12 juni 2010

PVV-racisme doodzwijgen was dom. Hun stiekeme racisme niet aanklagen was laf.

Voor woensdagavond 9 april dachten we allemaal dat Wilders aardig op z'n retour was. Ik ook. Wilders zelf misschien ook wel. 15 zetels werden hem voorspeld in plaats van de virtuele 32 die hij bij de Euroverkiezingen van vorig jaar zou hebben behaald.
Er was de opmerkelijke terugkeer van de PvdA onder Job Cohen. Er waren de schandaaltjes rond de kandidatenlijst van de PVV: een Mossad-agent op plaats 4, een leugenachtige amateur-psychologe op plaats 9, een sjoemelaar met mandaten ergens op plaats 30 - allemaal vrij geruisloos afgevoerd. Job Cohen had de moed, om, in onuitgesproken tegenstelling tot zijn voorganger Wouter Bos, Wilders "een gevaar voor de democratische rechtsstaat" te noemen.
Mensen zoals ik, hier op mijn eigen blogs en bij mijn vrienden van Krapuul (de anti-haat-blog), werden min of meer als sfeer-bedervers, trouble-fête, weggezet. Want we gingen door, met de vreemdsoortige en alarmerende verbindingen van Geert Wilders met de groot-Israël voorstanders in de VS, te analyseren, aan te klagen en de sporen daarvan in het PVV-verkiezingsprogram aan te tonen.

Ik geef direct toe, dat het moeilijk te geloven is. In het tolerante en beschaafde Nederland loopt, sinds 2002, en zeker sinds 2004, een politicus rond, die zich, ongetwijfeld uit oprechte overtuiging, heeft verkocht aan de hasbara*) van een buitenlandse mogendheid.
Mag de overtuiging oprecht en diep in zijn jeugd geworteld zijn, - de uitwerking ervan is van een ongekende dubbelhartigheid en cynisme. Ik heb het maar al te vaak gezegd in de afgelopen maanden. Wilders weet ook zelf drommels goed, dat hij geen aanhang verwerft met oekases over deportatie van Arabieren vanuit Israël naar Jordanië. Dergelijke uitlatingen bewaart hij voor optredens bij zijn Amerikaanse broodheren en op andere plekken in het buitenland, waar hij zich onbeluisterd denkt.

Maar onze meute van politieke journalisten, analisten, fractie-assistenten en wetenschappelijke partij-bureaus, hadden toch op z'n minst het PVV-"Verkiezingsprogram" moeten .... analyseren! Amateur-analyticus, de populaire sportjournalist Humberto Tan, onverdacht van vooroordelen, maar zelf mogelijk doelwit van het PVV-racisme, zette gisteren voor een met stomheid geslagen journalistenduo (K&VdB) uiteen, dat het ècht is wat Wilders wil: Ethnische Registratie. In weerwil van ons artikel 1 in de grondwet, onderscheid aanbrengen tussen burgers van Nederland! Een "J" in je paspoort!!
Gossiemijne, dat hadden we nog niet begrepen. "Staat het er ècht in", vraagt één van Nederland's bekendste politiek journalisten. Ja, meneer Van den Brink, het staat er al maandenlang in!
En, wat de zaken nog duidelijker maakt, het PVV-program wil Artikel 1 van de grondwet zodanig wijzigen, dat alleen Nederlandse burgers met "wortels" in iets wat "joods-christelijk-humanistisch" wordt genoemd, echte Nederlandse burgers zijn. De anderen zijn op z'n best: verdachten.

Ik wees op die wortel-mythologie (die overigens volstrekt in tegenspraak is met Wilders' herhaalde bewering dat hij niets tegen moslims zou hebben) op 19 mei 2010: PVV bazelt over een "dominante wortel-cultuur": Ongelijkheid van burgers opnemen in art. 1 van de Grondwet?

Artikel uiteraard overgenomen op Krapuul. Maar niet op de "Joop" bij voorbeeld.  Toch betoogt het PVV-programmapunt, dat niet de overtuiging van een bepaald persoon, maar diens "wortels", hem of haar verdacht maken. Als je bij voorbeeld een Palestijnse arabier bent en je bent sinds eeuwen christelijk, dan wil Wilders niet je nieren proeven op grond van je religieuze overtuiging, maar op grond van je "afkomst", je "ethniciteit", je "wortels"! Komt goed overeen met het doel van Israelisch rechts: Ethnische cleansing van de Westbank - onafhankelijk van de vraag, of je moslim od christen bent.

En dan een ander stukje stiekem vuil in het PVV-program: De herdenking van de slachtoffers van het racisme van de nationaal-socialisten op 4 mei in Nederland, zou niet meer moeten gaan over de joodse- en roma-slachtoffers. Wilders heeft "nationaal" voor socialisme tussen haakjes gezet. In overeenstemming met zijn Mccarthyistische leermeesters in Amerika, moet het ook gaan over slachtoffers van het "socialisme" in het algemeen. Door ons in het zonnetje gezet op 29 mei: Twee tersluiks ingevoegde haakjes onthullen....

Maar de bewoners van de linkse schuilkerken hebben het niet willen weten. "Het gaat wel over..", zeggen ze, niet begrijpend, dat de mensen die dagelijks zich bedreigd voelen, zoeken naar een leider, een partij, die hun een duidelijke toekomst wijst.
Nu is er gebrek aan argumenten, om Wilders uit te sluiten.
Zegt men. Maar er zijn er meer dan genoeg!

Wilders is een oplichter, leider van een maffia, en compleet verkocht aan de diensten van een buitenlandse mogendheid.
Even een inhaalslag maken, alstublieft.
En nooit meer onderschatten, wat buitenlandse diensten kwaad kunnen doen aan ons land!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails