31 mei 2007

Ajaan Hirsi Ali zei het zelf: Vergeet de holocaust niet!

Marokkanen-haatzaaien: We gaan door met het aan de kaak te stellen ervan. Deze keer over Wilders en Ajaan Hirsi Ali.

Aan de pers verklaarde Wilders (Volkskrant 29.5.07) dat de politie voortaan "met scherp moet schieten" op vandalen in stadions. Nou ja, "alleen op de benen". Blijkbaar wilde Wilders laten zien, dat niet Leon de Winter (van de hongerige bloedhonden, zie vorige en voorvorige posten), maar hijzelf de grootste sadist en vernederaar is.

Een titanenstrijd! Wilders heeft de escalatiefasen van brandweerspuiten, traangas en rubberkogels, resoluut overgeslagen. De jacht is geopend! Politie-agenten die schieten, moeten worden gevrijwaard van onderzoek naar de gerechtvaardigdheid van hun optreden (Volkskrant, 29.5.07:)
Als wettelijk wordt vastgelegd dat een agent na zo'n actie niet vervolgd wordt, zal volgens Wilders de aarzeling verdwijnen om hard op te treden tegen relschoppers.

En verder:

De fractievoorzitter reageerde met zijn pleidooi op de rellen vorige week bij de oefeninterland in Tilburg tussen de voetbalploegen van Jong Oranje en Jong Marokko.

Ja, natuurlijk. Marokko! Vele jaren lang reageerde Wilders niet op misdragingen van voetbal-supporters. De kaalkoppen en fascistofiele bendes die doden op hun geweten hebben, gekleurde spelers uitfluiten en met rimboegeluiden vernederen, de Feyenoord-supporters die onlangs een hele middelgrote Franse stad verbouwden (en hun club lieten uitsluiten van verdere Europese tournooien) - daar hoorde je Wilders niet over. Ik denk, dat het PVV-huis te klein zou zijn geweest, als de Franse politie toen ook maar één Feyenoord-hooligan in zijn teen zou hebben geschoten. Sommige van dergelijke bendes vormen immers (ongevraagd, dat wil ik aannemen) zijn eigen achterban.

Maar nu het een keer over Marokkaanse (Nederlands-Marokkaanse) jongens gaat, is de beer (pardon, de gorilla Bokibo) los! Bloedhonden, scherpschutters en collectieve vernederingen met tandenborstels.

Natuurlijk wordt me verweten, dat ik Wilders' "ludieke" verwijzing naar nazi-methoden heb "gedramatiseerd", door een foto te tonen van Joden die in 1938 in Wenen werden gedwongen om de straat, (met tandenborstels), schoon te maken, die ze, door erop te lopen, "bevuild" hadden vanwege hun jood-zijn. Maar van dramatisering is geen sprake. Met een deftig gezicht verklaart Wilders, ongetwijfeld, bij gepaste gelegenheden, de holocaust tot een misdaad tegen de mensheid, "die nooit meer mag worden herhaald". Maar dat is niet genoeg, Geert! Dergelijke misdaden zijn het gevolg, zoniet de schuld, van mensen die hebben nagelaten, "vergeten", om ertegen te protesteren zolang dat nog kon.

Laten we aannemen, dat Geert Wilders zijn tandenborstels in het geweer (!) heeft gebracht uit onwetendheid, of uit onkunde. Gewoon even de holocaust vergeten. Kan gebeuren. Denk even aan alle bedreigingen waaraan de man blootstaat. Welaan, laat hij dan een ogenblikje vrijmaken, en luisteren naar zijn belangrijkste patroonheilige, de Jeanne d'Arc van moslimhatend rechts, Ajaan Hirsi Ali.

Ze vertelt, naar aanleiding van de negationisten-conferentie in Teheran, opgezet door Ahmadinejad, op 16 december 2006 in Die Welt ('Sie wissen nichts vom Holocaust') over hoe zij zelf en haar halfzuster in 1993 plotseling beseften, hoezeer ze geïndoctrineerd waren door saoedi-arabische zendelingen met haat tegen de Joden. Maar dat niet alleen: Ze zagen plotseling ook en vooral: het zwijgen, het verzwijgen van de holocaust en van al datgene waardoor ze mogelijk werd.

De massamoord begint bij de man die grijnzend naar Joden of Marokkanen staat te kijken, die een publieke ruimte met tandenborstels moeten schrobben.

(Deze keer terecht), klaagt Hirsi Ali het zwijgen over de jodenmoord aan, niet alleen bij extremistische moslims, maar ook bij neutrale- en christelijke ontwikkelingswerkers. Ze heeft een belangrijke boodschap voor haar medestrijder in de met fanfare aangekondigde "liberale jihad" (NRC, artikel van Wilders en Hirsi Ali, 2003):

De massamoord begint bij de onwetendheden, de vergeters, de zwijgers, de 'klammheimliche', van 'schadenfreude' vervulde toeschouwers.

We citeren Ajaan in het Duits van de originele publikatie. (Vertaling eronder):
Gewiss braucht die Welt Konferenzen der Liebe, der Völkerverständigung und Kampagnen gegen den Rassismus. Dringlicher noch aber sind, wieder und wieder, Informationen über den Holocaust. Nicht nur im Interesse der Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachkommen, sondern im Interesse der ganzen Menschheit. Vielleicht muss man bei den Geschenken islamischer Wohltäter, die mit antijüdischem Hass verschnürt sind, beginnen. Die westliche und christliche Entwicklungshilfe sollte es sich zur Aufgabe machen, Muslime und Nichtmuslime über den Holocaust in Kenntnis zu setzen.
Ongetwijfeld heeft de wereld behoefte aan conferenties van liefde, begrip tussen de volken en campagnes tegen racisme. Noodzakelijker nog, is informatie, steeds opnieuw, over de holocaust. Niet alleen in het belang van de holocaust-overlevenden en hun nakomelingen, maar in het belang van de hele mensheid. Misschien moet met beginnen [met het aanpakken van] de geschenken van islamitische weldoeners, die verpakt zijn in anti-joodse haat. De westelijke en christelijke ontwikkelingshulp zou het zich tot taak moeten stellen, om moslims en niet-moslims over de holocaust te informeren.
Hang deze tekst maar boven uw bed, Wilders!

(Voor Leon de Winter, van de twee dozijn hongerige Duitse herders, is dat niet nodig. Die is nog steeds bezig om de stukjes prikkeldraad van Van Gogh te catalogiseren in de Reagan-bibliotheek in Los Angeles.)

Met dank aan Bigberta, die me op Hirsi-Ali's stuk in Die Welt opmerkzaam maakte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails