11 februari 2010

Eindelijk: Onverantwoorde ABP-beleggingen die onze pensioenen in gevaar brengen, in discussie!

Het zijn niet alleen VVDers die verantwoordelijk zijn voor de risicovolle beleggingen van het grote Nederlandse ambtenaren-pensioenfonds ABP. Het kwaad is al oud. In de tachtiger jaren hadden we te maken met quasi privé-investeringen in sporthallen door de toenmalige chef van ABP-beleggingen. Onlangs bleek, dat het ABP tot zijn nek betrokken was bij FORTIS, waarbij opnieuw miljoenen verloren werden. Rechtstreeks, werden ook ondoorzichtige obligatie-pakketten uit Amerika aangekocht, waarvan spoedig bleek, dat er allerlei oninbare hypotheken in zaten. Gevolg: Miljarden verloren en verhoging van de pensioenbijdragen per 1 juli 2009 voor werkgevers en werknemers.
Wie, zoals ik, hoofdzakelijk afhankelijk is van het ABP voor zijn pensioen, merkt het ook: Geen indexatie over het jaar 2009. Een minimale indexatie voor 2010 (0,28%!).
Er moet dus nodig iets veranderen. FNV en CNV zwijgen stil. Maar de pers heeft (geholpen door wie?) de schuldigen gevonden: Edje Nijpels, ooit de hoop van de VVD, en Robin Linschoten, ooit ook zo een jonge Turk.
Het Nederlandse ons-kent-ons systeem (dat mij, als oud-wethouder van Amsterdam, ooit ook wilde plaatsen als secretaris van de Waterschappen, goed betaald en lekker rustig) heeft, zoals gewoonlijk, weer gefaald. Deze keer met grote financiële gevolgen. Maar waarom Ed alleen verantwoordelijk maken? Mijn vakbondsvertegenwoordigers bij het ABP zijn even schuldig, of misschien nog meer, want juist ZIJ hadden moeten tegenhouden, dat het ABP belegde in onverantwoorde Amerikaanse hypotheken!
Enfin, nu er een schuldige kan worden aangewezen, zegt het ANP dit, terwijl het de DSB-oplichterij verwart met het ABP-falen (Ambtenaar-Blog):
De VVD’ers Ed Nijpels en Robin Linschoten hebben gefaald als commissaris van de DSB Bank. Dat blijkt uit een brief van de Nederlandsche Bank (DNB) waarop RTL Z beslag heeft weten te leggen.

Dat betekent dat we op korte termijn het aftreden van Nijpels als bestuursvoorzitter van het ambtenarenpensioenfonds ABP tegemoet kunnen zien. 

Nijpels heeft immers verklaard op te zullen stappen als uit onderzoek naar zijn DSB-verleden ‘feiten’ blijken die zijn functioneren als voorzitter belemmeren.

En de brief van DNB impliceert dat die feiten er zijn.

Wat heb ik eraan, als Edje Nijpels aftreedt? M'n geld is weg. Edje is niet schuldiger dan de Gortzakjes en de Balkenende-aanhangers die de ABP-raad bemannen en bevrouwen. Wat nodig is, is een helemaal andere beleggingsstrategie. Die bestaat. De kleur is groen. Het beginsel is: Concrete waarde. Onroerend goed, productie van eerste levensvoorwaarden, staatsobligaties. Het lijkt erg op "islamitisch beleggen". Daar kan ik ook niets aan doen.
Misschien had Mohammed heel erg gelijk, in dit opzicht.
Geef Mister Ed een kans, om het veel beter te doen!
En laat m'n pensioentje met rust...

Technorati Tags: , , , , ,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails