilders vannacht met zijn klompen aan, dat hij zich hier niet met gladde praatjes uit zou kunnen redden en hij besloot zijn deelname aan de première in Los Angeles af te zeggen.

Berekende schizofrenie: De Nederland-Wilders en de Buitenland-Wilders
Deze gang van zaken bewijst maar eens, dat het de moeite loont, om Wilders en zijn aanhangers met hun neuzen te drukken op de flagrante tegenstelling tussen het gedachtegoed van hun buitenlandse bewonderaars, ondersteuners en financiers en dat wat Wilders en zijn team van jaknikkers in Nederland willen laten geloven. Namelijk, dat ze niet tegen moslims, maar alleen tegen "de gevaarlijke politieke ideologie" van de Islam zouden zijn, dat ze niet extreem-rechts zijn en dat het hun zou gaan om "het verraad van de dhimmi-elite van links" die stiekum de Sharia zou willen invoeren of misschien wel het "kalifaat".

(Hiernaast: Still uit de trailer van Islam Rising waar Wilders geen enkel bezwaar tegen had: De suggestie dat Obama een stiekeme moslim is...)

Wilders kwam tot nu toe in Nederland nog weg met z'n harde uitspraken in Kopenhagen (juni 2009), bij voorbeeld, over de nodige "deportatie van tientallen miljoenen moslims uit Europa" en over zijn steun aan een deportatie van de Palestijnen naar Jordanië. Op het eerste punt aangevallen door o.a minister Van der Laan, hield Wilders zich koest, liet het debat verwateren in een discussie over getallen. Een paar weken later nam Wilders wraak, door o.a Van der Laan in De Telegraaf te bestempelen als een soort objectieve bondgenoot van de Islam-terroristen.

We wezen er hier al eerder op, dat er systeem zit in Wilders' kameleontische optreden.
In Nederland en in Europa, past hij goed op, om nooit met racisten, extreem-rechts en andere bewonderaars samen te komen. Al vrijen die hem nog zo erg op. (Vlaams Belang, bij voorbeeld). Maar hij distantieert zich ook nooit van hen. Tenzij daartoe gedwongen door de media.

In de rest van het buitenland ligt het anders. Wilders denkt blijkbaar dat hij kan wegkomen in Nederland met zijn bondgenootschap met Israelisch uiterst-rechts (grote delen van de Likud en bij voorbeeld het Israël Beteinu van Avigdor Lieberman). Het is immers "not done" alhier, om Israël af te vallen. Zelfs een timide poging van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN), om te wijzen op de noden van de (20 à 30%) christelijke Palestijnen onder Israëlische bezetting (om maar niet te spreken van hun dreigende deportatie, waarvan Wilders zich in Kopenhagen voorstander betoonde), kreeg onmiddellijk een boze brief van het Californische Wiesental-Centrum ten antwoord, waarin deze arme overtuigd Israel-vriendelijke dominees van anti-semitisme beschuldigd worden!

Enfin, het is hoog tijd, dat Wilders eindelijk eens echt aan de tand wordt gevoeld over de aperte tegenstelling tussen zijn Nederlandse betoog, dat "joods-christelijk" per definitie "goed" is en "van ons", behalve als het (gereserveerd voor buitenlandse sponsors) om christelijke Palestijnen gaat. Wilders' verhaal, dat het hem alleen om de religie, niet om ras of ethniciteit gaat, is een grove leugen!

Het probleem voor Wilders is, dat hij zijn buitenlandse sponsors nodig heeft om de PVV via hemzelf en zijn eenmans-stichting te financieren en daarmee te bewaren voor democratische controle en lastige zeggenschap van partijleden. Daarom rekent hij erop, dat hun Nederlands niet toereikend is, om te volgen, wat hij allemaal in Nederland zegt.
Maar bij zijn Nederlandse publiek kan hij het niet maken, om met religieus-zionistisch suprematisme, fundi-protestantisme en etnische cleansing aan te komen. Daarom bewaart hij dergelijke vertogen, die de sponsors immers van hem verwachten, voor optredens in reactionaire synagoges in de VS en in ander buitenland. In de kennelijke hoop, dat ons Engels niet toereikend is, om zijn bedrog te begrijpen.

Dat doorzichtige spelletje is nu voor het eerst doorgeprikt. Wilders moet kiezen.
Bij gelegenheid van zijn voorgenomen heiligspreking in Californië, heeft hij gekozen voor verraad aan zijn trouwste Amerikaanse fans. Vandaag nog, zijn alle triomfantelijke verwijzingen naar de geplande 1-mei mis in Los Angeles van de PVV-site verwijderd. Pamela Geller had haar antwoordje al klaar: Wilders is gedwongen door het verraderlijke linkse tuig om van zijn zijn Bestemming af te zien. "Wat zullen ze er een plezier aan beleven!", merkte ze bitter op.

Afgelopen met Wilders' "Going Dutch"?
Het valt te hopen, dat Wilders' Amerikaans-Israëlische sponsors, die intelligenter zijn dan Pamela, nu bemerkt zullen hebben, dat ze met een oplichter van doen hebben. Ik denk namelijk niet, dat de kongsi van fundamentalistische christenen en aggressieve religieus-zionisten nog verder geld wil spenderen aan Wilders' pro-homo clubje in een onbetekenend landje.
Een typisch voorbeeld van "Going Dutch": de bewonderaars mogen wèl betalen, maar de beoogde bruid geeft, als het erop aan komt, niet thuis. Een nieuwe blamage voor Nederland in het buitenland. Oude vooroordelen worden bevestigd...

Zou Wilders vandaag niet verzuchten: "Die Schwulen sind unser Unglück!"?

.

De Lage Landen gaat over Nederland en Nederlandstalig België. (Dat laatste heet ten onrechte "Vlaanderen", alsof er in Limburg, Brabant en Brussel geen echte Nederlandstaligen wonen...). In Europa Thuis brengt nieuws in het NL over Europa en HUIBSLOG is m'n persoonlijke blog. ENJOY!

23 maart 2010

Heeft Duitsland een Wilders zo nodig? - Hier is het origineel, portvrij verzonden!

Is Wilders zo'n beetje afgevoerd in Nederland, in de rest van de wereld gaat de W.-hype nog even door.

De afschuwelijke haat-blog "Politically Incorrect", die dagelijks duizenden likkebaardende would-be racisten uit de Duits-sprekende cultuurzone voedt met hetzerige berichten over zogezegde pogingen van islamitische zijde om kalifaat en sharia in te voeren, weet niets beters te bedenken, dan op 17 april aanstaande een demonstratie te organiseren bij de Nederlandse ambassade in Berlijn.

Geertje Wilders, die op de PI-website al jaren prominent aanwezig is als object voor steun en met z'n filmpje, moet worden verdedigd tegen de Nederlandse rechters die de moed hebben gehad, om artikel 1 van onze grondwet te toetsen aan het gehaatzaai van de PVV-eenmanspartij.

"NO PASARAN!" zeggen de Duitse vrienden, die in september 2008 al in Keulen de verzamelde rechtse vrienden van Wilders uit varen gestuurd hebben op hun narrenschip, op de Rijn.

(Mei 2009, Los Angeles. Wilders met zijn Amerikaanse groupies Pamela Geller en Robert Spencer).

Trouwens, wanneer distantieert Wilders zich nu eens eindelijk van dergelijke vrienden? Op een domme uitzondering (Hans Jansen, november 2008 bij het Vlaams Belang) na, heeft Wilders het weten te vermijden om zich te encanailleren met Europees rechts, al is er nauwelijks of geen onderscheid tussen zijn ideologie en die van hen.
Nu komt het uur van de waarheid: Wilders kan moeilijk meer zwijgen, als bruine aktivisten in zijn naam Nederland gaan besmeuren. In Duitsland, nota bene! Raymond de Roon, stuur je stadscommandos erop af!
Geert kan toch niet aanvaarden, dat de revanchistische Bürgerbewegung Pax Europa van de gladde ondernemer Willi Schwend en PI zeggen:
Deutschland hat die gleichen Probleme wie die Niederlande. Auch Deutschland braucht einen Geert Wilders!
En dat daarmee...
... die Bürgerrechtsbewegung Pax Europa und die PI-Gruppe Berlin für den 17. April 2010 um 14 Uhr zu einer Kundgebung [aufrufen] unter dem Motto: “Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht – Solidarität mit Geert Wilders” vor der Botschaft der Niederlande (Klosterstr. 50, 10179 Berlin-Mitte).

PI en BPE zeggen:
  • Einen „Rechtspopulisten“ nennt man ihn, weil er vor den Gefahren des politischen Islam für die westlichen Werte warnt, besonders für die freie Meinungsäußerung.
  • Einen „Rassisten“ schimpft man ihn, obwohl Wilders stets zwischen den Menschen und der Ideologie unterscheidet und obwohl er sich von den wirklichen Rechtsradikalen und Rassisten – die übrigens gern gemeinsam mit Islamisten gegen Juden hetzen – klar abgrenzt und für eine liberale Gesellschaftsordnung und die universelle Geltung der Menschenrechte einsteht.
Het is typisch PI, hier. Umwertung aller Werten. De nieuwe rassisten beroepen zich op zionistisch ultra-rechts in de VS en in Israël, om tegen moslims te hetzen.
Geert Wilders heeft nog één kansje om zich daarvan te distantiëren.
Vooruit met de geit (Q koorts), Geert! Anders sterft nog een illusie, die van de democratische Geert!


De Lage Landen gaat over Nederland en Nederlandstalig België. (Dat laatste heet ten onrechte "Vlaanderen", alsof er in Limburg, Brabant en Brussel geen echte Nederlandstaligen wonen...). In Europa Thuis brengt nieuws in het NL over Europa en HUIBSLOG is m'n persoonlijke blog. ENJOY!

21 maart 2010

Wilders denkt dat we al zijn sprookjes over Turkije geloven. Maar niet heus!

albayrak
albayrak
Nebahat Albayrak, tot voor kort staatssecetaris (PvdA) bij Hirsch Ballin voor, onder andere, vluchtelingenbeleid en immigratiezaken, spreekt zich (eindelijk eens, HR) duidelijk uit: (” Wilders onderdrukker moslima” – Telegraaf.nl).

Tot dusver had de PVV eigenlijk niets aan te merken op de strengheid waarmee  de staatssecretaris de door haar voorganger Job Cohen (1998-2002) ingevoerde precieze regels voor asiel en immigratie, toepaste. Geloof maar gerust, dat ze op het vinkentouw zaten, om verhoopt verraad door deze houdster van twee paspoorten (NL en TU) luidkeels aan te klagen.

Nee, ze deed het zelfs “beter” dan haar voorgangster Rita Verdonk. Die heeft nul komma nul bijgedragen aan een goede regelgeving, toen ze in de regering zat. Alleen geprofiteerd van wat haar PvdA-voorgangers zoal aan verstrakking van het toelatingsbeleid hebben geproduceerd. (Niet tot mijn genoegen, overigens).

Nu brengt Nebahat, in de slipstream van het Job-Cohen ontwaken van de laatste dagen in Nederland, iets heel wezenlijks in het debat: Ze neemt (overigens net als Hirsi Ali in haar nieuwe boek) haar moeder tot voorbeeld, over de vraag, hoe emancipatie verloopt.

Het geschiedde in het gemoderniseerde Turkije van Atatürk. Dank zij het feit, dat haar moeder haar hoofddoek mocht ophouden op haar werk bij de vleesverwerkende fabriek, kon zij zich vrijer in de maatschappij bewegen en geld verdienen, dat, onder andere diende voor de studie, die het haar dochter Nebahat mogelijk maakte om te worden wat ze nu is. Zonder hoofddoek. Maar met verbinding naar haar fantastische land van herkomst, Turkije.

En ja, mijnheer Wilders, de Turkse staat heeft het dragen van hoofddoeken verboden op de universiteiten en in het parlement. Dat was een logische maatregel, in een pas seculier geworden land, dat bezig was (is) om zich te ontdoen van achterlijke tradities. Maar achtereenvolgende Turkse regeringen zijn ook zo wijs geweest, om hoofddoek-dracht in het dagelijks leven NIET te verbieden. Wat je ook over het huidige Turkije mag zeggen, het is een inspirerend voorbeeld van hoe je vastgeroeste- en indolente traditionele groepen kunt helpen om wakker te worden. In Nederland moeten we dat voor een groot deel nog leren. Al zijn er legio lokale voorbeelden van hoe het wel kan en lukt. Maar daar horen we de PVV nooit over.
(Binnenkort wel op de Europese site e-urban, ik houd u op de hoogte!)

Wilders weet niet beter te antwoorden, dan (Telegraaf):
Wilders is niet onder de indruk van haar opmerkingen. „Albayrak zou als bezitter van een Turks paspoort beter moeten weten: zelfs in vele officiële Turkse gremia en instellingen geldt een hoofddoekverbod. Ze is dus een beetje de weg kwijt met haar twee paspoorten. De islamitische hoofddoek is bovendien een symbool van vrouwenonderdrukking ergo van de achterlijke islamitische cultuur”, stelde Wilders in een reactie.
Wat nu? Weet Wilders die van z’n leven nog niet in Turkije is geweest, behalve misschien met vakantie in een Monschau-achtig fitness-resort, het beter dan Albayrak? Wat hebben die twee paspoorten ermee te maken? Is koningin Beatrix, die ook een Brits paspoort heeft (voor alle zekerheid, voor als bij ons de revolutie uitbreekt), soms ook een landverraadster? En mevrouw Wilders, de Hongaarse? Is het niet goed, dat ze in Hongarije mag stemmen tegen de groeiende anti-semitische partij Jobbik, die Joden wil behandelen zoals haar echtgenoot de moslims? En die met 2 zetels in het Europese parlement vertegenwoordigd is?

Albayrak heeft precies aangegeven, hoe je met steun aan versnelde emancipatie, aanpassing en integratie, moet omgaan. Niet door te stigmatiseren en te koeioneren (kopvoddentaks!), maar door mensen op weg te helpen naar meer inzicht. Wilders en Ajaan Hirsi Ali geloven alleen in dwang en vernedering. Ze hopen en wachten openlijk (Ajaan) of stilletjes (Geert) op een nieuwe wereldoorlog tussen de “culturen”.

Zijn wij zo dom, dat we de leugens niet doorzien en ons laten gebruiken als soldateska voor de Amerikaanse Neoconservatieven (Ajaan) en de machtsdromen van een gefrustreerde koloniaal (Wilders)?

Nee, toch?

20 maart 2010

Een Fatwa voor de Nederlandse politiek van Ajaan Hirsi Ali: "Wilders is goed voor u!" Commentaren op Facebook.

Facebook | Huib Riethof : Een Fatwa voor de Nederlandse politiek van Ajaan Hirsi Ali: "Wilders is goed voor u!" [NL] :
Een fatwa van de pasionaria van de anti-islam in: nrc.nl – Binnenland – Hirsi Ali: Wilders is goed voor Nederland. Ook overgenomen in het Belgische “De Morgen” van 16 maart.

Geen interview, maar een afgewogen column met raadgevingen aan heel Nederland, althans aan de politiek van dat landje.
Aan de politieke elite, wel te verstaan. Het neoconservatieve denken, dat Ajaan zich in de afgelopen jaren in het American Enterprise Institute in Washington heeft eigen gemaakt, wil politiek bedrijven vanuit de hoogte van een filosofische elite. Ik kwam deze nieuwe wending in Hirsi Ali’s gedachtegoed voor het eerst tegen ter gelegenheid van de “Collapse Of Europe” conferentie in juni 2007 in Malibu, Californië. Ik meldde: [...]
(zie het artikel hier en op HUIBSLOG)


Judith van Praag
Judith van Praag
I am so baffled
jeu, à 19:15 ·

Judith van Praag
Judith van Praag
Selwerder Moskee besmeurd met bloed....http://tinyurl.com/yjmhfp8
Bedank Hirsi Ali daar maar voor!
jeu, à 20:13 ·

Huib Riethof
Huib Riethof
Inderdaad! Artikel over toenemende systematische synagoge-, pardon: moskee-, besmeuring (uit Allochtonenblog) volgt hier spoedig.
Hier, à 00:14 ·

Elliott Eisenberg
Elliott Eisenberg
If I may, it was not impossible to foresee this. The film Ali did with van Gogh set the tone, with Zalm there as an advisor. Two very brief points. Ali was in the VVD when the film was made and that party was in a coalition government. The extraordinary danger of politicians(like Wilders) making a film against a minority, something that has not ... Afficher davantageoccured since WW2.
If we read Emma Goldman's autobiography, we discover she was practically tortured by her patriarchal father, but she did not start a war against Judaism, rather she linked up with the universal,unlike Ali, who won a great deal of sympathy because of her trials and tribulations and started a war against Islam. Politicians do not have freedom of speech, their words and actions are potential bullets; they have only responsibility.
Hier, à 02:39 ·

Judith van Praag
Judith van Praag
@Elliott Did you watch the film Wilders made?
Hier, à 14:54 ·

Elliott Eisenberg
Elliott Eisenberg
I have seen Ali's film, Judith, but not Wilder's, although I have read accounts of it in the newspapers and elsewhere. Should I see it? Would it help my analysis or understanding?
Hier, à 23:29 ·

Judith van Praag
Judith van Praag
@Elliott, First and foremost, I don't think it's possible to understand either Ali or Wilders. Didn't see the latter's film, but I recall the commotion pre-release of Wilders' film and reading about the unemotional reception in the U.K. (meaning it wasn't seen as that aggressive). Haven't read up since.
Il y a 6 heures ·

Huib Riethof
Huib Riethof
I think that we CAN understand both phenomena. Not in an ideological-, but in a psychological sense. But more important is the question, how to address feelings of Angst, marginalisation, tendency to "refouler" and real security and economic problems, of people who seek refuge behind the false prophets.

-------

Zie ook de discussies over mijn Hirsi Ali artikel op Allochtonen-Weblog, Huibslog en, vooral de 37 reacties (20/3) bij Krapuul.nl, waar het voor het eerst verscheen!

17 maart 2010

Een Fatwa van Ajaan Hirsi Ali: Wilders goed voor Nederland?

Een fatwa van de pasionaria van de anti-islam in: nrc.nl – Binnenland – Hirsi Ali: Wilders is goed voor Nederland. Ook overgenomen in De Belgische “De Morgen” van 16 maart.

Ayaan Hirsi Ali.   Foto AP
Geen interview, maar een afgewogen column met raadgevingen aan heel Nederland, althans aan de politiek van dat landje.
Aan de politieke elite, wel te verstaan. Het neoconservatieve denken, dat Ajaan zich in de afgelopen jaren in het American Enterprise Institute in Washington heeft eigen gemaakt, wil politiek bedrijven vanuit de hoogte van een filosofische elite. Ik kwam deze nieuwe wending in Hirsi Ali’s gedachtegoed voor het eerst tegen ter gelegenheid van de “Collapse Of Europe” conferentie in juni 2007 in Malibu, Californië. Ik meldde:
Ayaan Hirsi Ali introduces a new concept. Suppression of Muslims is no more a Government task, in her eyes. She has ‘learned’ in the US, that a “popular upsurge” will be a better way.
Daarom kenschetst Hirsi Ali de heer Wilders niet als een groot politicus, maar als een nuttige idioot met “onuitvoerbare ideeën”, van wie de serieuze grote partijen CDA, VVD en PvdA gebruik zouden moeten maken, om gezamenlijk een programma door te voeren. Dat programma zou “assimilatie” moeten inhouden (geen sprake meer van “integratie”, want dat gaat over tweezijdige aanpassing en tolerantie) van de inwoners van moslim-afkomst, die afstand zouden moeten doen van hun (blijkbaar) ingeboren islamitische- en (dat is nieuw!) “tribale” gebruiken.
Hirsi Ali erkent dus nu, dat sommige aanstootgevende tradities eigenlijk niets te maken hebben met de Islam, maar voortkomen uit pre-islamitische-, dan wel stam- en clan-gebonden gebruiken. Nog een stapje verder, en we komen tot de erkenning, dat Mohammed’s hervormingen “met de kennis van nu” eigenlijk een grote stap vooruit hebben betekend in de Arabische wereld van de zevende eeuw na Christus. Maar zo ver zijn we nog niet, wat Hirsi Ali betreft.
Nemen we een geliefd onderwerp van “the caged virgin”, de vrouwenbesnijdenis.
Niemand bestrijdt, dat het daarbij gaat om een mensonterend gebruik, dat om één of andere reden in Noord-Oost Afrika en later in Westelijk Afrika lang voor de geboorte van zowel Christendom als Islam ingang heeft gevonden.
Daar het in Arabië nooit bestaan heeft, wordt er in de Koran en bijbehorende geschriften geen enkele melding van gemaakt. Het is dan ook een rite, die zowel bij animisten, als bij christenen (Kopten in Egypte, in Soedan) en bij moslims voorkomt. Blijkbaar is nu ook Ajaan Hirsi Ali tot de slotsom gekomen, dat we hier te maken hebben met een “tribaal” bepaald cultureel gebruik van gemeenschappen met een specifieke historie. Kijk, zoiets haalt natuurlijk een goed deel van de Wilders-redenering, dat alles de schuld van de “fascistische ideologie” van de Islam zou zijn, onderuit. Allemaal demagogie. Heeft niets met de realiteit te maken.
Maar het gaat de neoconservatieven in de USA helemaal niet om het zoeken van de “waarheid”. Die hebben ze zelf in pacht. Eén van hun ideologen, een inmiddels gestorven Duitse filosoof uit Chicago, aanhanger van Heidegger, meent, dat het gerechtvaardigd is, om zijn werkelijke gedachten te verbloemen. Ik ken die Trotskistische tactiek vanuit m’n eigen ervaringen met de destructieve “intrede”-politiek in de “massabeweging”, van lang geleden, in de vijftiger- en zestiger jaren. Maar bij “ons” ging het nog om het bewerkstelligen van een “terugkeer” van de massabewegingen naar hun socialistische idealen. Bij de ex-trotskistische neocon-leiding is een en ander verder geperverteerd naar een, omzeggens, op Plato en Aristoteles gebaseerde aristocratische machtspolitiek.
Vanuit een “hogere politiek”, die ontstegen is aan het “sociale”, (dus de bemoeienis van de staat met het welzijn van de massa van de bevolking), kan men dan “popular upsurges” (zie de term van AHA in 2007) aanwenden tot het bereiken van echt belangrijke doelstellingen, zoals die van een blijvende Amerikaanse overheersing van de wereld (in diens eigen belang, natuurlijk!) gedurende de 21ste eeuw. (For a New American Century, 1993).
Een belangrijke “popular upsurge” in de VS, waarop de absoluut niet christelijke leden van het Centraal Comité van de neocons een free ride hebben genomen, is het christelijke integrisme van miljoenen, voornamelijk niet-stadse-, Amerikanen. Een menigte christelijke sekten leeft in afwachting van de door Johannes voorspelde “Rapture”, die, wanneer diens voorspellingen ten aanzien van de herbouw van de Tempel in Jeruzalem vervuld zullen zijn, de gelovige Christenen definitief en met terugwerkende kracht ten Hemel opgenomen zal doen worden. Anderen zullen eeuwig in de Hel moeten zuchten.
Neoconservatieven geloven daar natuurlijk geen barst van, maar in hun lijfblad, The Weekly Standard (in Nederland geïmiteerd door de “Dagelijkse Standaard”, maar die wordt nu juist beheerst door een bepaald soort gereformeerden, waarover een andere keer, HR), worden, onder vermijding van ideologische en theologische discussies, wekelijks adviezen en suggesties gegeven aan de leiding van de Amerikaanse Conservatieve Partij, hoe ze slim gebruik kunnen maken van deze “upsurge” van het “gewone volk”, de “echte Amerikanen”, om hogere politieke en economische doelstellingen zeker te stellen.
Na G.W. Bush, van wie naar verluidt de WS de enige lectuur was, is het uiteraard behoorlijk bergafwaarts gegaan met de neocons. Maar wat ons hier vooral interesseert, is de verhouding van hun werkneemster Ajaan Hirsi Ali  tot hun gedachtegoed. (Het American Enterprise Institute wordt, anders dan de echt-conservatieve American Heritage Foundation, helemaal gecontroleerd door de neocons.)
Welnu, ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat Hirsi Ali’s omhelzing van het aristocratische denken der neocons iets “tribaals” heeft. Immers, Ajaan Hirsi Ali, toen ze op schandelijke manier ten volle was uitgebuit door de VVD en vernederd werd in verband met leugentjes over haar vluchtelingenstatus, hield een persconferentie, waarin ze trots verklaarde, dat zoiets een “Darod” nooit mocht worden aangedaan. (Den Haag, mei 2006).
Wat is een Darod? De Darods zijn een Somalische stam die lang geleden uit Arabische verbanning terugkeerde naar het thuisland en aldaar (nog steeds) een adellijke status hebben. Op Amerikaanse Somalische websites maakt men zich nog altijd vrolijk over de Darods, die zich uitsluitend door steppe en woestijn voortbewogen, gedragen op de rug van ondergeschikten. Eén van de vroegere presidenten van een door het Westen en Ethiopië gesteunde regering zonder macht in Somalië, was dan ook een Darod. Maar: Oppassen! Er zijn zuidelijke- en noordelijke Darods. De eersten zijn anti-islamistische (maar moslim-gelovige) leden van de bourgeoisie in de zuidelijke steden van Somalië. De tweeden hebben een gebied in het Noorden in handen, waarover ze permanent strijden met de nog noordelijker protagonisten van Puntland, een feitelijk onafhankelijke staat ten Oosten van Djibouti op formeel Somalisch grondgebied.
De machtspretentie van de Darod-clans lijkt onbewust overgeërfd door hun rebelse nakomeling Ajaan. Je vindt het terug in Ajaan’s artikel in de NRC. Het is een poging tot strategisch denken tegen de achtergrond van onuitgesproken doelstellingen. Zoals haar broodheren van de WS, poogt ze vanuit de hoogte van haar filosofische waarheid, adviezen te verkopen aan de Nederlandse gevestigde partijen, die in haar ogen nu voldoende “gek gemaakt” zijn door Wilders.
Strategisch doel van de neocons en de Israel-lobby AIPAC, is, Europa permanent te verzwakken door het aanstoken van een conflict met de Islam, vertegenwoordigd door immigranten en ook door de midden-oosterse vijanden van Israël. Een “collapse” (ineenstorting) van Europa zou goed uitkomen. Vandaar onzin-verhalen over de noodzaak voor christelijke Europeanen om meer kinderen te maken en zodoende de Agia Sophia in Constantinopel te ont-islamiseren. Het gebouw is in 1939 al door de Turkse overheid van zijn moskee-hoedanigheid ontdaan en functioneert tot de dag van vandaag als cultureel monument van zowel de christelijke- als de islam-geschiedenis.
Ajaan Hirsi Ali, haar neerzetten als tribaal-gestoorde persoon is niet bedoeld als demonisering. Anders dan Wilders, staat zij open voor de waarden van een moderne, vrijheidslievende samenleving. Ik ben nog altijd behept met een plaatsvervangende schaamte, als ik denk aan de manier waarop deze moedige vrouw verjaagd is geworden door de VVD-aanhangers die die andere appartementen in haar Haagse flatgebouw bewoonden. Met behulp van de rechter, nota bene!
Ik ben er dan ook trots op, dat linkse vrienden en kennissen, opgekomen zijn voor haar recht op een veilig tehuis in Nederland (tevergeefs). Zoals ik ook vind, dat, als de VVD niet wil betalen voor de brokken die ze met Hirsi Ali gemaakt heeft, de Nederlandse Staat Ajaan overal moet beschermen waar dat nodig is.
Het is, lijkt mij, van een fijnzinnige ironie, die je bij Wilders vergeefs zult zoeken, dat Ajaan in de NRC verklaart, dat  ze ervan overtuigd is, dat zelfs de boze Wilders-kiezers zich radikaal anders zullen gedragen dan haar vroegere boze buren in Den Haag:
Maar ook de boze kiezers van Wilders moeten iets doen om te helpen. Om van de achterstandswijken af te komen, moeten islamitische en zwarte scholen moeten [sic!] worden gesloten. Een spreidingsbeleid zou wonderen doen. Als dat beleid wil werken, moeten de autochtone Nederlanders bereid zijn de deuren van hun scholen te openen voor de volgende generatie, zodat die kan worden geleerd de Nederlandse waarden te accepteren. Bovendien zou het helpen als ze bereid zouden zijn moslims, die uit de achterstandswijken worden overgeplaatst, als hun buren te aanvaarden, zodat ze hen kunnen helpen veel sneller te assimileren.
Achterstandswijken hebben natuurlijk niets te maken met de Islam. Er is gewoon een overschot aan stadsbewoners met weinig economische kansen. Dat kun je overal zien, islam of niet (denk aan Tsjechië, Slowakije, Hongarije – waar in plaats van de -afwezige- moslims zigeuners en joden (HU: Jobbik) de schuld krijgen.
“Spreidingsbeleid”: Er is niets tegen, als immigranten of ethnisch-culturele groepen een of twee generaties lang samenwonen en elkaar stimuleren tot emancipatie. Zo is het steeds weer gelukt in de VS (Joden in New Jersey, Italianen in New York, Ieren in Boston, Afro-Americans in Chicago, Latinos in Los Angeles). Het weren van bepaalde bevolkingsgroepen uit delen van de stad, zoals via de “Rotterdam-Wet”, die inkomenscriteria hanteert en etnische discriminatie rechtvaardigt, is een garantie voor het opkomen van racisme.
“Aanvaarding als buren” die “geholpen moeten worden om ’snel’ te assimileren”: Als de “eigen” elite-groep van Hirsi Ali’s buren in haar Haagse flatgebouw (met koopwoningen) al alles heeft gedaan (en met succes) om, wegens de dreigende “waardedaling” van hun bezit een kennelijk totaal “geassimileerde” medebewoonster te verjagen, hoe kan Ajaan dan serieus veronderstellen, dat “ongeassimileerde” moslims liefderijk begeleid zouden worden door banggemaakte autochtonen?
Ik mag die hautaine ironie van Hirsi Ali wel. Ik zou alleen nooit in een land willen wonen waar zij en haar neoconservatieve suprematisten het voor het zeggen hebben.

(Oorspronkelijke publicatie: Krapuul.nl)

12 maart 2010

Bas Heijne » Weg met de voetbal-elite!

"Kijk, zo kan het ook", zei Bas Heijne op 6 maart jongstleden in NRC-Handelsblad.

Het gaat hem om de verdedigende-, en vaak hulpeloze-, argumentatie, die de "goedmensen" onder ons gaan hanteren als ze door een PVV-schreeuwlelijk van iets onzinnigs worden beschuldigd.

PVV-voorman Sietze Fritsma, bestempelde het Residentie Orkest als een "trombone-clubje" van de "elite", dat via "de belastingcenten van Jan Modaal" zwaar wordt gesubsidieerd.
"Afschaffen, die hap!"

In onze verontwaardiging, en omdat we feitelijk willen informeren in plaats van door middel van kreten, gaan Jeltje van Nieuwenhoven (en ik trouwens zelf ook, zie verderop) op een verkeerde toer:

Bas Heijne:
In de debatten met PvdA-lijsttrekker Jeltje van Nieuwenhoven, probeerde de laatste het volgende argument: „Maar de kinderen van jan modaal hebben ook muziekles van die mensen.” Waarop Fritsma zei: „Muziekles is overal te krijgen, ook bij particuliere leraren.”

En gelijk heeft hij. Hoe zwak staat de kunst wanneer het bestaan van een van de oudste en belangrijkste orkesten van ons land verdedigd moet worden met het argument dat de musici peuters het verschil tussen een hobo en een schuiftrompet uitleggen?
Overigens vind ik dat Jeltje het prima heeft gedaan in Den Haag. Ze is aan haar derde of vierde politieke leven toe. Tot de maand mei van het Fortuijn-jaar 2002 kon ik haar minder waarderen. Maar sinds ze kordaat als Kamervoorzitster de belangrijkste democratische waarden redde na de moord op Fortuijn en het aftreden van Kok (spoedconferentie met de verweesde LPF-top op vliegveld Zestienhoven), kan ze bij mij niet meer stuk.

Maar Bas Heijne heeft toch een punt. Hij vindt (en dat vind ik ook) dat op een directe aanval een direct antwoord hoort te komen.

Daarvan geeft hij een voorbeeld (deel van de hierboven aangehaalde kolom):

Bas Heijne » Weg met de voetbal-elite!:

"Kijk, zo kan het ook: tijdens de verkiezingsstrijd toonde Sietse Fritsma zich een verklaard ADO-fan. Weet Fritsma hoeveel subsidie er de afgelopen jaren naar die eeuwig noodlijdende club is gegaan? Hoeveel verzoeken om overheidssteun zijn club heeft gedaan? Weet hij hoeveel Nederlandse belastingbetalers die helemaal niet van voetbal houden ophoesten voor de dure hobby van een elite die zich handig als „het volk’’ presenteert en ondertussen schaamteloos van gemeenschapsgeld profiteert? Waarom moet ik als hardwerkende Nederlander blijven meebetalen aan het faciliteren van een Haagse club die hopeloos onderaan bungelt in de eredivisie? Moeten we die niet heel snel uit haar lijden verlossen? Het scheelt gemeenschapsgeld, politie-inzet en een hoop ellende.

Want die ADO-supporters! Ik zeg niet straatterroristen, maar twee weken geleden gebeurde er dit. Uit het AD: „Tijdens de wedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag in De Kuip in Rotterdam is zondag een lawinepijl afgevuurd vanuit het vak met supporters van ADO Den Haag. De pijl kwam in het vak zelf tot ontploffing. Daarbij is zeker één Haagse fan gewond geraakt.’’

Hoe lang nog? Ze kunnen niet eens de vijand raken, stelletje onrendabelen. Wat is het maatschappelijk belang van voetbal? Stel de vraag en je krijgt hetzelfde gestotter als wanneer je iemand vraagt het belang van kunst te verdedigen."
Pats! Die is raak!
Ik antwoordde zelf ook op Fritsma in deze blog en op Krapuul (PVV-Den Haag: Uit de Kunst!) met een geleerd betoog over de structuur van de subsidies en het bedrog van de PVV, dat Den Haag er geld aan zou kunnen overhouden.

Zoals zo vaak in de afgelopen jaren, heeft Bas Heijne weer eens helemaal gelijk.
Lees zijn hele stuk en word overtuigd!
Overweeg ook eens om een van de boeken aan te schaffen, waarin Bas' columns van de afgelopen jaren zijn gebloemleesd. De moeite waard.
Bij voorbeeld "Verloren Land" in de NRC-Webwinkel.

11 maart 2010

Pedofielen in de Islam en in de RK Kerk: De PVV ziet het verschil ...

Goede morgen, mijnheer Wilders. U hebt onlangs in Londen nog weer eens de profeet Mohammed als pedofiel bestempeld en de door hem gegrondveste ideologie veroordeeld wegens het bevorderen van kindermisbruik. Nu schrikt Nederland op door het bekend worden van honderden gevallen van kindermisbruik door R.K. geestelijken. Gaat u nu het Christendom ook aan het kruis nagelen met een strijdbare videofilm?
U hebt er weer eens niets van begrepen, meneer de linkse journalist! Natuurlijk keuren wij van de PVV het stiekeme gerommel van paters en nonnen met onze kinderen niet goed. Dat doet de Kerk zelf ook niet.
En kijk, dat is nou het verschil. Kindermisbruik bij de moslims is er dank zij de criminele Koran. Kindermisbruik bij de paters en de nonnen is er ondanks de joods-christelijke cultuur van de Bijbel. Dat is het grote verschil dat voor de PVV van belang is.

Maar denkt u dat het voor de misbruikte kinderen en hun ouders zo veel uitmaakt, of het misbruik dank zij de Islam, dan wel ondanks Christus gebeurt?
Dat is een demoniserende en demagogische vraag van een èchte dhimmi! Ik zal er nog één keer op antwoorden en dan wil ik u hier niet meer zien. 
Het is hetzelfde als met de hoofddoekjes. De grote meerderheid van de gewone Nederlanders die u al tientallen jaren in de steek hebt gelaten, wil geen hoofddoekjes, omdat die niet tot onze cultuur behoren. Keppels en nonnenkappen behoren wel tot onze cultuur. Onze grote rechtskundige Raymond van Roon heeft dat in Almere nog eens duidelijk gezegd. En de kiezers hebben hem gelijk gegeven. 
Pedofiel misbruik door niet-moslims behoort tot onze cultuur. Daar gaan we beschaafd mee om. 
Het pedofiele gevaar van de Koran wordt ons opgelegd door terroristen. Daarmee moeten we omgaan, zoals je met terroristen hoort om te gaan.
Nu houden de moslims in Nederland zich nog in, maar als hier straks met jullie hulp de sharia wordt ingevoerd, dan is het piemelemuisje van uw zoontje z'n leven niet zeker. En uw dochtertje wordt de derde bijvrouw van Ali. 
First things first! Het gaat om de vernietiging van de Islam. Dat staat voorop. We laten ons niet afleiden door kleine weeffoutjes in onze eigen cultuur!

Heer Wilders, wij danken u voor het gesprek.
Hierbij bieden we u ter inspiratie een video'tje van Dominee Gremdaat uit de Volkskrant van vandaag aan. Het heet "misbruik is overal". Een typisch cultuurrelativistisch en weg-met-ons sprookje van iemand die zich niet schaamt om op de Grachtengordel te wonen:
.
.


Dominee Gremdaat: misbruik is overal | VK.tv | videoreportages door de Volkskrant

(Illustratie: still uit ANP-reportage over kindermisbruik bij de paters van s'Heerenberg, 9/3/2010).

10 maart 2010

Waar blijft toch de Mohammed-film van Ajaan?

Wilders zegt het vanwege de komende kamerverkiezingen te druk te hebben om ook nog Fitna, deel twee te maken. Jammer, hoor. Of zou hij misschien alles wat hij over het onderwerp te berde kan brengen, al gezegd hebben in deel 1? Gebrek aan inspiratie, misschien? En een gouden kans voor Ajaan Hirsi Ali, die ons al sinds 2006 een Mohammed-film belooft. Die mag er echter alleen komen van haar werkgever, het Washingtonse American Enterprise Institute, als hij "wetenschappelijk" is. Tja, dat is natuurlijk een probleem.

Fitna 2 pas na verkiezingen - Binnenland - Telegraaf.nl [24 uur actueel, ook mobiel] [binnenland]

09 maart 2010

Mossad's "Dubai Operation" T-Shirt - Een ideetje voor de PVV-fractie?

Eén van de weinige belangwekkende informaties die de HP-undercover bij de PVV-fractie opleverde, was de waarneming dat één van de fractieleden (gelijk te stellen aan werknemers zonder zeggenschap) van Wilders in de Tweede Kamer, op zijn werk een Israëlisch leger-T-shirt droeg.
Het kan Dion Graus geweest zijn, in het kader van de zorg die het IDF heeft betoond voor de dierentuin in Gaza. Maar ik heb geen zin om op te zoeken wie het was.
Vandaag kreeg ik in mijn mailbox een geweldig aanbod van de Jerusalem Post Store. Mossad-T-shirts voor $11,95 in plaats van $22,95 (exclusief verzendkosten). En wat voor T-Shirts!
Zoals bekend, voerde de Mossad onlangs een moord-missie uit in Dubai. Doelwit: Een hoge Hamas-functionaris. Operatie geslaagd, maar heel wat "collaterale schade". De Dubaise politie kwam er snel achter, wie de 27 (!) agenten waren die, voorzien van valse Britse-, Ierse-, Oostenrijkse- en Franse paspoorten, aan het werk waren geweest. Ze staan nu allemaal op de opsporingsfotos van Interpol. De -meest Israëlische- staatsburgers van wie de westerse paspoorten waren gekopieerd en/of vervalst, zijn aan represailles blootgesteld. Bevriende regeringen zijn boos. En de tot nu toe redelijke Israëlisch-Dubaise relaties behoorlijk verzuurd.
Getuigt de opzet van de Mossad-operatie al van onderschatting (en minachting) van zowel de tegenstander als van de in verlegenheid gebrachte vrienden van Israel, de behandeling van de nasleep ervan, gooit er nog een tandje bij. In plaats van zich te schamen en de zaak "sportief" te sussen, zoals men nog in 1997 in een dergelijk geval met Jordanië had gedaan, gaat zegedronken Israëlisch uiterst rechts er nu wel heel wereldvreemd tegenaan. 

Op den duur incompatibele bondgenoten: Racistisch rechts en Israël...
Voortaan wordt blijkbaar niet meer gemikt op de steun van oprechte medestanders die ook voorstanders van een onderhandelde oplossing in Palestina zijn, maar uitsluitend nog op dolgedraaide Islam-haters, die Israël zien, zoals Wilders herhaaldelijk verklaart, als "een voorpost in de wereldwijde strijd tegen de machtspretenties van de Islam". Daarvoor is Israël echter helemaal niet opgericht. De Islam zal de Israëlische regering en theocraten een zorg wezen, zolang Israël maar veilig kan zijn.
Israëlisch rechts gebruikt de Wildersen om bevriende regeringen onder druk te houden. De Wildersen denken Israël te kunnen gebruiken om het anti-islamisme aan te wakkeren. Dat kan een korte tijd werken. Maar het loopt voor beide zijden catastrofaal af. Als er niet resoluut ingegrepen wordt, tenminste.

Intussen zitten wij met ontketende types als Wilders en zijn (door hemzelf geminachte- en op afstand gehouden) Gefolgschaft. Het zijn dergelijke "vrienden van Israël", die de provocatieve T-Shirts (in het kader van de vrijheid van meningsuiting?) zullen aantrekken. Een goedkope manier om hun minachting voor Arabieren en andere bruine vreemdelingen tot uitdrukking te brengen.
"Don't Mess with the Mossad". De van zijn stiel verdwaalde gereformeerde rechtsgeleerde en toekomstige stadscommando-Führer Van Roon in Almere, kan van het onderstaande, niet bruine-, maar Arnold-Meijer*-zwarte-, hemd vast in bulk bestellen.
O, wat zullen ze trots zijn op hun zwarthemden, de mensen die te laat geboren zijn, om "gewoon" gewelddadig antisemiet te mogen zijn:
En ja, het Californische Wiesenthal-Centrum zal me nog wel minder willen geloven dan ze de Protestantse Kerken van Nederland (PKN) hebben willen geloven, als ik zeg dat ik spreek en handel vanuit een oprechte zorg voor Israël en zijn bewoners. Over de twee rabbi's die de erfenis van Wiesenthal besmeuren, een volgende keer.

Hier alleen de welgemeende waarschuwing aan de huidige Israëlische leiding:
"Don't Mess with your Friends!" 
(Speel geen spelletjes met je vrienden!)
Is dat zo duidelijk genoeg, of moet ik het ook op m'n T-shirt laten drukken?

  • *) De Zuid-Nederlandse fascistenleider Arnold Meijer kleedde in de dertiger jaren zijn WA in zwarte hemden, net als Mussolini.

08 maart 2010

Wilders toch in raad Den Haag

Wilders vertrouwt Sietze Fritsma niet!

nrc.nl - Binnenland - Wilders toch in raad Den Haag

En terecht. Wilders moet Fritsma van nabij gaan controleren, anders maakt hij van de PVV een nog groter lachertje in Den Haag...

04 maart 2010

Wilders' Oplossingen: Vernedering - Straat schoonmaken met tandenborstels (2007)

(1938, Oostenrijkse Anschluss bij Nazi-Duitsland: Weense Joden worden gedwongen om de Stephansplatz te reinigen met tandenborstels.)

Frans Timmermans roept op om niet bang te zijn om Wilders genadeloos te confronteren met z'n zogenaamde oplossingen. Ook de schrijver van het SUDOKU artikel op Frontaal Naakt (aanbevolen!) heeft terecht aangegeven, dat je de gelijkenis kunt toepassen op vrijwel alle uitbuiting van vreemdelingen-angst en -haat, die in de geschiedenis voorkomen.(Zie de voorbeelden bij FN!)
"Zouden er meer moeten doen" (zegt Krapuul altijd).
En terecht!  
Een oplossing van Wilders: VERNEDEREN
In mei 2007 signaleerden De Lage Landen al een geval van een onmiskenbare bruine parallel tussen een Wilders-"voorstel" en Nazi-praktijken. Bij een voetbalwedstrijd tussen Marokko en Nederland in Tilburg hadden hooligans van nederlands-marokkaanse afkomst zich ernstig misdragen. Daar zijn we hier niet voor, maar we weten ook, dat dat vaak voorkomt en dat dergelijke misdragingen niets te maken hebben met de nationaliteit of de godsdienst van de hooligans. Ajax of Feijenoord, Engelsen of Turken, protestanten of katholieken - ze doen het allemaal...
Maar Geert Wilders zag er natuurlijk een onderdeel in van de veronderstelde wereldsamenzwering van de Islam tegen alles wat mooi, oubollig en vertrouwd is in Holland.
"Nooit meer een voetbalwedstrijd (althans voor 5 jaar) met Marokko", vroeg hij per schriftelijke vraag aan de regering. Maar Wilders ging verder: "Laat de Marokkaantjes de rommel opruimen en schoonmaken met tandenborstels!"
Tandenborstels
Het vernederen van de gehate minderheid is een belangrijke fase in de ontwikkeling van vreemdelingenhaat naar ethnic cleansing. Je kon het ook zien bij de door Wilders voorgestelde "kopvoddentaks".
Het appelleert aan een sadistisch trekje dat we allemaal wel een beetje hebben.
Geen wonder, dat de Oostenrijkers, die in 1938 ter gelegenheid van de Anschluss bij Hitler-Duitsland het een en ander hadden in te halen op het gebied van anti-semitisme, zich er graag aan overgaven. Op de centrale Stephansplatz in Wenen werd een willekeurig aantal Joodse inwoners verzameld en gedwongen om het plaveisel met tandenborstels schoon te maken, "om hun vieze voetstappen uit te wissen".
Waarom Holocaust-onderwijs, als je er niets mee mag doen?
Ja, natuurlijk, ik weet wel dat er vaak misbruik wordt gemaakt van parallellen met de Duitse bezetting. Ik vind ook, dat je daarmee voorzichtig moet zijn. Maar dat betekent niet, dat je je monddood moet laten maken. Het gaat immers om de vrijheid van MENINGS-uiting? Welnu, ik heb een mening. Die mening is gestoeld op wat ik weet van hoe het fascisme in Duitsland, in Nederland enzovoort zich ontwikkeld heeft. De staat heeft geïnvesteerd in mijn studie moderne geschiedenis. De Nederlandse staat heeft er recht op, dat ik die investering productief maak. Vandaar.
Het gaat niet om de tandenborstels. De grond schoonmaken met tandenborstels is ook een bekende praktijk bij ontgroeningsrituelen in het studentencorps en bij het leger. Het gaat om de vernedering vanwege het behoren tot een bepaalde etnische of religieuze groep.
Wilders zou nooit zijn tandenborstels-voorstel hebben gelanceerd tegen de supporters van AZ. Leon de Winter, die destijds probeerde om nog radicaler dan Wilders te zijn, zou nooit hebben voorgesteld om honden los te laten op de supporters van Ajax of van Sport-Tel-Aviv. Het voorgestelde middel past in een strategie van uitsluiting en vernedering van hele bevolkingsgroepen.
Daarom ben ik het zo erg eens met Wilders als hij erop staat dat in alle scholen, ook de Islamitische, de Holocaust wordt behandeld en excursies naar Auschwitz worden georganiseerd. Kinderen kunnen eruit leren, hoe uitsluiting, vernedering, rassenwetten en massahysterie worden georganiseerd.

Je hoeft vaak alleen maar "joods" door "islamitisch" te vervangen, om Wilders-teksten te krijgen.
Daarom had Agnes Kant, hoe irritant ook, gelijk, toen ze verwees naar de geschiedenis in verband met Wilders. Daarom moet de Leefbaar-vertegenwoordiger in Almere die nu van de PVV niet mag meedoen aan de collegevorming omdat hij de stadscommandos "bruin" vond ruiken, gesteund worden.

Ik eis het recht van vrije meningsuiting over de vraag, hoezeer Wilders' ideeën lijken op die van de racisten in Nazi-Duitsland (en Nederland, trouwens).
Related Posts with Thumbnails