15 juni 2006

Integratie moet van twee kanten komen - Aboutaleb


Bron: Het Parool van 15 juni 2006: "Aboutaleb niet blij met VU"
Ter gelegenheid van haar 125-jarige bestaan deed de universiteit de gemeente vorig jaar 125 maanden studentenonderzoek cadeau. De conclusies en aanbevelingen, alle gericht op het bevorderen van de sociale cohesie in de stad, werden gisteren gepresenteerd.

Aboutaleb bedankte de studenten, maar zei dat hij zich behoorlijk aan hun onderzoek had geërgerd. ''U bent allen op de gebaande paden gebleven. Het is jammer dat u zich op de problemen van migranten heeft gericht. U impliceert stuk voor stuk dat verbetering van de sociale cohesie van de kant van de migranten moet komen. Maar de helft van het werk om bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen moet van autochtonen komen.''
Bravo! Zo hoor je het ook eens van 'n ander.
- Werd er vanaf de zeventiger jaren eindeloos onderzoek gedaan naar racisme, economische omstandigheden, enz., zonder echt in te gaan op de wijze waarop emancipatie van immigranten-zelf al dan niet in haar werk ging.
- Sloeg dat plotseling om aan het einde van de negentiger jaren onder invloed van Scheffer en Fortuyn: Het werden toen de immigranten alleen op wier de last van de integratie drukt.
- Uitkomsten van onderzoek die op het tegendeel wezen, zoals die van de Tweede Kamer Commissie Blok (2004), werden alleen daarom al naar de prullenmand verwezen. Door een meerderheid in de 2e Kamer zelf.
- En onlangs nog, toen de eigen WRR met een genuanceerd rapport kwam over de Islam en wat de Islam in onze contreien zou kunnen betekenen, werd dat verontwaardig naar de prullenmand verwezen onder leiding van Hirsi Ali, die, naar goed totalitair gebruik, meteen ook maar de boodschapper van het ongewenste nieuws, de WRR, wilde opheffen!

Dus, wie kan het de nijvere en serieuze studenten van de Vrije Universiteit kwalijk nemen, dat ze belangrijke vooronderstellingen, die aan hun onderzoeken ten grondsag lagen, niet hebben getoetst? Eén van die stilzwijgende vooronderstellingen van tegenwoordig is dus blijkbaar, dat je de problematiek rond immigratie en integratie uitsluitend moet zoeken bij de immigranten-zelf, hun cultuur, hun godsdienst, enz.

Het is nuttig en gezond, dat Achmed Aboutaleb daarop zo nadrukkelijk heeft gewezen.

Mogen we de onderstaande samenvatting van het ANP geloven, dan kunnen we inderdaad niet zoveel met de uitkomsten en conclusies van hun onderzoeken:
De studenten onderzochten onder meer de problemen met loverboys, de functie van christelijke migrantenkerken, allochtonen in winkeliersverenigingen en Marokkaanse discussiegroepen op internet.

Om meiden uit de klauwen van loverboys te houden pleiten ze voor meer geld voor clubhuizen. Ook moet de voorlichting op scholen beter worden en worden gericht op de emancipatie van jongens.

De winkeliersverenigingen moeten meer bekendheid krijgen en de besturen ervan horen een afspiegeling te zijn van de buurt.

En omdat discussiegroepen op Marokkaans-Nederlandse websites een bijdrage leveren aan integratie, maar ook kunnen leiden tot polarisatie, moet de gemeente het beheer ervan stimuleren. (ANP)
En kijk, als de studenten nu ook eens onderzocht hadden hoe blogs en diskussiegroepen van niet-Marokkanen in vele gevallen leiden tot polarisatie, xenophobie en racisme, zouden ze dan ook tot de conclusie zijn gekomen dat de gemeente een taak heeft bij het monitoren van het internet?

Er moet, vind ik, nu snel een einde komen aan de sectarische- en neoconservatieve overheersing van de VU door een kleine groep verdoolden in het land van ultra-rechts. "Trouw" heeft het goede voorbeeld gegeven, door zijn wekelijkse bijlage te normaliseren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails