14 december 2009

Eindelijk! PvdA NOOIT met Wilders samen (Bos)

PvdA-leider Wouter Bos.   Foto Roel Rozenburg Eindelijk is de kogel door de (linkse) kerk! Op het Apeldoornse PvdA-congres (12.12.09) verklaarde partijleider Wouter Bos onder grote instemming:
,,Het Nederland van Wilders is ons Nederland niet", zei Bos. De stellingname van Bos werd door de partijleden met een langdurig ovationeel applaus begroet.
(NRC-Handelsblad, Derk Stokmans, 12 en 14 december 2009; de foto is ook ontleend aan de NRC, copyright Roel Rozenburg)

Nu het CDA nog. De oude Aantjes, ooit (1977) van zijn voetstuk gevallen wegens Waffen-SS aktiviteiten als postbode in Noord-Brandenburg tijdens de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog, gaf al een voorzet. Maar de ervaring leert, dat de opinies van de vroegere CDA-fractieleider precies het tegendeel vertegenwoordigen van wat de CDA-leiding (klammheimlich) denkt. Dauerministerpräsident Balkenende werd groot door een deal met populist Pim Fortuyn in 2002. Een soort niet-aanvalspact. Hoewel balkenende op het laatste CDA-congres de "verruwing" van de politieke zeden betreurde, kan dat zowel als een veroordeling van Wilders, als als een veroordeling van Wilders-vijand D'66, geïnterpreteerd worden. Het CDA onder Balkenende, houdt, zoals gebruikelijk, alle opties open.

De ook al heel oude CDA-coryfee Dries Van Agt (minister-president van 1977 tot 1982), die de val van Aantjes, zo niet organiseerde, dan wel dankbaar aanvaardde, zal het nu niet meer oneens zijn met zijn 'luis in de pels'. Van Agt heeft zich, laat, maar beter laat dan nooit, het lijden van de Palestijnen aangetrokken en zal zeker gehuiverd hebben, toen hij Wilders in Kopenhagen hoorde zeggen, dat de Palestijnen maar naar Jordanië moeten vertrekken.
Bos dekte zich wel zoveel mogelijk in tegen de gebruikelijke Wilders-replieken (NRC):
Volgens Bos heeft de weigering om ooit met Wilders te regeren, ,,niets te maken met uitsluiten, demoniseren, cordons sanitaires of met de persoon Wilders, en het heeft al helemaal niets te maken met minachting voor zijn kiezers" .
Nou ja. Ik vind, dat je best tegen de Wilders-kiezers kunt zeggen, dat ze van Lotje getikt zijn. Nederland is afhankelijk van export, van Europa. Het heeft niets te winnen en alles te verliezen, door zich ondergeschikt te maken aan een Israëlische rechtsuiterste fringe, die een ethnische "cleaning" van Palestijnen wil en met atoombommen Iran wil aanvallen. Samen met het Amerika van Obama, zouden we de kolonisatie van de Westbank moeten helpen stopzetten. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben zich al in die richting uitgesproken. Maar de (te) grote Wilders-vertegenwoordiging namens Nederland in het Europese Parlement zwijgt stil en vraagt alleen maar om "bonnetjes" van de uitgaven van Eurocommissarissen.

Waarom, denkt u, dat Balkenende het niet heeft gemaakt als president van Europa?
Het antwoord is: Wilders. Noch Angela Merkel, noch Nicolas Sarkozy, hebben een Europapresident gewild, die zich encanailleert met uiterst rechts. Het is hoog tijd, dat het CDA zich uitspreekt. Liefst voor 20 januari 2010, wanneer Wilders voor zijn rechters moet verschijnen, om zich te verantwoorden vor zijn racistische uitspraken jegens Moslims.

Als lid van de PvdA sinds 1960 (met onderbreking in verband met de PSP), sluit ondergetekende zich aan bij het congres:
De mededeling van de partijleider had een bevrijdend effect op de bijna duizend aanwezige PvdA'ers. Nog voor Bos zijn zin kon afmaken werd hij met ovationeel applaus en veel gejoel begroet.
Ik kan weer trots zijn op mijn partij en me inzetten voor een goed lokaal bestuur bij de lokale verkiezingen van maart 2010. Trots op de PvdA, trots op Nederland, zoals het behoort te zijn.

Technorati Tags: , , , ,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails