11 juni 2013

Geert Wilders op Dollarjacht - Los Angeles 6/09/13

De Joodse gemeenschappen in het zuiden van Californië. Hun leven wordt best wel goed beschreven door het echtpaar Kellerman in hun detective-romans. Via-via heb ik er ook familie wonen. Daarom kan ik de Kellermannetjes op dat punt ondersteunen. 
Velen van hen hebben (groot-)ouders die ontsnapt zijn aan de Shoah. Velen voelen zich schuldig dat ze niet de harde tijden delen van de staat Israël en er is waarschijnlijk ook nog plaatsvervangend schuldgevoel over het gebrek aan verzet tegen de Nazis en hun trawanten.
Je overleefde Auschwitz niet zonder jezelf te besmeuren.
Anders dan de meerderheid van de Joden in New York City (en de gepensioneerden onder hen die in Florida verblijven), staat men als Jood in LA en in Santa Monica 100% achter Netanyahu (en diens vader, een Jabotinsky-aanhanger). Uitzonderingen (gelukkig) steeds daargelaten.
Dit maakt dat met name de rijkere Joden in Californië, geregeld het jachtgebied vormen van Daniel Pipes, een centrale figuur in de relaties tussen rechts-zionisme en de USA. 
In 2007 was Ajaan Hirsi Ali het pièce de résistance van Pipes' show for money ter gelegenheid van de zgn. Pepperdine conferentie over "THE COLLAPSE OF EUROPE". In 2013 moet Pipes terugvallen op Geert Wilders om zijn geldbronnen ervan te overtuigen, dat chloorkuifje hun laatste kans is voor een niet-Islamitisch Europa onder de titel: "EUROPE'S LAST STAND?".

Want Pipes is niet echt een fan meer van Geert. De steunoproepen voor de Lijder zijn al jaren geleden verdwenen van Pipes' websites en die van zijn filialen. Je kunt wel raden, waarom. Daniel Pipes is GEEN tegenstander van de Islam as such. Hij is gewoon tegen iedereen die geen Jood is en toch woont waar Pipes meent dat Eretz Jisraeel zou moeten zijn. Dat geldt dus ook Samaritanen, Christenen, Druzen en andere kinderen gods. 
Pipes steunt dus Geert inzoverre hij de Palestijnen verkettert, Israel ondersteunt en bijdraagt tot verzwakking van Europa, de Verenigde Naties en de US liberals.
De conferentie Europe's Last Stand is van begin tot eind een Daniel-Pipes-gebeuren. Veel meer nog dan de Pepperdine conferentie van 2007. 
Geert weet dat. Ook voor hem is deze conferentie een laatste kans. Een laatste kans om opnieuw de subsidiestroom van tienduizenden dollars op gang te laten komen. Voor zijn Europese zgn *free speech* ambities en voor de #pvv.
Over de hoofden van californische joodse casino-eigenaren heen, die voor zichzelf en echtgenote elk $150,- entrée hebben betaald plus $15,- voor de "valet-parking" van hun mercedes, spreekt Geert dus eigenlijk tot Pipes. Tot Pipes èn de AIPAC, had ik moeten zeggen. AIPAC is de invloedrijke rechts-zionistische Israelische lobby in de USA. Zelfs Pipes kan weinig doen zonder de AIPAC.
Het 9 uur "pivot" speechje van Geert, zoals het op 10 juni in het Engels op de #PVV-website is gepubliceerd, verdient een Kremlinogische analyse. 

Over wat er wel en wat er NIET werd gezegd. 

- TWEE keer wordt Ronald Reagan gecast als "my (!) Hero".  (Bezwering tegen a former Hero?, @herobrinkman?)
- Ook Margaret Thatcher is een echte heldin van Geert.

Maar Winston Churchill wordt deze keer niet genoemd.
Evenmin de hartelijke contacten van de #PVV met Zuidafrikaanse blanke racisten in het Haagse 2e kamergebouw en ook niet Australië, waar Geert slechts 2 van de 3 geplande speeches kon houden, waarvan 1 in een gebouw van Iraakse christenen, mensen die hij niet in Nederland wil toelaten omdat ze uit een "Islamitisch land" komen.

Tegen mijn verwachtingen in, durft Geert wèl zijn contacten met de Franse Marine Le Pen van het Front National te vermelden, zij het dat hij zijn gehoor (ten onrechte) verzekert dat er bij de FN van antisemitisme geen sprake meer zou zijn.

Wat Duitsland betreft, is het opvallend, dat Geert geen melding meer maakt van de partij "Die Freiheit" die hij zo gloedvol heeft ondersteund, maar alleen van "Die Alternative für Deutschland" waar hij geen enkele binding mee heeft. Ook van Geert zijn al te overijverige Endlösungs-Genosse Stürzenberger van PI is nergens sprake. In Engeland zou het de UKIP moeten worden, maar niets wijst erop dat Geert enig contact daarmee heeft.

Tijdens de subsidie-sessies van zondagmiddag en maandag, zal het voor Geert Wilders niet eenvoudig zijn geweest om de rijke Californiërs (en Pipes) ervan te overtuigen dat hun geld bij hem goed is geïnvesteerd. 

Ik denk dat men het aan Daniel Pipes heeft overgelaten om erover te waken, dat Geert niet opnieuw met verkeerde types uit Israelisch rechts aan de haal gaat. Men wil eenvoudig niet horen, dat Jordanië eigenlijk Palestina zou zijn. (De "Arabieren" moeten naar kampen in Saoudi-Arabië, dat is wat de meesten vinden)

En, zonder het te zeggen, hopen de meeste toeschouwers, dat Europese "patriotten", totaal GEEN voorbeeld aan de door Wilders gehuldigde kibboutziem zullen nemen. Stel je voor! 

En, stel je voor, dat PALESTIJNEN patriottisch zouden worden!? - Nee, laat die rare halve Maleier maar een beetje ravotten in Den Haag. Ik koop liever een arabisch huis is Oost-Jeruzalem!

Ik was er niet bij. Ik kan me vergissen. Maar ik denk dat het zo is gegaan.

Schiphol, 11/6: "Welkom in Nederland, mijnheer Wilders!"
En, hoeveel geld hebt u in Los Angeles opgehaald?

(Nou, dàt zul je vandaag of morgen dus NIET horen bij de publieke of de commerciele TV.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails