28 mei 2006

Pakistan: 5 meisjes "uitgewisseld" tussen rivaliserende clans onder het "karo-kari" systeem

Hoog tijd om terug te keren naar waar het echt over gaat.
Ontmenselijking van meisjes en vrouwen, van kinderen, van zwakkeren, van mensen van een ander ras. Veroordeeld bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een onverdragelijke toestand, temeer, omdat de economische noden die er ooit aan ten grondslag hebben gelegen, heden ten dage niet meer zouden hoeven te bestaan.
Het gedoe rond het misbruik dat van Hirsi Ali is en wordt gemaakt door mensen met een andere agenda dan deze, dreigt de hoofdzaak naar de achtergrond te dringen. Daarom, voor de goede orde, hieronder een krantenbericht van het Engelstalige dagblad "Dawn" uit Pakistan van vanmorgen:
5 girls will be given to rivals over karo-kari

By Shamim Shamsi

SUKKUR, May 27: A jirga decided on Saturday that five girls belonging to two rival groups would be given in marriage to settle a karo-kari dispute.

The jirga was held in the Haji Kamal Magsi village by Mian Abdul Khaliq of Bharchoondi Sharif, PPP MNA Ijaz Bijarani and Thull taluka nazim Ghulam Akbar Banglani. Warring groups — one led by Hafiz Qamardin Banglani and the other by Yar Ali Banglani and Ahmed Nandwani — were present on the occasion.

The karo-kari dispute started when Miandad Banglani, younger brother of Qamardin, was killed about five years ago.

After listening to both the sides, the jirga announced its verdict. The group led by Yar Ali Banglani and Ahmed Nandwani will hand over four of its girls as well as Rs700,000 to the Qamardin group. Elders of the Qamardin group will choose men from within the group to whom the girls will be married.

Accordingly, the Qamardin group will hand over one girl and Rs135,000 to the rival group."

Karo-kari is een oud stelsel van gebruiken in de streken waarover het hier gaat, waarbij eerwraak wordt uitgeoefend via het uitmoorden van willekeurige leden van rivaliserende clans, het verkrachten van hun vrouwen en het uitwisselen van zoenoffers in de vorm van vee, vrouwen en geld. De achtergrond is economisch: een "verkeerd" huwelijk versnippert grondbezit. Maar het kan ook pure machtsstrijd zijn tussen families en clans. Vrouwen zijn daarvan de grootste slachtoffers. In het jaar 2000 vielen er in Pakistan 386 karo-kari doden, terwijl een veelvoud daarvan niet wordt gerapporteerd. Schrijnend is ook, dat de karo-kari wraak voornamelijk vrouwen uit de lagere bevolkingsklassen treft. Rijke vrouwen worden veroordeeeld te"trouwen met de Koran", dus levenslang ongehuwd te blijven. Een broer, die niet wil dat zijn bezit versnipperd wordt, kan daar belang bij hebben. Er zijn voorbeelden van het "gebruik" van karo-kari voor dat doel.

Wat heeft de Islam hiermee te maken?
Toen de Islam naar Voor-Indië kwam, heeft ze bestaande gebruiken geïntegreerd en van een heilig sausje voorzien. Ongeveer zoals de RK Kerk dat heeft gedaan in deze streken. En zoals de Indische religies dat hebben gedaan aan de overkant van de grens, waar dezelfde gebruiken bestaan. Dat maakt het er niets beter op, natuurlijk. Schande over de schrift- en wets-geleerden die zich daartoe geleend hebben en nog lenen.
Schande ook over de krant, die geen enkel afkeurend commentaar eraan wijdt. het lijkt wel of ze wil zeggen: "Bravo, oude heren van de "jirga". Dat is nog eens goedkoop opgelost. Schade: slechts vijf gekooide maagden erbij."
Schande, natuurlijk het meest, over de Pakistaanse autoriteiten, die zich nog steeds niet hebben ontdaan van de draconische islamistische wetgeving van Zia ul-Haq.
Schande ook, over de bondgenoten van Pakistan, de VS voorop, die via de Pakistaanse geheime dienst ISI de Talibaan hebben gelanceerd tegen de Russische bezettingstroepen.
Het betere deel van Amerika, de New York Times, voert al jaren lang een actie voor de Pakistaanse vrouw die op grond van een dergelijke jirga-uitspraak publiekelijk werd verkracht door 4 mannen van een rijkere, rivaliserende clan. Haar is humanitair asyl aangeboden in de VS, maar, wegens Pakistan's logistieke en militaire steun in Afghanistan, is de Bush-regering huiverig.

Nederland
Nu we in Den Haag toch bezig zijn, om het vluchtelingentoelatingsbeleid te herzien ten gunste van vrouwen die bedreigd worden door barbaarse gebruiken, en daarom hun identiteit moeten verhullen, zou het om twee extra redenen een goede zaak zijn, als de Nederlandse regering humanitair asyl aanbiedt aan deze vijf meisjes.
  1. Nederlandse troepen gaan in het nabije Helmand (Uruzgan, Afghanistan) gewapenderhand orde en vrede stichten tussen clans met overeenkomstige gewoonten. Dat gaan ze doen met logistieke steun van Pakistan, anders gaat het (helemaal) niet. Het kan niet zo zijn, dat de Nederlandse jongens en meisjes daar gaan verbieden en bestraffen, wat ze toelaten in bondgenoot Pakistan. De boodschap moet eenduidig en helder zijn, wil ze overkomen. Niet-handelen brengt onze soldaten extra in gevaar.
  2. De compromisloze boodschap van Ayaan Hirsi Ali is wel degelijk gehoord in dit land. Nergens wordt vrouwenmishandeling en -verkoop getolereerd door gidsland Nederland. In de rest van de wereld is daaraan grote twijfel opgekomen. Dit is een goede gelegenheid om deze huichelarij te logenstraffen!
Niet gedraald: Bot roept de Pakistaanse ambassadeur bij zich. De Tweede Kamer stuurt een fact-finding commission. Bolkestein reist naar het Hajji Kamal Maksi dorp om de heren van de jirga eens goed de waarheid te zeggen. Verdonk neemt de dweil ter hand en het opvangcentrum wordt gereedgemaakt.

DOEN!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails