08 april 2011

Wilders' 10 Walgelijkste [9]: De PVV Maffia. Wilders is onschendbaar. Links is verantwoordelijk.

Martin Bosma beschrijft de maffiose organisatie van de PVV perfect in zijn boekje 'De schijn-elite van de valse-munters' (2010).
Wat zijn de kenmerken van een maffia? 
Er is een padre-padrone die over alles beslist. Dat is in ons geval Geert Wilders, enig bestuurslid van de stichting die de pvv beheert. 
Bosma vindt dat prachtig. Zodoende kan niemand de PVV overnemen. Als het gerecht zou besluiten, om de PVV in de ban te doen (want ondemocratisch), dan "richten we gewoon een nieuwe stichting op". We zijn er klaar voor! Berlusconi had het niet beter kunnen verwoorden. En Mussolini ook niet.

Even een kleine correctie: Onderling geweld of geweld binnen- of van de PVV zelf tegen buitenstaanders is nog maar zelden vastgesteld. Goed, een groot deel van de PVV-fractie in de Tweede Kamer heeft wel eens iets met slaande ruzie, huiselijk geweld, bedreiging van buurtgenoten, gedwongen seks en de exploitatie daarvan, oplichting van de fiscus, ontwerpen van martel-gevangenissen (Agema), openbare geweldpleging, enzovoort te maken gehad, maar dat moet je meer als een culturele eigenaardigheid van deze dappere strijders en strijdsters voor een joods-christelijke moraal beschouwen.

Tot nu toe, maakt de PVV-maffia in hoofdzaak van andere middelen gebruik. Daar is in de eerste plaats het GELD, in de tweede plaats de INTIMIDATIE en in de derde plaats de LASTER.

Als die manier van werken ertoe bijdraagt dat domme alleenlopende lieden als "Stop_Links" ook ècht bedreigingen tegen de kinderen van linkse politici gaan uiten, dan is dat natuurlijk betreurenswaardig, maar de schuld van Links, enz.
Immers, deze nieuwe waarheid geldt: "Wilders is onschendbaar. Links is verantwoordelijk!"

Zelfs de uiterst Wilders-gezinde Bart-Jan Spruit (Spruyt voor de liefhebbers) kon na maanden van onderhandelingen met de Padre-Padrone in 2006 niet akkoord gaan met het Wilders-Bosma concept van een politieke maffia. Spruit had, (in overeenstemming met het gedachtegoed van Joshua Livestro en de Leidse neo-con denktank), conservatieve en orthodox-christelijke programpunten en kandidaten voor de PVV opgezocht. Maar dat beviel de Lijder niet. Hij wilde (en Martin Bosma ook) onderworpen en controleerbare uitvoerders en -sters van zijn megalomane ideeën.

Daarom bestaat de binnenste kring rond de Lijder heden uit een opmerkelijke mix van oude schoolvrienden uit Venlo, door de Mossad aangedragen agenten, racistische kruidenvrouwtjes en sadistische architectes, en, ja dat vooral!, gefrustreerde beroepsmilitairen en politiefunctionarissen. Nog afgezien van vroegere Gladio-agenten en gefrustreerde officieren van justitie. Een baksteen-fabriek ondernemersdochter genaamd Laurence en een adviseur voor bedrijfs-belastingontduiking moeten in Limburg de Wilders-greep op het Gouverneurschap waarmaken.

Wat is een Maffia? Voorbeelden. 
De Zuid-Italiaanse maffia kun je op een zeker moment in haar bestaan beschouwen als een christelijk-getinte reactie op de onderdrukking door Islamitische veroveraars in de achtste en negende eeuw, maar ook tegen de Rooms-Katholieke Anjous en de Normandische bezetters. Waarschijnlijk gaat de traditie van dit koppige volksverzet nog verder terug. Ook de Romeinse veroveraars van de derde en de tweede eeuw voor Christus zaten er maar mee. Maar goed, als Wilders hecht aan Joods-christelijke wortels, dan kan hij zich min of meer op de maffia-traditie beroepen.
Het is een typisch voorbeeld van een bevrijdingsguerilla die zichzelf met de jaren heeft omgezet in een criminele organisatie. We kunnen daar voorbeelden van zien bij de FARC, de oorspronkelijk Guevaristische  Colombiaanse guerrilla, en, dichter bij huis, de Duitse "linkse" terroristen van de zeventiger jaren, of de Brigate Rosse in het toenmalige Italië. Ze verenigen zich met wie dan ook (Khadaffi bij voorbeeld) om te kunnen voortbestaan. Een makkelijke prooi, even ertussendoor gezegd, voor CIA- en andere infiltranten, die aanwijsbaar een actieve rol hebben gespeeld bij de Roten Brigaden en de Brigate Rosse. Of, zoals is gebleken, bij de CCC in België.

Innemen van sleutelposities
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren diverse maffiose organisaties al vertakt naar de VS. Ze toonden zich bereid om de geallieerde invasie via Sicilië tegen Mussolini te ondersteunen, in ruil voor een aantal concessies. Dat maakte, dat zij vrijwel onaantastbaar werden in het Italië van na 1945. Ze waren nodig, om de Democrazia Christiana te ondersteunen tegenover een dreigende soft-communistische overname via de democratische stembus.
De Wilders-maffia doet in het Nederland van 2010 hetzelfde. Ze neemt het afbrokkelende CDA in gijzeling en maakt Rutte's VVD afhankelijk van haar steun, zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen. Intussen probeert ze machtsposities in te nemen bij gemeenten en provincies. En daar ze vrij mag blijven provoceren en liegen, wordt de democratie en de grondwet verder afgebroken.

Hoe werkt de maffia?
Wilders' maffia bestaat uit door de padre-padrone geselecteeerde Haagse parlementsleden. Als ze het goed doen, mogen ze ook in gemeenteraden of provinciale staten optreden. Of in het Europese parlement.
Daarmee verwerft de voorzitter van de PVV-stichtingen een controle over het familieleven van de geselecteerden. Ze worden afhankelijk van het oordeel van de leider. Niet van een democratisch gekozen orgaan. Ongehoorzaamheid betekent automatisch verlies van inkomen. Types als Lucassen, die met hoge schulden en werkloos leefden van een uitkering, kunnen niet anders dan zich onderwerpen aan Geert. Doorgaan met geld vangen, onder voorwaarde dat je je mond houdt. Praktijken die ik nog ken uit de tijd van Paul de Groot bij de CPN. Deze laatste werkte liever met lieden die hij kon chanteren, net zoals Stalin dat deed, dan met mensen die een onberispelijk cv hadden, zoals Gerben Wagenaar. Het politiek bureau van Wilders (Sado-Agema, Bosma) manipuleert en dwingt de ondergeschikten met vele- zo niet alle- middelen. Zelfs een Hero Brinkman, die af en toe buiten de pot mag pissen. Hero blijft kwetsbaar genoeg, om hem te kunnen blijven inzetten.

GELD
Niemand die kan of mag controleren, wie dat allemaal betaalt. Dat blijft het Geheim van Wilders. Het valt te hopen dat Wilders' stichtingen tot openbaarheid worden gedwongen. Maar ik vrees het ergste. We hebben een neiuwe Wikileaks nodig, waarschijnlijk, om te kunnen zien waar Wilders' geld vandaan komt en waaraan het wordt uitgegeven. Qua geld, dus, wie ziet enig verschil met een maffia?

INTIMIDATIE
Ondanks besluiten van Europese instellingen, die aandringen op controle over vreemd geld waarvan de PVV en andere anti-europese instellingen profiteren, blijft Nederland passief. Aantasting van Wilders' belangrijkste middel zou immers het einde van het kabinet-Rutte betekenen!

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft al  lang een wetsontwerp klaar, om fake-partijen à la Wilders onmogelijk te maken. Maar Wilders' gegijzelden aarzelen. Ze worden geïntimideerd. Door Wilders' haatprediking, maar ook door buitenlandse effecten daarvan.

LASTER
Je hoeft geen medelijden te krijgen met Wilders' gegijzelden. Het is hun eigen schuld. Het zou, enkele jaren geleden, zo eenvoudig geweest zijn, om terecht, organisaties als die van Wilders buiten de wet te stellen en althans niet toe te laten to de verkiezingen. Rechts èn Links hebben dat nagelaten.
Er kan nu niet alleen worden afgegaan op de rechter in het haatzaai-proces tegen Wilders. Ook de wetGEVER, de Tweede Kamer, moet wakker worden.
Onze democratie, onze grootste waarden, zijn in gevaar. Ik overdrijf niet.

Waar blijft de Thorbecke, de Drees, die orde schept?

2 opmerkingen:

  1. je danst naar HET pijpen (fluit spelen/muziek maken) van iemand, en niet naar DE (broeks)pijpen van iemand!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Heel goed, JohnVG! Maar het is een onderschrift dat verwerkt zat in de afbeelding.

    BeantwoordenVerwijderen

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails