15 februari 2012

Kamervragen over de kamervragen die de PVV nog niet stelde (World Press Photo)

Vragen van de leden xxx en yyy (zzz) aan de ministers van Onderwijs en Kunstzaken en van Buitenlandse Zaken
1. Is het de Ministers opgevallen, dat vanuit de PVV nog geen vragen aan u zijn gesteld met betrekking tot de bekroning (in februari 2012) van een foto van de Spanjaard Samuel Aranda door de organisatie World Press Photo te Amsterdam? Zo ja, wat denkt u daarvan? Zo neen, waarom niet?
2. De bekroonde nieuwsfoto (bijgevoegd) toont een vrouw gehuld in een zwart gewaad met een gewonde man (zoon?) die voor democratie en tegen dictatuur gevochten heeft in Sanaa, Jemen. Waarom heeft, naar uw inzicht, de PVV niet de kopvoddentaks bevolen tegen elke nieuwsbron die het heeft gewaagd om de foto te publiceren? Het gaat immers om een kledij, die uw regering in Nederland wil verbieden?
3. De PVV zou moeten hebben gevraagd: “Waar gaat het heen, als de met belastinggeld betaalde staatstelevisie van de NOS schaamteloos vrouwen in Burka toont, terwijl uw regering reeds bevolen heeft, om de burka te bannen?” Wat zou daarop uw antwoord zijn geweest?
4. De PVV zou zeker ook hebben gevraagd: “Waarom ondersteunt het ministerie van buitenlandse zaken nog steeds dit hippie-initiatief van grachtengordel-fotografen met belastinggeld?” (Bron: Website WPP: The Netherlands Ministry of Foreign Affairs supports our capacity strengthening programmes in Mexico, the Philippines and Bangladesh). Moeten we van de heer Rosenthal hierop een even slap antwoord verwachten, als dat op de PVV-vragen over de Duitse inspanningen tegen herleving van het fascisme?
5. De PVV zou zeker hebben gevraagd, of zal vragen: “Waarom laat u toe, dat de islamitische terroristen die gevestigde terroristen bestrijden, als helden worden voorgesteld, terwijl uw vaste bondgenoot Israël duidelijk heeft verordonneerd, dat de Arabische Lente slechts een Taqqiya is, die de enige democratische staat in het Midden-Oosten besmeurt?” Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?
6. De PVV zou ook hebben opgemerkt, dat de vergelijking die de NOS-staatstelevisie maakt met de Pietà van Michelangelo een belediging is van de joods-christelijke cultuur. De Islam is immers volgens de PVV-ideologie geen godsdienst maar een ideologie. En een misdadige ideologie par-dessus du marché. "Met ons belastinggeld", aldus de PVV, "brengen de linkse ideologen dus een vals beeld de huiskamers in, dat bestemd is om eenvoudige tv-kijkers in verwarring te brengen." Daarom: “Regering, zet elke steun aan World Press Photo stop. Verbied uitzendingen op de staatstelevisie. Ontmoedig bedrijven als Delta Lloyd en anderen om te sponsoren.” Wat is daarop uw antwoord?
7. Een laatste te verwachten vraag van de PVV: "Waarom, dames en heren ministers, vertoont u nooit een staatsieportret van de heer Geert Wilders op de televisie, en maak een gepaste vergelijking met Churchill en Admiraal De Ruyter?" 
8. Zou dit ongebruikelijke gedrag (geen PVV-kamervragen over burka -propaganda op staatstelevisie) van de heer Wilders en diens dhimmi’s wellicht terug te voeren zijn tot de teleurstellingen die de maffia onderging bij de anti-Bea tweets? 
Het is maar een vraag, hoor.
(Werd op 14 februari gepubliceerd op Krapuul)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails