15 juli 2006

Muslims of Europe Conference in Istanbul: Een redelijke stem die niet werd gehoord.

In Nederland bestaat een heel sympatieke Moslim-jongeren blog, die "Wij Blijven Hier" heet. Ze omschrijven zichzelf zo:
Altijd al willen weten wat Moslims uitspoken in het dagelijks leven? Wijblijvenhier.nl geeft je de kans je eigen conclusies te trekken, via verhalen van onze bloggers.
En dat is precies wat ze zijn. Elke dag wel een verhaal. De sfeer is een beetje die van de blijde EO-jongeren*): positief, vast in het geloof, maar open voor iedereen.
Met bewonderenswaardig geduld worden de vaste Islam-bashers die commentaar komen leveren, niet alleen toegelaten, maar rustig beantwoord.
Het sympatiekst is, (althans, het ontroert mij, oude leraar en jeugdleider), de rust en de zelfverzekerdheid, waarmee de auteurs zich baseren op hun persoonlijke maatschappelijke-, sociale-, economische- en culturele successen, die, dat beseffen ze, maken, dat "Wij blijven hier!" geen wanhoopskreet is, maar de vaststelling van een onomkeerbaar feit.

Op 12 juli schrijft Umar Mirza (foto) over een Europese Islam-Conferentie die op 1 en 2 juli in Istanbul (ligt in Europa!) gehouden is. Aanwezig waren vooraanstaande Islamitische geleerden en intellectuelen, die de Europese Islam goed kennen. Onder hen ook Tariq Ramadan (Genève), wiens bedoelingen vaak worden gewantrouwd (Zie post in BigBerta im Netz en mijn voorlopige antwoord in "In Europa Zuhause" ).
De opgestelde verklaring logenstraft mijns inziens alle wantrouwen. Het is een verstandig en evenwichtig stuk. Geen slachtofferrol. Het wijst een positieve weg.

- Persoonlijk ben ik helemaal niet religieus. Maar religie, in wat voor vorm ook, zal voorlopig nog wel even blijven bestaan. In een demokratie willen mensen van verschillende religies samenleven, ook met niet-gelovigen: agnosten zoals ik, of zelfs antigodsdienstigen. De staat is daarom religieus-neutraal.
Dat betekent niet, zoals de moderne anti-islam-intellectuelen steeds roepen, dat de scheiding tussen kerk en staat zou betekenen, dat de staat de nieren van zijn onderdanen zou moeten proeven, of misschien in sommige van hun teksten dingen staan, die niet (meer) overeenkomen met wat nu wet en gebruik is. Het gaat immers om een scheiding tussen kerk en staat. De kerk, de moskee, de religieuze organisatie staat los van de staat, maar valt voor 100% onder de wetten. Wat dus wel mag en moet worden bewaakt, is de praktijk, zijn de actuele doelstellingen en regels van de kerk-achtige organisaties.
Net zo goed als de staat er niet is, om gelovigen af te rekenen op wat er allemaal aan discriminerends en xenofoobs staat in het Oude Testament, zelfs niet de soorten gelovigen, die zoals de Christelijk Gereformeerden, beweren alles letterlijk te aanvaarden wat in die teksten staat ("De Slang heeft waarlijk gesproken"!), net zo min geldt dat voor de Europese Moslims van de 21ste eeuw.
Daarom kan ik het deze keer hartelijk eens zijn, (je gelooft het niet, maar wonderen zijn de wereld niet uit!), met minister Piet-Hein Donner van justitie en lid van het CDA**). Bij de aanbieding van een boek ("Democratie heeft religie nodig" - ben ik het natuurlijk op zich niet mee eens), door o.a. Gabriel van den Brink, sprak hij een behartigenswaardige rede uit, die in de NRC helaas wat schuilging achter een flauwe Warhol-persiflage van de vaste cartoonist. Strekking: De staat kan niet ontkennen, dat religie een rol speelt bij het handelen, het kiezen en het denken van zijn burgers. Er bestaat een "grijze zone" die ligt tussen wat duidelijk onwettig is en bestreden moet worden (terrorisme), op het gebied van kerkelijke en sectarische organisaties, aan de ene kant, en "mainstream" religie-beoefening, die geen interventie of waakzaamheid vereist.
Binnen die "grijze zone" gaat het niet om bekeringsintenties of -strategieën. Elke religie heeft die. Het is haar goed recht om te geloven, dat men alleen via haar leerstellingen zalig kan worden. Maar het gaat om methoden die worden ontwikkeld, om mensen eventueel te dwingen, om ofwel zich te bekeren, ofwel, als ze tot de religie behoren, ervan te weerhouden zich daarvan af te keren.
Een nuchter en afgewogen standpunt. Ook voor Moslims geldt vrijheid van meningsuiting, tenzij die agressief en beledigend wordt.

Maar terug naar het opmerkelijke initiatief van de Muslim Conference. Het is helaas geen toeval, dat aan de conferentie en haar verklaring in de media vrijwel geen aandacht is besteed. Moslims die niet controversieel zijn, hebben geen nieuwswaarde. Keren Moslims zich, zoals hier gebeurt, nu eens keihard tegen elke vorm van terrorisme en geestesdwang, iets waarom altijd weer wordt geroepen, dan is dat geen nieuws.

Daarom hieronder het integrale verhaal van "Wij Blijven Hier".
Zegt het voort...

Muslims of Europe Conference

Umar Mirza Challenges and Opportunities

Dat is de conferentie die onlangs (1 en 2 juli) is gehouden in Istanbul. Hier waren bijna 200 intellectuelen, academici, vertegenwoordigers van regeringen en Islamitische geleerden uit meer dan 30 landen bijeen gekomen, allen met een Islamitisch achtergrond.

De focus bij deze conferentie lag bij de actuele onderwerpen waar de Islamitische gemeenschap veel mee te maken krijgen, bijv: burgerschap, identiteit, het geloof en zijn publieke rol, het tegengaan van extremisme en dit allemaal specifiek toegepast in de Europese situatie.

Er waren vele bekende namen aanwezig, zoals: Shaykh Yusuf al-Qardawi, Shaykh Hamza Yusuf, Prof. Tariq Ramadan, Amr Khalid, Yusuf Islam, Sami Yusuf en mijn favoriet Shayk-ul-Islam Prof Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri.Er is tijdens deze conferentie een declaratie opgesteld, die begint met met een quote uit de Quran:

In the Name of God, the Compassionate, the Merciful.

“O mankind! Behold, We have created you from a male and a female, and have made you into nations and tribes, so that you might come to know one another. Verily, the noblest of you in the sight of God is the most pious among you.. Behold, God is All-Knowing, All-Aware.” (Al-Hujurat, 49:13).

Er wordt sterk gehamerd op het feit dat moslims in Europa zich als Europeanen moeten gaan zien, omdat ze hier een geschiedenis hebben en een toekomst. Met name moslims in Europa worden aangespoord om ervoor te zorgen dat het geluid van de vredige meerderheid de onvredige minderheid overstemt.

"We recognise that European societies value openness, inclusiveness and democracy. European Muslims have a great opportunity to flourish as citizens in a pluralistic environment benefiting from access to education, prosperity and development. As citizens Muslims are obliged by Islamic law to obey the legislation of their countries particularly when they enjoy freedom of worship and benefit from social justice. As loyal citizens they are obliged to defend their countries against aggressors."

"The declaration also calls on European Muslims to ensure that the voice of the peaceful majority overcomes the tiny minority seeking to promote distorted misinterpretations of Islam and strongly condemns terrorism in all its forms."

"Terrorism has no religion; it is a social and criminal phenomenon caused by various reasons. Islam is based on plurality rather than individuality; it demands harmonization and integration."

(Shaykh-ul-Islam Prof. Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri)

Verder wordt er gewezen op de verantwoordelijkheid van moslims in de samenleving...

“Behold, God enjoins justice, and the doing of good, and generosity towards one's fellow-men” (Al-Nahl, 16:90).

... hoe mensen een deel van het geheel te laten voelen en hoe tot een dialoog te komen...

"This should be done through measures such as education, to encourage greater mutual knowledge and understanding, as well as social programmes to tackle socio-economic disadvantage. We applaud those European governments who have taken active measures to stem racism and who have legislated against overt and institutionalised forms of discrimination against minorities. We also acknowledge that the media has a role in ensuring accurate and responsible coverage."

... expliciet veroordelen van alle vormen van terrorisme...

"Terrorism in all its forms is an affront to our humanity. Under no circumstances does Islam permit terrorism and the killing of civilians. Terrorism is in direct contravention to the principles of Islam and the vast majority of Muslims remain faithful to these teachings."

"The Holy Qur'an clearly declares that killing an innocent person is tantamount to killing all of mankind and likewise saving a single life is as if one had saved the life of all mankind ( Al-Mai'dah, 5:32 ). "

Het hele gebeuren werd afgesloten met een lofzang door de welbekende Sami Yusuf.

Erg jammer dat de media hierzo het continu heeft over de passieve houding van de Islamitische wereld, het terughoudend en niet expliciet reageren op afkeurenswaardige gebeurtenissen, het niet willen accepteren van democratie, het niet willen integreren, etc... En nu er (wederom) zoiets wordt georganiseerd met nu de belangrijkste Islamitische geleerden ter wereld, heeft niemand er oren naar.

De conferentie was in ieder geval wederom een grote stap richting een gestructureerd dialoog met een zeer respectabele vertegenwoordiging van de Islamitische gemeenschap.

De declaratie is hier na te lezen en het werkplan hier.

- Tot zover het artikel van Umar Mirza bij "Wij Blijven Hier".

*) Het was opmerkelijk, met hoeveel sympathie en herkenning een delegatie van 2 "Wij-Blijven)Hierders" de massale jaarlijkse christelijke jongerendag in het Gelredome (Arnhem) bezochten...

**) Pikant ook, dat Donner's opvatting lijnrecht staat tegenover die van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Die is actief bezig met een anti-moslim beleid.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails