10 juni 2007

Met vrienden als Wilders heeft Israël geen vijanden nodig


Den Haag, 6 juni 2007: Algemeen Overleg tussen de commissie buitenland van de Tweede Kamer, en minister voor Buitenlandse Zaken, Verhagen.
Aan de orde is de houding die de minister zou moeten aannemen ten aanzien van het Israëlische beleid ten opzicht van de Palestijnen. Wilders is er ook bij. Z'n stadionverbod- voorstel voor Marokkanen en zijn misplaatste tandenborstels-grap, alsmede zijn schietbevel aan de politie zijn kennelijk nog niet genoeg. Wilders wil ertegenaan, zoals in zijn ogen Israël dat doet. Anja Meulenbelt meldt daarover op haar weblog:

Zo kon Wilders in zijn termijn de vorige spreker [Harry van Bommel, SP, HR] afdoen als ‘politiek correct gebrabbel, ver van de realiteit’, en vinden dat je geen vrede kunt sluiten met terroristen. Die raketten afschieten. Dat Israel daartegen keihard optreedt, wat hem betreft kon het niet hard genoeg zijn. En hij had nog een suggestie voor de minister (die binnenkort met een groep jongeren een bezoek gaat brengen aan de regio), om eens bij de Israeli’s af te kijken hoe die omgaan met ‘administratieve detentie’ want wat hem betreft is dat een goed voorbeeld hoe we dat hier ook moeten doen. En de ‘veiligheidsmuur’, die mocht twee keer zo lang en zo hoog, ‘want Israel heeft het recht zich te verdedigen tegen terroristen’.

De held op sokken!
Waar was Wilders en zijn aanhang, toen de gegoede bewoners van de Haagse torenflat waar Ajaan Hirsi Ali onderdak had gevonden in 2006, haar per deurwaarder lieten uitzetten, omdat ze zich 'bedreigd' voelden? Hebben Wilders en zijn mannen toen die rijke stinkerds eens even de waarheid gezegd en Ajaan veilig ondergebracht in Venlo, onder bewaking van skinheads en Limburgse Hells Angels? Niks daarvan! Wel hard schreeuwen, maar als het puntje bij paaltje komt, dan geldt het Srebrenica-scenario.

Niets is te dol: 'Administratieve detentie', dat is Guantanamo. Zonder tijdsbeperking, zonder beschuldiging, zonder advocaat mensen opsluiten, mishandelen, vernederen. De Nazis noemden het "Schutzhaft". Veel van die gevangenen verdwenen in "Nacht und Nebel". Meulenbelt concludeert:
Wilders heeft geen boodschap aan mensenrechten noch aan onze Nederlandse Grondwet.
Arm Israël, dat het moet doen met dergelijke "vrienden".

Leon de Winter vond op 25 januari 2007 in 'Elsevier' echter, dat er niets mis is met Wilders, behalve, dat:
Geert Wilders is een libertair-conservatieve man met een hang naar forse uitspraken, en dus iemand met een imagoprobleem in de overwegend linkse media.


De Winter & Ellian
De arme man wordt "gedemoniseerd" (net als Pim Fortuyn).
En dit is het echte opmerkelijke rond Wilders: dat we onze schouders zijn gaan ophalen over een gekozen volksvertegenwoordiger die vanwege zijn mening voor zijn leven moet vrezen.
Dat is het echte schandaal.

Heeft Wilders dat verdiend?

(Citaten uit Elsevier's Weekblad. Het gaat hier om een gedrukte kolom van De Winter. Zijn herdershonden-stuk stond (en staat nog steeds) in de weblog van Elsevier.)

De hondengeleider weet wel zeker, dat Wilders in orde is. Waarom? Nou, omdat beide heren het eigenlijk wel eens zijn:

Ik heb een keer persoonlijk uitgebreid met Wilders gesproken, en als ik ook maar het geringste vermoeden had gehad dat ik met een botte rechts-radicaal te maken had gehad, met een kloon van Hans Janmaat – die een lachwekkende fascistoïde xenofoob was -, dan had ik die indruk niet voor me gehouden en er over geschreven. Maar Wilders is geen radicaal-rechtse paljas.

Wilders en Janmaat: Hetzelfde huilerige, verongelijkte, toontje. Dezelfde one-issue mentaliteit. Dezelfde lafheid (niets doen voor Hirsi Ali). Het enige verschil dat ik zie, is, dat De Winter in de tachtiger jaren nog een radikaal anti-anti-semiet was, die van Theo van Gogh daarom stukjes prikkeldraad kreeg toegestuurd, en dat dezelfde De Winter nu een radikale anti-semiet (ten opzichte van de Islam dan) is.
(Als Theo van Gogh nog leefde, kreeg Leon vast ongevraagd hondenbrokken toegestuurd! Want je kan van Theo van Gogh zeggen wat je wil, maar een arrogantie als nu door De Winter, Ellian en andere columnisten wordt tentoongespreid, had hij niet gepikt. De man verdroeg geen andere arroganten om zich heen.)

De Winter weet het natuurlijk beter dan het provinciaaltje Wilders. Maar je hebt je bondgenoten niet voor het uitzoeken. Neerbuigend:

Handig is hij vaak niet – die opmerking over een ‘tsunami van islamisering’ was niet sjiek, niet precies, en dus contra-productief. Maar hij vertegenwoordigt wel onomwonden een breed gevoelde zorg over de diepe veranderingen die ons land momenteel ondergaat.

Welke "diepgaande veranderingen"? - Goed geraden! Leon de Winter bedoelt dat Wilders bedoelt, dat "40% van de Rotterdamse bevolking", bij voorbeeld, "diepgaande religieuze en culturele verschillen" vertoont met de overige 60%. Dat staat in een verder niet aangeduid "ambtelijk rapport".

Als dat laatste ontstaat, een groep van gedepriveerde mensen met loyaliteiten die buiten het centrum van de burgerlijke samenleving liggen, dan heb je een hardnekkig en potentieel gevaarlijk probleem.

De Winter doet Wilders voor, hoe hij het "deftig" zou kunnen zeggen. Maar wàt hij hier beweert, is deftige onzin.

  1. Wat heeft "gedepriveerd" ermee te maken. Zou het geen probleem zijn, wanneer (de meeste) Nederlandse moslims niet gedepriveerd waren? (Gedepriveerd betekent: "arm").
  2. Wat is "het centrum van de burgerlijke samenleving"? Ik zou zeggen: de grondwet. Daarin ligt vrijheid van godsdienst (en van niet-geloven) vast. Dus "religieuze verschillen" mogen geen rol spelen. "Culturele"- dan wèl, misschien? - Nee hoor: vrijheid van meningsuiting is ook een grondrecht.
  3. Zit het 'm dan misschien in de loyaliteit aan de Grondwet? Loyaliteit is niet een mening, maar een gedrag. Je mag denken wat je wilt. Je mag, binnen bepaalde wettelijke grenzen, ook zeggen wat je denkt. Maar je hebt je aan het niet-discriminatie gebod te houden. Aan de lezer, om uit te maken, of de beide W's zich in hun gedrag houden aan dat gebod... Trouwens, al gedragen gedepriveerde moslims en andere Antillianen zich keurig binnen grondwet en daarop gebaseerde wetten, dan nog weten De Winter en Hirsi Ali, dat ze dat alleen maar doen vanwege de "dawa". Vroeg of laat gaan ze toch de Sharia invoeren. Tamme moslims zijn nog gevaarlijker dan extremisten!
  4. Maar met "centrum van de burgerlijke samenleving" wordt natuurlijk niet de Grondwet bedoeld, maar de fictieve grootste gemene deler van wat W. en W. "normaal" en fatsoenlijk vinden. Niet-gedepriveerden onder elkaar. In Duitsland noemde men dat onlangs "Leitkultur". Bismarck noemde in de negentiende eeuw dan ook zijn verzet tegen moderne christenen en sociaal-democraten, zijn "Kulturkampf".
Zoals bekend, heeft Bismarck die strijd glorieus verloren. De oude staatsman, sluwer dan de huidige Kulturkämpfers, nam uiteindelijk de politieke eisen van al die lieden die niet "loyaal" waren aan de Pruisische Junker-cultuur, over (kiesrecht, sociale zekerheid, enz.).

En dat brengt ons op een aardige historische vergelijking, waarvan ik denk, dat dat die op een terrein ligt, waarvan ik er het één en ander van af weet.

Leg het bovenstaande (in rood uitgevoerde-) citaat eens in de mond van een ouderwetse conservatief, die in de tweede helft van de negentiende eeuw betoogt, dat je aan de toenmalige "gedepriveerden" (arbeiders, boeren, kleine middenstand, len al helemaal niet aan vrouwen of joden) ècht niet het kiesrecht moet toestaan. Dat is: "gevaarlijk". Waarom? Nou, om dezelfde redenen als De Winter aangeeft: ze stonden te ver af van "het centrum van de burgerlijke samenleving", ze hadden "andere loyaliteiten" (aan de verboden sociaaldemocratische partij bij voorbeeld).

Maar we hadden het over Wilders. En diens verdediging door Leon de Winter:
Wilders benoemt die problemen, en te vaak met weinig distantie.

Ja, "problemen benoemen", dat doen we allemaal. Op een omslachtige-, achterbakse manier, zoals De Winter. Of zoals Wilders, die alles aan de Islam wijt. Maar als het om oplossingen gaat, dan gaat het niet meer om in het wilde weg "benoemen" van borreltafel-oplossingen. Tenminste niet, als je een politicus bent, die zo dicht bij "het centrum van de burgerlijke samenleving" staat.

Wilders' "oplossingen" zijn voor de democratie en voor de hele samenleving mijns inziens gevaarlijker, dan de hele integratie-problematiek. Maar dàt mag volgens De Winter niet gezegd worden. Dat is "een venijnige media-aanval van de verraderlijke "linkse kerk"":

Op zijn retoriek en plannen valt veel af te dingen, maar de venijnige media-aanvallen gaan veel verder: zij willen hem delegitimeren.
Dat hoeft helemaal niet: De man delegitimeert zichzelf genoeg.

En verder blijven we venijnig aanvallen. Niet alleen Wilders. Maar zeker ook zijn beschermheren.

"Jessica, waar zijn de hondenbrokken?"


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails