08 september 2011

Wilders' Walgelijkste Nr.10: W. is antisemiet!Geert Wilders en zijn PVV-tuigdorp, het zijn de antisemieten van de 21ste eeuw.
Dat is een heftige beschuldiging. Maar ik neem haar 100% voor mijn rekening. Ik leg hieronder uit, waarom ik dat doe.
De meest perverse vorm van antisemitisme is filosemitisme. Dat laatste betekent doorgaans, dat de filosemiet zijn eigen ideeën op de Jood projecteert en de Joden tot instrument maakt van zijn streven.Instrumentalisering, heet dat ook wel.
Wilders spant het fenomeen van de staat Israël voor zijn karretje. Niet de Joden in het algemeen. Anders zou hij zich niet zo te buiten gaan aan haat tegen PvdA-leider Job Cohen. En anders zou hij zich er wel voor gehoed hebben, om steun te verlenen aan het opportunistische voorstelletje van Marianne Thieme van de Partij vd Dieren, om Joods ritueel slachten in Nederland te verbieden.
Adolf Eichmann was niet alleen maar de bureaucratische uitvoerder van Hitlers bevelen, zoals hij zich in het proces tegen hem in Israël voordeed. Eichmann was er trots op, dat hij zo veel van de joden “begreep”. In het Nazi-Duitsland van de dertiger jaren was het nog helemaal niet vanzelfsprekend dat de “Endlösung” de vorm zou aannemen van een volkenmoord, een genocide. Hitler’s omgeving speelde met gedachten aan een verdrijving van de Joden naar, bij voorbeeld, Madagascar. Of, waarom niet?, ondersteuning van de ideeën van de revisionistische zionist Jablotinski, over een Joodse volksplanting in Palestina. Zo werd Eichmann op een onderzoeksmissie gestuurd naar het Midden-Oosten. Hij sprak met zionistische contacten, maar ook met Egyptische Moslimbroeders en de later berucht geworden Mufti van Jeruzalem. De zionistische contacten waren hem aangewezen door leden van Joodse Raden in Oostenrijk en Hongarije. Nazi-Duitsland zag het wel zitten, om zoveel mogelijk Joden naar Palestina te verjagen, om zodoende van het “Joodse probleem” verlost te worden en tegelijkertijd de Britse vijand, die heerste over het mandaatgebied Palestina, het leven zuur te maken.
Uiteindelijk koos Hitler ervoor, om de “Endlösung” veel radikaler door te voeren. Maar het is veelbetekenend, dat ook door de Nazis serieus overwogen is, om een schijnbaar “filosemitsche” lijn te volgen en de Joden te instrumentaliseren als pain in the ass van de Britten (en de Arabieren).
De parallel met Wilders’ herhaaldelijk voorgedragen idee, dat Israël zou dienen als “laatste burcht” tegen een Islamitische onderwerping van Europa, springt onvermijdelijk in het oog. Joden die, al dan niet bewust, leven naar de wijsheid van de Talmud, het enorme corpus van regels, commentaren en aanwijzingen, dat vanaf het begin van de grote diaspora (1e eeuw nChr) ontwikkeld is, om integratie met behoud van eigen cultuur binnen uiteenlopende gastculturen mogelijk te maken, worden door Wilders en de zijnen met argwaan bekeken. Net zoals, trouwens, door een groeiend, extremistisch deel van de Israëlische politiek.
Hun rol zou niet moeten zijn, om in het dagelijks leven aan te tonen, dat samenleven in een democratische staat van mensen met uiteenlopende culturele achtergrond mogelijk is. En dat je solidair kunt zijn met verschillende landen, godsdiensten en culturen tegelijk. Toch is het datgene, wat zo vele Joodse geleerden, burgers, politici en diamantbewerkers keer op keer hebben aangetoond. Tot heil van de wetenschap, de kunst, de democratie en de economie van ons allemaal.
Dat laatste is een werkelijkheid die Bosma, Wilders en het omringende tuigdorp, nu juist helemaal niet onder ogen willen zien. De Jood moet de Moslim dwarszitten in de Levant om ons te beschermen. Anders is hij een verrader, een dhimmi. Nee: een super theedrinkende dhimmi! Eerder dan de niet-joodse anti-racist, wordt hij ervan verdacht … “taqqya” toe te passen en stiekem zijn politieke partij op te vullen met shariazuchtige moslims. Vandaar: “Partij van de Arabieren”.
Joden, pas op voor valse vrienden!
De religieuze Joodse landgenoot is dan ook allerminst veilig voor discriminerende maatregelen van de zijde van Wilders. Als Wilders en zijn 40 rovers zo vreselijk begaan zijn met het lijden van ritueel geslachte dieren, waarom heeft Geert dat dan nooit vermeld in een van zijn vele toespraken in Israël of in Amerikaanse synagoges? Over “taqqya” gesproken!
Het hele gedoe met reuzendavidssterren, genocidevoorstellen (“Palestijnen naar Jordanië”) en deportatiefantasieën (“tientallen miljoenen Moslims uit Europa”) vanuit een zogenaamde “Joods-Christelijke” cultuur, is niets anders dan een poging om de Joden nog maar weer eens een keer te laten opdraaien voor demagogische en misdadige hetzerij.
En ik ben in goed gezelschap als ik dat vind. Want Alan Posener vindt dat namelijk ook. “Geert Wilders ist ein Antsemit“! titelt Posener op 18 juli 2011 boven een artikel op zijn blog “Starke Meinungen”.
Alan Posener is een vroegere medestander van Henryk Broder c.s. met hun haatblog “Die Achse des Guten”. Net als de auteurs van het Amerikaanse Little Green Footballs dat vaststelden over de haatblog “Gates Of Vienna” (Fjordman, o.a.), kreeg Posener nog tijdig in de gaten, dat Die “Achse”, de Joodse zaak misbruikt voor een “oorlog der culturen”, waar Israël en zeker de joodse mensen die niet in Israël wonen, geen enkel belang bij hebben.
Wilders definitief veroordeeld door democratische Joden
Wilders’ feitelijke antisemitisme toont Posener aan, aan de hand van het Nederlandse debat over het onverdoofd joods-islamitisch slachten.
Posener:
Ik heb steeds opnieuw gezegd – bij voorbeeld hier, dat de Joden, die, wegens hun afwijzing van de Islam en hun zogenaamde liefde voor Israël, in Geert Wilders en lieden zoals hij een vriend of minstens een bondgenoot zien, zich vreselijk vergissen.
Wie denkt dat hij een tijger berijden kan, zal vroeger of later door hem opgegeten worden. Wilders heeft, met zijn ondersteuning voor deze antisemitische wet [die tegen het ritueel slachten, HR] nu, vroeger dan ik dacht, me gelijk gegeven [i.e.: zijn antisemitisme onthuld, HR].
En begrijp me goed. Ik ben voor minimalisering van dierenleed. Maar daar gaat het hier helemaal niet om. Megastallen, hormoonpreparaten en onnodige castraties worden door Wilders en de PVV niet alleen getolereerd, maar zelfs actief ondersteund (Dion Graus als pseudo-dierenarts). Discriminatie, marginalisering, pesterijen – ze beginnen met kopvoddentaksen en verbod van ritueel slachten.
In het zo zeer geprezen boek “Melnitz” (in de goede Nederlandse vertaling: “Het lot van de Familie Meijer“) door de Zwitser Charles Lewinsky is een sleutelpassage (blz. 278 e.v.) de beschrijving van de hypocriete actie van zogenaamde dierenvrienden, om in het betrokken Zwitserse kanton bij referendum het ritueel slachten (schächten) te verbieden. We zijn in de vroege jaren van de vorige eeuw. In de streek van de opper-Rijn wonen al sinds de 2e of 3e eeuw na Chr Joden. Langer dan de meeste Germanen die daar met de volksverhuizingen zijn gearriveerd. Maar daarom niet getreurd. In een meesterlijke passage beschrijft Lewinsky, hoe “cultuur” wordt misbruikt, om minderheidsgroepen uit te sluiten en het leven moeilijker te maken. Het schächten werd in het Kanton Zürich in 1902 verboden. En is dat nog steeds, in 2011. De argumentatie van 1902 is nog steeds die van de PVV in de 21ste eeuw.
In Nederland zijn tienduizenden exemplaren van Lewinsky’s boek over de toonbank gegaan. Ik heb nog nergens gezien, dat het iemand opgevallen is, dat Wilders’ en Graus’ redeneringen als twee druppels water lijken op die van de antisemitische Zwitserse boeren en middenstanders van toen.
Wilders is een antisemiet, die tijdelijk denkt de Israelische tijger te kunnen berijden. De huidige Israelische regering hoopt de PVV, het Vlaams Belang, de FPÖ, die Freiheit, de Lega Nord en dergelijke te kunnen berijden om ons te intimideren. En de niet-Israelische Joden onder ons.
No pasarán!
Dit artikel is het slot van de serie “Wilders’ Walgelijkste”. Af en toe werd de walging me te veel. Vandaar sommige onderbrekingen. Hoewel het overdreven lijkt, om Geert Wilders een antisemiet te noemen, ben ik daarvan toch overtuigd geraakt. Alle minderheden, alle onafhankelijke denkers, iedereen die het humanisme aanhangt, moet zien, welk gevaar we lopen, als we Wilders z’n gang laten gaan. De man weet het waarschijnlijk zelf niet. Maar hij is precies het tegendeel van de joods-christelijk-verlichte beschaving die hij zegt voor te staan. De maffiosi die hij heeft verenigd in zijn tuigdorp, getuigen daarvan. Nederland verdient beter. Veel beter.
En ik weet wel hoe.
Alle tien Wilders’ Walgelijkste: hier!

Dit artikel werd gisteren gepubliceerd op Krapuul.nl 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails