09 maart 2012

PVV-probleem: Er komen te weinig Mosims naar Nederland en te veel Christenen. Biedt Bosma's WORTEL theorie uitkomst?

Chaldeeuwse christenen uit Irak die moeten vluchten na de
Amerikaanse interventie en de sectarische strijd
die daarop is gevolgd..
Een omvangrijke studie van het gerenommeerde Amerikaanse PEW bureau, onthult, dat er aanmerkelijk MEER christelijke- dan moslim-migranten in Europa zijn gekomen in het jaar 2010 en voorafgaande jaren. De "tsunami" is duidelijk van een andere inhoud dan Wilders en diens internationale Islam-basher-vrienden ons steeds hebben willen doen geloven.

En vogelverschrikker-ideologen als de Bolkestein-inspirator Mark Steyn, die binnen enkele jaren Rome en Berlijn verislamiseerd zien vanwege het verraad der Europese linkse intellectuelen, moeten omzien naar een andere hobby.

Immers, als er meer christenen dan moslims naar Europa (en Nederland) komen, dan neemt het aandeel van die laatsten af in plaats van toe, zelfs als ze meer kinderen dan anderen krijgen. Neem Ajaan Hirsi Ali. Als moslim naar Europa gekomen, heeft ze nu een zeer christelijke baby met een Britse wetenschapper! Weliswaar niet geheel blank, maar dat mag toch geen bezwaar zijn voor de PVV, die immers helemaal niet racistisch is! (Wil zijn. Dat is beter. Of wil lijken, nog beter!)

106 miljoen van de 214 miljoen migranten in de wereld zijn christenen (49%). De christenen vertegenwoordigen 33% van de wereldbevolking, dus ze migreren meer dan moslims, boeddhisten en hindoes. Moslims zijn 23% van de wereldbevolking en vertegenwoordigen 27% van de migranten, ze migreren dus wel een beetje meer dan de anderen, maar lang niet zo veel als christenen. Daar de meeste Europese moslim-migranten naar Rusland, Duitsland en Frankrijk zijn gegaan, is Nederland vermoedelijk een belangrijk ontvangstland voor vluchtende en migrerende christenen uit Irak, Syrië, Libanon, Palestina, Egypte, Soedan en Nigeria.

Dat botst op het eerste gezicht met de Wilders-ideologie waarvan immers de kern is, dat het kwaad komt van de misdadige ideologie van de kinderverkrachter 
Lucassen
 Mohammed, waarmede immigrerende moslims tot in het twintigste geslacht besmet zouden zijn. Maar op het tweede gezicht, blijkt dat Martin Bosma in het PVV-program daarvoor al een uitweggetje heeft voorzien. Dat zijn de "wortels".

De PVV - Blut-und-Boden theorie van de WORTELS

Deze wortel-redenering lijkt een beetje op de Blut-und-Boden theorie van de Nazis, maar dat is uiteraard geheel toevallig en zonder betekenis. Het discours luidt als volgt: Aangezien landen als Turkije, Syrië Irak en Palestina (even ervan afgezien dat dat land eigenlijk volgens de PVV geen land is) "besmet" zijn door de bovengenoemde misdadige ideologie die geen godsdienst is, zijn ook de christenen en andere niet-moslims "geworteld" in aarde die verdoemd is, en dus even, zo niet meer, verdacht en ongeschikt om eerste-rangsburgers van dit hoogbeschaafde land te worden. (PVV-program 2010)

Dat geldt zelfs als het gaat om gemeenschappen die christelijk zijn sedert de Handelingen der Apostelen, dus eeuwen langer dan hun islamitische landgenoten (en dan de inwoners van Venlo en omstreken). Eén en ander geldt dan waarschijnlijk dan weer niet voor aanhangers van het Joodse geloof, die geworteld zijn in (voormalig Palestijns, Syrisch en Egyptisch land. Maar daarover weten ze waarschijnlijk meer in de achterkamertjes van de gedoogconstructie. Het volk hoeft niet alles te weten. En de linkse interlectuelen al helemaal niet.

Maar goed, hoe dan ook, met een dergelijke kromme redenering die door Krapuul zonder merkbaar resultaat al lang geleden aan de kaak is gesteld, kom je er als PVV niet uit. Je kunt gevluchte Iraakse-, Syrische-, Palestijnse- en Palestijns-Israëlische vluchtelingen ermee verdacht maken, want Henk en Ingrid zien het verschil niet tussen een gesluierde syrisch-orthodoxe uit Turkije en haar buurvrouw die gevlucht is omdat ze bij de draaiende derwishen hoort.

Maar hoe moet je in godsvredesnaam nou Angolezen, Arubanen of Polen, die komen uit landen waar de Islam never ooit bestaan heeft, laat staan "geworteld" zou zijn, of Bulgaren en Roemenen die zich nog niet zo lang geleden bloedig bevrijd hebben van het islamitisch juk, en die tot vreugde van Wilders en Fleur de architecte, niet hebben gerust, voordat (bijna) alle moskeeën in hun landen zijn omgezet in christelijke kerken en kapellen, - hoe moet je die mensen nou in verband brengen met een "nette" (dus op Wilders-sprookjes gebaseerde) vreemdelingenhaat? - Want we blijven als Nederlanders hoe dan ook, netjes, nietwaar?

Ik zie de oplossing voor het probleem dat is ontstaan voor de PVV niet anders, dan dat ze gewoon bekennen vreemdelingenhaters te zijn, met uitzondering van Joden (voorlopig) en van Indo's, die weliswaar hun "wortels" hebben in een erg islamitisch land, maar die door Wilders' martelarenbloed gezuiverd zijn van de wandaden hunner voorvaderen. Halleluja!

De Polenmisbruik-actie van de PVV zal de weg wijzen. Al die aanhangers van de Zwarte Madonna van Czectochowa, al die verdomde Slaven, die de R de verkeerde kant op schrijven als ze "ja" willen zeggen, al die mensen die de wandaden van de lokale maffia's zijn ontvlucht, die uw huis willen komen schoonmaken in plaats van zich te verkopen aan internationale mensenhandel-bendes, ze zijn op de één of andere manier besmet door Mohammed.

Hoogste fase van PVV-alarm. Sluit de deuren, zeg de jongerendag af, verander de titel van het Wilders-boek in de VS en laat de theologen van Joshua Livestro de ideologieën van de Oosterse Christenen onderzoeken op on-nederlandse ideeën! Intussen, stuur alle chaldeeuwse christenen en andere verkeerde "wortels" terug naar hun land. Pope - verrecke!

Het is niet gemakkelijk om een one-issue partij te zijn in een veranderende wereld. Dus help ons even om onze ideologie een beetje anders in te kleden. Getekend: Geert Wilders, Uw Redder, als u maar betaalt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails