16 mei 2006

Ajaan Hirshi Magan vluchtelinge bij de Neocons

"The Caged Virgin" (De Gekooide Maagd) heet het boek van Ajaan Hishi Ali (Magan) dat twee weken geleden in Amerika verschenen is. Het staat weer vol met de bekende zielige verhalen, waarvan vorige week in de Zembla-uitzending al een groot deel als leugens is doorgeprikt. Een ander deel van die verhalen zal later waarschijnlijk nog dezelfde weg gaan.

Het zou een goed ding zijn, als het Nederlandse parlement Ajaan in bescherming neemt tegen zichzelf en tegen degenen die misbruik van haar hebben gemaakt, nog maken en straks zullen maken.
Het parlement zou in meerderheid moeten verklaren, dat het geval-Hirshi er één is van een kennelijk dwangneurotische persoon, die om humanitaire redenen asiel verdient.

Daarbij zou het advies kunnen worden gevoegd, dat ze zich psychotherapeutisch laat behandelen, om beter de achtergronden te leren kennen van wat haar drijft, om, uit angst te worden verlaten door de mensen die het goed met haar menen, deze (tijdig) telkens weer zèlf in de steek te laten en van van alles te beschuldigen.

Alles is mogelijk begonnen met het vertrek van haar vader, eerst als gevangene van Siad Barre, de toenmalige dictator van Somalië, later voortgezet door diens scheiding van haar moeder.
Voor een klein kind is het onbegrijpelijk en erg destabiliserend, als een goede man, een hartelijke vader (want het heeft er alles van, dat vader Magan zo is), je in de steek laat. Er bestaan voorbeelden genoeg ervan, dat een kind dan in zijn/haar latere leven zich gaat wreken, juist op die mensen die het goed menen. Dat is geen opzet. Dat is dwangmatig handelen. Komt daar, zoals in het geval van Hirshi Ali, dan ook nog een mythomane grootheidswaan bij, dan loopt het leven uit op de éne overhaaste vlucht na de andere, waarbij, in haar geval, schijnbaar schaamteloos de vrienden en helpers uit de vorige fase worden zwartgemaakt.

Dat lot trof
  • eerst de Nairobische familie (moeder, broer, enz.), die haar een fundamentalistische islam en een gedwongen huwelijk zouden hebben opgelegd, terwijl het naar alle waarschijnlijkheid betrekkelijk verlichte moslims zijn ("maar dat zijn de gevaarlijkste!", zei Ajaan onlangs)
  • vervolgens haar echtgenoot uit Canada, die haar tot "zoontjesfabriek" zou hebben veroordeeld, maar die een opmerkelijk bescheiden en onwraakzuchtige reactie toonde op haar plotselinge verlating
  • de eerste opvangers in Nederland (Vluchtelingenwerk, dat ze in de VARA-uitzending nog even de schuld trachtte te geven van haar leugentjes bij de asiel-aanvraag),
  • een hele serie vrienden en partners in Nederland,
  • de PvdA, die haar een baantje bezorgde bij het wetenschappelijk bureau,
  • en nu, drie keer raden, is uiteraard de beurt aan de VVD en aan Holland in het algemeen, die door hun "shameful treatment" (Rabiate Neoconservatief Christopher Hitchens in 'Slate' van 8 mei jongstleden) van deze rationele profetes, deze martelares, haar opnieuw tot een vlucht naar voren hebben gedwongen.
Het lijkt op de armzalige heldenverhalen die ik ken uit mijn werk bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, als ik soms mensen interviewde, die in de oorlog niets hadden meegemaakt, maar die uit spijt daarover, niet ophielden met hoog op te geven van hun heldenmoed, lafaards (djimmi's) bestraffend toe te spreken en bij elk nieuw contact verder vluchtten in nóg extremer verhalen.

Dat is het ziektebeeld, zoals ik het zie. Zo iemand ontneem je niet haar nationaliteit, zo iemand zet je niet uit en straf je niet. Na alle fouten en inderdaad beschamende inconsequenties van de Nederlandse politieke tenoren, kan men nog maar op één manier aantonen, dat de Nederlandse samenleving in de grond toch een tolerante en humane samenleving is: Hirshi Magan inburgeren op humanitaire gronden. Daarmee beschaam je ook, bij voorbaat, de hetz-campagne tegen Nederland en tegen het "oude" Europa in het algemeen, waarop de neocons zich in Washington al zitten te verlekkeren. Niet de Nawijn-lijn, maar die van Dijkstal en Groen-Links!

Maar er is een ander ziektebeeld. Dat is het ziektebeeld van de VVD en alle islamofoben die klammheimlich zich jarenlang hebben verkneukeld, dat een schijnbaar onaantastbare (want zwart, want vrouw, want zelf gedwongen besneden) passionaria openlijk zei wat zij nog nèt niet durfden. De VVD kreeg zo, op uiterst cynische manier, zonder zichzelf te bemodderen, vrijwel gratis een flink stuk xenofobe stemmen mee. Laf en achterbaks misbruik van een waarschijnlijk geestelijk zieke vrouw. En, nu ze als een mythomaan ontmaskerd is, ook nog een nieuwe terugslag op de moeilijke positie van immigrantenvrouwen. De mythomanie van Tara Singh Varma (terminale kanker) speelt op de achtergrond.

Het is dus de huidige leiding van de VVD, die afgezet moet worden en, bij gebrek aan uitzettingsmogelijkheden, het fatsoensbrevet moet worden ontnomen. Laat ze niet wegkomen via het achterdeurtje van Ajaan's aanstelling bij het AEI in Washington!

Die laatste zal trouwens maar van korte duur zijn: De Neoconservatieven die het American Enterprise Institute bevolken (Bill Kristol en Islam-bestrijder Reuel Marc Gerecht voorop) zijn verklaarde bondgenoten van het Amerikaanse fundamentalistische christendom (geen seks voor het huwelijk, geen homohuwelijk, geen abortus, geen kunstmatige inseminatie), al zijn ze zelf ongelovig of vrijzinnig. Van Geert Wilders' kruistocht tegen de Islam in het algemeen, moesten ze in 2005 niets hebben. Bart-Jan Spruyt is om die reden ook al naar de boekbesprekingspagina's van "The Weekly Standard" verdrongen. De neocons zullen haar een tijd lang gebruiken voor hùn agenda, en, opnieuw, juist voordat ze echt genoeg van haar krijgen: zie - Ajaan Hirshi Magan vindt een nieuwe vluchtroute en verkettert haar laatste weldoeners.

Laat het Nederlandse parlement,
  • na de beschamende vertoning van de VVD-stemmers die hun heldin uit hun appartementengebouw lieten zetten,
  • na de beschamende vertoning, dat er vervolgens NIEMAND van de o zo talrijke Hirshi-Ali fans in Holland, haar toen elders onderdak en bescherming aanbood,
nu eindelijk tonen, dat we humaan en grootmoedig kunnen zijn. En de consequenties trekken voor de behandeling van vroegere en nog komende slachtoffers van de Verdonk-politiek. Verdonk kan dan niet anders doen dan aftreden. Een plekje voor haar bij het AEI, is er vast ook nog wel.

En ik wed, dat zij daar op den duur beter zal bevallen dan de Gekooide Maagd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails