12 november 2009

Geen paniek om Wilders. Het moddergevecht aangaan!

Twee trends: Verelendungsstrategie en -eindelijk!- Verzet en Verontwaardiging.

We hebben het er maar druk mee. Met Wilders en met de Hollandse paniek om Wilders. Gelukkig zijn er steeds meer tekenen, dat het principiële verzet tegen het haatzaaien niet meer beperkt blijft tot figuren uit D66 en Groen-Links.

Ondergangsscenarios verschijnen zowel bij Links als bij Rechts. Een voorbeeld van het laatste in het filmpje hieronder. Net als Udo Ulfkotte (Vorsicht! Bürgerkrieg), in deze blog al uit en te na besproken, wordt een horrorscenario ontwikkeld van volksopstanden in stedelijke achterstandswijken, die gedragen zouden worden door jonge immigranten die terroristische taktieken zouden gaan toepassen.

Ik meen te hebben aangetoond, dat dat onzin is. Maar het beeld is blijkbaar erg verleidelijk voor mensen die de toekomst hebben leren zien als een strijd op leven en dood tussen een veronderstelde wereldsamenzwering van Moslims en henzelf. Vandaar een filmpje als dit:


De Engelse subteksten vliegen over het scherm. 'n Beetje amateuristisch, dat wel. Maar de boodschap komt blijkbaar over, gezien de kommentaren op Youtube.

Ik vond het op een Defend Geert Wilders Blog, omdat daar, merkwaardigerwijs, in de blogroll naar Huibslog verwezen wordt. Ik sta daar tussen anti-islam haatblogs als Gates Of Vienna en Jihad Watch (!). Geen fatsoenlijk mens in de buurt...

Maar Links maakt er soms ook een potje van. De door mij hooggeschatte Thomas van Aalten schreef op de door mij even hooggeschatte Sargasso blog onlangs "Laat Wilders komen!":

Oké, nu heb ik het he-le-maal gehad met het gelul. Wilders, kom maar. Kabinet, ten val. Nu. Leg allemaal het speelgoed neer en schuif de Legodozen door. Geert, hier zijn je nieuwe knikkers. Dit is je zakgeld. Bij die mevrouw haal je trekdrop en ranja. Na al die talloze debatten, borrelshows op tv en oneliners zónder Wilders, raakt mijn geduld op. Mohammed Benzakour zei het in mei al, maar nu kunnen we er niet meer omheen.

Heren en vrouwen van de PVV, u wilt vervroegd verkiezingen? U verdient vervroegde verkiezingen. U hebt gelijk. Wij, de linkse elite, wij hebben genoeg verziekt. Wij, de mensen die het niet doorhebben en slapen, zijn toe aan een opfriscursus Nederland, hoe doe je dat eigenlijk? Gooi de shovel tegen de linkse kerk! Wij demoniseren en verketteren. Wij zijn knettergek geworden. Wij neuzelen.

Natuurlijk niet helemaal serieus gemeend. Toch veel wanhoop erachter. In de jaren voor 1933 hoorde je van linkse democraten over de opkomende Nazi-partij soms ook dergelijke geluiden. De communisten van de KPD hadden in hun verblinding ("de sociaaldemocraten zijn de hoofdvijand!", conform Stalin's "derde periode") daarvoor de taktiek van de Verelendung uitgedacht. Die luidde ongeveer zo: Laat de Nazis maar eens aan de macht komen. Dan radikaliseren de onderklassen en komen naar de KPD. De gematigden verdwijnen dan vanzelf.

Zodoende, werd op bepaalde ogenblikken, de KPD een stille bondgenoot van de Nationaal-Socialisten. We weten nu allemaal, wat ervan gekomen is. Hitler en zijn conservatieve coalitiepartijen gebruikten van januari 1933 af aan de staatsmacht, om het hele volk op te zetten tegen de linkse "elite" en diens joodse, kosmopolitische (cultuurrelativistische) vrienden. Met succes. Communisten, sociaal-democraten, en zelfs de kerken, werden gemarginaliseerd. Stalin gooide nogmaals in 1934 het roer radicaal om: Voortaan moesten er "volksfronten" komen van communisten sociaal-democraten en "progressieve gelovigen". Voor Duitsland en Oostenrijk was het te laat. In Frankrijk was de volksfrontregering van 1936 slechts een episode.

Kortom: Zelfs als het alleen maar een gedachtenoefening is, is een naderbijwensen van de "grote kladderadatsch" levensgevaarlijk.

Een zelfde soort ongeduld zie je bij Rechts. Bij de Wilders-aanhangers. Bij gebrek aan nieuwe aanslagen en individuele gekken uit de Moslim-wereld sinds november 2004 (5 jaar!) die Theos van Goghs vermoorden, dreigt de angst bij de bevolking te verminderen en dus ook de bron waaruit Wilders put. Wilders' slachtofferrol wordt wat belachelijk, als hij, zoals vorige week, een super-nette minister van immigratie en achterstandswijken, samen met een even keurige ex-minister van D66, ervan gaat beschuldigen dat ze "medeverantwoordelijk zijn voor een toekkomstige aanslag op zijn persoon of zijn partij, alleen omdat deze heren, volkomen terecht, erop hebben gewezen, dat Wilders racistisch bezig is.

Zoals vele commentatoren opmerkten: Dat heet "demoniseren". Een uitdrukking die bij de opkomst van Pim Fortuyn veel werd gebruikt.

"Demoniseren": Het hoort er helaas bij. Niet voor weglopen!

Ik maak me ongerust over mijn linkse vrienden, die, walgend van Wilders' demagogie, het bijltje erbij neer willen gooien. "Laat maar komen! We hebben gewaarschuwd. Nu moet je het zèlf maar weten..."

De strijd tegen haatzaaiende populisten is niet leuk. Zoals een commentator opmerkte: Het is geen voetbalwedstrijd met spelregels, maar het is kickboksen. Je moet kunnen incasseren. Je kunt niet midden in het gevecht roepen, dat de tegenstander vals spel speelt en dan weglopen. Dat Wilders een racist is en de weg bereidt voor rassendicriminatie en, wie weet, een holocaust, moet gezegd worden, ook al maakt dat je in eerste instantie niet populair. Weglopen op dit moment, nu, aarzelend, een steeds groter deel van het publiek in de gaten krijgt dat er iets erg mis is met peroxidehoofd en zijn eenmanspartij, is eigenlijk niets minder dan verraad plegen! Wil je opinieleider zijn of niet? Leiders die midden in de diskussie weglopen, hebben het verbruid.

Er is veel werk aan de winkel.

  • De meerderheid van het parlement moet ervan overtuigd worden, dat de Kieswet dient te worden aangevuld met een artikel dat voorschrijft, dat alleen partijen met leden en een democratische structuur aan verkiezingen mogen meedoen.
  • Dezelfde meerderheid zal ook wetgeving dienen te maken over transparantie bij de financiering van politieke partijen. En niet alleen transparantie. De financiering van Wilders loopt via Amerikaanse bronnen. Net zo goed als indertijd maatregelen zijn genomen tegen financiering van de CPN door Moskou, zo dient dat nu ook te gebeuren tegen de PVV en diens geldgevers van het American Peace Institute en de American Heritage Foundation. De laatste financierde ook (mede) de campagne in Ierland tegen het Europese Verdrag via een Ierse wapenleverancier aan het Amerikaanse leger. (Over Wilders' zoektocht naar geld en ondersteuning volgt nog een nieuw artikel.) In NRC-Handelsblad heeft Bas Heijne de juiste vraag gesteld: "Toch is het vreemd dat een belangrijke vraag aan Geert Wilders vrijwel nooit wordt gesteld: wie betaalt hem? Hijzelf weigert bij mijn weten openheid van zaken te geven over zijn financiers. Dat recht heeft hij, de PVV is een beweging met maar twee leden: Wilders zelf en de stichting waarvan Wilders enig bestuurder is."
  • En tenslotte: De Amsterdamse rechtbank heeft de moed gehad om, tegen de opinie van het OM in, Wilders wegens haatzaaien te vervolgen. In plaats van langs de zijlijn te commentariëren dat Wilders daarvan wel eens in z'n slachtofferrol zou kunnen profiteren, moet telkens weer herhaald worden, dat W. misbruik maakt van zijn kamerlidmaatschap en dat hij met zijn leugens de verhoudingen in het land (en daarbuiten) verziekt. Gaan zitten afwachten, is de beste garantie, dat Wilders de strijd gaat winnen. Het is al erg genoeg, dat de rechters datgene moeten gaan doen, wat eigenlijk de taak van de Tweede Kamer is.

Kortom, het is geen moment voor paniek. Maatschappelijke aktie moet er komen. Bij voorbeeld: De organisaties van vrouwenopvanghuizen verklaren publiekelijk dat ze geen cent van Wilders' hoofddoekentaks zullen aannemen, als die er ooit zou komen. Bij voorbeeld: Leden van de PvdA eisen voor de rechter dat Wilders zijn woorden terugneemt over hun partijgenoot minister Van der Laan, omdat ze zich gekrenkt voelen en miskend door diens beschuldiging, alsmede belemmerd in hun vrijheid van meningsuiting. Een commentaarschrijver bij een artikel van minister Timmermans zei het mooi: "Mag je alleen maar kwetsen als het om hele bevolkingsgroepen gaat, maar niet, als het om individuen gaat?"

Kortom, er is genoeg te doen, als je je fantasie een beetje laat werken.

Aan de slag, kom uit je linkse schuilkerk!

(Eerste publicatie in Huibslog)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails