06 december 2011

Geert en zijn halleluja-edeltokkies zijn de antisemieten. Niet wij!

Ex-terrorist Raymond de Roon (PVV) schrijft aan Joodse
Nederlanders voor, wat ze "als Jood"
zouden moeten doen ...
Het valse filosemitisme van Wilders en van diens buitenlandse bondgenoten, (al dan niet door hem als zodanig erkend), is eigenlijkhet grootste schandaal van de PVV-operatie die Nederland momenteel in gijzeling houdt.
Ik ga u nu proberen uit te leggen, dat filosemieten als Wilders eigenlijk antisemieten zijn. Een vorige poging daartoe vind je hier op Krapuul: Wilders’ walgelijkste: W. is een antisemiet! (10). Dat was de conclusie van de “Wilders’ Walgelijkste 10″ – serie.
Eigenlijk hoef ik het helemaal niet uit te leggen. Je kunt zelf zien, hoe venijnig Geert Wilders Joodse Nederlanders als Job Cohen, Ed van Thijn (beiden PvdA) en Ernst Hirsch Ballin (CDA) aanpakt. Extra venijnig. En dan kan ik het nog niet eens over me verkrijgen, om na te gaan, welke D66ers, GLers en SPers Joods zijn en dus ook “genieten” van de speciale behandeling door Geert Wilders.
En niet alleen door Geert. Geert is slim. Hij meldt nooit in het openbaar, dat hij Job Cohen “als Jood” extra verantwoordelijk houdt voor wat hij (Wilders) in zijn schizofrene psychose houdt voor een georganiseerd verraad door de linkse intellectuelen. Het blijft bij onderhuidse verwijzingen naar Job’s veronderstelde lafheid. Het thee-drinken, de Joodse Raad tijdens de bezetting.
Een nauwe medewerker van Geert, ex-terrorist Raymond de Roon, PVV-kamerlid, is onvoorzichtiger. Hij bestond het onlangs in het parlement, aan de minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD), “als Jood”, te verwijten, dat hij, zoals alle Westerse bondgenoten trouwens, de brutale kolonisatiepolitiek van de regering-Netanyahu in Palestina had veroordeeld!
En ik heb geen woord van veroordeling door Geert Wilders gehoord. Dat kan Geert ook moeilijk, want aanvallen op de Joodse diaspora, voorzover ze zich identificeert met de landen van wie ze burgers zijn, zijn het specialisme van Geert’s grootste vriend in Israël: Avigdor Lieberman. En een hele serie andere ultra-rechtse bewegingen aldaar.
De gedachtengang is, dat Joden zich, – zelfs met behoud van eigen cultuur -, niet mogen integreren in andere landen dan Israël. Dus ongeveer dezelfde ideeën die zo heftig verweten worden aan de Koning van Marokko en aan de regering van Turkije. Grotendeels ten onrechte, trouwens.
Voor Geert Wilders en diens bondgenoten en medestrijders overal in de wereld, van christen-zionist tot lid van de Jewish Defense League, gaat het helemaal niet om de opbouw van een moderne staat Israël die Joden en anderen veiligheid en ruimte biedt voor een menswaardig leven. Hij zegt het zelf. Het gaat hem om een gewelddadig bolwerk tegen de veronderstelde Islamitische “tsunami”. Ongeveer, zoals de Hollanders eeuwenlang het volk van de Molukkers als huursoldaten inzetten tegen de vrijheidsdrang van andere volken van Nederlands Indië.
Wilders is niet verbonden met het Israël van de sociale utopisten (kibbutsim, MAPAI, MAPAM) en van de burgers die ook nu nog, tegen de stroom in, streven naar een compromis met de buurlanden, maar met de meest opportunistische en racistische suprematisten in dat land. Die keren zich tegen elke Joodse man of vrouw die het zou wagen, om de kritiek van het Goldstone-rapport op de operatie Gegoten Lood (invasie in Gaza, januari 2009) te onderschrijven. Getuige de heer Gidi Markuszower, ooit vijfde op de PVV-kamerlijst, die dreigde elk “Joodje” die zoiets zei, “de donkere bossen” in te sturen, waaruit geen terugkeer mogelijk was “in het Polen waar ik vandaan kom”.
Het zelfreinigend vermogen van de verschillende Joodse stromingen die we in Nederland hebben, is gelukkig nog behoorlijk intact. Markuszower werd geroyeerd uit de Joodse lichamen waar hij lid van was.  Maar niemand kan mij wijsmaken, dat Wilders niet op de hoogte was van Gidi’s opvattingen, voordat hij hem van de PVV-lijst schrapte.
Geert wacht gewoon af, totdat hij zich wél een radikaler “joods-christelijk” zionisme kan veroorloven. Daarbij moeten we hem niet helpen, door ons te laten provoceren tot een anti-zionisme dat aan racisme gelijk komt.
Laat Geert niet met onze Joden aan de haal gaan!
Net zo goed, als we ons verzetten tegen het over één kam scheren van alle “Arabieren”, zo dienen we dat ook te doen ten opzichte van de verschillende Joodse groepen, in Israël en daarbuiten.
Geert en zijn tuigdorpelingen zijn de antisemieten. Niet wij!
(Deze column verscheen op 5 december 2011 op Krapuul.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails