12 januari 2008

Brussel, 11.1.08: Onverwachte effekten van regeringsformatie-drama en terrorisme-alarm

Nu blijkt het tenenkrommende drama van de mislukte regeringsformaties in België toch nog ergens goed voor te zijn geweest. Er is een run op Nederlandse taallessen van franstalige kant. (De Morgen, 11.1.08). Politiek en media in Brussel en Wallonië hebben inderdaad systematisch naar hun franstalige navel gekeken tot nu toe. In de geest voelde men zich al een natie, een woord dat FDF-voorzitter Maingain vandaag zelfs niet meer wilde gebruiken voor Fanstalig België. Om "historische redenen," zei de Brusselse radikaal-francofiele kartelpartner van de MR (Franstalige liberalen).
Datzelfde is overigens het geval bij de Nederlandstaligen: Franse lessen worden minder gegeven. Nieuwe generaties kennen te weinig Frans om in een tweetalig land deel te nemen aan de federale regering en andere nationale instellingen. Dat geeft de oudere generaties een "voorsprong", die nog tot heel wat moeilijkheden zal leiden.

Misschien komt er nu ook een doorbraak bij de arbeidstoeleiding. Vlaanderen heeft 6% werklozen, Wallonië 13% en Brussel 19%. Een moeizaam tussen Vlaamse en Waalse instanties overeengekomen plan, om binnen 5 jaar 20.000 franstalige werklozen in het nederlandstalige deel van het land aan werk te helpen, leverde in 2006 ongeveer 600 plaatsingen op (cijfers over 2007 nog niet bekend). Er is in het Vlaamse landsdeel een structureel en groeiend tekort aan kandidaten voor (geschoolde) arbeidsplaatsen. 4000 Belgische Franstaligen zouden jaarlijks kunnen helpen om dat tekort te verminderen. Regionalisering van de arbeidsbureaus (ook opgenomen in de nota-Verhofstadt) zou moeten leiden tot werkbare overeenkomsten tussen de taalgemeenschappen.
Ik betwijfel dat. Wie komt er dan voor het tweetalige Brussel op? En wie gaat Vlaamse werving in Wallonië en Brussel betalen? Het is een recept om ook hier privatisering van de arbeidsbemiddeling te forceren. Vooralsnog zie ik een flinke groei van bureaucratie en ondoorzichtige overeenkomsten waar niemand op wordt afgerekend. En wat gebeurt er bij een economische dip? Wordt dan de werving stopgezet en de franstalige werknemers het eerst naar huis gestuurd? Arbeidsbemiddeling hoort bij wat men in België noemt: de "interpersonele solidariteit". Daaraan wordt al, zij het tot nu toe vergeefs, geknabbeld vanwege de ouderdomspensioenen en de werkloosheidsuitkeringen. Regionalisering van de arbeidsbemiddeling leidt tot ondergraving van het uitkeringenstelsel.
En, zoals gezegd, Brussel dreigt weer het kind van de rekening te worden.

Alle kwade zaken hebben hun goede kanten. Niet alleen de regeringscrisis, ook het terrorisme-alarm in Brussel, dat sinds 21 december van kracht is, levert een niet verwacht en positief effect op. De helft meer arrestaties na betrapping op heterdaad en een flinke daling van het aantal gerapporteerde misdrijven. Het effect van ongeveer 2000 politiemensen meer op straat dat normaal. Daar moet iets mee gedaan worden, zou ik zeggen.

Overigens is over dit plotselinge terreur-alarm dat op de dag van de installatie van de tijdelijke regering-Verhodfstadt III werd uitgeroepen, het laatste woord nog niet gezegd. Hardnekkige geruchten willen, dat het dient om de verloren greep van het CD&V op politie- en veiligheidsdiensten te herstellen. Er is ook sprake van een machtsstrijd tussen enerzijds politie en justitie, en anderzijds de OCAD, die de veiligheidsdiensten overkoepelt (zonder werkende computers, naar ik verneem).

In elk geval hebben politie en justitie nu eens goed werk afgeleverd bij het oprollen (en gisteren veroordelen) van een jihad-groepje dat het heeft bestaan om een Belgisch meisje naar Irak te sturen, om zich daar bij een Amerikaans convooi in Bakuba op te blazen. Er ius dus toch echt wel wat verbeterd, sinds twee Belgische Marokkanen in 2001 ongestoord naar Afghanistan konden vertrekken, om daar in opdracht van Bin Laden de concurrerende krijgsheer Massoud te doden.
Ik ben benieuwd, of vriend Ulfkotte van Akte-Islam hieruit nu eens een positief berichtje zal puren.

Overigens heeft internationaal terrorisme weinig of niets te maken met achterstelling en criminaliteit onder jonge migranten. Het heeft er maar in beperkte mate een voedingsbodem aan. Bij de terreurgroep waren het trouwens twee tot de Islam bekeerde mensen van Belgische afkomst (de zelfmoordterroriste en ene meneer Vuylsteke) die (mede) een centrale rol speelden.

Daarom heeft de Mechelse blogger Abdelhay (te vinden onder "Blogs Of Interest" in de zijkolom van Huibslog) zo gelijk, als hij zegt:
De laatste jaren is het de gewoonte geworden om de islam als schuldige aan te wijzen voor al wat misloopt in de integratie. Het is een manier om het niet meer over cultuur of ras te hebben. Sommige opiniemakers en analisten zien hier vooral de zogenaamde ethische redenering van vrijdenkers en van partijen die zich achter abstracte neutraliteit en gedepolitiseerde morele principes schuilhouden, maar ik ben ervan overtuigd dat het veel verder gaat dan dit.(Abdelhay's blog: Het onbestaande probleem van Gent, 28 november 2007).
Eigenlijk is het nog erger dan dat. Niet alleen "ras" zou taboe moeten zijn. Ook "cultuur", als het gebruikt wordt om een etnische en/of religieuze bevolkingsgroep te discrimineren. De navolgers van Pim Fortuyn in het Nederlandse taalgebied gebruiken "cultuur" om godsdienst en ras, waarvan discriminatie immers bij (grond)wet verboden is, om alles wat onder de noemer van de Islam te brengen is, op één hoop te gooien met terrorisme en criminaliteit. dat zou dan de schuld van de "cultuur" zijn. De Islam is echter geen "cultuur" en ook geen "beschaving", en nog minder een "burgerschap". Gelukkig zijn het maar enkele "vrijzinnigen" (in Nederland spreekt men eerder van bewust ongelovigen, vrijdenkers) die zich voor het karretje van de islamofoben laten spannen.

Dat laatste bleek vandaag ook nog weer eens duidelijk voor wat betreft de Joodse organisaties in België. Ze zijn het zat om op hypocriete wijze door het Vlaams Blok als excuus te worden gebruikt voor heimelijk antisemitisme. Het VB doet aan opvrijing van Israelisch extremisme, en heeft daar sinds enige jaren succes mee bij een klein aantal Antwerpse Joden. De grootste Joodse organisaties van België eisten vandaag in een verklaring excuus van het VB voor enkele stiekeme nazi-activiteiten, zoals een bezoek aan Hitler's geboorteplaats in Oostenrijk. Het werd tijd, dat wel.

Op 15 januari komt het moeizaam bijeengegaarde "Octopus" gezelschap onder leiding van Leterme bijeen, om de Belgische Staatshervorming te van "contouren" te voorzien. Oude rot Dehaene (van zijn eigen partij...) heeft onder anderen voor de inktvis bedankt. Yves Leterme wordt langzaam maar gestadig "afgebroken" door het Belgische establishment. Onlangs kreeg hij als minister nu ook het onoplosbare vliegtuig-lawaai probleem rond Zaventem door de rechter op zijn bord geschoven. Overigens zit er, voorzover ik kan nagaan, behalve de hierboven genoemde Maingain, niemand uit Brussel (of voor Brussel) in die werkgroep. En door Maingain voel ik me helemaal niet vertegenwoordigd.

Ook gepubliceerd in De Lage Landen


Technorati Tags: , , , ,

Powered by ScribeFire.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails