02 april 2011

Maria-Meriem: De superieure islamitsche interpretatie van de geboorte van Jezus

Tegenwoordig moet je vanwege Geert Wilders alles weten over de zogenaamde ziekelijke slechtheid van de profeet Mohammed.
Wilders' argumenten slaan nergens op en zijn maar al te vaak ontleend aan bronnen, die geen enkele waarde hebben. De arabarbarist Hans Jansen is daarvan een voorbeeld. 
Maar zelfs, als je de genoemde bronnen raadpleegt, dan kom je voor verrassingen te staan, die Geert nooit zal willen en kunnen verklaren. Hieronder mijn interventie op Krapuul.nl over de rol van Mohammed.
Mohammed was geen betere of slechtere profeet dan Jozua, Esaja of Paulus. Als ik de Koran en Hadith lees, zie ik vooruitgang ten opzichte van de Farizeeën (eeuw 0), de Christenen (eeuw 1) en de manicheïsten (eeuw 2). Net zo een soort vooruitgang (realisme) als het Protestantisme van Luther en Calvijn (eeuw 15 en 16) was, ten opzichte van de Katholieke Kerk van de Middeleeuwen.
Een voorbeeld van wat de religie van Mohammed bijdroeg aan een menselijker samenleving, is de interpretatie van Maria als moeder van Jezus (Jeshua). Het ongehuwde meisje Maria (Mariam, Meriem) werd zwanger. De vroeg-christelijke en paulinische interpretatie is, dat het meisje maagd bleef en bezwangerd werd door een door God gezonden engel. Jezus is dus ook een deel van God (Drievuldigheid, samen met de Vader en de Heilige Geest).
Het kan geen toeval zijn, dat deze interpretatie van de evangeliën hielp, om polytheïsten, aanbidders van een Moedergodin, en misogyne en autoritaire paternalisten over te halen om zich te bekeren in de tijd van het vervallende Romeinse Rijk.
Mohammed verkiest een veel actuelere interpretatie: Jezus is niet per definitie een Zoon van God, maar een profeet die belangrijke dingen heeft gezegd. Zijn Leer wordt gerespecteerd.
Wat Maria betreft, zij werd uitgestoten en beschimpt door haar dorpsgenoten, toen zij ‘s-morgens terugkwam van haar nachtelijke tocht tot onder de Boom van de Wijsheid. Daar had zij een aantrekkelijke afgezant van God ontmoet en zich aan hem gegeven. Aan een Mens, niet aan een engel die zaaddragend zou zijn geweest van God.
De ontnuchtering en de bekering van haar dorpsgenoten kwam pas, nadat haar baby Jeshua geboren was en Opstand predikte tegen de onderdrukkers. Nazareners en Galileërs verenigden zich tegen de Romeinse kolonisator en diens lokale discipelen. Mohammed zag dus hoezeer de oude vooroordelen tegen de vrouw die naast de pot plaste en zich buiten het huwelijk geeft aan de aantrekkelijke vreemdeling, ons opsluiten in een beperkt wereldbeeld van stam-solidariteit en eerwraak.
Dat was voor Mohammed’s tijd (we spreken van de zevende eeuw AD) een revolutionaire interpretatie. In Venlo, waar ze nog Wodan en Freya vereerden in die tijd, zou een Meriem (inclusief foetus) in die tijd zijn verdronken in de Maas. En een Mohammed zou zijn geworpen voor de wolven.
Wat je dus ook verder tegen Mohammed mag hebben, hij respecteerde de waardigheid van vrouwen, die moedige keuzes maakten.

Dat kun je, anno 2011, niet zeggen van Wilders en zijn 40 rovers, die samen met de SGP de abortus-termijn van Ingrid willen beperken. Dat kun je niet zeggen van een PVV, die een door criminelen in Afghanistan verkrachte vrouw, net als de door de door Mohammed veroordeelde dorpsgenoten van Meriem, wil uitstoten als slachtoffer van linkse dhimmies die zich ‘overgeven’.
Beschaving is een mooi, maar ingewikkeld ding. Er is vooruitgang, maar ook angst. Die laatste wordt uitgebuit door de heer Wilders en consorten.

Daar heeft onze beschaving weinig baat bij. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails