01 december 2011

Halleluja! De edeltokkies van de PVV zijn eruit!

Locatie: De PVV-fractie vergaderzaal aan het Plein in Den Haag.
Aanwezig: PVV-ideoloog Martin Bosma, voorzitter, en PVV secretaresse Fleur Agema. Verder: PVV-fractieleden en -ondersteuners die in- en uit lopen.
Atmosfeer: Hectisch.
Aan de wand tegenover het raam: Een grote Israëlische vlag. En…
In de iepen op het Haagse Plein tegenover het raam: Wij! - 
We hebben Wilders’ herhaalde oproep “ga de boom in!” serieus genomen. We hebben een goed uitzicht op het PVV-gebeuren en gevoelige microfoons om het vast te leggen.
Bosma: Jullie zien dat Geert er niet is. Geert is namelijk boos. En jullie weet wat er gebeurt als hij mataklap wordt (Niet notuleren, Fleur). Dan is het huis te klein. Geert is boos op jullie. Jullie allemaal. Het imago dat hij zo zorgvuldig, dag en nacht, ondanks de bedreigingen, voor de PVV heeft opgebouwd wordt door jullie de laatste tijd met je stomme losse flodders weer afgebroken. Moet ik voorbeelden geven? – Graus met zijn perspolitie, Lucassen met z’n studentenkamers, Brinkman met z’n kerstbomen op Schiphol…
Geert wil vanmiddag om drie uur een communicatieplan voor de komende week op zijn tafel hebben. Daarin moet precies staan wat voor dingen jullie in de openbaarheid gaan doen en zeggen. Dat wordt dan voorgelegd aan de communicatie-deskundige Gidi Markuszower, je weet wel, die zijn verboden wapen hier in de kast verstopt had. En Gidi, na overleg met de mensen van de ambassade, bepaalt dan, wat wel en niet mag.
Is dat helder? Ook voor jou, Dion? Je mag van Geert voorlopig het woord “politie” niet meer in de mond nemen. – Dion Graus: ”Ik zeg gewoon, dat het niet mijn portefeuille is. Doe ik altijd.”
En jij Hero! - Geert zei: “Laat Hero nou eindelijk de kerstboom ingaan met z’n jongerendag!” Stond de PVV even voor gek met al die kerstbomen die er wèl stonden op Schiphol… Te lui om zelf even na te gaan?
Hero Brinkman: “Dat laat ik me door jou niet zeggen, achterbakse pennenlikker! Om niet te zeggen: Kontlikker!! Met de sex-appeal van een dode pruimenboom. Waar is m’n bijl?”
Fleur: “Jongens, jongens! Het is hier niet de recreatiezaal van een penitentiaire inrichting! Martin zegt gewoon wat Geert heeft gezegd. En wat Geert zegt is altijd waar, ook als het niet waar is.”
Lucassen: Hero, je hebt toch al lang elke dag -en zelfs elke nacht- jongerendag met dat minderjarige vriendinnetje van je? – Hero: Ze is nu achttien. Dus hou jij je bek, brievenbuspisser van Spermelo!
Raymond de Roon komt binnen: “Zeg, het lijkt hier het redaktielokaal van #Krapuul wel! Toen ik bij de jongerenafdeling van het Oud-Strijders Legioen zat en we een staatsgreep tegen het linkse verraderstuig onder Den Uyl voorbereidden, toen moesten we voor elk scheldwoord 75 cent in de pot doen. Goed idee voor onze kas, met al die edeltokkies hier in de fractie.”
Bosma: “Orde! Wie heeft er een leuke inbreng voor komende week?“ [Stilte. STILTE.....] “Nou, zeg het maar, De Mos!”
Allen in koor: “O néééé, hè! Niet weer zo’n krankjorum idee van Professor Doctor mr. Ing. Richard de Mos!! Dat vinden Geert en Gidi vast niet goed. Ga jij maar meeuwen voeren in Scheveningen, Rik…”
De Mos, verontwaardigd: Nou, kom dan maar op met jullie fantastische ideeën. Ik ga naar huis. Ik denk dat Wim Kortenoeven nog wel wat sappigs heeft over de nakende eindtijd en het verslaan van Van Gogh en Ma van Gogh door Israël.
Bosma: “Dat denk ik ook. Wim komt zo. Hij werd op de snelweg opgehouden door de Ruiters van de Apocalyps. Die halen de 130 kilometer op geen stukken na. Maar, Richard, laat je toch niet opjutten. Die prijs voor de stomste PVV-opmerking in 2011 kan je toch niet meer ontgaan. Kom op met je idee!
De Mos, mokkend: Nou, ik heb een gouden idee. Maar ik denk dat ik het eerst in de Haagse gemeenteraad uitprobeer. Doei!
(En Richard verlaat met slaande deuren het vertrek.)
De Roon: “Martin, heb je dan zelf geen idee? Het is al kwart voor twaalf. En Geert is al zo kwaad. Kunnen we niet iets met de herdenking van de slachtoffers van het socialisme doen? Linkse verraders. Knieschoten. Burgerwachten!”
Bosma: “Nou nee. Geert heeft verboden om tegen links in te gaan, als het niet tegelijk om hun verraad aan de fascistische islam gaat. Dan mag het. Vindt hij zelfs leuk. Ik denk na… Ik zie de Turkse vlag voor me:
   …. En wat valt me op? Die sikkel. De maansikkel.”
De Roon: … En wat wij als anticommunisten dan natuurlijk ook meteen denken: Hamer-En-Sikkel! 
Bosma: “Je haalt me de woorden uit de mond, Ray! De linkse intellectuelen en kunstenaars hebben het een eeuw geleden op ‘n akkoordje gegooid met de Moslimbroederschap. En dat akkoord wordt met steeds meer succes uitgevoerd met subliminale, stiekem verpakte, boodschappen. Je kan het nalezen in de codex van de Wijzen van Zion.”
Jhim van Bemmel: “Mag ik als jongere ook wat zeggen? Socialisten en communisten gebruiken toch al lang die sikkel en hamer niet meer. (Lilian Helder giechelt achter haar hand: “Jóngere! Met z’n kale kop…”) We hoeven de koude oorlog toch niet meer te winnen? Zelfs de SP zie je nooit meer met een sikkel en hamer!”, besluit hij.
(Intussen komt Wim Kortenoeven de deur in, een onwillige Richard de Mos aan de arm meeslepend.)
Kortenoeven: “Wat zie ik daar? (Wijst op de Turkse vlag die Bosma in de hand houdt) Het vaandel van de Duivel in dit van godswege gezegend Huis? Laat af, o ongelovigen! Het teken van de wassende maan, onzuiver vanwege de maandstonden der vrouwen die gestraft zijn in Eva haar ongehoorzaamheid toen zij at van de Boom der Kennis. De Verlossing hangt af van wat wij hier en nu doen en laten! De bokken zullen van de schapen gescheiden worden. Enfin, bij wijze van spreken, dan.”
“En de lammetjes?” vraagt Dion Graus.
(Maar niemand luistert naar hem. Hero neemt het woord:)
“Wat is dat toch hier voor een gekkenhuis? Edelgermanen, pardon: edeltokkies, en nu de Halleluja-brigade van Wim en Raymond. We moeten gewoon wat gebakken lucht produceren waar Gidi en CIDI niet boos om worden. Doen we toch al jaren? Vooruit, wat doen we met die snikkel? Ik bedoel: sikkel?”
Richard de Mos (emotioneel): “Hoe is het mogelijk, beste vrienden! Het is een vingerwijzing Gods, dat ik U terugvind rond het duivelssymbool, dat ik wilde aanpakken, maar dat U ongezien bespotte. Wim kwam ik op mijn vlucht tegen en hij overtuigde me, om tot U terug te keren.” (Kortenoeven: “halleluja!”)
Bosma: Maak het een beetje kort, Rik, want we moeten nog eten en Geert wacht om drie uur op ons! Als we niks hebben gaat hij weer stennis maken in Monschau. Niet notuleren, Fleur.
Hero: Is de bar van Nieuwspoort al open? Jhim en andere edeltokkies: Nee, maar we kunnen beter naar de Bistroquet gaan. Meer privacy.
De Mos slaat de ogen ten hemel: De Maan. telkens van gestalte veranderend als een wulpse vrouw.  (Kortenoeven: “halleluja!”). Het is geen toeval, dat de misdadige ideologie van Mohammed de wassende maan, het eerste kwartier, tot symbool nam. Men spreekt vaak van de ‘halve maan’ als symbool van de Islam, maar, als je naar alle beelden en vlaggen kijkt, is het slechts de helft daarvan, een kwart, een kwartier, evenals het erfdeel of de getuigenis van een vrouw onder de Islam slechts de helft van die eens mans is.  (Kortenoeven: “halleluja!”)
(Iedereen in het vertrek zwijgt stil. Verstolen kijken sommigen van de PVV-edeltokkie-brigade op hun horloges. Men voelt dat de verlossing uit de woede van Geert, onze Profeet, nabij is. Maar de halleluja-brigade twittert vrolijk met DDS, de site van de Hollandse variant van de Amerikaanse neocons in Leiden.)
Richard de M.: “Waar komt deze tale vandaan? Ik ben maar een gewone zondaar en een schoolleider die nooit schoolleider geweest is.  (Kortenoeven: “halleluja!”) Het Teken des Duivels, de wassende Maan, mag onze joods-christelijke gemeenschap in Europa niet overschijnen. Als onze kinderen met hun naïeve ogen de wassende maan aan de hemel zien staan, denken ze dat God de muzelmanse “halve maan” gezegend heeft. De moslims hebben ons Andalusië, Constantinopel en Cyprus ontnomen. Het lijkt alsof hun symbool nu ook Eurabië zegent. Verbergt dus voor de ogen van ons nageslacht die schandelijke maan!”  (Kortenoeven: “halleluja!”).
Lucassen: Hee, Rik, ben je maanziek of zo? D’r zitten altijd lekkere wijven in de Bistroquet. Afronden graag, dan gaan we wieberen!”
Richard de M.: Dus, wat ik maar zeggen wou, breng kinderen van begin af aan bij, dat de maansikkel verkeerd is (Kortenoeven: “halleluja!”). Net zo als we het programma Kinderen voor Kinderen hebben aangepakt toen het “halal” gewoon vond. Godbetert, het symbool, de Halve Maan, waaronder eeuwenlang wreedheden begaan zijn tegen Christenen en Joden. Dat kan de PVV niet toelaten in het land waarvan zij de regering gedoogt! “ (Kortenoeven: “halleluja!”) (Hero, binnensmonds: “…Juttepeer!“)
Als all-round politicus (Hero“Zo ken ik je weer!”) stel ik dus het volgende voor:
1. Gedurende de 3 of 4 dagen per maand, dat de maansikkel wassend is (dus links op de bol) worden bij het naar bed gaan van kinderen de gordijnen gesloten als er geen bewolking is;
2. Afbeeldingen van de maansikkel (met name de linkse) worden verwijderd uit boeken en vooral kinderboeken;
3. In plaats van sikkels worden kruisen getoond. Of, desnoods, een Davidsster.
4. Waar mogelijk, dient de gemeente kristallen op staken ter beschikking te stellen aan burgers, om de wassende of afnemende maan aan kinderen en andere toeschouwers te kunnen voorstellen als een zespuntige (desnoods vijfpuntige) ster.
5. De sikkel van de wassende maan wordt verklaard tot een symbool van het verraad van links aan de joods-christelijke cultuur en de overgave aan de fascistische ideologie van de Islam.
6. Het tonen van, met name de wassende, maan aan jongeren en aan het publiek in het algemeen, wordt bestraft met een boete van 400 euros per keer. Bij herhaling volgt gevangenisstraf. (Kortenoeven: “halleluja!”).
Bosma: Goed gevonden. Geert zal niet meer zo boos op je zijn. (Kortenoeven: “halleluja!”). We gaan tegen de maan aan. Allemaal samen, de edeltokkies, de halleluja-brigade en de geldgoeroes. Die laatsten hebben we ook. Zorgen voor onze geheime bankrekeningen op Cyprus en Aruba  (Kortenoeven: “halleluja!”). 
Wim, nou weten we het wel. Halleluja, prijst den Heer. Tot de volgende keer.
(Deze post werd op 30 november 2011 gepubliceerd door Krapuul)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails