26 juli 2013

Dobri Dol - leven aan het einde van de weg

Overal waar wij komen, onderweg, improviseren we eerst een klein kantoortje.
Zo ook op het terras van het casita, het paviljoentje, in het Bulgaarse dorp Dobri Dol.


Daarna pas beginnen we aan het achterstallige en dringend noodzakelijke onderhoud van de tuin.Eenvoudige maaltijden worden met liefde gemaakt en opgediend.

Op de terugweg van een leesbeurt op het strandje aan de rivier. Opgeschrikt door een kudde koeien die kwamen drinken een bad nemen en haar behoefte doen in de rivier. Daarbij werd de kudde begeleid door een herdersfamilie. 


De kudde wordt voor de nacht ondergebracht in de stallen van een traditionele ommuurde grote boerderij. Qua opzet zoudie ferme best eens kunnen stammen uit de Grieks-Romeinse tijd, toen hier een weg liep van West (Serdika) naar Oost (Adrianopel, Byzantium).


De zon gaat in het Westen onder, zoals het hoort.
12 juli 2013

PVV WIL GEEN NIEUWE ROODKAPJES, DUS GRENSCONTROLE OP WOLVEN

Tweede Kamer der Staten-Generaal
VRAGEN VAN DE LEDEN WILDERS, GRAUS EN AGEMA OVER DE TSUNAMI VAN WOLVEN DIE NEDERLAND BEDREIGT aan de heer Minister-President

1. Is het Kabinet bekend met het populaire volkssprookje "Roodkapje en de Wolf"? Zo neen, waarom niet?
2. De beweging van 1968 heeft onverantwoordelijke opas en omas voortgebracht. (Zie het wetenschappelijke standaardwerk "De schijn élite van de valse munters" door ons gewaardeerd Lid Martin Bosma) Derhalve zullen naar verwachting heel wat '68 oma's zich inlaten met bedoelde wolven. - Heeft het kabinet zich bezonnen op de gevolgen daarvan? Zo neen, waarom niet?
3. Eén van de onder vraag 2 bedoelde gevolgen is een ongecontroleerde toename van het aantal ROODKAPJES. Dit betekent een aanzienlijke vermeerdering van onschuldige Nederlandse en Vlaamse meisjes die worden getroffen door de Kopvoddentaks.
4. Is het kabinet bereid om de grenscontrole weer in te stellen, teneinde meer wolven-immigratie te voorkomen? Zo neen, waarom niet?

Related Posts with Thumbnails