03 februari 2010

De Amsterdamse rechtbank behoort Wilders' achttien "getuigen" te weigeren!

Wilders' proces gaat niet over de Islam, maar over haatzaaien.
Wilders' proces gaat niet over de Koran, maar over belediging, minachting en uitsluiten, vervolgen en (willen) deporteren van hele categorieën MENSEN.
Daarom slaat de keuze van Wilders' achttien voorgestelde getuigen NERGENS op. Behalve natuurlijk op stemmingmakerij.
Morgen maakt de Rechtbank bekend, onder meer, of, en zo ja: welke, van de door Wilders voorgestelde persoonlijkheden zullen worden toegelaten als getuigen, al dan niet op de openbare zitting.

Leon de Winter vond dit een goede gelegenheid, om in de Europese editie van The Wall Street Journal (WSJ) (28 januari, Engels) afstand te nemen van zijn dolgeworden ex-mede-bondgenoot van Ajaan Hirsi Ali. Hij doet dat niet met zoveel woorden. Maar het is tussen de regels te lezen, impliciet dus.
De Winter doet dat eigenlijk best wel slim. Hij vermijdt te zeggen: "Wilders is een idioot, die zelfs Israël in gevaar brengt met z'n provocaties." Nee, hij richt zijn aanval op die "domme" rechtbank, die zich ertoe zou laten verleiden, om mee te gaan in Wilders' tekstvergelijking tussen Hitler's Mein Kampf en de Koran.
Het is echter nog helemaal niet zeker, dat de Amsterdamse rechtbank in dat valletje zal trappen. Maar Leon doet net, alsof dat al wel het geval is. Hij kent best het onderscheid tussen het parket en de rechters. Hij weet ook, dat het parket eigenlijk helemaal geen zin heeft om Wilders te vervolgen. Officieren van justitie zijn ook maar mensen. Ze zouden best wel eens hun "gelijk" willen halen, door zich niet te verzetten tegen Wilders' verdedigingsstrategie van de chaos, om later te kunnen zeggen: "Zie je wel! We hadden gelijk, om Wilders niet te willen aanklagen."

Leon's Honden en Wilders' Tandenborstels - als vernederende behandeling van Marokkanen - droeve herinnering aan Nazi-praktijken
Leon de Winter is een meester in het kiezen van de verkeerde kant.
Hij koos voor Friedrich Weinreb, totdat duidelijk werd, dat W. een grote bedrieger en verrader van Joden was geweest tijdens de bezetting.
Hij koos voor Pim Fortuijn en Wilders en stelde zelfs voor, om Marokkaanse voetballertjes uit Tilburg met honden te verdrijven, blijkbaar omdat hij Wilders' idee, om hen met tandenborstels het voetbalstadion te laten schoonmaken, niet ver genoeg vond gaan. (Ik schreef in mei 2007 over de tandenborstels, de honden en de Joden in In Europa Thuis).
En natuurlijk koos hij voor 200% voor Ajaan Hirsi Ali en de vermoorde Theo Van Gogh (2004). Hoewel de laatste hem schandelijk beledigd had, door te stellen, dat De Winter deed aan huilerige uitbuiting van Auschwitz (1989).
Hij woont in de VS, tegenwoordig. In juni 2007 kwam ik hem opnieuw tegen als één van de getuigen van Hirsi Ali op de Californische 'Pepperdine' conferentie over de 'collapse' van Europa tot iets wat ze 'Eurabia' noemen. Leon moest vertellen, hoe erg het wel niet was in het Amsterdamse Slotervaart. Hij kwam blijkbaar niet goed uit zijn woorden, en -terecht- kon hij niet meegaan met vriendin Ajaan's stelling, dat Europa al helemaal verloren was. (Zie mijn Pepperdine serie in Huibslog, bij voorbeeld dit).
Het is dus geen wonder, dat Wilders Leon niet heeft uitgenodigd om in Amsterdam te komen getuigen.

Ik hoop maar, dat De Winter heeft ingezien, dat een holocaust, een genocide, begint met vernedering en uitsluiting van groepen mensen, ongezien wat ze zijn en wat ze doen. (Weense Joden die na de Anschluss van Oostenrijk bij Hitler, 1938, gedwongen werden om met tandenborstels een plein schoon te maken, opgejaagd door het lachende publiek en politie met honden. Vergelijk ook Wilders' "kopvoddentaks").
Maar het kan natuurlijk ook zijn, dat Leon teleurgesteld is, dat Wilders hem niet als getuige uitnodigt...

Daarom heb ik wat aarzeling om Leon de Winter deze keer gelijk te geven. Ik doe dat niet zozeer vanwege het door hem geciteerde gevaar van een Arabische "backlash" na eventuele vrijspraak van Wilders, maar omdat hij terecht zegt, dat een psychotisch hetzboekje als Mein Kampf eenvoudig niet gelijkgesteld MAG worden met een serie geschriften van 1100 tot 1400 jaar oud, die voor meer dan een miljard mensen heilig worden gevonden.
Net zo min als Joden en Christenen, op een paar betreurenswaardige uitzonderingen na, Amalek serieus nemen, waarvan in het Oude Testament geschreven staat, dat van die stam iedereen moet worden gedood, behalve de jonge meisjes die nog maagd zijn (raad eens waarom?), net zo min nemen de allermeeste Moslims de souras serieus waar wordt opgeroepen tot het doden van ongelovigen. Normaal, niet waar?

Maar een paar fundamentalistische christenen, even fundamentalistische imams, en Geert Wilders, nemen dat wel serieus. Dominees, priesters en imams kunnen ons hier even niet schelen. Wilders maakt er een Moslim-samenzwering van tegen alles wat ons heilig is. Wie hem niet gelooft, is een medestander van Satan.

Veel gekker kun je het niet maken. Zodoende blijft zelfs de herinnering aan Anne Frank niet gespaard. In De Volkskrant van afgelopen zaterdag menen Wilders en zijn oppersmurf Sietze Bosma, dat het voldoende is, te vermelden, dat de directeur van de Anne Frank-Stichting, Westra, lid van de PvdA is, om persoon, stichting en naamgeefster in te delen bij het satanische leger van belagers van de arme, onschuldige Wilders. Ik ken toevallig de belangrijkste auteur van het jaarlijkse extremisme-rapport, zoals dat al meer dan twintig jaar door Van Donselaar en zijn team wordt gemaakt. Integerder vind je ze niet, zou ik zeggen.

In zijn jaarlijkse rapport over extremisme van 2009 wordt ook de SP (25 zetels) niet gespaard. Over Moslim-extremisme wordt geconstateerd, dat de gewelddadige variant ervan afneemt, maar dat Saoedi-Arabische steun voor de Staphorst-variant van de Islam, het Wahhabisme, nog steeds effectief is. Wilders' ideologie wordt als "radicaal" bestempeld. Dat is een understatement, vind ik. Maar ik erken ook, dat er eigenlijk geen sprake is van een ideologie. Eerder van een ziekelijke dwangneurose. Van Donselaar pakt de patiënt met zachte handschoenen aan.
Maar Wilders raakte over z'n toeren. In De Volkskrant hitst hij zijn aanhangers op, om alles wat "links" is tot het concentratiekamp te veroordelen. Voorbeeld: De lieve, naieve, en "more jewish-you die", televisiemaakster Hanneke Groenteman. Hanneke zat een klas hoger dan ik op het Amsterdamse Spinoza (ook zo'n Joodse verkeerde Verlichter?) Lyceum. Ze was al een beetje te zwaarlijvig, toen al, in 1958. Maar warm en kwetsbaar als een vogeltje. Komt in het spoor van Wilders een nitwit mailen dat ze een "kuthoer" is, die nodig moet worden "aangepakt". De superieure "judeo-christelijke" cultuur in actie! Kijk, meneer Wilders, dat is nou "haat zaaien". U blijft zelf binnen de lijnen van de wet. Maar lieden met een verdrongen antisemitisme begrijpen uw signaal en gaan er op los.

Het is trouwens opvallend, dat, naast de familie Frank (Westra was indertijd de keuze van Holocaust-overlevende, vader Frank), het vooral Joodse "linkse" antiracisten zijn, die de toorn van de heer Wilders en de zijnen over zich afroepen. Behalve Hanneke Groenteman, moeten ook de Amsterdamse burgemeester Job Cohen, diens wethouder Asscher, ex-burgemeester en ex-minister Ed van Thijn en nog vele anderen, eraan geloven. Veel islamofobie is verdrongen antisemitisme.

Wilders' parade van "loony" monomanen: No. 13: Robert Spencer

(foto: Wilders met Spencer, bron: Jihadwatch.com van Robert Spencer)

Het is nota bene de buitenland-site "De Pers.nl" van de Telegraaf, die op 22 januari 2010 de beste en duidelijkste beoordeling van Wilders' achttien voorgestelde "getuigen" publiceerde. Kustaw Bessems schreef een "Meningsuiting" getiteld: "Getuige acht: 'Wilders is een echte held' - Als de PVV-leider zijn zin krijgt, zullen radicale moslims en glasharde islamcritici door de rechtszaal paraderen." Bessems:
Zoals elke dag mailt Robert Spencer vandaag zijn Jihadwatch-nieuwsbrief rond. Nooit slaat hij over. En nu al helemaal niet, zo vlak na de eerste belangrijke procesdag in de zaak van Geert Wilders. Nee, die volgt hij met de grootst mogelijke belangstelling. In de laatste editie gaan vijf van de acht onderwerpen over Wilders. Eén bevat een YouTubefilmpje met de speech over vrijheid die de PVV-leider in de rechtszaal hield, met Engelse vertaling. ‘Elk redelijk lid van de vrije samenleving moet Wilders’ betoog overtuigend vinden, schrijft Spencer. ‘Zijn vervolging is een politiek gemotiveerde poging om hem het zwijgen op te leggen.’
Robert Spencer is getuige nummer dertien. Ten minste, als de rechtbank Wilders – de beslissing valt over twee weken – zijn zin geeft. [..]
Robert Spencer is een geliefd doelwit van de hilarische Amerikaanse website "loonwatch.com". "Loonies" zijn, zoals bekend, dolgedraaide monomanen. In het Liverpool van de zeventiger jaren hadden we de "loony left". Veertig jaar later zijn we gevorderd tot de loony Right. Wie meer over Spencer wil weten, bezoeke zijn rubriek bij loonwatch.com.

Beoogde getuige nummer acht is Wafa Sultan, een ex-moslima uit Syrië die al 20 jaar in de VS woont. We hoeven niet bang te zijn, dat ze haar "held" Geert zal afvallen. Ze vindt ook, dat de Islam geen godsdienst is, maar een misdadige ideologie. In de meeste Amerikaanse synagogen wordt ze geweerd. Dat onlangs een fundamentalistische rabbi haar wel uitnodigde, zorgde voor veel protesten in de joodse wereld.

Een opvallende beoogde getuige is ook de Arabist Hans Jansen. Bessems:
In 2001 relativeerde hij in debat met Pim Fortuyn het gevaar van moslims in Nederland nog helemaal weg, maar dat was, zegt hij nu, een vergissing. Sinds de moord op Theo van Gogh ontwikkelde hij zich tot een van de meest uitgesproken islamcritici hier.
De ‘mini-terreur’ van ‘kut-Marokkaantjes’ is naar de inschatting van Jansen een ‘godsdienstige activiteit’. Marokkanen in Culemborg zouden bijvoorbeeld geweld tegen Molukkers gebruiken omdat die nog uit Indië weten dat de islam onderwerping eist, en doorhebben dat Marokkanen Nederlandse buurten islamiseren.
Ja, Professor Doctor J.J.H. Jansen, die is een dodelijk wapen in Wilders' strijd voor de "waarheid". De vraag is alleen, dodelijk voor wie? Jansen's wArabist_jansenaarheden willen nogal eens variëren. In 1967 reisde ik met hem en Ton Regtien in een auto naar Parijs voor een Vietnam-demonstratie in de Mutualité. Zo'n reis duurt lang. Jansen hield maar niet op, met ons te onderhouden in zijn van tv bekende hijgerige spraakgebruik, over de gemene Israeliërs en de onschuldige Arabieren. Het was op het antisemitische af. (Het was na de Zesdaagse Oorlog). Hansje leek zo bereid om in een Palestijns kamp in training te gaan voor de Jihad.
Dat was in november 2007 in Brussel wel even anders. Het Vlaams Belang had een Europese conferentie belegd met Bat Ye'or tegen de islamisering van Europa. Geen verstandig mens begaf zich in het gezelschap van deze germaans-suprematistische griezels. Behalve: Hans Jansen. Zijn praatje ging over de linkse samenzwering in Nederland tegen Ajaan Hirsi Ali en Wilders. Tegelijkertijd schreef hij ook op een Vlaamse website, dat in het Midden-Oosten en in Turkije, de Islam zich gereed maakte om de Europese Unie te infiltreren en over te nemen. Stan van Houcke gaf hem hierover ongenadig op zijn donder. Maar dat kan Wilders' pret niet drukken. De Arabist (Wat is dat eigenlijk? Zoiets als een Islamist?) gaat vrolijk voort met het onderbouwen van zijn laatstgevonden "waarheid" met de meest belachelijke veronderstellingen.

Zoals die over Culemborg. De jonge Marokkaanse relschoppertjes zouden deel uitmaken van een Groot Islamistisch Complot dat de strategie zou hebben ontwikkeld om allereerst de christelijke Molukkers uit te schakelen, omdat die immers uit eigen ervaring zouden weten, wat de Islam inhoudt. Nu zitten we inmiddels al met de derde en de vierde generatie Zuid-Molukkers, wier voorouders ooit naar Nederland moesten vluchten, omdat ze in het bevrijde Indonesië minder gewenst waren, vanwege hun rol in de oorlogsmisdaden en genocides van het KNIL, het Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger. Velen van hen zijn trouwens moslims. Het uitdelen van Korans door Nederlandse officieren in Afghanistan behoort tot een oude traditie die nog op ons Indië teruggaat. Sinds de terroristische treinkapingen door Zuidmolukkers in de zeventiger jaren (zo ver is het met het moslim-terrorisme in Nederland nog niet gekomen), is het met de strijdvaardigheid van de nakomelingen van de Nederlandse huursoldaten aardig bergafwaarts gegaan. Weinig Molukse nakomelingen geloven nog echt in een Republik Maluku Selatan. Maar als die er ooit zou komen, zullen moslims en christenen daar broederlijk samenleven. Tot zo ver de dromen van een, wat zeg ik?: DE, Arabist.

Ook interessant is de vraag naar wie er NIET op Wilders' verlangslijstje staan, en waarom. Opvallende afwezige is bij voorbeeld Ajaan Hirsi Ali. In 2003 kondigde Wilders nog samen met haar een "liberale jihad" aan tegen alle religie (in het NRC-Handelsblad). Beiden waren toen nog kamerleden voor de VVD. Intussen is Hirsi Ali, veel meer nog dan Wafa Sultan, uitgegroeid tot een wereldwijde pasionaria tegen alles wat Islam lijkt. Vermoedelijk heeft dat iets te maken met Wilders' stukgelopen vrijage met de Amerikaanse Neoconservatieven en hun vertegenwoordiger op de Nederlandse aarde, Bart-Jan Spruyt. Ajaan werkt bij het American Enterprise Institute, een door de neocons gecontroleerde pressiegroep, annex "denktank". De Neoconservatieven hebben het niet zo op religie-bashing. Ze vinden dat een stevige dosis fundamentalistisch christendom of, indien nodig Islam, best wel goed is voor het gewone volk. Dan houden die mensen zich minder bezig met de echte, de hogere, politiek. Dat vond Plato ("De Republiek", vierde eeuw voor Christus) ook al, evenals Heidegger (fellow-traveller van de Nazis in de dertiger jaren van de vorige eeuw).
Een paar maanden voor de verkiezingen van 2007 ontdeed Wilders zich van Spruyt. De laatste moppert nog wat na op zijn website en is door het neocon politbureau verbannen naar de literatuurpaginas van hun Pravda, de Weekly Standard in Washington.

Wat ik hoop, is echter, dat de rechtbank op 3 februari de hele getuigenparade van Wilders afwijst. De meningen van de voorgestelde anti- en pro-islamisten zijn genoegzaam bekend. Het parket had op 20 januari al dat standpunt behoren in te nemen. In de rechtszaal gaat het om feiten. Niet om literatuur-interpretatie.
Wilders staat aan het hoofd van een grotendeels vanuit het buitenland gefinancierde parodie op een politieke partij.Hij maakt misbruik van de democratie, om te discrimineren en haat te zaaien. Nu het parlement zelf daaraan geen paal en perk heeft kunnen of durven stellen, is het helaas aan de rechter om dat te doen.
Het heeft lang genoeg geduurd.
Als men in België in staat was, in 2005, om het Vlaams Blok wegens discriminatie te veroordelen, dan moet dat toch zeker in Nederland ook kunnen?

Technorati Tags: , , , , , , , ,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails