21 juni 2010

Wilders absurde provocaties (Jordanië is Palestina) dienen alleen om gratis te poseren als "held".

... en als we het Wilders-ideetje eens toepasten op Nederland?
--------------------

PVV-leider Geert Wilders wil het conflict in het Midden-Oosten oplossen door van Jordanië Palestina te maken, meldt Elsevier.nl in: Jordanië boos om Palestina-standpunt PVV.

Wel precies een jaar te laat. Want Wilders kondigde hetzelfde al in zijn beruchte Kopenhaagse rede van juni 2009 aan. Maar in de achterlijke Islamitische wereld lezen ze blijkbaar beter het PVV-program dan in het Nederlandse mediawereldje.

Enfin. Beter laat dan nooit. Het Wilders-standpunt riep bij mij de vraag op, of Wilders daarmee dan ook een gedwongen deportatie van Palestijnen naar (Trans-)Jordanië bedoelde. Ethnic cleansing dus. Ik bleef een vragende in de Arabische woestijn, natuurlijk.

Maar aan Elsevier wil Wilders toch wel kwijt, dat Palestijnen zodoende weliswaar hun Israelische of Palestijnse nationaliteit kwijtraken, maar niet stante pede hoeven te worden gedeporteerd:
Als het aan de PVV ligt wordt het tot Palestina omgedoopte Jordanië overigens geen verplichte thuishaven voor Palestijnen.
Bedoelt Jisrael Beteinu (want die hebben volgens mij het buitenland-program van de PVV geschreven), dat een Palestijnse nationaliteit als voorzien in de Akkoorden van Oslo, niet erkend wordt? En wat betekent het voor de Arabische inwoners van Israël? Als Israël het huidige gebied van de Palestijnse Autoriteit annexeert, verklaart het dan alle niet-joden tot Jordaniërs (=Palestijnen), dus buitenlanders?

Bovendien, de herinnering is zo kort. Niemand heeft het meer over de “zwarte september” van 1970, toen de bedoeïenen-meerderheid van het koninkrijk Jordanië op gewelddadige wijze korte metten maakte met de Palestijnse vluchtelingenkampen in het land. Een klein detail, dat niet van belang is voor de absurdistische verhalen, die Wilders hier en in Amerika loopt te verkopen.

Nu Wilders aan het onderhandelen is geslagen over deelname aan de Nederlandse regering, was het volgende wel te verwachten (Elsevier:)
De Jordaanse minister van communicatie is boos en heeft om opheldering gevraagd. Ook Saoudie-Arabië heeft volgens de Israëlische site Ynetnews boos gereageerd en om opheldering gevraagd via de ambassade.
Elsevier laat Wilders aan het woord:
Wilders is niet onder de indruk van de reacties van Arabische landen. ‘Dit is een vrij land – in tegenstelling tot die landen – en wij mogen dit standpunt hebben,’ zegt hij tegen elsevier.nl.
Ach, dat waren we even vergeten. Dit is een vrij land, dus je mag het “standpunt” van Wilders dus ook afwijzen, zonder te worden uitgemaakt voor stiekeme linkse agent die de sharia wil invoeren, of voor anti-semiet? En, wat ook niet onbelangrijk is, wat heb je aan standpunten, als ze niet of nauwelijks aan belanghebbenden (stemmers op de pvv, bij voorbeeld) worden geopenbaard?

Wilders wil natuurlijk helemaal niet in Nederland over zijn absurde en levensgevaarlijke programmapunten discussiëren. Die zijn bedoeld als provocaties aan de moslim-wereld, om, als die reageren, hier te kunnen paraderen als de “held”, die die muzelmannen eens even de waarheid zegt. OZO!

Voor wie het nog niet helemaal begrepen heeft, legt Wilders het nogmaals aan Elsevier uit:
‘Het is niet alleen een conflict over land, maar vooral over ideologie,’ zegt Wilders. Als Jeruzalem in handen valt van de moslims dan volgen Athene en Rome, staat te lezen in het verkiezingsprogramma van de PVV.
Nou, zou je zeggen, dat zijn we in de EU meteen van die corrupte landen af. Wilde de PVV-fractie in het EU-parlement niet ook zoiets? De christelijke landen Roemenië en Bulgarije zitten bij Wilders alvast op de schopstoel. Een uitnodiging aan de muzelman, om te beginnen met Sofia en Boekarest.

In z’n eerste paradox is Geert Wilders niet gestikt. Als het alleen om de ‘ideologie’ zou gaan, waarom zouden dan de moslims, die eeuwenlang aan Christenen en Joden vrijheid van godsdienst en ruime toegang tot Jeruzalem en heel Palestina hebben gegeven, er plotseling uit moeten?
Is het dan toch wèl een “conflict over land”? De huidige Israelische machthebbers over Jeruzalem maken het Christenen, zeker als het Arabieren zijn, veel moeilijker om in het gebied te leven, dan het bij voorbeeld onder de Turkse Ottomanen (15e eeuw tot 1918) het geval was. Om maar te zwijgen van de chicanes over de toegang van moslims tot de Rotsmoskee.
En, ja hoor, de kromme redenering loopt uit op een valse beschuldiging aan de “linksen”.  Ook uit het niet-gelezen PVV-program afkomstig:
Daarom vindt de partij dat ‘we alles op alles moeten zetten om het offensief van de linksen en de mohammedanen om Israël te vernietigen te stoppen.’
Als dit geen haatzaaien is, wat is het dan wel?
‘ Wilders vindt dat ‘het Westen Jeruzalem moet beschermen’.
Nog een a-historische en demagogische drogreden, die rechtsreeks uit de koker van de smerigste blanke suprematisten komt (Zie bij voorbeeld de vanuit de VS betaalde en geleide haatsites “Fjordman” en “The Gates of Vienna”).
Tot zo ver een poging tot serieuze discussie met Wilders’ standpunten.
—–
Een uitstapje in Wilders' Absurdistan

Misschien is het effectiever, daar we toch geen antwoord krijgen op redelijke argumenten, de Wilders-oplossing voor het Palestijnen-probleem eens ad absurdum te voeren.

Immers, als het ombenoemen van een land tegen de zin daarvan, zo’n perfecte oplossing is, waarom het niet eens dichter bij huis toepassen, op plekken, waar Nederland iets meer in de melk te brokkelen heeft?

Neem België. Verklaar Frankrijk tot “Wallonië” en de zaak is opgelost. 

Alle niet-Vlamingen krijgen de Walloons-Franse nationaliteit en verliezen hun rechten als Belgische (= voortaan Vlaamse-) staatsburgers. Dat Filip De Winter nog niet daarop gekomen is!
Immers, als Brussel in handen valt van een linkse kongsi van socialisten en mohammedanen, dan volgen Antwerpen en Rotterdam.
En de uitsmijter kunnen we mutatis mutandis dan zo overnemen:

‘ Wilders vindt dat ‘het Westen Jeruzalem Brussel moet beschermen’. 

Maar je kunt het evengoed andersom toepassen:


Noem Nederland “Vlaanderen” !
Zo absurd is dat niet eens, want op een onbewakt moment, in 2008 of begin-2009, heeft Wilders zelf ook al  eens een fusie van Nederland en Vlaanderen voorgesteld. Om te beginnen, riep hij op, om België niet meer te erkennen, en voortaan de Nederlandse ambassadeur uitsluitend bij de Vlaamse gewestregering te stationeren. Wilders’ ongemakkelijke vriend, de Vlaams-Belang-leider Filip De Winter, zag er wel wat in, maar, -wat kunnen die kleine volkjes toch eigenwijs zijn-, de meeste Vlamingen willen helemaal geen ‘Ollander worden. Een klein detail, dat Wilders ook over het hoofd ziet bij de Palestijnen.

Dus, als het bij de Belgen zelfs niet gaat, moeten we maar terugvallen op het eigen land.

Nederland-voorbeeldland.
Laten die Jordaniërs maar eens goed opletten!

Als Wilders aan de macht komt, wordt Nederland ombenoemd tot “Marokko”!

Dat is, ik geef het graag toe, wel een heel opmerkelijke uitkomst van onze laboratorium-excercitie met het Wilders-gedachtengoed. Maar de logica ervan, binnen de Wilders-parameters dan altijd, is moeilijk te weerleggen.

Alle Marokkanen worden dan immers Nederlanders. Geen problemen meer met dubbele paspoorten. Is het oorspronkelijke Nederland “te vol”? – Gelukkig is er in het oorspronkelijke Marokko nog ruimte genoeg! Dat vinden immers ook Wilders’ vrienden in Israël, wat de Palestijnen betreft: In de Arabische wereld is voor hen ruimte genoeg!, zeggen ze.

Het zal een flinke opoffering van Nederland vragen, maar geen grotere dan die van het koninkrijk Jordanië wordt geëist door de PVV.

———-
(Absurd-modus uitgeschakeld):

Ha, ha: Lachen met Wilders is leuk, op z’n tijd. Maar op de achtergrond hoor ik de oude Voltaire, held van onze Verlichting, pruttelen:

Ceux qui peuvent vous faire croire des absurdités, peuvent vous faire commettre des atrocités”, oftewel:
“Wie jou absurditeiten kan wijsmaken, kan je ook wreedheden doen begaan”

Daarin ligt het gif van Wilders’ dommepraat.

(Oorpronkelijk: Krapuul: Wilders’ Jordanië=Palestina oplossing eerst op Nederland toepassen!)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails