28 juni 2007

Wilders samen met Udo Ulfkötte tegen 'Eurabia' in Brussel?Sinds 2002 vallen we van de ene verbazing in de andere, in de Lage Landen.

Niets is te dol. Eerst valt half Nederland in de armen van een kaal warhoofd met machtsambities. Vervolgens is hysterie troef naar aanleiding van diens vermoording (door een dierenactivist) en twee jaar later door de moord op Theo van Gogh.

Intussen is een hele serie van geheel-, half- of niet-geslaagde opportunisten langsgekomen, die de volkswoede proberen te mobiliseren via populistische middelen. Voormalige linkse- en/of antiracistische intellectuelen, met Ajaan Hirsi Ali als hun Jeanne d'Arc, maar ook tweede-rangs politici, die wraak wilden nemen op de geschiedenis (LPF), en, eigenlijk niet verwonderlijk, vanuit de VVD (Verdonk) en, niet meer VVD: Geert Wilders.

Deze laatste is voorlopig met de hoofdbuit gaan strijken (10 kamerleden bij de laatste verkiezingen - LPF en afsplitingen daarvan, weggevaagd). De man lijkt onaantastbaar, vanwege zijn "bedreigd-zijn". Immers, de moordenaar van Van Gogh heeft op diens lijk ook een bedreiging aan Wilders' adres achtergelaten. Dat is schandelijk. Daarover geen discussie.

Maar met dergelijke bedreigingen kun je op verschillende manieren omgaan.
De omgang van Wilders is die van een neurotische querulant.
Dat heeft onze vriend Bart-Jan Spruyt moeten ervaren, toen hij, op zijn beurt, trachtte garen te spinnen voor zijn neoconservatieve club, bij de xenofobische hetzerij. Een snoepreis voor Wilders naar de VS vermocht bij (verstandigere, althans: slimmere) neoconservatieven aldaar, geen enthousiasme uit te lokken voor deze monomane anti-islamiet. Een tegenbezoek aan Nederland door een delegatie van het Amerikaanse 'Enterprise Institute' (frontorganisatie van de NeoCons, waar tegenwoordig ook Hirsi Ali is ondergebracht) verliep eveneens minder succesvol dan verhoopt (2005). Vervolgens sloeg Geert ook nog eens de waardevolle-, door de pharma-industrie gesponsorde-, adviezen van Spruyt in de wind. De liefde was over. Geen Spruyt in de PVV.

Toch was het initiatief van Spruyt minder dol dan het nu lijkt: Lange tijd is Wilders gehouden voor een "libertaire" liberaal. Misschien was hij dat ook in het begin wel. Maar (en dat is, ik herhaal het, eerder een psychiatrisch dan een politiek probleem), de man kon het niet laten, om steeds verder af te glijden naar een one-issue standpunt: "De Islam is de schuld van alles!"

Nog in januari van dit jaar, kreeg Wilders in Elsevier de zegen van Leon de Winter: Samenvatting - "De man is een libertair liberaal, nogal onhandig, maar hij meent het "goed". "Als hij niet goed zou zijn, had ik dat dadelijk gezegd". - Ja, Leon, dat is een mooie cirkelredenering. Ik ben bang, dat Leon de Winter niet goed meer kan onderscheiden tussen goed en kwaad, althans niet meer tussen racist en niet-racist. Daarop gaan we in, in de serie over de 'Pepperdine'-conferentie in Malibu van 10/11 juni 2007 in Legal Alien in New York.

Nu we zo langzamerhand gewend zijn aan de ontwikkelingen in ons lage landje van de laatste jaren, wagen we ons aan een voorspelling: Zoals de genoemde Pepperdine-conferentie aantoont, zijn Hirsi Ali, De Winter en Ellian (allen deelnemers), tegenwoordig ook opgeschoven naar een rabiaat anti-islam (niet meer alleen anti-islamistisch-) standpunt. Ze hebben dat bovendien gekoppeld aan een anti-EU discours (bureaucratie, 'verraad' van linkse intellectuelen en politici, goedpraten van de sharia, weigering om blanke christelijke babies te maken(!)) dat kan worden samengevat onder de 'Eurabia'-noemer.

Het officiële 'American Peace (!) Institute' van Daniel Pipes beloofde in het besloten gedeelte van de Pepperdine-conferentie financiële en juridische ondersteuning voor Europese anti-Islam activiteiten (bij voorbeeld de verplichting om op alle moskeeën en korans een sticker te plakken met een waarschuwing, dat de Koran illegale oproepen tot Jihad bevat, naar analogie van de gezondheidswaarschuwingen op tabaksproducten).

Dat is nu precies een ideetje waarop Wilders nog niet was gekomen. M'n kop eraf, als de PVV niet binnenkort met een dergelijk "initiatief"-voorstel in de 2e Kamer komt! Dat één en ander erg lijkt op de verplichting aan joden, na 1933, om op hun winkels en hun kleding een Davidsster aan te brengen, daarover zal niet direct worden getreurd.

Wilders zal ook, - de Europese Verkiezingen naderen -, het 'Eurabia'-spook opwarmen. Daartoe biedt een initiatief van de Duitse advocaat en "veiligheidsexpert" Udo Ulfkötte hem een goede ingang. Deze laatste heeft onlangs (met een scheef oog naar het succes van Wilders) in Bonn een nieuwe, nog naamloze partij gesticht (gebaseerd op zijn vereniging "PAX Europa") die, behalve bestrijding van de Islam in al haar vormen, ook "Europese Waarden" op haar programma heeft. Die waarden zijn, driemaal raden, juist: "judeo-christelijk", maar ook "humanistisch" en gebaseerd op "de" Verlichting. En incompatibel met "de" Islam.

Sinds enkele weken "biedert" Ulfkötte (die ook bezig is om "Bürger in Wut" uit Bremen, een populistische veiligheidsbeweging, niet speciaal anti-islam, wel voor een bovengrens van 15% immigranten per wijk, in te lijven) zich bij Wilders "an". Dat doet hij met het aantrekkelijke voorstel om samen op 11 september (!) 2007 in Brussel bij het Europese Parlement tegen "Eurabia" te gaan demonstreren. PVVers worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich in te schrijven. Vooralsnog is de (hier natuurlijk NIET verlinkte) "Nederlandse" website op zijn propagandaportaal erg ledig en kaal. Maar het kàn nog komen. Naar mijn gevoel, is Wilders er klaar voor om zich aan te sluiten bij Europees ultrarechts.

Maar nemen we vast een kijkje bij de heer Udo Ulfkötte en diens agitatie, aan de hand van een onverdachte bron, de Berlijnse correspondent van Radio Nederland Wereldomroep, Laurens Bovens (op de RNW-website, 13 juni jongsleden):

(RNW - Radio Nederland Wereldomroep Logo)

'German Wilders' attacks Islam

by Laurens Bovens

13-06-2007

Just like Geert Wilders in the Netherlands, a politician has appeared in Germany who is warning against "a tsunami of Islamisation." His name is Udo Ulfkotte, a former journalist who has often made appearances on German Television programmes as an expert on Islam. But Mr Ulfkotte has turned over a new leaf. He is working on the formation of a political party. A party that is to defend Christian values in Germany and Europe against what he regards as the increasing influence of radical Islam.

Udo Ulfkotte (Photo from own website )

Cheers go up when Udo Ulfkotte declares: "I am not with the left, I am not with the right, I am with the Lord God"He casts his eyes upward. Mr Ulfkotte is a confirmed Christian, but one who belongs to a movement that believes living together with Muslims is practically impossible. "European values are those of the Judeo-Christian tradition: peace, freedom, democracy and tolerance."

"Muslims are different, they are from a different tradition. This is clearly demonstrated at many schools in the Netherlands and Germany by the extent to which children are willing to use violence. Muslims are in many ways different from Europeans."

Lecture
Fifty people have come to attend Udo Ulfkotte's lecture in an out-of-the-way hall in a poor Berlin district. This is where the fledgling politician, who travels far and wide and also lectures abroad, tells his tale for the umpteenth time. Just like Dutch Freedom Party leader Geert Wilders did before him, he talks of a tsunami of Islamisation. Mr Ulfkotte means to say that European governments are too easily swayed to give in to the demands of radical Muslims. Where will that lead? Mr Ulfkotte goes through a long list of examples:

He claims that Germany allows polygamy among Muslims. And that some swimming pools have introduced separate opening hours for Muslims and non-Muslims. He asks himself why 'we' accept that some parents do not have their children innoculated.

Mr Ulfkotte does not limit himself to Germany. The Netherlands is up next: "Amsterdam has cancelled education on rural life" he says, because pigs were part of the discussion during these classes and that was an affront to Muslim schoolchildren. Mr Ulfkotte claims the affair escalated to the point where the curriculum was changed.

It's an example of how he only tells half the story. Yes, there was one school in Amsterdam where this occurred, but Mr Ulfkotte fails to mention that the Amsterdam authorities were furious about the incident. A spokesperson for the responsible councillor says this must never happen again because you cannot solve problems that way.

[..]

His audience likes what he has to say. His words are frequently interrupted by applause, and afterwards several people say they have learned something. But not everybody is pleased. Two Muslim students from the Berlin Free University are also listening to his speech and later accuse Ulfkotte of being racist. "He tries to paint an evil picture of Islam and conducts a witch hunt against Islam."

Radical Islam
She disputes that Mr Ulfkotte is only denouncing radical Islam. According to her, he makes Muslims in general appear in a bad light. "He is peddling conspiracy theories here."She compares Mr Ulfkotte to the far-right NPD. "It would be dangerous if he formed a party." Which could happen in the coming weeks, ahead of the 2009 p[arliamentary] election.
A Dutch listener commenting on this article from Australia, however, is fully convinced of Wilders', Ali's and Pipes' 'Eurabia' myth:

Maarten Hoogesteger, 14-06-2007 - Australia

Hooray that someone with a bit of commonsense is finally raising their voice. About time. I have watch with incredulity as Europe hands over their continent to a bunch of stark raving mad desert dwellers. European politicians who allowed this to happen should be put on trial for treason and for aiding and abetting an enemy. Shame on them.

Short, but everything is in it:

  • the 'collapse' of Europe (continent 'handed over')
  • racism: 'a bunch of raving mad desert dwellers' (does he know, that the germanic tribes came once from the central Asian steppes?)
  • and the "treason" by the 'Left' - our concentration camps are under preparation...
A second commenter, however, sees it otherwise:
This [softening of Christian fundamentalism through Enlightenment, HR] is therefore no justification to claim moral high ground over Islamic Jihadists. This "Judeo-Christian tradition" is only interesting for historians but not for politicians. If Udo Ulfkotte is defending Christian values in Germany and Europe, than he is by default someone I distrust.
And so do I.
Amen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails