15 november 2006

Uruzgan: Nederlands "opbouwwerk"

Naar aanleiding van: nrc.nl - Binnenland - ‘Nederlanders lokken aanval Talibaan uit’ (15/11/06), over de tv-documentaire 09.11 Zulu, onze commando’s aan het werk in Uruzgan die maandag (20/11) wordt uitgezonden:
Het uitlokken van aanvallen, teneinde zelf met schieten te kunnen beginnen, en de nauwe samenwerking met een Amerikaanse inlichtingenofficier, die laat weten dat hij geen heil ziet in een duidelijke scheiding tussen de ISAF-missie en de Operation Enduring Freedom, staan op gespannen voet met de beloften die eerder door de Nederlandse regering aan de Tweede Kamer zijn gedaan inzake de missie in Uruzgan.

Sinds jaar en dag hebben we gewaarschuwd voor het samenvallen van de Nederlandse "opbouw"-operatie en de Amerikaanse aanpak sinds 2002 in het kader van de operatie "Enduring Freedom". Het blijkt nog erger dan we hadden gedacht. De "commando's" waarvan sprake is, zijn waarschijnlijk degenenen die in 2004 zijn uitgezonden in een schimmige operatie.

Het heeft er alles van weg, dat de Nederlandse militairen gewoon zijn ingezet als Amerikaanse hulptroepen in de "E.F."-operatie.

Deze operatie heeft ervoor gezorgd, dat de tamelijk positieve stemming evan eind-2001 in Afghanistan, is omgeslagen in een toenadering van lokale krijgsheren tot de (vernieuwde) Taliban, die hun toevlucht hebben gezocht in Pakistan. De Amerikanen zagen dat niet meer zitten en hebben al hun troepen blijkbaar nodig in Irak.

De Afghaanse regering onder Karzai heeft timide pogingen gedaan, om met de opstandige krijgsheren tot een overeenkomst te komen. De Amerikanen hebben dat gedwarsboomd door hun rücksichtloze wijze van optreden.

De commando's van 2004 waren al ingezet bij de voorbereiding van de komst van de Nederlandse "vredestroepen" in Tarin Kowt (voorjaar 2006). Het blijkt nu, dat ze hun praktiujken (terreur-praktijken) voortzetten onder leiding van een Amerikaanse "adviseur". Zelfs al zouden de nieuwe NL troepen proberen om de steun te winnen van de plaatselijke bevolking, dan is die poging tot mislukken gedoemd. Kijk maar:

De uitlokking gebeurt door de jeeps van de commando’s bewust zo op te stellen dat de Talibaan, die hen vanuit de bergen voortdurend bespieden, denken dat zij een makkelijke prooi zijn.

De commando’s beschuldigen in de film de Nederlandse legerleiding ervan, de militaire situatie in Uruzgan – ook in de directe omgeving van de Nederlandse hoofdbasis Tarin Kowt – om politieke redenen veel te rooskleurig voor te stellen. Ook menen zij dat de Nederlandse militairen onnodig in gevaar komen, omdat tegen de dreiging van de Talibaan bewust niet adequaat wordt opgetreden.

Het provoceren van een aanval van de Talibaan wordt door een commando gerechtvaardigd met de opmerking: „zolang ze blijven zitten waar ze zitten, komen we er nooit vanaf”.
Alle aanleiding voor een nieuw debat in de Tweede Kamer over de Uruzgan-missie. De leugens van minister Kamp (en van de hele regering) zullen onnodige slachtoffers en een verdere verslechtering van de situatie in Afghanistan tengevolge hebben.

U vindt "leugens" een te sterk woord? - Dit is wat Kamp verklaarde:

Minister Kamp (Defensie) heeft in de Tweede Kamer herhaaldelijk verklaard dat Nederlandse militairen slechts terugschieten als ze worden aangevallen, incidentele offensieve acties daargelaten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails