16 maart 2011

Wilders' 10 Walgelijkste (8): Het Recht is een ijdel woord (Tunnelvisie)

Wilders Walgelijkste - 8
Wilders eist een Berufsverbot voor de rechtsgeleerde Ybo Buruma. Deze Nijmeegse hoogleraar strafrecht wordt algemeen hogelijk gewaardeerd voor zijn werk in een commissie die beschamende rechterlijke dwalingen en de "tunnelvisie-onderzoeken" waarop die gebaseerd waren, heeft helpen corrigeren.
De Gelderlander (© Gelderlander 2011, copyright) schreef op 9 maart daarover:
Buruma hoopt in de Hoge Raad vaker aandacht te vragen voor rechtszaken waarbij iets verkeerd is gegaan, zoals de Puttense moordzaak en de zaak van Lucia de Berk. In beide zaken zaten mensen die later onschuldig bleken, jarenlang in de gevangenis door een rechterlijke dwaling.
Wat kan de PVV daar tegen hebben? Nou, misschien niet de PVV als zodanig, maar wel de heer Louis Bontes, voormalig politiefunctionaris in Rotterdam-Rijnmond, en als zodanig medeverantwoordelijk of gevoelsmatig aangedaan, door wat er allemaal fout is gegaan bij het onderzoek naar de moord op de kleine Nienke in een Schiedams park. 
De zogenaamde Schiedammer Parkmoord is een toonvoorbeeld van wat er allemaal fout kan gaan, als politie en recherche koste wat het kost een bepaalde verdachte aan de schandpaal willen nagelen, hem/haar onderwerpen aan "Zaanse verhoormethoden", valse bekentenissen scoren en met feitelijk bewijsmateriaal knoeien.  
Dat heeft iets te maken met vooroordelen. En daar is de PVV goed in.
Een onschuldige heeft vier jaar in de gevangenis gezeten en zelfs toen de ware schuldige had bekend en was veroordeeld, werd de hand boven het hoofd gehouden van de politie-rechercheurs en de verantwoordelijken bij het parket, die aan alle kanten hebben gesjoemeld.


Ybo Buruma is dus één van de deskundigen, die helpen een eind te maken aan een onmenselijke justitiepraktijk, aan bureaucratie die alleen maar regeltjes ziet en aan de praktijken van autoritaire politiemensen als Hero Brinkman en Louis Bontes, die alleen maar kijken naar hoe ze de moslims of andere "usual suspects" zo goed mogelijk kunnen pakken en die liefst helemaal geen controle willen op wat ze doen.


Dus, mogen we ons afvragen, was het toevallig, dat het juist PVV-kamerlid Louis Bontes was, die de aanval op de benoeming van Buruma opende voor de PVV? De Gelderlander:

De PVV wil voorkomen dat de strafrechtgeleerde Ybo Buruma toetreedt tot de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland. (..) Dat heeft PVV-Kamerlid Louis Bontes dinsdag gezegd.Hij vindt de voordracht een "enorme schande", omdat Buruma volgens hem "veel te politiek" is en allerlei politieke uitspraken heeft gedaan.
Hoe zat het ook al weer met de vrijheid van meningsuiting, beste PVV? Geldt die nu ineens ook niet meer voor wetenschappers? Moeten die hun bevindingen altijd eerst voorleggen aan ajatolla Haatpruikje? Wat "politiek" is, beslist Khadaffi voor Libië. Maar, gelukkig, voor Nederland wordt dat nog steeds niet bepaald door de Venlosche Lijder...
De wetenschap is vrij om haar bevindingen openbaar te maken, zelfs al heeft dat politieke gevolgen. 
Laat dat nu juist één van die kostbare verworvenheden van onze cultuur zijn, tegenover de Inquisitie die Galilei veroordeelde, tegenover een christelijk fundamentalisme dat niet wil horen van Darwin en tegenover autoritaire ideologieën als die van Stalin, Hitler, McCarthy en (als we niet oppassen) van Wilders himself!
Het helpt natuurlijk niet dat Ybo Buruma zijn achternaam gemeen heeft met Ian Buruma. Ian Buruma is een indrukwekkende Nederlands-Engels-Amerikaanse analist van het opkomende nieuwe popi-fascisme. (Professor in New York!) Die andere Buruma fileerde bij voorbeeld prachtig de stemming in het Holland van na de moord op Theo van Gogh en nam in één moeite de ijdele Paul Scheffer mee. 
Maar, laten we het niet te moeilijk maken voor Henk en Ingrid: "Steeds goed opletten. Als er I of Ian voor staat, dan is het niet Ybo!" Je kan het vergelijken met Wilders & Wilders. Je hebt GEERT. Die ken je wel!:) En je hebt ook PAUL Wilders. Die zit op de Joop. Is tabu!! Komt  dus in de beste families voor.
Waar waren we ook weer? O ja, Wilders en de rechtsstaat.
Het Humanisme en de Verlichting, twee verworvenheden die aan moslims niet gegeven zouden zijn volgens de Geert-theologie, hebben de geniale inval, dat het maatschappelijk onrecht kan worden beperkt door de volksvertegenwoordiging, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht elkaar te laten controleren. dat heet: Scheiding der Machten. Rond 1750 stond dat al aardig op papier. 
Scheiding der machten. De gekozen volksvertegenwoordiging controleert de regering (de uitvoerende macht), keurt al dan niet de begroting goed en bepaalt wetten. Die wetten worden uitgevoerd door de regering en door justitie. Als die wetten niet goed werken, vervangt de volksvertegenwoordiging (meestal op voorstel van de regering) die wetten door andere. Justitie voert die wetten uit. Er is in Nederland geen voorbeeld bekend van een Justitie die democratisch aanvaarde wetten NIET uitvoerde.

Maar dat weerhoudt de heer Wilders er niet van, om te spreken van "een club" (de Hoge Raad), waar lieden die meegewerkt (zouden) hebben aan het verkiezingsprogram van de PvdA,  uit geweerd zouden moeten worden (Nieuwsuur, 15 maart 2011). Een Berufsverbot voor rechters dus. 
Daar komt bovenop dat Geert Wilders vindt, dat rechters na 4 of 6 jaar zouden moeten worden geëvalueerd aan de hand van de vraag of ze wel streng genoeg gestraft hebben. "Anders worden ze maar welzijnswerkers". 
En wat zei Benito Mussolini daarover, in 1925? Juist ja, zuivering della Justizia! Volgt veroordeling van communisten en sociaaldemocraten die nooit iets misdaan hebben.
En wat zegt Berlusconi in het Italië van 2011? Limpia della Justizia!! Rechters afzetten. Steeds nieuwe wetten voorstellen om Berlusconi boven de wet te stellen. Rechters verdacht maken. 


Maar, wat lijkt dat toch vreselijk op wat Wilders hier in 2011 doet! Bij de onderhandelingen over het gedoogaccoord met Rutte en Verhagen in 2010, verlangde Wilders dat hij "onschendbaar" zou worden verklaard voor vervolging door justitie. Mark en Maxime konden dat helaas niet garanderen. Maar Mark Rutte wilde gisteren best verklaren, dat "de PVV RECHT heeft" op haar mening over de benoeming van Buruma in de Hoge Raad. 


Ja, zo ken ik er ook nog een paar! Natuurlijk mag een maffia-coalitie van anti-Islamisten, gladio-frustraten en gemankeerde politie- en leger-agenten haar mening zeggen. Maar wat vindt de VVD er zelf van? 


Laat ik u een geheimpje verklappen: De VVD vindt nergens meer iets van, tenzij het gaat om onroerend-goed-belasting voor villabewoners, overlaten van bejaarden, zieken en invaliden aan de "zegenrijke" werking van de markt. Zolang Wilders maar zijn 23 stemmen daarvoor inzet, mag hij alles roepen. 


De VVD en het CDA nemen dus voor lief, dat Wilders en Bontes de rol van de rechterlijke macht in Nederland mogen aantasten. Zolang de PVV maar hun a-sociale plannen blijft ondersteunen.


Dat is natuurlijk soms lastig. De OV-stakingen en het massale wegblijven van pvv-kiezers bij de statenverkiezingen hebben dat aangetoond.


Dat kan ertoe hebben bijgedragen, dat Wilders nogmaals zijn Jezus-complex heeft uitgebouwd. Immers, Ybo Buruma zou hem, Geert, hebben vergeleken met Mussolini. Gelderlander:
Hij vindt de voordracht een "enorme schande", omdat Buruma volgens hem "veel te politiek" is en allerlei politieke uitspraken heeft gedaan. Ook heeft Buruma Wilders vergeleken met de Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini, aldus Bontes.
Dit wordt door Ybo Buruma ontkend. Verwarring met Ian Buruma? Je weet het maar nooit. Trouwens, als Ybo ooit Wilders vergeleken zou hebben met Benito Mussolini, dan zat Ybo volgens mij fout. 
Mussolini was een boef. Daarover geen misverstand, aub. Maar Mussolini stond in 1922 aan het hoofd van een echte volksbeweging. Maakte er steeds meer een potje van en ging na 23 jaar dictatorschap jammerlijk ten onder. Maar hij liet de treinen ooit op tijd rijden en verzette zich tegen het antisemitisme. 
Wilders heeft nog nooit een trein op tijd doen rijden en propageert een primitief anti-islamisme. Ybo Buruma gaf Wilders dus te veel krediet, toen (als) hij hem met Mussolini vergeleek. Wilders is veeleer een reïncarnatie van Heydrich, Goebbels, of een andere Nazi. Maar goed, het zij Ybo vergeven. Hij is slechts strafrechtsgeleerde, geen historicus.


Uiteraard, gaat het Wilders helemaal niet om Ybo. Het gaat Geert om zijn hoogsteigen Mythe. De Mythe van de Lijder. Immers:
Welke trouwe Wilders-fan zal niet even hebben gedacht aan het Sanhedrin? De Hoge Raad der Joden in Jeruzalem, die, rond het jaar 30 na Christus Geboorte, dezelfde Jezus Christus veroordeelden tot de kruisdood?
Wilders, de lijder, hij stáát momenteel voor zijn rechters. 
Een samenzwering van D66 getrouwen handelt, gelijk de Farizeeën. En Pontius Pilatus, de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, dus, wast zijn handen in onschuld.
Daaraan zou je moeten denken, als je Wilders gisteren bij Nieuwsuur hoort verklaren, dat iemand die (zou hebben) mee(ge)werkt aan het program van de PvdA, een dodelijk gevaar voor de mensheid is, die een beroepsverbod verdient. Moge de Voorhang in de Tempel eindelijk scheuren. En de Valse Profeten onthullen!
De verklaring van de VVD, dat Wilders "recht" zou hebben op deze leugens en deze demonisering, is een bewijs temeer, dat bij die partij (en bij het CDA) momenteel de rechtsstaat niet in veilige handen is. 
Afgezien nog van alle sociale onrechtvaardigheid die eraan komt, dit is een alarmkreet waard. 
Stop de bruine gedoogconstructie.
Stop Wilders en Verhagen!
Wij verdienen een ander Nederland.Het justitie-complex van Geert is de achtste aflevering van "Wilders' 10 Walgelijkste".
Eerder verschenen op Krapuul:
Hierbij wordt iedereen hartelijk uitgenodigd om suggesties in te zenden. Het zou me niets verbazen, als we méér dan 10 walgelijkste uitspraken vinden. Dat is geen enkel probleem, verzeker ik u.
Serietitels zijn geduldig. We passen het gewoon aan. Enjoy!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails