18 februari 2010

PVV-Den Haag over Kunst: Leugens en Misleiding!

Heeft de PVV van Wilders en Fritsma in de Tweede Kamer ooit tegen de cultuursubsidies van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gestemd?
Ik geloof van niet. Zou ook gek zijn geweest voor een partij die zo begaan is met het behoud van de Nederlandse cultuur!


Maar in zijn "Verkiezingspamflet" van 2 bladzijden voor de Haagse gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart, beweert de PVV, dat gemeentesubsidies aan grote kunstinstellingen moeten worden afgeschaft, omdat dat elitaire hobbies zouden zijn, om de prijs van toegangskaartjes voor rijke mensen te drukken.

Lijkt prachtig, op het eerste gezicht. Maar ik zal hieronder uitleggen, waarom we hier te maken hebben met leugens, demagogie en waarom, als het idee zou worden uitgevoerd, het zou leiden tot verarming, grotere werkloosheid en minder geld voor de gemeente.

Hoe de PVV met de "waarheid" omgaat...

Het vervelende is, dat ik het niet over m'n morele en intellectuele hart kan verkrijgen, om eenvoudig terug te roepen: "Demagogische Leugens!" Ook al is dat maar al te waar.
Om niet te hoeven wachten totdat ik voor de rechter moet uitleggen met behulp van achttien getuigen, dat mijn kreet waar is, volgt hieronder het betoog.

Nemen we het Residentie-Orkest. Het residentie-orkest heeft een nationale en internationale functie. Die wordt op rijksniveau gesubsidieerd. Mèt steun van de PVV, dus.
Maar het is ook belangrijk, dat het orkest een plaatselijke functie behoudt in Den Haag. Dat is van economisch belang voor de stad. Waarover straks.
En het is ook van belang voor het amateuristisch muziekleven in Den Haag en omstreken. Immers, "lagere" en "hogere" kunst kunnen niet zonder elkaar. Een top-orkest met top-kunstenaars zet niet alleen een standaard voor de omgeving, maar speelt een grote rol bij overdracht van technieken, bij kleinere uitvoeringen en bij ondersteuning van, bij voorbeeld dans en ballet. Omgekeerd, kan zo een orkest alleen bloeien, als het mede wordt gevoed door een cultuurminnende omgeving. Wisselwerking dus.

De rol van gemeenten bij cultuursubsidies
Wat met dit laatste te maken heeft, wordt door de gemeente gesubsidieerd. Daardoor houdt de gemeente een vinger in de pap. Het orkest komt zo niet in de verleiding, om, bij voorbeeld aan de hand van z'n grote sponsors (bedrijven, zoals Shell), z'n plaatselijke verankering te gaan verwaarlozen.

Dat lijkt me een wijze arbeidsverdeling tussen rijk en gemeente. En die bestaat dank zij een goed oud Nederlands cultuureigen, namelijk de grote autonomie van gemeenten ten opzichte van de centrale staat.
Vergelijk dat bij voorbeeld eens met de Franse centralistische cultuur. Pas in de laatste decennia doet men daar veel moeite om de regio's en grote steden buiten Parijs in staat te stellen, om belangrijke musea, orkesten en toneelgezelschappen in huis te halen en plaatselijk te integreren. Zijn ze in Nederland en Duitsland komen afkijken. Tot zo ver het belang van de Nederlandse cultuur in Europa. Nu eens niet door de oubollige bril van de VOC en Michiel De Ruyter gezien.

En nu het geld. 
Het is even goed opletten nu, want het geld, dat de gemeente Den Haag bijdraagt aan het R-O, komt niet uit de belastingcenten van de Hagenaars, maar uit het Gemeentefonds.
Het gemeentefonds verdeelt jaarlijks miljarden euros over de Nederlandse gemeenten. Het is verreweg hun belangrijkste inkomstenbron. Het wordt gevoed uit de rijksinkomsten, dus uit de belastingen van ons allemaal, plus andere rijksinkomsten, zoals die uit de gaswinning.
Grote gemeenten zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, die grote cultuur-instellingen van nationaal belang herbergen (musea, toneelgezelschappen, orkesten, enz.) krijgen via de ingewikkelde verdeelsleutels van het Gemeentefonds, extra geld om de plaatselijke rol ervan en de "cultuurspreiding" (optredens in de provincie) te ondersteunen. Uit dat extra geld, dat dus maar voor een klein, evenredig, gedeelte van de Haagse belastingbetalers afkomstig is, betaalt de gemeente Den Haag haar subsidies aan, bij voorbeeld, het Residentie-Orkest, het Nationaal Dans Theater en een serie musea.

PVV-idee: Dubbel, driedubbel VERLIES voor Den Haag!
Kortom: Als ooit Den Haag onder leiding van de PVV de subsidie aan het residentie-orkest zou afschaffen, zou de jaarlijkse uitkering van het Rijk aan Den Haag worden verlaagd. resultaat: Dubbel verlies!
a. De stimulerende functie van een top-orkest op het plaatselijke muziekleven gaat verloren.
b. De gemeente wordt armer in plaats van rijker.

En dan is er nog het economische effect (toerisme, aantrekkelijkheid voor buitenlandse ondernemingen, toeleveringsbedrijven, exploitatie gebouwen, enz.) van een kunstaanbod op internationaal niveau, dat in dat geval verloren zou gaan.
Daarover zijn in de afgelopen jaren overtuigende studies gemaakt: Elke euro die een gemeente, binnen redelijke grenzen, in kunst en cultuur steekt, levert een meervoud aan banen, economische activiteit en rechtstreekse bestellingen bij plaatselijke bedrijven op. Het geld gaat dus niet naar subsidies op toegangsbewijzen. Trouwens, is de PVV ook tegen de culturele jongerenpaspoorten, die (autochtone en allochtone!) jongeren tegen lage bedragen kennis laten maken met, bij voorbeeld, een residentie-orkest?

Kortom: Ofwel ze weten niet waarover ze het hebben, ofwel ze gebruiken BEWUST misleiding.
Ik kan het niet helpen, dat ik de PVV van het laatste verdenk.
BAH!

-----------

Krapuul.nl volgt kritisch en hardnekkig de morele en intellectuele vervuiling waarvoor Wilders en z'n PVV tegenwoordig symbool staan. (Feed in rechterkolom, vanaf vandaag).
Mederedakteur Berend Quest fileert het PVV-Verkiezingspamflet voor de Haagse gemeenteraadsverkiezingen in een aanbevolen artikel van heden. Zie dit stukje als een aanvulling daarop.


De auteur is oud-wethouder van Kunstzaken van Amsterdam en oud beleidsmedewerker van het Directoraat-generaal van het ministerie van BZK, waar het gemeentefonds wordt beheerd.

1 opmerking:

  1. AMEN!!
    Naast de economische achteruitgang en de verarming en verloedering van de samenleving zal ook het geluk van het individu in het geding komen. Bij velen is dat namelijk onlosmakelijk verbonden met culturele en kunstzinnige verrijking.

    BeantwoordenVerwijderen

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails