15 juli 2006

Uruzgan: Kroniek van een aangekondigde ramp

De Technorati-chart die deze blog sinds een week opent, toont geen grote opwinding onder de bloggers over de afwendbare ramp die de militaire Uruzgan-missie van de Nederlandse regering aan het worden is.

En dat
  • ondanks de waarschuwingen van oud-bewindslieden in De Volkskrant van vorige week zaterdag (zie: Uruzgan-missie: Onverantwoord hier in DLL),
  • ondanks het wegvallen van Afghaans wegvervoer van Kandahar naar "Kamp Holland", doordat plaatselijke expediteurs met succes worden bedreigd door opstandelingen (heel veel zwaar materiaal moet nog worden vervoerd van Kandahar naar Tarin Kowt, een afstand van tientallen kilometers over slechte wegen, waar om elke hoek een hinderlaag of een op afstand bediend explosief kan opduiken: een situatie die, jawel, aan het isolement van Srebrenica doet denken...),
  • ondanks de wezenlijk veranderde rol van de troepen, die arriveren midden in een intimidatie-actie tegen plaatselijke guerrilla's ("taliban" genoemd, maar in werkelijkheid gewoon clans, maffioos of niet, die elk hun gebiedje, hun invloed en hun opiumhandel met hand en tand verdedigen, zoals ze dat ook met succes tegen de Russen hebben gedaan),
  • ondanks de brutale en cynische opmerkingen van minister Henk Kamp (zie: De Tik van Kamp, hier in DLL).
De kop van de 'Blieb' blog over de Nederlandse Afghanistan-missie (zie hieronder). Vooral interessant, vanwege het zuiltje met "Kamp Holland". Daarover zei kolonel Morsink, dat met opzet is gekozen voor "Kamp" en niet voor "Camp", om minister Kamp een pleziertje te doen. Ook hiertegen is een protest op zijn plaats: de militairen wagen daar niet hun leven voor de heer Henk Kamp, aanhanger van Verdonk, maar ze zijn daar op een VN-missie, uitgevoerd door de NATO, en de heer Kamp is net zo relevant als de heer Pechtold of de heer Bot: overmorgen kan hun kabinet gevallen zijn en dan is meneer Kamp weer gewoon inwoner van de Achterhoek.

Laten we het nog maar eens herhalen: Op het ogenblik voeren dagelijks Nederlandse Apache AH-64 gunships, bewapend met 30 mm snelvuurkanonnen, onder Amerikaans bevel, intimidatie-acties (je kan het ook terreur-acties noemen) uit op de Afghaanse burgerbevolking in Uruzgan. Naïeve berichtjes geven daar kond van: Weer "tientallen" "Talibans" gedood. (Zie: Coalition of the Killing hier in DLL). We weten niet precies hoeveel, maar de Nederlandse helicopterbemanningen zijn ongedeerd.
Hoe gaat dat? Een (Amerikaans-Nederlandse) "verkenningsmissie" denkt dat het in het dorp dat ze naderen, niet helemaal pluis is. Luchtsteun wordt aangevraagd. En dan komen F16s en Apaches prijsschieten.
Een betere manier om een all-out volksopstand uit te lokken, kan ik niet bedenken.
Afghaanse ministers, tot Karzai zelf aan toe, protesteren tegen deze manier van doen.
Kamp zegt: "We nemen dit serieus." En vervolgens valt er een grote stilte.
Het wordt echt tijd, dat er wat meer gebeurt in Den Haag en omstreken.
  • Het parlement, dat op 2 februari 2006 de toezegging kreeg, dat de Nederlandse ISAF-opbouw-missie strikt gescheiden zou zijn van de Amerikaanse operatie "Enduring Freedom", zou opheldering moeten vragen van het kabinet. Immers, de operatie "Mountain Thrust" die nu op de bovenbeschreven manier in Uruzgan wordt doorgevoerd vanuit (ISAF-) "Kamp Holland", is onderdeel van "Enduring Freedom". Een parlement, dat zich zó laat belazeren, is geen knip voor zijn neus waard!
  • Er zou een Uruzgan-watch moeten komen, die in real-time alle beschikbare informatie beschikbaar stelt, zonder zich iets aan te trekken van de geheimzinnig-doenerij rond deze missie en de evenmin van de beperkingen die de militairen de "embedded" journalisten opleggen. Er zijn in de Nederlandse pers al een behoorlijk aantal goed-geïnformeerde artikelen verschenen. In de internationale- (met name Amerikaanse- en Engelse kranten) verschint nog heel veel waaraan tot op heden geen aandacht wordt geschonken.
Een beginnetje van een Uruzgan-Watch is o.a. te vinden bij: "Missie Afghanistan" van "All Blieb.nl". Systematisch worden persberichten gelinkt (voor 14 juli zijn het er bij voorbeeld 8). Meest recente voorbeeld, gevonden bij technorati:

’Pakistan sleutel voor vrede Afghanistan’

Pakistan sleutel voor vrede Afghanistan

| Politiek 12-07-2006/ BRUSSEL, woensdag - Echte, langdurige vrede in Afghanistan is onmogelijk zonder een effectieve terreurbestrijding in buurland Pakistan. • Minister Rangin Dadfar Spanta waarschuwt dat acties in provincies als Oeroezgan....

-----------------------------------------------------------

Het is de vurige wens van deze blogger, dat we in Den Haag nu even ophouden met ons blind te staren op de mislukte D66-operatie van het begin van dit jaar.

Instemmen met een opbouw-missie van het Nederlandse leger, betekent nog niet, dat je daarna de zaken maar op hun beloop laat, uit angst voor een "wobbly", een draaitol, te worden uitgemaakt.

De Britten hebben zojuist besloten, om 900 extra troepen naar de buurprovincie Helmand te sturen. Ze zullen daar in het najaar met 4.200 man zitten, meer troepen dan het UK op het ogenblik in Zuid-Irak heeft.

Het is de plicht van het parlement en van de Nederlandse publieke opinie, om het kabinet ter verantwoording te roepen over de veranderde inhoud van de Uruzgan-missie. Als een meerderheid vindt, dat de huidige aanpak (hit-and-run vanuit de lucht, Gaza-style 'targeted killings', enz.) aanvaardbaar is, dan dienen daaruit de consequenties te worden getrokken (meer troepen, aantrekken van bondgenoten, voorbereiden op een aanwezigheid van minstens tien jaar).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails