04 januari 2010

Wilders op weg naar de rechter. Het is erop of eronder. (Cartoon!)


(c) Adriaan (Soeterbroek) NL
"Wilders: achterlijkste afspiegeling van de achterlijkste Islam": Cartoon, aangeboden door Adriaan Soeterbroek. Volg Adriaan via Twitter. (Mijn titel).

Geert Wilders moet 20 januari 2010 voor het Amsterdamse Gerechtshof verschijnen, omdat hij door een groot aantal Nederlanders en Nederlandse organisaties beschuldigd is van haatzaaien.
Het had maar een haartje gescheeld, of het was helemaal niet tot dit - al te lang uitgebleven - proces gekomen. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde de klachten afwijzen, maar de Rechter heeft bepaald, dat het OM zijn werk moet doen. Nu ligt er dus een aanklacht, met burgerlijke partijstelling van de klagers.

Ook het grootste deel van de politiek (met eerbare uitzondering van D'66 en Groen-Links) wilde (en wil) eigenlijk helemaal niet dat dit proces plaatsvindt. Men is bang, dat Wilders nog meer publiciteit krijgt voor zijn idiote ideeën. Ja, Wilders zal veel aandacht krijgen. Hij zal er een show van proberen te maken, onder anderen door het als getuige oproepen van de verachtelijke Theo-Van-Gogh-moordenaar, de Amsterdamse ex-scholier met uitzinnige plannen, Mohammed Bouyeri, die terecht levenslang in het gevang zit. Wilders weet, waar zijn objectieve bondgenoten zitten.
Het CDA en de VVD (als ik goed ben geïnformeerd) sluiten op dit moment niet uit, dat ze met Wilders' US-Israeli gefinancierde lobby-firma die zich "partij" noemt, ooit zouden willen regeren. Dat is het oude, al in 2002 met de LPF opgevoerde spelletje. Handig, om het hele Nederlandse centrum-linkse spectrum van de macht uit te sluiten! Balkenende presteerde dit al eerder via een "achterkamertjes-niet-aanvals-overeenkomst" met Pim Fortuyn in 2001/02.
Maar dat helaas aan de heer Wilders een rechtbank-forum moet worden toegestaan, is nu juist de schuld van de Nederlandse politieke elite, een groot deel van de PvdA incluis. Immers, men is als grijze muizen weggevlucht in de "Linkse Schuilkerken", toen een groot deel van het volk begon te steigeren tegen de onsociale en bureaucratische ideeën die in de eindfase van de paarse Kok-regeringen hoogtij vierden. "Laat de bui maar overwaaien" en: "Pas je maar een beetje aan aan het racistische discours", en: "Straks, als blijkt dat Wilders er een puinhoop van maakt, komen we vanzelf weer terug": "Vooral geen golven maken!", zoals de drenkeling zei, toen hij tot z'n nek in de stront zat. De Weimar-republiek in 1932.

Een beetje meer "Zivilcourage" in de politiek, had al veel geholpen:
  • De kamervoorzitter kan idiote kamervragen tegenhouden, als de meerderheid van de Kamer dat ook vindt.
  • De kieswet impliceert, dat eenmansondernemingen, zoals de PVV, zich helemaal niet in de verkiezingen mogen mengen.
  • In alle beschaafde Europese landen is partijfinanciering aan controle onderworpen. Niet in Nederland: Pim Fortuyn werd al in de tang genomen door de vastgoedmaffia, en zijn LPF nadien nog meer. Verdonk is daarvan een volgend voorbeeld.
  • Het taboe op vergelijking met de opkomst van het fascisme, hoe begrijpelijk ook, houdt niet in, dat men maar stil moet blijven zitten, als Wilders gaat pleiten voor Neurenberger discriminatie-wetten en etnische cleaning van Europa. Er is een grens.
Maar men liet Wilders en zijn ondergeschikten rustig de meest idiote en hetzerige vragen stellen. Er werd niets gedaan om de kieswet te preciseren in de zin dat alleen democratisch georganiseerde instellingen aan verkiezingen mogen deelnemen. De financiering van Wilders' stichting en zijn ledenloze (!) PVV vindt grotendeels plaats vanuit semi-officiële stichtingen in de USA, erfenissen uit het Bush-tijdperk. In geen enkel beschaafd Europees land is zoiets mogelijk. Trouwens, ook in de USA zelf niet. De kunstmatig opgeroepen onveiligheids-hysterie is onvoldoende bestreden: begrip en uitleg hadden veel kunnen voorkomen.
De moderne rechtse populisten denken eenvoudige omweggetjes uit, om onder de dekmantel van principes als vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van alle mensen voor de wet en verbod op etnische-, religieuze- en geslachts-discriminatie, het omgekeerde daarvan na te streven.
Immers, als je ervan uitgaat, dat iemand die in een Islamitisch land geboren is, of een of meer moslim-voorvaderen heeft, per definitie een (potentiële) terrorist is, aangezien de Islam onveranderlijk en erfelijk belast zou zijn met een criminele instelling, dan kun je mensen met een moslim-achtergrond ontmenselijken, dus uitsluiten van de wetten en rechten van de "beschaafde" wereld. Natuurlijk zal Wilders nooit zeggen, dat Moslims een "verdoemd ras" zijn. Dat is al te gortig. Maar via de omweg van de "duivelse" Islam, lukt dat hem toch.
Door te zeggen, dat de Islam geen godsdienst, maar een "gewelddadige ideologie" zou zijn, ontkomt hij aan het verbod op religieuze discriminatie.
Door te beweren, dat sommige achterlijke gebruiken in sommige moslimkringen ten aanzien van de vrouw, inherent zouden zijn aan de Islam, kan hij zelfs voor de Bühne als verlichte emancipator optreden. Totdat hij een door een Afghaanse maffioso verkrachte niet-moslima tegenkomt en haar verwijt, dat ze zich aan de vijand zou hebben overgegeven. Ooit noemde men dat "rassenschande". En symbolisch voerde Wilders een karakter-eermoord op haar uit, in de Tweede Kamer!

In de Tweede Kamer. Daar had een meerderheid al lang geleden zelf een einde moeten maken aan Wilders' misbruik van de democratie. Nu wordt het tersluiks aan de rechter overgelaten. Maar het is de volksvertegenwoordiging zelf, die de wetten maakt en die hoort te waken over de democratie. Een meerderheid van Pontius-Pilatussen kruipt in alle hoeken weg, om maar geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen.
En ja, het valt niet mee, om aan de achterban de boodschap over te brengen:
  • dat de staat niet kan zorgen voor absolute veiligheid,
  • dat het nodig is, om aan Europa mee te doen, juist voor meer veiligheid,
  • dat het samenleven met immigranten en hun kinderen problemen geeft voor de oorspronkelijke bewoners, maar dat de oplossing NIET kan zijn, om de immigranten maar weg te sturen, of te koeioneren,
  • dat "zeggen wat je denkt", ook inhoudt, dat je eerst moet denken, voordat je wat zegt en dat het denken daarna nooit ophoudt, als je luistert naar wat anderen zeggen, na te hebben nagedacht.
Nee, daar word je niet onmiddellijk populair mee. En je vindt het ook nergens terug in de management-boeken die de bijbels van van de wereldvreemde angsthazen zijn, die voor een te groot deel de Kamerfracties bevolken. Maar op den duur zul je er toch mee winnen. Want de mensen zijn echt niet dom. Veel van de Wilders-aanhangers zullen opgelucht zijn, als ze eindelijk iemand horen, die zegt, niet wat de mensen graag zouden willen horen, maar waar het echt op staat. Zonder illusies. Ze zullen hun stem niet meer vergooien aan een provocateur.

Het is nog lang niet zo ver, helaas. Weliswaar groeit in Nederland en ook in het buitenland het besef, dat de grens overschreden is. Maar er zijn nog veel krachten, die denken te kunnen profiteren van anti-islam haatzaaierij in Europa. Korte-termijn politici in Israel hopen zo hun apartheidspolitiek jegens de Palestijnen (en alle Arabieren, ook de Christelijke-) te kunnen voortzetten. Amerikaanse suprematisten zien hun "collapse of Europe" bevestigd. De eens zo stille theocraten van de SGP denken een bondgenoot te hebben gevonden. het CDA kijkt de kat uit de boom.
Maar nu Wilders pleit voor discriminerende wetten naar het Neurenberger model (Moslims als Untermenschen, Florida) en een Endlösung voorspiegelt waarbij miljoenen Moslims uit Europa zouden moeten worden gedeporteerd (Kopenhagen, 2009), geldt voor mij, dat er geen andere oplossing meer is, dan een radicale bestrijding met alle democratische middelen, openlijk en desnoods alleen, zonder angst voor intimidatie en bedreigingen door de dolgeworden "judeo-christelijke cultuurdragers".

Om te beginnen, alles ervoor doen dat Wilders straks door de rechter op z'n plaats wordt gezet. Niet de kat uit de boom kijken! Als dat niet lukt: Jammer. Maar de strijd gaat door!

Technorati Tags: , , , ,

Overgenomen o.a. door Allochtonenweblog (8.1.10)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails